Ministr Havlíček: Toky peněz za transakci nebyly zcela průhledné

06.05.2021 15:18

Projev na 98. schůzi Poslanecké sněmovny 6. května k situaci v ocelářském průmyslu.

Ministr Havlíček: Toky peněz za transakci nebyly zcela průhledné
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček
reklama

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost představit zde aktuální stav v rámci - a já to rovnou řeknu - společnosti Liberty Ostrava, protože předpokládám, že ten bod byl vyprovokován zejména situací, která se tam odehrává v posledních týdnech. Takže trošku přeskočím univerzální představení toho, v jakém stavu je české ocelářství.

Anketa

Jste Čech, nebo Evropan?

96%
2%
hlasovalo: 22168 lidí

Pouze zkonstatuji to, že se cena oceli zvýšila v posledních měsících, zvýšila se zásadním způsobem až o 50 %, v důsledku čehož evropské ocelárny a tím pádem i české ocelárny mají šanci dohnat ztráty z let minulých a mají šanci když ne prosperovat, tak minimálně generovat solidní výnosy a být alespoň v rozumné míře v ziskovosti. To všechno napovídá tomu, že by nemusel být žádný problém, leč problém nastal, a to u mateřské společnosti Liberty Ostrava, konkrétně skupiny GFG, která dnes zahrnuje celou řadu ocelářských společností nejenom v Evropě, ale např. i v Austrálii. Problém, který nastal, nastal u financující instituce této skupiny Greensill, která se dostala do vážných finančních problémů, je dneska v režimu ochrany před věřiteli, to se řeší na úrovni Velké Británie, kde je i mateřská společnost skupiny Liberty nebo Liberty Group GFG, a v dané chvíli se v jednotlivých zemích začínají řešit dopady tohoto stavu.

My jsme okamžitě poté, co jsme se toto dozvěděli, zahájili jednání s místním managementem a vlastníky, které zde přímo zastupuje Sanjeev Gupta, který je i hlavním majitelem rodinné firmy, která vlastní tyto společnosti po světě.

Zkonstatovali jsme to, že výsledky Liberty Ostrava jsou poměrně slušné za poslední dobu. Za první čtvrtletí ještě nemáme auditované výsledky, nicméně vše nasvědčuje tomu, že budou nejlepší za posledních pět let. A současně je třeba říci, že doposud, a tím říkám doposud, tzn. do minimálně konce minulého roku, byly v zásadě dohody, které byly učiněny mezi vládou a společností Liberty na bázi memoranda, které jsme podepsali, plněny.

Je třeba říci, že Liberty Ostrava je plně komerční společností, stát tam pochopitelně nemá žádný podíl. Nicméně v době, kdy se podepisovalo memorandum, jsme dohodli s vlastníky Liberty to, že s ohledem na důležitost společnosti, vliv na lokální prostředí, dodavatelsko-odběratelské vztahy - jenom podotýkám, že tam pracuje 5 600 pracovníků a další až desítky tisíc pracovníků, přibližně 20 000 jsou vázáni vlivem právě dodavatelsko-odběratelských vztahů s touto společností - tak jsme v té době si prosadili to, že jedním členem dozorčí rady bude zástupce státu, konkrétně Ministerstva průmyslu a obchodu, konkrétně můj náměstek pan Muřický. Další dva zástupci v dozorčí radě jsou za odbory a tři zástupci jsou přímo jmenováni vlastníky, přičemž důležitá věc je ta, že předseda dozorčí rady, který není ani z řad odborů, ani zástupce státu, má právo v případě rovnosti hlasů rozhodnout. Čili naše pozice tam není nijak komfortní a je víceméně dohledová.

Současně nám management nastínil na osobním jednání, které jsme měli před necelým měsícem s panem premiérem přímo na místě, že má záměr prodat část emisních povolenek, což je fixní aktivum společnosti. Jenom podotýkám, že celková hodnota emisních povolenek v Liberty Ostrava je kumulovaná ve výši 5,6 miliardy korun a je ve fixních aktivech. A že má zájem prodat část těchto povolenek, konkrétně ve výši tři miliardy korun svojí další společnosti ze skupiny Liberty, a to je Galati Rumunsko. My jsme s tím vyjádřili nesouhlas, jakkoliv nemůžeme do komerčního vztahu vstupovat, ale na druhou stranu vztahy byly korektní do této doby. Stát vycházel vstříc například v tom, že pomáhá vybudovat zcela klíčovou energetickou přípojku z Nošovic do Liberty, která umožní vybudovat elektrické pece. Současně stát podporuje společnost v přechodu na nové technologie v rámci inovačních programů. A současně - a to je důležité ještě sdělit - stát podobně jako některým dalším společnostem poskytl prostřednictvím EGAPu záruku ve výši dvou miliard korun v covidové době tak, jako jiným společnostem, za poměrně výhodných podmínek s tím, že tyto zdroje budou účelově vázány na provozní aktitivity společnosti spojené s nákupem materiálu, inovacemi atd.

