Ministr Prymula: Pro některé cizince je překážkou, že nově nezískají vízum

01.10.2020 20:42

Projev na 58. schůzi Poslanecké sněmovny 1. října 2020 – odpověď na interpelaci poslance Čižinského k situaci nesezdaných párů

Ministr Prymula: Pro některé cizince je překážkou, že nově nezískají vízum
Foto: Screen Youtube
Popisek: Profesor Roman Prymula na konferenci WAidid v Miláně v roce 2016
reklama

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

pokusím se odpovědět na interpelaci ve věci cestování nesezdaných partnerů z třetích zemí.

Od příchodu pandemie onemocnění COVID-19 na počátku roku do Evropy došlo k mnoha významným omezením v cestování a to nejen v Evropě ale na celém světě. Po zvládnutí prvního náporu pandemie v celé řadě evropských zemí začalo docházet ke koordinovanému přístupu, postupnému uvolňování překážek v cestování mezi členskými státy EU.

Přístup ČR k podmínkám vstupu cizinců na naše území v současné době vychází z doporučení Rady EU, tedy vrcholného orgánu unie, v němž jsou zastoupeny všechny členské státy vždy jedním zástupcem na ministerské úrovni. Jedná se o doporučení rady číslo 2020/912 ze dne 30. června 2020 o dočasném omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, o možném zrušení tohoto omezení. Toto doporučení Rady EU bylo od svého vydání již třikrát změněno, naposledy doporučením Rady EU číslo 1186/2020 ze dne 7. srpna 2020. Jedná se celkem o dynamický dokument neboť v současnosti probíhají jednání o jeho možných změnách.

Zmíněné doporučení Rady EU pak ve vámi řešené oblasti uvádí, že by členské státy EU měly umožnit přicestovat osobám z třiceti zemí, cituji: "Z naléhavých rodinných důvodů". Zjevně se tak nejedná o jakákoliv rodinná setkání.

Dle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. září, které je v souladu s § 68 zákona číslo 258, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, reguluje vstup na území ČR ve snaze zamezit zavlečení dalších případů nemoci COVID-19 do naší země a je zakázán vstup občanů třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19 a občanů třetích zemí, kteří mají přechodný nebo trvalý pobyt v zemích, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19. Tento seznam vydává, zpravidla každotýdenný aktualizací, Ministerstvo zdravotnictví v souladu se shora uvedenými doporučeními Rady EU na základě aktuálního vyhodnocení epidemiologické situace v jednotlivých státech.

Z uvedeného zákazu vstupu na území ČR existuje, opět zdůrazňuji v souladu s doporučeními Rady EU, několik výjimek. Jedna z nich se vztahuje na cizince, který s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR, který v čestném prohlášení o partnerském vztahu přijal závazky uvedené v bodě 1.5 ochranného opatření, má prokazatelný trvalý partnerský vztah, žije s ním prokazatelně ve společné domácnosti a bylo mu za účelem umožnění vstupu na území ČR podle tohoto bodu vystaveno potvrzení Ministerstva zahraničních věcí.

Anketa

Chcete Miroslavu Němcovou v Senátu?

6%
94%
hlasovalo: 30474 lidí

Pro některé cizince je však překážkou, že za účelem tohoto vstupu na území České republiky nově nezískají vízum. Pokud však disponují jakoukoliv formou práva pobytu v České republice či vízy pro opakované cesty, což lze u partnerů očekávat, vztahovat se na toto mohou výjimky uvedené v ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví. Nicméně je třeba zdůraznit, že Česká republika v tomto ohledu postupuje zcela v souladu s unijními pokyny pro přijímání žádostí o víza z března letošního roku, které jsou stále platné a které omezují přijímání víz na jasně stanovené případy. Bohužel turistická víza, respektive víza za účelem návštěvy, která by mohli využít partneři občanů České republiky a EU, mezi ně nepatří.

Rád bych vás ubezpečil, že Evropská unie si řadu problémů, které jejich doporučení přinášejí, uvědomuje a pracuje na revizi přílohy II Doporučení o dočasném omezení cest do Evropské unie, které obsahuje výjimky doporučené v zákazu vstupu do Schengenského prostoru. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem vnitra pravidelně vyhodnocuje situaci, aktivně se účastní jednání na úrovni Evropské unie a je připraveno zabývat se i tímto vaším podnětem. Máme však zato, že není žádoucí, aby Česká republika postupovala v rozporu s doporučeními Rady a pokyny vízové politiky.

Mám samozřejmě pochopení pro lidi, kterým tato ochranná opatření brání v setkání tady na území České republiky. Celou situaci se snažíme vyhodnocovat a v případě zlepšení situace se pokusíme přistoupit ke zmírnění těchto dopadů na vztahy osob ze států mimo Evropskou unii, avšak pouze tak, aby Česká republika neporušovala jednotný postup Evropské unie a jejích doporučení.

Děkuji vám za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Jurečka (KDU-ČSL): Dívejme se na to optikou rodičů

13:05 Jurečka (KDU-ČSL): Dívejme se na to optikou rodičů

Projev na 62. schůzi Poslanecké sněmovny 21. října 2020 k návrhu zákona o úpravách poskytování ošetř…