Ministr Vojtěch: My sledujeme bezesporu situaci zejména v Itálii

03.03.2020 20:02

Projev na 41. schůzi Parlamentu České republiky dne 3. března k opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s šířením koronaviru

Ministr Vojtěch: My sledujeme bezesporu situaci zejména v Itálii
Foto: Hans Štembera
Popisek: Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás informoval o aktuální situaci týkající se epidemie nemoci Covid-19 způsobené novým typem koronaviru. My jsme už tady to téma jednou měli, to znamená, asi nebudu úplně zabíhat do toho začátku epidemie, která tedy začala v epicentru ve Wuchanu v provincii Chu-pej v Číně, kde mimo jiné stále odsud pochází zhruba 80 % všech nakažených ze všech zemí světa, byť od té doby se ta epidemiologická situace vyvinula, neboť Čína podle posledních dat je zemí, kde počet nově nakažených poměrně výrazně klesá, což je dobrá zpráva.

Naopak se ta infekce nyní přesunula do jiných zemí, primárně Jižní Korea, což je země s druhým nejvyšším počtem nakažených osob, a poté bohužel Itálie, jakožto evropská země, která je tedy se svým počtem aktuálně zhruba dvou tisíc nakažených osob, tedy po Číně a Jižní Koreji, třetí zemí. Také problematická situace je v Íránu, kde z mého pohledu úplně nemáme možná validní data. Takže tyto země jsou nyní těmi, kde roste počet nakažených nejvíce, zhruba o 500 až 800 případů denně navíc. Stejně tak roste počet úmrtí.

My sledujeme bezesporu situaci zejména v Itálii, v těch severoitalských regionech, odkud nyní primárně v Evropě se šíří daná infekce. Ty případy, které vidíme a jsou nově potvrzovány v rámci jednotlivých evropských států, tak jsou víceméně primárně z Itálie. Stejně tak těch prvních pět případů v České republice, které tedy byly doposud vyšetřeny pozitivně. My jsme k dnešnímu dopoledni vyšetřili celkově v České republice od 23. 1. 236 lidí na přítomnost koronaviru, a z toho tedy pět pozitivních nálezů, tři v neděli a dva jsme oznámili tedy dnes, v noci byli otestováni.

Jsou to naštěstí všechno kontakty vzájemné, v zásadě do dvou skupin nebo třech tedy. Je to jednak turista, který byl v oblasti Veneto, a zde se pravděpodobně nakazil. Dneska jsme tedy potvrdili druhý kontakt s tímto člověkem, paní, která s ním byla ve Venetu na dovolené, resp. byla to rodinná dovolená. Takže to je jedna skupina osob, které jsou, samozřejmě pak ty navazující kontakty jsou v domácí karanténě. Zatím se u nich nemoc neprojevila.

Druhý člověk, další tedy, který byl nakažen, je z Prahy, profesor, o kterém byla také zmínka mediální, ten je rovněž v Nemocnici Na Bulovce hospitalizován. A třetí jsou studentky z Milána - americká a ekvádorská studentka, které cestovaly z Milána přes Budapešť, Vídeň, Brno a do Prahy. Všichni tito potvrzení pacienti jsou v izolaci na infekčních klinikách. V tuto chvíli tedy čtyři na Bulovce, pátá ta nově potvrzená paní v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Stav všech je dobrý, z hlediska klinických příznaků je ten průběh velmi mírný, takže všichni tito pacienti patří do té skupiny zhruba více než 80 % celosvětově nakažených, kteří mají mírný průběh daného onemocnění. To už dnes víme poměrně s jistotou, protože ta data máme velmi bytelná, řekněme na té celkově nakažené populaci zhruba aktuálně 92 tis. lidí celosvětově, tak víme, že přes 80 %, 83 % jsou skutečně ty mírné průběhy daného onemocnění velmi podobné klasické chřipce nebo nějakému respiračními infektu. A pokud jde o ty kritické případy, tak těch je zhruba 3 % a zbytek jsou případy, které jsou vážnější, vyžadují hospitalizaci zhruba nějakých 15 %.