Jinými slovy, troufáme si tvrdit, že stát vycházel společnosti vstříc. I z tohohle důvodu jsme jasně sdělili, že principiálně nesouhlasíme s prodejem povolenek, i když do toho nemůžeme zasáhnout. Ale že se domníváme, že by měly zůstat v rovině fixních aktiv pro rozvoj společnosti případně jako krabička poslední záchrany, kdyby byl určitý finanční problém. A domníváme se, že to je správné z úhlu pohledu hospodáře. Management nás ujistil, že nehodlá povolenky dále nabízet své sesterské společnosti a že bude respektovat naše přání. Toto nesplnil a v následujících dnech ukonal to, že část emisních povolenek prodal. Objektivně ale zase řečeno, neprodal za tři miliardy a jsme přesvědčeni, že kdybychom tam nejednali, tak by to ty tři miliardy byly. Prodal nakonec za jednu miliardu. A je třeba rovněž objektivně říct ještě jednu věc, že opcí si zabezpečil finanční výsledek kladný, tzn. marži nebo zisk na této operaci ve výši 250 milionů korun.

My jsme vyjádřili prostřednictvím dozorčí rady nesouhlas, ale je nutné říct, že dozorčí rada nebyla informována o této proceduře, byla informována zpětně. Podle našeho názoru došlo k obejití dozorčí rady. Ale na druhou stranu, nejednalo se podle všech indicií nijak v nesouladu se zákonem. Je pravděpodobné, že společnost využila práva rozhodnutí jediného akcionáře. Dozorčí rada, resp. část dozorčí rady, což jsou odboráři a zástupci státu, okamžitě chtěli vysvětlení. Okamžitě poslali několik klíčových dotazů na management, na vlastníky a tento proces pokračuje i nadále.

Na včerejším jednání, kterého jsem se zúčastnil v Ostravě se zástupci zaměstnanců, se zástupci dozorčí rady, se zástupci vlastníků, se zástupci managementu, bylo nejenom deklarováno, ale prokázáno, což je dobrá zpráva, že valná část zdrojů za emisní povolenky už dorazila do Ostravy, dokonce s předstihem. Včera v poledne to bylo 60 %, večer už to bylo 75 % a podle všech indicií a příkazů, které jsou, by měla během dneška a zítřka dorazit zbývající částka, čili jedna miliarda by měla být skutečně zaplacena. Současně jsem včera s managementem dohlédnul i na to, že část těchto zdrojů, toho benefitu, dle naší dohody bude zaplacena jakožto speciální odměna všem zaměstnancům, a to ve výši 13 tisíc korun a 70 korun navíc, což skutečně bylo učiněno a peníze v tuto chvílí odchází. Zbytek toho benefitu, což můžou být řádově nízké stovky milionů korun, budou použity pro rozvoj společnosti. Současně management deklaroval, že nehodlá povolenky dále prodávat. Tento akt považuje tedy za uzavřený a nemělo by docházet k tomu, že by se další část povolenek převedla.

Opakuji: Není možné z úhlu pohledu státu zabránit komerční společnosti v prodeji části svých fixních aktiv, nicméně můžeme a my jsme to jasně řekli, jasně deklarovat to, že pokud nebudou dodržovány elementární dohody mezi zaměstnanci, protože zaměstnanci se proti tomu rovněž postavili, mezi státem a společností, poté i stát logicky nebude otevřený ve smyslu další podpory a dalších benefitů, které by si nepochybně takováto společnost zasloužila. Na druhou stranu nechceme trestat společnost, která zaměstnává 5 600 lidí, a region z našeho úhlu pohledu, je to o dalším jednání s vlastníky, které pokračuje.

