Ministr Toman: Vládní novela zákona zjednodušuje podmínky pro lov

18.06.2021 17:35

Projev na 104. schůzi Poslanecké sněmovny 18. června 2021 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Ministr Toman: Vládní novela zákona zjednodušuje podmínky pro lov
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zemědělství Miroslav Toman

Takže dobrý den, vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, hosté. V rámci dnešního vystoupení bych nejprve rád v základních rysech shrnul účel a principy navrhovaných změn zákona o myslivosti, a to nejdříve pokud jde o vládní návrh novely zákona, a posléze bych se rád vyjádřil k některým uplatněným pozměňovacím návrhům.

Základním cílem předložené novely je umožnit efektivní úpravy početních stavů spárkaté zvěře, a tím snížit škody především na nově zalesněných kalamitních holinách v lesích vzniklých v důsledku sucha a následků kůrovcové kalamity, ale současně i zemědělství.

Vládní návrh zákona počítá s nahrazením stávajícího periodického zpracování posudků a nového procesu tvorby plánu mysliveckého hospodaření na každou honitbu, sledováním stavu lesa organizační složkou státu, což je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, na základě něhož bude vypracován plán lovu. Připomínám, že toto vládou navrhované řešení přinese úsporu, nejen pokud jde o snížení administrativní zátěže, a to především snížení dopadů na státní rozpočet, protože vládní návrh novely představuje minimální finanční dopady oproti periodickému zpracování posudků představující více než miliardu korun nejméně jednou za pět let.

Druhou oblastí je digitalizace oblasti myslivosti a to včetně kontroly provedeného lovu. Je navrhováno zřízení elektronického systému evidence myslivosti, který bude zjednodušovat administrativu a komunikaci spojenou s myslivostí. Systém by měl obsahovat kompletní myslivecké plánování a informace o škodách způsobených zvěří a jeho součástí bude samozřejmě i aplikace do mobilních telefonů pro pořízení záznamů a fotodokumentace ulovené zvěře namísto předkládání části těl ulovené zvěře, tzv. markantů. Orgány státní správy myslivosti budou mít možnost nejen kontinuálně z elektronických hlášení nahrazujících stávající papírovou formu vyhodnocovat plnění plánu lovu, ale současně v případě potřeby operativně zasáhnout do mysliveckého hospodaření uložením navýšení lovu. Je evidentní, že tento systém bude přínosem jak na straně uživatelů honiteb, tak na straně orgánů státní správy myslivosti, Státní veterinární správy atd.

Za zásadní přínos považuji, že elektronický systém bude obsahovat kompletní myslivecké plánování a informace o škodách způsobených zvěří, tedy ty atributy, které naprosto zásadním způsobem budou ovlivňovat možnost regulace početních stavů zvěře. Zavedením povinnosti uživatele honitby již při vypracování plánu lovu zohledňuje mimo jiné výši škod na lesích a v zemědělství. Pokud tak neučiní, tak orgán státní správy myslivosti operativně zvýší plán lovu tak, aby nedocházelo k nadměrným škodám. Nesplní-li plán lovu, je nově navrhováno podrobit sankci, což v praxi nepochybně bude fungovat jako velmi účinný nástroj pro tolik potřebné snižování stavů spárkaté zvěře.

Jsem přesvědčen, že pro omezení negativního vlivu zvěře na obnovu kalamitních ploch je nezbytné formou zákona využít všechny možnosti lovu. Vládní novela zákona zjednodušuje podmínky pro lov, v zájmu bezpečnosti se umožňuje použít termovizí, nočního vidění v návaznosti na technologii rostoucí využívání krajiny.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hosté, vládní návrh zákona o myslivosti jde do konečné fáze legislativního procesu. Pouze bych rád připomněl, že tento návrh je projednáván v době, kdy se lesní hospodářství zásadně a klíčově spojené s myslivostí potýká v důsledku kůrovcové kalamity ve své novodobé historii a existenci. Nelze opomenout, že je naší společnou povinností zasadit se o obnovu lesních porostů, které jsou decimovány v rámci celé republiky podkorním hmyzem. Je však nutno počítat s tím, že to bude stát nemalé finanční prostředky jak na straně jednotlivých vlastníků, tak i pokud jde o státní rozpočet, tedy vlastně nás všech. Za zásadní považuji to, že pro efektivitu vynaložených finančních prostředků, to znamená na obnovu lovu v lesích České republiky je nutno vytvořit potřebný zákonný rámec, to znamená projednat zákon o myslivosti.

Pokud jde o dosavadní průběh projednávání návrhu zákona, novely zákona o myslivosti v Poslanecké sněmovně, byla přijata a uplatněna řada pozměňovacích návrhů zemědělského výboru i výboru pro životní prostředí, které se týkají věcných úprav či úprav legislativně-technického charakteru. Z větší části Ministerstvo zemědělství souhlasí. Současně však musím uvést některé pozměňovací návrhy, s nimiž zásadně nesouhlasíme, a jejich společným jmenovatelem je skutečnost, že jsou v rozporu s cílem a účelem nyní projednávaného návrhu novely a ve svém důsledku zasahují do systematické právní úpravy myslivosti, jako například povinné vystavení povolenky k lovu pro vlastníka 5 a 50 hektarů. Současně musím upozornit, že některé z uplatněných pozměňovacích návrhů přímo směřují k otevření procesu tvorby honiteb, což znamená, že všichni budou řešit honitby, a nebude se lovit. (Hluk v sále.)

V současné době, resp. v situaci, v níž se lesní hospodářství a myslivost nachází jde a šlo by o naprosto nesystémový a nežádoucí krok, který je v rozporu s cílem nyní projednávané novely. K jednotlivým bodům se v průběhu jednání dostaneme, nicméně připomínám, že tyto pozměňovací návrhy se neobjevily v poslední poslanecké novele právě proto, že svou nesystémovostí činí novelizaci zákona velmi obtížně průchozí, a lze je považovat za návrhy, které by mohly projednávání vládního návrhu zákona zablokovat.

Závěrem mého vystoupení bych, dovolte, pane předsedající, abych poděkoval kolegům, kteří se podíleli na zpracování tohoto zákona tak, aby to pomohlo celé myslivecké veřejnosti a hlavně lesům v České republice. Věřím, že pokud se nedomluvíme, tak já budu souhlasit s tím, že se to vrátí do druhého čtení, abychom si některé pozměňovací návrhy ještě mohli znovu probrat. A protože si myslím, že jedině cestou konsenzu bude možné obnovit lesy tak, aby mohly sloužit k užívání i příštím generacím, a proto si dovolím požádat o podporu. Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zdechovský (KDU-ČSL): Vyšší zdanění nemovitostí? Rozhodně ne

22:02 Zdechovský (KDU-ČSL): Vyšší zdanění nemovitostí? Rozhodně ne

Komentář na facebookovém profilu k bydlení pro mladé.