Ministr Síkela: Součástí energetického zákona je i úprava stavebního zákona

11.01.2023 19:03

Projev na 5. schůzi Senátu 11. ledna 2023 k energetickému zákonu

Ministr Síkela: Součástí energetického zákona je i úprava stavebního zákona
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela

Vážený pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

dovolte mi, abych krátce okomentoval předložený návrh zákona, kterým se mění zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých dalších souvisejících zákonů.

S ohledem na bezprecedentní situaci na trhu s energiemi a nutnost řešení bezpečnosti dodávek energie a snížení závislosti na dovozu paliv z Ruské federace předložilo ministerstvo průmyslu a obchodu návrh novely energetického zákona, který významně usnadňuje povolovací procesy pro obnovitelné zdroje. Vláda tento návrh schválila dne 26. 9. 2022. Návrh zákona je předkládán s cílem podpořit optimální rozvoj využívání obnovitelných zdrojů a tím také přispět k plnění závazku EU v oblasti energetiky a klimatu, a současně k zajištění energetické soběstačnosti ČR. Stávající energetický zákon nedostatečně reaguje na potenciální využívání obnovitelných zdrojů pro zajištění pokrytí vlastní spotřeby elektřiny. Podle platného znění se subjekty musí stát licencovanými subjekty, to znamená subjekty podnikajícími na trhu s energií i přesto, že by jejich hlavní motivací byla samovýroba, nikoli podnikání v energetice.

Předkládaná novela energetického zákona zvyšuje hranici výkonu výrobny elektřiny, od které se vyžaduje licence na výrobu elektřiny, udělovaná Energetickým regulačním úřadem ve vazbě na vymezení podnikání v energetických odvětvích, a to z 10 kW na hodnotu 50 kWh.

Součástí předkládané novely energetického zákona je také úprava stavebního zákona, jejímž cílem je usnadnit rozhodování stavebním úřadům a zjednodušit povolovací procesy o umístění stavby pro výrobny z obnovitelných zdrojů s instalovaným výkonem do 50 kW. Pro instalaci obnovitelného zdroje energie s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, který je součástí stavby, tedy například fotovoltaika na střeše, pokud splní podmínky bezpečnosti instalace, nebude nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Samozřejmě jsou tam výjimky, které se týkají například památkových zón nebo národních parků. Takže nebude nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Zároveň nebudou zdroje pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů s instalovaným výkonem do 50 kW s výjimkou stavby vodního díla, pokud se nacházejí v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, vyžadovat rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

Anketa

Koho nejvíc chcete ve 2. kole volby prezidenta?

hlasovalo: 33825 lidí

PS projednala návrh zákona dne 14. 12. loňského roku a schválila ho ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Na úrovni Senátu byl návrh zákona včera projednán ÚPV a také VHZD. Navrhované úpravy energetického a stavebního zákona výrazně přispějí k urychlení výstavby výroben z obnovitelných zdrojů a zároveň přinesou snížení administrativních požadavků a zefektivnění procesů nutných pro výstavbu a provoz obnovitelných zdrojů na úrovni státní a veřejné správy.

Zároveň mi dovolte zmínit a ještě se vyjádřit k diskusi, která probíhala na jednotlivých výborech a byla velice věcná a vstřícná. Já bych za to všem, kteří se diskuse zúčastnili, chtěl poděkovat.

Nad rámec problematiky bylo diskutováno několik dalších témat. Byla to možnost rušení klíčové infrastruktury ČR obnovitelnými zdroji, byla to valorizace podpory biomasy, provozní podpora elektřiny malých bioplynových stanic, možnost kontroly z moci úřední i na zdroje bez souběhu podpor, když vyjde sektorové, že sektor není překompenzovaný. A naposledy to také byla možnost vyjmutí orné půdy z pozemkového fondu a tedy to, že by se stavěly obnovitelné zdroje na orné půdě.

My jsme se dohodli na VHZD a také s předsedy koaličních stran, že bude doprovodné usnesení, kdy jednotlivá témata budeme řešit v následující novele. A proběhne i diskuse s ERÚ, za což bych chtěl všem ještě jednou poděkovat, neboť u této novely, kterou předkládám, je klíčové i časové hledisko. Již dnes například probíhá jednání mezi ERÚ ohledně stanovení technicko-ekonomických parametrů, což bylo jedno z diskutovaných témat. V rámci této novely je i prodloužení možnosti kritéria udržitelnosti biomasy prokazovat čestným prohlášením do první poloviny letošního roku. To je primárně z důvodu, že je stále nedostatek certifikačních autorit. A zároveň není slibovaná legislativa EU. A co to může způsobit, kdyby nebylo schváleno, že například ČR nebude moci vykazovat elektřinu a teplo vyrobené z biomasy, výrobci nebudou mít možnost nároku na podporu. A kdyby to došlo do extrému, kdyby výrobce nezískal certifikaci, tak by se na něj dokonce vztahovala povinnost platit povolenky.

Vzhledem k tomu, že každý členský stát má závazek plnit cíle, tak bychom museli udělat statistický transfer od jiného státu, který jsme například už letos realizovali ve prospěch Slovinska, protože ti s tím měli problém.

Já jsem zároveň i deklaroval ochotu, že v následující novele Lex OZ2, která půjde do sněmovny už teď v únoru, upravíme kontrolu z moci úřední podle § 35 do původní podoby z roku 2021. A pokud se jedná o problematiku orné půdy, tu řeší primárně zákon o pozemkovém fondu, kde my poskytneme metodickou podporu. Tam to samozřejmě nelze bez toho, že by orná půda kategorie 1 a 2 byla vyňata. Možná to bude možné řešit pouze jak metodickým nařízením, ale pokud bude potřeba, tak by případně došlo i k úpravě tohoto zákona.

Děkuji za pozornost.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Niedermayer (TOP 09): Čeká nás bouře ve finančním a bankovním sektoru?

7:33 Niedermayer (TOP 09): Čeká nás bouře ve finančním a bankovním sektoru?

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k možným důsledkům problémů bankovnictví USA