Ministr Prachař: Dnes podepsaný protokol přispěje ke snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí

26.09.2014 21:11

U příležitosti čtvrtého zasedání signatářských zemí tzv. Karpatské úmluvy podepsal ministr dopravy Antonín Prachař v pátek 26. září Protokol o udržitelné dopravě. Cílem protokolu je posílit a usnadnit spolupráci smluvních stran v oblasti rozvoje udržitelné nákladní a osobní dopravy a dopravní infrastruktury v Karpatech.

Ministr Prachař: Dnes podepsaný protokol přispěje ke snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí
Foto: ANO
Popisek: Ministr dopravy Antonín Prachař

Protokol by měl přispět k udržitelnému rozvoji karpatského regionu a zároveň minimalizovat a v nutných případech také kompenzovat negativní socioekonomické a environmentální vlivy rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury. „Je zřejmé, že otázky dopravy a životního prostředí jsou velmi úzce propojeny. Doprava je klíčová pro hospodářský růst každé země, přispívá k vytváření pracovních míst a umožňuje obchod. Na druhou stranu má dopravní sektor negativní vliv na životní prostředí. Věřím, že se nám v protokolu podařilo dosáhnout velmi dobré rovnováhy obou těchto aspektů,“ řekl ministr dopravy Antonín Prachař, který Vládu České republiky na mezinárodním jednání v Mikulově zastupoval.

Dnes podepsaný Protokol o udržitelné dopravě je důležitým krokem k dalšímu rozvoji mezinárodní spolupráce, pro kterou představuje sektor dopravy významné odvětví. Tento rozvoj podporuje Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, s cílem zajištění souladu hospodářského rozvoje s požadavky na ochranu životního prostředí. „Rozvoj dopravní infrastruktury je v rámci Karpatské úmluvy do značné míry podmiňující pro celkové plnění cílů úmluvy, mezi které patří mimo jiné podpora udržitelného cestovního ruchu, ekoturismu, zachování kulturního i přírodního dědictví,“ dodal Prachař. Na místě dále ministr ocenil dosavadní expertní i politickou spolupráci v rámci Karpatské úmluvy a zdůraznil, že aspekty životního prostředí jsou důležité pro úspěšné zajišťování stavebních povolení a územního plánování.

Státy uznávají důležitost nákladní a osobní silniční dopravy, zejména z hlediska dostupnosti odlehlých oblastí a rozvoje karpatského regionu. Negativní vlivy by měly být eliminovány např. tím, že bude ponížen objem provozu, který vede citlivými oblastmi, bude usnadněn přístup k alternativním palivům či dojde k podpoře hromadné dopravy. Za účelem podpory udržitelné železniční dopravy by mělo dojít např. k zefektivnění využívání různých druhů dopravy či k přesunutí dálkové nákladní a osobní dopravy v největší možné míře na železnici. V letecké dopravě by mělo dojít k vylepšení stávající dopravní infrastruktury, ke zlepšení spojení mezi letišti v Karpatech se zaměřením na veřejnou dopravu a snahou bude rovněž snížit provoz letadel a zamezit křížení s migračními koridory ptáků. V oblasti cyklistiky a pěší turistiky se země zavázaly zejména budovat vhodnou infrastrukturu – tj. chodníky, turistické stezky a cyklostezky.

Protokol se týká všech druhů dopravy a jedním z hesel slavnostního 4. zasedání Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat bylo heslo: „Mysli karpatsky, jednej lokálně a regionálně!“ Aby mohly být stanovené cíle postupně naplňovány, bude vytvořen společný Strategický akční plán, který stanoví, jakými opatřeními negativní vlivy jednotlivých druhů dopravy eliminovat. „Cíle protokolu jsou poměrně ambiciózní, ale myslím, že jich společně můžeme dosáhnout. Důležitá je spolupráce všech zainteresovaných zemí,“ uzavřel Prachař.

Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, tzv. Karpatská úmluva, byla připravena z iniciativy Ukrajiny a byla ratifikována všemi státy karpatského regionu, tj. Českou republikou, Maďarskem, Polskem, Rumunskem, Slovenskem a Srbskem. V platnost vstoupila v lednu 2006. Gestorem Karpatské úmluvy je v Česku Ministerstvo životního prostředí, jejím prováděním jsou pověřeni členové vlády.

Karpatská úmluva je zaměřena na široký okruh témat, která souvisí s udržitelným rozvojem regionu. Vzhledem ke svému rámcovému charakteru obsahuje Karpatská úmluva obecně formulované závazky, přičemž předpokládá jejich konkretizaci prostřednictvím postupně sjednávaných protokolů. Protokoly jsou důležitým krokem pro provádění Karpatské úmluvy. Dosud byly sjednány tři protokoly, a to Protokol o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti, Protokol o udržitelném cestovním ruchu a Protokol o trvale udržitelném obhospodařování lesů.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Ministerstvo dopravy

Ing. Jan Bauer byl položen dotaz

Proč neřešíte důchodovou reformu?

Vaše vládá vyzývá, ať si na důchod více šetříme. Ale z čeho? A vyplatí se to - co když přijde ještě větší inflace, než je nyní? A do třetice. Přijde vám spravedlivé, že teď mají důchodci často i víc než pracující, platíme to my, současně platíme daně a pak nám stát řekne, máte smůlu, na důchody není...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Fiala (SPD): Evropská unie vyhrožuje Muskovi

15:45 Fiala (SPD): Evropská unie vyhrožuje Muskovi

Komentář na facebookovém profilu k výhrůžkám zrušením Twitteru, pokud nebude dodržovat cenzuru