Prostřednictvím našeho člena v dozorčí radě jsme si vyžádali další podklady k převodu emisních povolenek. Současně veškeré podklady k dalším operacím, které směřují do společnosti Liberty Częstochowa, což je společnost v Polsku, která vyrábí ve mzdě a kde chceme mít když ne jistotu, tak alespoň dozorčí rada, jasné podklady k tomu, že s ohledem na trans represing tam dochází k převodům zdrojů, které odpovídají dané hodnotě odvedené práce nebo produktu.

Současně jsme včera podpořili protestní mítink zaměstnanců. Nutno říct, že s odbory jednáme takřka na denní úrovni. Odbory tam odvádějí dobrou práci, musím konstatovat. A i díky odborům si myslím, že ta situace je poměrně stabilizovaná ve společnosti. Protestní mítink nebyl nijak dlouhým protestem, který by narušil výrobu. Byl to protest několika set zaměstnanců, kteří vyjádřili nespokojenost s chováním managementu, resp. spíše vlastníků. A k tomu, že podle jejich názoru, s čímž se ztotožňujeme, nebyly naplněny všechny dohody, které byly učiněny.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

  • BPP
  • Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy
  • místopředseda vlády

Je třeba ještě říci jednu věc, a to je to, jakým způsobem k této transakci došlo. Určitě si vzpomínáte na to, že společnost byla vlastněna společností ArcelorMittal. Přibližně před dvěma lety byla tato společnost prodána právě společnosti nebo skupině Liberty Group GFG. A vlastníkem se tedy stala nová entita. S tím, že tuto transakci musela posvětit Evropská komise a do značné míry i aktivitami ArcelorMittal v Evropě bylo právě nařízeno to, že se musí zbavit jiných aktivit včetně aktivit v České republice. První tranže a první pokus o tuto akvizici Evropská komise neschválila. Z našeho úhlu pohledu správně neschválila, protože toky peněz za transakci nebyly zcela průhledné. Poté vyslovila nový požadavek a toto bylo ukonáno.

My jsme v momentě, kdy k tomuto docházelo, několikrát varovali před jednou důležitou věcí, která se může zdát jako marginální, ale z pohledu byznysu a průmyslu to marginální věc není, a to je přílišná vazba Liberty Ostrava na energetický zdroj, který je zcela zásadní, a ten zůstal ve vlastnictví - byť částečném - původního vlastníka Arceloru a dále polské společnosti. Jinými slovy, klíčový energetický zdroj byl a je stále dále pod kontrolou bývalého vlastníka, což pochopitelně není s ohledem na nezávislost společnosti dobré, nemluvě o tom, že se tam logicky o něco hůře kontrolují náklady spojené s nákupem energie.

Ještě dopovím to, že celou tuto záležitost mimo úrovně dozorčí rady, což je to, co nám přísluší z úhlu pohledu našeho zástupce v dozorčí radě, z úhlu pohledu jednání s vlastníky, nikoliv ale na právní úrovni, z úhlu pohledu mezinárodního problému řešíme rovněž i s ostatními resorty v jiných zemích, konkrétně jsem to řešil s ministrem pro energetiku Velké Británie a s ministrem financí Rumunska. Jsme dohodnuti na tom, že naše kroky budeme průběžně koordinovat, že se budeme informovat o tom, co nastává v jednotlivých zemích a toto platí.

Takže závěr je takový, že Liberty Ostrava v dané chvíli s ohledem na své výsledky prosperuje poměrně dobře. Je třeba ještě říci, že úvěr, který čerpala tato společnost a který byl zaručen EGAP ve výši dvou miliard korun, je v tuto chvíli kontrolován příslušnými orgány ve smyslu účelovosti čerpání tohoto úvěru a zejména vynaložení prostředků z tohoto úvěru, protože úvěr byl poskytnut za jasných parametrů a záruka bude platit tehdy, pokud bude prokázáno, že účel tohoto čerpání je v souladu s úvěrovými podmínkami nebo s podmínkami záručního charakteru.

Takže pracujeme tam na několika úrovních a v danou chvíli očekáváme, že v následujících hodinách dorazí zbylých pětadvacet procent za emisní povolenky a dozorčí rada si kontroluje to, aby byly vynaloženy zdroje v souladu s dohodami. Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Primátorka Pfeffer Ferklová: Soutěž Stavby Karlovarského kraje zná vítěze

22:13 Primátorka Pfeffer Ferklová: Soutěž Stavby Karlovarského kraje zná vítěze

20. ročník soutěže Stavby Karlovarského kraje vynesl městu Karlovy Vary stříbro za projekt Náplavky …