Takže to je to rozdělení těch pacientů. A znovu říkám, těch pět potvrzených v České republice patří do té mírnější formy nebo nejmírnější formy průběhu toho onemocnění. Probíhají teď aktuálně standardní práce orgánů ochrany veřejného zdraví, to znamená Krajských hygienických stanic. Zejména tedy Krajské hygienické stanice v hlavním městě Praze a Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem, a to z hlediska trasování těchto nakažených osob z hlediska tedy jejich kontaktů, potenciálně nakažených osob, které mohly s nimi přijít do kontaktu. Toto velmi intenzivně probíhá od neděle. My jsme již celou řadu těchto kontaktů dohledali. Všichni, kteří mohou být ohroženi, ať jsou to například řidiči taxíků, ať je to řidič autobusu, ve kterém jely ty studentky, tak jsou umístěni do domácí karantény. My v tuto chvíli máme více než 300 lidí v České republice umístěné do domácí karantény. Ale samozřejmě ten počet se mění v čase.

Dohodli jsme se, že vždy k pátku ráno budeme mít aktuální statistiku. Bezesporu ten počet lidí bude narůstat, protože to nejsou samozřejmě jenom ty kontakty nakažených, ale jsou to i další, kteří se vrací z těch postižených lokalit a mají tu epidemickou anamnézu a epidemiolog z Krajské hygienické stanice rozhodl o jejich umístění do domácí karantény. Takže tolik jenom k té aktuální situaci. Myslím si, že orgány ochrany veřejného zdraví v tomto směru dělají svou práci a tu situaci zvládají. Nemáme zde zatím skutečně žádný předpoklad nějaké širší epidemie, nějakého komunitního šíření v rámci České republiky. Skutečně je to pět potvrzených případů u těch tzv. cestovatelských anamnéz, lidé, kteří se nakazili v Itálii a následně byli správně systémem zachyceni v České republice izolováni, a tak aby zkrátka nemohli již dále tuto nákazu šířit.

Samozřejmě nemůžeme vyloučit, že ten počet bude narůstat v těch následujících dnech. Podobně jako to vidíme vlastně ve většině, v drtivé většině nyní evropských zemí. A nemyslím teď jenom Itálii, kde ta situace je nejvážnější, ale je to samozřejmě i Německo, je to Francie, Španělsko a další. Byť znovu říkám, v tuto chvíli nemáme signály o nějaké širší epidemii koronaviru v České republice, ale nějaké jednotky případů mohou v těch následujících dnech přibývat. My přesto děláme maximální opatření, abychom zabránili pokud možno šíření té nemoci, případně zavlečení dalších případů do České republiky. Ministerstvo zdravotnictví vydalo několik ochranných opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které cílí jednak na přerušení přímých leteckých spojů, ať již dříve s Čínou, tak nyní nově s Jižní Koreou a Itálií, severními regiony Itálie, kde ta frekvence těch přímých letů je poměrně velká i ze samotné Jižní Koreji, takže tady ty lety od zítřka budou přerušeny.

Pokud jde o severní Itálii, tak na 14 dní, a poté budeme tu situaci vyhodnocovat. V případě Jižní Koreji zatím na dobu neurčitou. Ale samozřejmě ta situace se bude vyhodnocovat v zásadě v těch následujících dnech a týdnech, podle toho, jak se ta epidemiologická situace bude vyvíjet. To jsou ta opatření týkající se tedy zákazu letů. My jsme udělali i opatření, která nejsou samozřejmě úplně populární - já tomu rozumím, ale týkají se vyššího shromažďování osob, často s nějakým mezinárodním prvkem, což je konkrétně biatlon v Novém Městě na Moravě. Hromadná akce, 100 tisíc lidí. Po konzultaci s epidemiology jsme skutečně došli k názoru, a toto bylo navrhnuto Bezpečnostní radě státu, že tato akce má být konána bez diváků, že to riziko zavlečení nových případů koronaviru nebo nějaké šíření komunitně v rámci té poměrně masové akce je velmi výrazné. A proto tedy bylo rozhodnuto o vydání ochranného opatření. Takže tyto závody budou se běžet bez diváků.

Pokud jde o další akce, tam budeme jednat o tom zítra na Bezpečnostní radě státu. Je pravdou, že v rámci evropských zemí se poměrně nyní šíří tato opatření ve smyslu zákazu nějakých hromadných akcí. Je to Francie, je to Německo, je to Švýcarsko. Jsou to počty buď tisíc, nad tisíc osob nebo ve Francii nad pět tisíc osob. Akce, které jsou v tuto chvíli zakázány. Například Ženevský autosalon, který je velmi populární atd.

