Ministr Brabec: Prosím, nechme pracovat orgány, činné v trestním řízení

13.11.2020 17:52

Projev na 62. schůzi Poslanecké sněmovny 13. listopadu 2020 – Informace k situaci na řece Bečvě

Ministr Brabec: Prosím, nechme pracovat orgány, činné v trestním řízení
Foto: Hans Štembera
Popisek: Richard Brabec, místopředseda vlády a ministr životního prostředí
reklama

Děkuji, pane předsedající, že jste se mě zastal.

Dovolím si přilákat pozornost i k tomuto bodu. Dovolte mi na úvod, abych udělal velmi stručnou rekapitulaci, ale nebojte se, nepůjdu určitě po dnech šetření havárie, protože to bychom tady byli dlouho. Ale přesto mi dovolte připomenout jenom základní parametry včetně časového scénáře.

Takže únik neznámé látky do řeky Bečvy v okolí choryňského mostu spojený s úhynem ryb byl nahlášen pracovníkovi oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí Olomouc v neděli 20. září po poledni. Vzhledem k tomu, že pracovník, který drží pohotovost a nevím, jestli si umíte představit, že samozřejmě my nemáme pracovníky inspekce v každém městě nebo v každé obci, ale máme pouze oblastní pracoviště, tak ten pracovník tam, byla neděle odpoledne, vyjel vzápětí po tom, co ověřil věc i s Vodoprávním úřadem, který řídil zásah, s Hasičskou záchrannou službou - já se k tomu za chvilku dostanu - a přijel na místo zhruba ve 14.15. To je už první odpověď na nějaké dotazy, proč tam Inspekce byla tak pozdě. No Inspekce tam byla naprosto standardně, protože ten pracovník bydlí asi 90 km od místa, kde se to stalo. A jestli má někdo představu z amerických seriálů, že tam jsou nějaké zásahové jednotky, tak my nejsme součástí Integrovaného záchranného systému jako Česká inspekce životního prostředí, takže my tam nejsme první. První je tam Hasičský záchranný sbor, první je tam případně vodoprávní úřad z místa.

Takže to si myslím, že je první na to vysvětlení i z hlediska role České inspekce životního prostředí. Připomínám, že výjezd inspekce na místo havárie není automatický. Jenom třeba pro informaci, možná vás překvapí, v roce 2019 bylo evidováno 165 havárií podle vodního zákona a Česká inspekce byla přizvána k šetření pouze asi ve 40 případech. Vždycky si totiž inspekci vyžaduje, nebo nevyžaduje některá ze složek integrovaného záchranného systému, v tomto případě to byl Hasičský záchranný sbor, v případě ekologické havárie na Bečvě. (V sále je obrovský hluk a neklid.)

Dle vodního zákona řídí zásah při havárii příslušný vodoprávní úřad, který rozhoduje o všech krocích včetně postupu záchranných prací, odběru vzorků a tak dále. Po příjezdu České inspekce na místě už byli zástupci Vodoprávního úřadu Valašské Meziříčí, Hasičského záchranného sboru, Povodí Moravy a také Policie České republiky a samozřejmě zástupci rybářů, protože rybáři vlastně první upozornili na to, že začínají hynout ryby. V následujících hodinách a dnech byly provedeny doslova stovky konkrétních kroků a úkonů, na místě pracovali desítky lidí, a to nepočítám samozřejmě dobrovolníky, kteří pomáhali rybářům likvidovat ryby, stejně jako Hasičský záchranný sbor. Provedeno bylo několika na sobě nezávislými subjekty mnoho desítek odběrů vzorků vody, ryb - makrozoobentosu a fytobentosu - vyhodnocených nezávisle v několika laboratořích. Každý den se i několikrát setkávaly týmy všech zúčastněných organizací. Chci zdůraznit, že od počátku bylo uděláno technicky maximum, aby bylo znečištění řeky zastaveno co nejdříve a sníženy tak škody. Bohužel kontaminant, a až po několika dnech -

