Ministr Jurečka: Jak stíhá nebo spíš nestíhá Lékařská posudková služba

29.09.2022 18:40 | Komentář

Projev na 40. schůzi Poslanecké sněmovny 29. září 2022 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Ministr Jurečka: Jak stíhá nebo spíš nestíhá Lékařská posudková služba
Foto: Hana Brožková
Popisek: Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí

Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Tento návrh zákona č. 582/1992 Sb., si klade za cíl v této své novelizaci řešit především problematiku Lékařské posudkové služby. Jsme v situaci, kdy v České republice, si myslím, že z hlediska fungování státu vůči občanům této země jsme velkým dlužníkem v tom, jakým způsobem stíhá nebo spíše nestíhá Lékařská posudková služba odbavovat žádosti našich občanů na posouzení.

My jsme připravili tuto novelu, která navazuje už i na určité snahy té minulé Poslanecké sněmovny proto, abychom zrychlili fungování Lékařské posudkové služby. Tou nejpodstatnější změnou a cílem tohoto návrhu je, abychom doplnili personál Lékařské posudkové služby o novou pozici odborného nelékařského zdravotního pracovníka, který se bude v rozsahu své kvalifikace podílet na procesu posuzování zdravotního stavu a připravovat odborné podklady pro tvorbu posudku. Posudek vypracovaný tímto pracovníkem bude schválen a podepsán lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení. Návrh zákona vyjmenovává jasně odbornosti podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, které budou kvalifikačním předpokladem pro výkon činnosti tohoto pracovníka.

Zároveň stanovuje získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené zdravotnické činnosti v posudkové službě absolvováním certifikovaného kurzu. Lhůta pro absolvování certifikovaného kurzu je stanovena na 24 měsíců ode dne nástupu odborného nelékařského zdravotnického pracovníka do zaměstnání. Co je také důležité, je potřeba si uvědomit, že nelékařský zdravotnický pracovník bude vykonávat-

Je také důležité si uvědomit, že tento nelékařský zdravotnický pracovník nebude pracovat podle zákona o státní službě, ale bude pracovat v rámci pracovněprávního vztahu. Z tohoto důvodu se v této části drobně novelizuje také zákon o státní službě č. 234/2014 Sb. Zrychlení a modernizace postupu při posuzování zdravotního stavu navrženým opatřením procesního charakteru, jedná se o stanovení lhůty orgánem sociálního zabezpečení, která nesmí být kratší než 15 dní pro předložení podkladů posuzovanou osobou k posouzení jejího zdravotního stavu nebo zavedení elektronické komunikace posudkových lékařů s poskytovateli zdravotních služeb v rámci součinnosti při posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení.

V zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění se navrhují dílčí úpravy k zefektivnění kontrol, posuzování dočasné pracovní neschopnosti orgánem nemocenského pojištění. Účinnost tohoto zákona se navrhuje dnem 1. ledna 2023. Děkuji za podporu tohoto návrhu zákona, kterým si opravdu klademe za cíl zrychlit a také zefektivnit naši Lékařskou posudkovou službu. Děkuji za podporu a děkuji za pozornost.

Ing. Marian Jurečka

  • KDU-ČSL
  • Od 1.11. pověřen řízením Ministerstva životního prostředí
  • místopředseda vlády

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

Ing. Tomáš Jirsa, MBA byl položen dotaz

O Německu si nedělám iluze

Naopak si myslím, že je strůjcem stávající ekonomické krize, ale lze mu vyčítat, že chce svým lidem pomoci? Není spíš smutné, že to nedělají i ostatní? To, že na to nemají je to, co by se mělo řešit, nemyslíte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vích (SPD): Armáda na boj připravena není, a ještě dlouho nebude

18:45 Vích (SPD): Armáda na boj připravena není, a ještě dlouho nebude

Se závěrem roku přichází bilancování, a v oblasti Ministerstva obrany se není moc čím chlubit.