Nejsme v tom jako Česká republika nikterak anomální, a zdá se, že to opatření je proporční té situaci, kterou v Evropě vidíme.

Pokud jde o oblast fungování systému záchytu osob a jejich testování, jak jsem říkal, my jsme do dnešního dopoledne otestovali 236 osob, z toho tedy těch pět pozitivních. To testování nadále probíhá na Státním zdravotním ústavu v rámci Národní referenční laboratoře. Nově jsme ovšem umožnili testování v dalších laboratořích. Je to Zdravotní ústav v Ostravě, Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice v Hradci Králové a nemocnice v Českých Budějovicích. To jsou tedy laboratoře, které již nyní testují tak, abychom urychlili ten proces, byť vše je pod gescí Národní referenční laboratoře ve Státním zdravotním ústavu. Předpokládáme, že počet vzorků bude stoupat, takže nechceme, aby tam bylo jakékoliv prodlení.

Zavádíme nový systém, kdy chceme, aby se skutečně pacienti pokud možno nedostali do zdravotnických zařízení, a to do jakýchkoliv, ať jsou to praktičtí lékaři nebo nemocnice. Chceme, aby - pokud mají jakékoliv symptomy a podezření na výskyt této nemoci - byli otestováni doma. O tom teď jednáme intenzivně s příslušnými infekčními pracovišti, zdravotnickou záchrannou službou v jednotlivých krajích, kdy tedy by mělo od konce tohoto týdne probíhat testování v domácím prostředí. Je to poměrně komplikované logisticky, ale věřím tomu, že to zvládneme. Teď na tom intenzivně pracujeme. Bude jedno číslo, kam člověk bude moci zavolat. Pak bude přepojen na příslušnou krajskou hygienickou stanici, místně příslušnou v jeho regionu, a ta pak rozhodne o dalším postupu, týkajícím se případného nařízení o testování toho pacienta, ale chceme, aby zkrátka zůstal v domácím prostředí a nemusel jezdit nikam do nemocnice, kde je pak samozřejmě větší riziko nějaké nákazy.

Uvidíme také, jak se bude vyvíjet počet nakažených. Je jasné, že jak se bude ta infekce vyvíjet, tak my budeme muset diferencovat z hlediska klinického průběhu onemocnění, že lůžkové kapacity na infekčních odděleních musí být vyčleněny zejména pro ty závažné případy pro těch zhruba 15 % lidí, kteří potřebují hospitalizaci, případně jsou v nějakém kritickém stavu, potřebují ventilované lůžko, tak zkrátka tyto kapacity musí být vyčleněny pro tyto pacienty a ty lehčí průběhy budou v domácí karanténě.

Ale to není nyní ještě na pořadu dne, protože počet nakažených je poměrně malý.

Domácí karantény se standardně nařizují ze strany krajských hygienických stanic. Ten systém funguje, není v tom žádný problém. Skutečně, pokud tam ta anamnéza je, tak krajská hygienická stanice k tomu přistupuje.

Pokud jde o debatu o ochranných prostředcích, což je teď poměrně aktuální otázka, to znamená zejména roušky, potažmo ještě více důležité respirátory jakožto ochranné prostředky, tak tam je situace poměrně komplikovaná nejenom v České republice, ale v zásadě v celé Evropě a na celém světě. Dnes je poptávka obrovská po těchto ochranných prostředcích v řádu desítek, možná stovek miliónů celosvětově. My tu situaci řešíme v rámci České republiky velmi intenzivně. Dnes jsme měli jednání s klíčovými výrobci těchto ochranných prostředků. Chystáme určitá opatření. Jednali jsme samozřejmě i s nemocnicemi, komunikujeme s dalšími skupinami lékařů. Pravdou je, že ta situace je komplikovaná v tom směru, že kapacity jsou omezené. To znamená, že musíme také trošku diferencovat. Pro nás je důležité, aby nyní tyto ochranné prostředky měli primárně zdravotníci, to znamená, aby byly určeny pro zdravotnictví, kde zdravotníci jsou v první linii a v té první řadě určitě do nemocnic, kde tito pacienti se vyskytují, případně jsou tam hospitalizováni, takže tam je nutné, aby tyto ochranné prostředky byly k dispozici a následně v dalších segmentech, jako je primární péče, praktičtí lékaři, praktičtí lékaři pro děti a dorost, ambulantní specialisté i lékárníci, stomatologové. To teď řešíme v rámci těch možností, které máme k dispozici, jak zajistit alespoň nějaké základní ochranné prostředky pro tyto skupiny.