Bohužel kontaminant - a teprve po několika dnech, tuším, že to bylo ve středu večer, bylo laboratořemi potvrzeno, že šlo konkrétně o kyanidy - byl rozpustný ve vodě, takže jej nebylo možno zachytit nornými stěnami. Proto také přistoupilo Povodí Moravy po dohodě s vodoprávním úřadem již v neděli odpoledne ke zvýšení odtoku vody z nádrže Bystřička, tedy zředění koncentrace kontaminantu, a i díky tomu se podařilo koncentraci kontaminantu zastavit bohužel až po několika desítkách kilometrů v nadjezí v Přerově, kde ten kontaminant, jak se později ukázalo, kyanidy, ztratil svoje smrtící účinky především pro rybí obsádku. Postiženy byly především proudomilné ryby, jako jsou parmy, ostroretky a další. Ryb dle informací rybářů uhynulo více než 40 tun. Dle informací expertů České inspekce nebyl potvrzen zatím významnější úhyn další říční fauny, kromě ryb, nebo flory, ale to je samozřejmě předmětem dalšího zkoumání a bude. Já se k tomu za chvilku dostanu.

Jak už jsem říkal, v následujících dnech probíhalo denně mnoho úkonů, které prováděly vodoprávní úřady několika ORP, obcí s rozšířenou působností, ať už jsou to Valašské Meziříčí, Hranice Přerov, ale také kraje, v tomto případě Olomouckého kraje, myslím, že i Zlínského kraje, ale především Olomouckého kraje, také Hasičského záchranného sboru, Povodí Moravy, Policie České republiky, České inspekce a další, například Vodovody a kanalizace Vsetín, které také odebíraly vzorky. Kromě jiného byly zkontrolovány výusti u případných zdrojů znečištění, v prvních dvou dnech bylo kontrolováno celkem dvacet jedna subjektů. 25. září, tedy v pátek, předala Česká inspekce životního prostředí celý spis Policii České republiky, konkrétně Kriminální policii Vsetín, která od té doby vede vyšetřování a provádí konkrétní úkony trestního řízení. Policie byla ale na místě již od prvního dne havárie.

V této souvislosti věřím, že pochopíte, a to bylo vlastně i to zdůvodnění, které jsem uváděl i na výboru pro životní prostředí, že se nemohu, ani mi to nepřísluší, pouštět do nějakých spekulací o vyšetřovacích hypotézách, o scénářích, o tom, kde se teoreticky mohl šířit kyanidový mrak, nebo kde mohly, nebo nemohly umírat ryby v návaznosti na hydrodynamiku řeky, co a kolik bylo kde naměřeno a jak mohly být postiženy některé prvky, ať už bentosu, nebo ryb, protože přesně tohle je součástí posudků soudních znalců, které si nechala Policie České republiky podle informace, kterou tady říkal už pan ministr vnitra Hamáček, zpracovat. Termín tady určitě už padl a byl i mediálně komentován, že policie předpokládá, že posudky budou zpracovány do 20. prosince letošního roku. Policie dnes opět potvrdila, v návaznosti na nějakou další, asi jste zaznamenali, spekulaci o dalším možném zdroji znečištění, já si myslím, že to je právě nejlepší důkaz toho, že policie pracuje s řadou scénářů a opravdu nechci spekulovat, s jakým scénářem dneska pracuje, co je jim bližší. A věřte, nevěřte samozřejmě jakýkoliv ministr, včetně ministra životního prostředí, má informaci z vyšetřování, která je opravdu naprosto stejná, jako máte informaci vy všichni ostatní. To znamená, že já jsem odkázán na oficiální vyjádření Policie České republiky, které dává na Twitter, nebo jinými způsoby, ale prostě veřejná prohlášení. Ano, vadí mi, a jsem z toho nešťastný úplně stejně jako vy, že vyšetřování trvá tak dlouho. Opravdu jsem dle tenkrát aktuálního vývoje v prvních dnech věřil, že to půjde daleko rychleji. Možná víte, že jsem vyzval Policii České republiky, nebo orgány činné v trestním řízení, aby urychlily vyšetřování, a orgány činné v trestním řízení mi vzkázaly, že to je sice hezká výzva, ale že žádná výzva jakéhokoliv ministra, ani nikoho jiného, nemůže urychlit vyšetřování, kdy mají jasnou strategii včetně časového harmonogramu a že to dozoruje příslušný státní zástupce, který už se k tomu také několikrát vyjadřoval.

Někteří politici a některá média do omrzení připomínají můj údajný slib, že viník bude nalezen v řádu hodin. Vážení, já už jsem stokrát reagoval, že nic takového jsem neslíbil. Já jsem byl pouze na Twitteru, a opakuji to, co jsem řekl na výboru pro životní prostředí, a nafackoval bych si za to, že jsem vůbec vyjádřil na Twitteru víru, nebo nějakou naději, že vzhledem k těm informacím, které tenkrát byly k dispozici, a já se k tomu za chvilku dostanu, bude nalezení viníka skutečně rychlejší. Takže nic jsem nesliboval, pouze jsem prostě věřil, že to tak je a neměl jsem ani věřit, ale snad mi tu víru nebudete upírat.

Chci ale říct, když se bavíme o těch hodinách, když se pak podíváte na ten časový scénář mých, nebo jakýchkoliv vyjádření, tak vlastně krátce potom, v řádu možná desítek hodin po tom vyjádření, skutečně policie označila veřejně pravděpodobný zdroj znečištění, tedy kanál ústící do řeky Bečvy v katastrálním území Juřinka. Jak se později ukázalo, tak tenhle zdroj, který pak policie jakoby označila oficiálně, byl vlastně kanál, který ústí do řeky z areálu Tesla Rožnov.

Další nepravda, kterou tvrdí někteří politici, je, a dovolte mi, abych se u toho trochu zdržel, jenom malinko, také jste se mě na to ptali, že už jsem v úterý 22. 9., tedy dva dny po havárii, věděl, kdo to nebyl. No, nevěděl, samozřejmě. A ani jsem se k tomu nevyjadřoval. K podniku DEZA jsem se vyjádřil až 1. 10. nebo 30. 9. na tiskové konferenci potom, a znovu to opakuji, co Policie České republiky veřejně na Twitteru označila jako zdroj znečištění výusť kanálu, který, jak jsem říkal, se později ukázalo, že vede z areálu Tesla Rožnov, a až poté, co provozovatel výusti v Tesle Rožnov pro média potvrdil, opět dohledatelné, že u nich zasahovala policie a taky poté, co se zprávy o Tesle Rožnov staly, řekněme, už veřejnými. Vyjadřoval se k tomu, jestli se nemýlím, pan Gazdík, který na začátku označil jako viníka DEZu, pak se za to omlouval a říkal, že DEZA to není, vyjadřovali se k tomu i někteří další, nebudu teď jmenovat, ale jména si samozřejmě můžeme dohledat. Ale, kolegyně a kolegové, proč se vůbec začalo mluvit o DEZe? Protože novináři se na nic jiného neptali. Ani Česká inspekce životního prostředí, ani já bych se nikdy k DEZe nevyjadřoval, ale novináři se už od druhého nebo třetího dne po havárii ptali pouze na podnik DEZA.

Na základě místního šetření přitom inspekce vyloučila i řadu dalších podniků nebo provozů z těch celkem jednadvaceti podniků, které byly prověřovány, ale samozřejmě novináře zajímala jenom ta DEZA. V podniku DEZA by dle sdělení skupiny pracovníků vodoprávního úřadu (nesroz.) a Povodí Moravy v pořádku stav čistícího zařízení, charakter a kvalita odpadní vody a stav v odtokové laguně, a to bylo i to, na základě čeho vlastně došlo k tomuto vyjádření, ale znovu říkám - já jsem se k podniku DEZA vyjadřoval až potom, co se vyjádřil a k pravděpodobnému zdroji znečištění Policie České republiky a další, jinak bych to prostě neudělal. Já si myslím, že všichni asi chápeme, že tohle bylo a ještě vám řeknu jeden argument, který si myslím, že je velmi příznačný.