Důrazně musím říci, že pro nás je zásadní, aby tyto ochranné prostředky měli primárně zdravotníci. To je ta riziková skupina nejvíce ohrožená, takže není úplně na místě, aby lidé skupovali roušky nebo respirátory v lékárnách a podobně, protože skutečně tyto kapacity nyní musíme alokovat právě pro zdravotnictví, a k tomu se v následujících dnech určitě chystáme v rámci - jak říkáme - kapacitních možností jednotlivých výrobců a situace na celosvětovém trhu, jak ji vidíme.

Jsme připraveni použít i Správu státních hmotných rezerv, která má jistý objem ochranných prostředků. To teď řešíme. Správa státních hmotných rezerv vytvořila poptávku tak, aby navýšila rezervy ještě více, ale jak říkám, ta situace není úplně v tomto směru na trhu jednoduchá.

Tolik asi k základním oblastem. Já se snažím skutečně této problematice věnovat v zásadě 24 hodin denně, od rána do večera. Myslím si, že se snažíme komunikovat maximálně, jsme maximálně transparentní vůči veřejnosti, chceme být bezesporu obezřetní, chceme informace sdílet. Na druhou stranu znovu opakuji, není důvod k jakékoliv panice, k jakékoliv hysterii, vykupování potravin nebo něčeho podobného. Situace v České republice je v tuto chvíli pod kontrolou, nečelíme žádné epidemii, která by se šířila na území České republiky, byť nemůžeme vyloučit nějaký nárůst v následujících dnech. Rozhodně ale v tuto chvíli nehrozí masivní karanténní opatření, uzavírání nějakých oblastí, měst a podobně. To skutečně nyní vůbec není na pořadu dne.

Všichni lidé by měli být v tomto směru odpovědní ke svému zdraví, měli by se držet pokynů, které my dáváme skrze různé kanály i třeba esemeskami do mobilních telefonů pro lidi, kteří třeba cestují do zasažených oblastí, aby pozorovali svůj zdravotní stav, aby zůstali doma, nechodili k lékaři ani do nemocnic kvůli riziku šíření nákazy, aby - pokud mají takovéto symptomy - to okamžitě řešili. To nyní probíhá, vidíme to na příkladech vyšetřených a pozitivně vyšetřených pacientů, že to bylo stejným způsobem řešeno. .

Já myslím, že všichni, kteří s tím mají co do činění, dělají v tuto chvíli maximum, jsou informační linky na všech krajských hygienických stanicích, které odpovídají. Nonstop informační linka na Státním zdravotním ústavu, Ministerstvo zdravotnictví funguje, vyřizuje dotazy občanů i širší odborné veřejnosti, takže myslím, že situace v tuto chvíli se vyvíjí poměrně dobře, ale jak říkám, nemůžeme vyloučit, že dojde k nějaké změně v následujících týdnech. Už i na těch posledních týdnech vidíme, jaká dynamika té epidemie je, že od té lokace primárně ve Wu-chanu v Číně nyní vlastně řešíme nové případy prakticky už po celém světě, na všech kontinentech, byť v různé míře rozsahu.

Budeme situaci sledovat, budeme na ni adekvátně reagovat. Pracujeme se Světovou zdravotnickou organizací, s ECDC, se všemi strukturami, které to mají na starosti.

V pátek je v Bruselu mimořádné jednání ministrů zdravotnictví, kde opět budeme informace sdílet a informovat se zejména u italské strany, jak to vypadá. Jsem připraven pak dát další informace, pokud po nich bude poptávka.

Děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

SPOLU: Rok po ekologické havárii na Bečvě chceme znát jasné viníky

22:21 SPOLU: Rok po ekologické havárii na Bečvě chceme znát jasné viníky

Je to rok od ekologické havárie na řece Bečvě, při které jedovaté chemikálie zamořily 40 kilometrů t…