Ta havárie se stala v neděli 20. 9. a až do čtvrtka dvacátého čtvrtého se nikdo na Ministerstvu životního prostředí z médií nezeptal na jakýkoliv detail. Logicky, protože to vyšetřovala, respektive oni se ptali vodoprávního úřadu, ptali se České inspekce a nepolitizovalo se to. Byla to prostě havárie, ke které došlo, a nikdo se nás neptal. Teprve dvacátého čtvrtého začal na sociálních sítích jakýsi hon a na to jsme potom reagovali. Takže to je zároveň odpověď i na dotaz, který někteří z vás měli, proč jsem se k tomu nevyjadřoval. No logicky, já jsem se nevyjadřoval v minulosti k celé řadě takovýchto událostí, nevyjadřoval jsem se tedy ani v tomto případě a najednou to bylo bráno jako nějaké naše selhání, že jsme se k tomu nevyjadřovali. Ale tady byla logická návaznost na to, že to skutečně vyšetřovaly orgány podle vodního zákona, tedy především vodoprávní úřady, popřípadě Česká inspekce životního prostředí.

To znamená, tohle, všechny vzorky, kterých byly desítky nebo dokonce více jak sto, z řeky Moravy i z řeky Bečvy, a znovu zdůrazňuji, odebíraly je vodoprávní úřady, odebíral je Hasičský záchranný sbor, odebírala je inspekce, odebíralo je Povodí Moravy, odebíraly je Vodovody a kanalizace Vsetín a další, tak byly předány Policii České republiky. Jestliže někdo spekuluje o tom, že tam byly udělány nějaké kroky k zahlazení stop - a prosím, už mi připadá úplně jako diagnóza, když někdo třeba řekne, že Povodí Moravy ten krok, který udělalo vzápětí a který má podle svých provozních řádů, to znamená, zředit kontaminant a někdo nařkne Povodí Moravy, že zahlazovalo stopy tím, že zředilo z přehrady Bystřička ten tok, nezlobte se, to už je jako neuvěřitelný hon na čarodějnice, a když se podíváte na to, kolik desítek lidí tam odebíralo vzorky z mnoha organizací, včetně Policie České republiky, která tam byla od začátku - tak opravdu spekulace o nějakém celostátním spiknutí orgánů se zahlazením stop, to už si myslím, že je skutečně diagnóza.

Nyní mi dovolte se krátce zmínit o sankcích, které hrozí viníkovi dle platné legislativy. Policie vyšetřuje samozřejmě tuto havárii, to znamená, tady by se mohlo jednat o trestný čin podle trestního zákoníku, § 293, 294, poškození a ohrožení životního prostředí. Hrozí tady pachateli trest 1 až 8 let odnětí svobody a zákaz činnosti. Kromě toho lze samozřejmě vymáhat po pachateli způsobenou škodu. V případě postihu dle vodního zákona je výše sankce pět milionů korun, maximálně pět milionů korun, to je ve vodním zákoně už velmi, velmi dlouho, plus provedení opatření k nápravě závadného stavu a nápravě způsobené škody. V tomto případě by šlo samozřejmě především o škodu způsobenou na rybí obsádce, náklady na kafilérii, náklady na znovuzarybnění a další.

Anketa

Je v České republice zbytečně moc restaurací?

80%
20%
hlasovalo: 12908 lidí

Z pohledu dostatečného postihu za ekologickou újmu máme dva nástroje, buď tedy složkový zákon o vodách, tedy vodní zákon, nebo zákon o ekologické újmě, který zatím nebyl v České republice použit a tohle je první případ, kde určitě i po jednání s inspekcí a s dalšími a samozřejmě hlavně podle toho, jak uzavře záležitost Policie České republiky, tak uvažujeme o tom, jakým způsobem by mohl být případě aplikován zákon o ekologické újmě, což by byla precedentní záležitost, ale potřebujeme k tomu samozřejmě celou řadu posudků, které mimo jiné si dneska třeba nechává dělat i policie, ale ty posudky si nechává dělat i Ministerstvo životního prostředí v rámci zadaných studií - hned se k tomu dostanu.

Celou záležitostí se samozřejmě zabýváme i z pohledu legislativního a procesního, tedy v první řadě z pohledu postupu a koordinace jednotlivých orgánů dle vodního zákona a další legislativy, především postupu v případě, kdy dojde k větší havárií, která postihne větší území zasahující do kompetence více vodoprávního úřadu, popřípadě krajů. V každém případě jsem rozhodl, že tento případ využijeme pro akutní proškolení vodoprávního úřadu s ohledem na různou legislativu, která se v případě takové havárie aplikuje, tedy vodní zákon, havarijní vyhlášku, krizový zákon, zákon o vodovodech a kanalizacích atd. Diskutujeme už s Ministerstvy zemědělství a vnitra nad zpřesněním příslušné legislativy, aby bylo naprosto zřejmé, kdo zasahuje při jakém typu havárií a dává pokyn, zda se havárie řeší podle krizového zákona, podle vodního zákona a které orgány řídí její vymáhání nebo zmáhání s ohledem na její závažnost. Zkušenost totiž ukazuje, že ne všechny vodoprávní úřady, které podle vodního zákona mají odpovědnost a kompetenci nad takzvaným zmáháním havárie podle vodního zákona, jsou svým rozsahem nebo zkušenostmi schopny řídit krizové akce, které přesahují jejich obvod a tak samozřejmě i personální, manažerské a rozhodovací schopnosti a možnosti.

Legislativu chceme upravit i v oblasti vypouštění a ohlašování látek znečišťovateli do toku. Můžeme snížit ohlašovací prahy nebo rozšířit vějíř sledovaných látek, aby byli znečišťovatelé pod větší veřejnou kontrolou. Několik let máme vytvořenou funkční pracovní skupinu, ve které jsou zastoupeni jak znečišťovatelé, tak nevládní organizace, například Arnika, zaměřenou právě na úpravy legislativy týkající se látek vypouštěných do životního prostředí. Tam také diskutujeme monitoring a limity látek jako jsou kyanidy, měď, nikl a další. Evropská komise už tři roky realizuje takzvaný fitness check, tedy takové zhodnocení příslušných směrnic zaměřených na monitoring vod a znečišťujících látek, na jeho výsledcích očekáváme, že zahájí debatu příští rok o zpřísnění evropské legislativy a bude jenom dobře, když Česká republika bude v této debatě o něco napřed, což nepochybně bude, protože se tou věcí zabýváme, jak jsem řekl, už zhruba dva roky a už některá zpřísnění jsme navrhli.

Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, závěrem. Osobně mi velmi, velmi záleží na tom, aby se znečištění Bečvy co nejdříve vyšetřilo a byl bych nejšťastnější, kdyby to bylo už před měsícem nebo před šesti týdny, jak jsem původně věřil a doufal, aby viník byl nalezen co nejdříve a samozřejmě padni komu padni. Troufám si říct, že je jednoznačné, snad mi věříte nebo aspoň někteří z vás, že je to logické už z toho důvodu, že nechceme vůbec nějakým způsobem přispívat, anebo naopak ty (nesroz.) způsobem máme největší zájem, aby co nejrychleji se rozptýlily pochyby veřejnosti. A v této věci maximálně poskytujeme součinnost orgánům v trestním řízení a já mám plnou důvěru v Policii České republiky, která tu věc vyšetřuje, a znovu říkám, orgány jako vodoprávní úřady a Česká inspekce životního prostředí předaly celý spis nebo všechny informace, které měli k dispozici, 25. září Policii České republiky, od té doby to vyšetřuje policie. Nikdy jsem netlačil v žádné kauze na inspektory (České inspekce?) ani na jiné své úředníky v resortu, aby postupovali jinak než v souladu s jejich odpovědností a kompetencí, odbornými standardy a svědomím. Pokud někdy tlačím na své lidi, tak jen v tom, aby rozhodovali pokud možno co nejrychleji.

Pokud mě někdo z nějakého ovlivňování podezírá - myslím z politiků - tak nezlobte se, pravděpodobně soudí podle sebe. Co by možná dělat na mém místě? Já bych v této souvislosti zmínil jenom poměrně novou zprávu, která samozřejmě v médiích automaticky nebude, pamatujete si, kolikrát jste mě tady někteří z vás křižovali za záležitost Uherského Ostrohu? No a znáte rozsudek, ale o tom se nemluví.

Před několika týdny vyšel rozsudek Krajského soudu v Brně, který jednoznačně potvrdil správnost postupu Ministerstva životního prostředí ve všech aspektech z hlediska EIA. A pamatujete si pět let tu honičku, prostě tu štvanici, která tady na mě byla, co jsme udělali špatně, komu jsme vyšli vstříc při té těžbě atd.? A já jsem tady jenom bránil své úředníky. Já jsem politik a jsem samozřejmě zvyklý, že si vyslechnu celou řadu ostrých slov, ale celá řada politiků, médií útočila na úředníky, jestli náhodou tam nejsou nějaké další věci, které ovlivnily řekněme jejich názor nebo jejich stanovisko, že to je vlastně celé podezřelé. Krajský soud v Brně, ten rozsudek vám rád dám, konec konců dávali jsme ho do České tiskové kanceláře, která už to otiskla, Krajský soud v Brně jasně potvrdil, že úředníci Ministerstva životního prostředí nepochybili v žádném případě.

Já to tady záměrně říkám prostě proto, že i tady je to nějaká řekněme honička prostě na ty lidi, pochyby, jestli náhodou rozhodovali, jestli náhodou nezametali stopy. A znovu říkám, prosím vás, pokud se tam pohybují desítky lidí, i kdyby někdo nedůvěřoval nějakému tomu subjektu, a já v ně mám plnou důvěru - jak v inspekci, tak i v Policii ČR, tak se tam pohybovaly desítky lidí, inspektorů, úředníků, expertů ze všech oblastní včetně policie, dneska dozorováno státním zastupitelstvím, a někdo tady skutečně rozpřádá nějaké spiknutí, tak to už je i skutečně bez nějakého komentáře.

Takže jestliže se v jiných případech řada z vás zaklíná tím, že policii máme nechat pracovat nebo orgány činné v trestním řízení máme nechat pracovat nezávisle a bez tlaku, tak to prosím udělejme i v tomto případě a řiďte se i v tomto případě.

Závěrem bych chtěl poděkovat opět všem, kteří se na likvidaci této ekologické havárie, která je bezpochyby veliká a máme pouze srovnání asi s havárií, která se stala před 14 lety na Labi, podobně prostě otrávenou kyanidy. Chtěl bych poděkovat rybářům. Já jsem se s nimi od té doby několikrát sešel a jsem v komunikaci celkem pravidelné s celou řadou z nich. Chtěl bych ujistit, že vláda se snaží pomoci tomu, aby se situace na Bečvě v rámci možností co nejrychleji vrátila do stavu před otravou. Vláda schválila pomoc pro rybářský svaz ve výši 7,5 mil. korun v příštích deseti letech na zarybňování. My jsme skutečně v úzkém kontaktu především s místním rybářským svazem nebo obecně s celorepublikovým Českým rybářským svazem a komunikujeme, stejně jako Ministerstvo zemědělství, s nimi tu pomoc. Další stovky tisíc korun půjdou z Ministerstva životního prostředí právě na studie akademických pracovišť, které už byly zadány a už se na nich pracuje, o stavu řeky a okolí jako podklad pro rozhodnutí o postupu dalšího zarybňování. Takže pomoc jednoznačně tady je a kolegové ví, že jim pomůžeme v čemkoliv, v čem budou potřebovat.

Takže znovu, vážení. Je v mém největším zájmu, a pokud bych už nic jiného neudělal ve své funkci, tak mi věřte, že tohle určitě nechci nechat, že by se někdy mohlo stát nějakým pomníčkem nebo hrobečkem, je v mém největším zájmu, nejvyšším zájmu, aby viník byl nalezen co nejdříve, aby byl potrestán, ale jenom v této chvíli prosím, nechme pracovat orgány činné v trestním řízení a já pevně věřím, že ony dojdou v nějakém čase - a znovu říkám, byl bych nejšťastnější, kdyby už došly a kdyby ten čas byl co nejkratší - k nějakému závěru.

Děkuji vám.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Stanjura (ODS): Od vlády je opovážlivost takový návrh předkládat

22:48 Stanjura (ODS): Od vlády je opovážlivost takový návrh předkládat

Projev na 79. schůzi Poslanecké sněmovny 19. ledna 2021 ke krizovému zákonu