Ministryně Benešová: Nemám ráda, když se s mediálně extra zvláštním případem bourá zákoník

09.06.2021 15:07

Projev na 108. schůzi Poslanecké sněmovny dne 9. 6. 2021 ke zpřísnění trestu za násilné chování vůči ženám a dalším možným obětem a nepodmíněné tresty za znásilnění

Ministryně Benešová: Nemám ráda, když se s mediálně extra zvláštním případem bourá zákoník
Foto: Hana Brožková
Popisek: Marie Benešová, ministryně spravedlnosti

Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Chtěla bych tady zmínit několik podstatných věcí za Ministerstvo spravedlnosti.

Víte, já nemám ráda situace, kdy s nějakým mediálně extra zvláštním případem se bourá zákoník, v daném případě trestní zákoník, zvyšují se trestní sazby atd. Považuji to za extrémní záležitost a nerada na to slyším. V daném případě jsou tady požadavky na zvýšení trestních sazeb za znásilnění. Já to slýchávám a musím tady Sněmovnu upozornit, že to jde proti moderním trendům trestní politiky, zejména v západních zemích, a nerada bych, abychom se zařadili k těm balkánským zemím. Tak to jenom na úvod. Patříme ke státům s největším počtem vězněných osob. Neustále je nám to vytýkáno, proto děláme ty odklony atd. Chápu, že trestný čin znásilnění je zvlášť závažný trestný čin a neměli bychom být benevolentní, ale nemůžeme také podléhat hysterii. Odborná veřejnost po zvyšování trestních sazeb v této oblasti ani nevolá, to je potřeba zdůraznit. A tady kývající paní profesorka Válková mi dává za pravdu. Zvýšení trestních sazeb nic neřeší a je potřeba se věnovat osvětě a prevenci a pracovat spíš s tou rodinou i s těmi poškozenými.

Já bych ráda zdůraznila, co Ministerstvo spravedlnosti udělalo zejména pro ty oběti. Tak předně v rámci tisku 624 jsme společně se Senátem obětem znásilnění výslovně přiznali statut zvlášť zranitelné oběti. To je docela významné hledisko a posun tedy před. Mají právo na bezplatného zmocněnce, mají právo na odbornou pomoc psychologickou, poradenství, sociální poradenství, právní pomoc a tak dále. V rámci tisku 980 ministerstvo navrhuje zpřesnit znění § 18.1 o obětech trestných činů, které omezuje možnost kladení otázek směřujících do intimní oblasti vyslýchané oběti. Já si myslím, že i ta policie už je velmi dobře vyškolená a sama jako advokátka, když jsem takovéto trestné činy zastupovala, tak vím, že na výslech oběti se vždycky dává nejzkušenější pracovnice z té dotyčné služebny, která velmi citlivě s těmi oběťmi pracuje a velmi citlivě je tedy vyslýchá. Ve strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 až 2030 je potom Institut pro kriminologii a sociální prevence zaúkolován tak, že má zmapovat a vyhodnotit stávající trestně-právní opatření, která jsou aplikována vůči pachatelům domácího násilí. Tam řadíme i tyto trestné činy.

Pokud jde o další opatření, tak samozřejmě náklady psychoterapie a jiné odborné pomoci, které by měly odstranit utrpěné újmy, tak tam je navrhováno, že dostanou i právní pomoc, a nejenom tedy právní pomoc, ale i finanční pomoc.

A nakonec zdůrazňuji i v podstatě ochranu oznamovatelů. V rámci nového zákona o ochraně oznamovatelů je to tisk 1150, který prošel prvním čtením. Tak i zde tedy oznamovatel takovéhoto jednání, které má znaky trestného činu, kam tedy řadíme i tyto trestné činy, tak zde jsou určitá pravidla, která zvýhodňují ty oznamovatele. Je to zákaz odvetných opatření, mobbingu, bossingu, ostrakizace a tak dále. Takže tady myslím cesta vede.

A jinak pokud jde o ty sazby, tak já tady mám taková lehká srovnání, co jsem připravila pro tuto Sněmovnu. Pokud jde o srovnání trestních sazeb se zahraničními úpravami, tak relevantně zejména tedy § 185 odst. 2 trestního zákoníku, za který tedy hrozí dva až deset let odnětí svobody, to je tedy u nás to klasické znásilnění. Podle německé úpravy tady máme trestní sazbu šest měsíců až pět let, takže vidíte menší. Dánská úprava je nula až osm let, belgická úprava pět až deset let, švédská dva až šest let, rakouská dva až deset let - ti to mají stejné, a lotyšská čtyři roky až deset let. Takže mám zato, že není dán důvod pro to, aby se zvyšovaly trestní sazby, že jsme plně v normě a patříme dokonce k těm přísnějším státům.

Pokud jde o další, tak jsem byla ráno seznámena se dvěma pozměňovacími návrhy, které tady ve Sněmovně vznikly. Je to ten užší v rámci tisku a potom ten širší. Nevím, jestli jsou tedy kompletní, ale pokud jde o ten užší pozměňovací návrh, je to zpřesnění skutkové podstaty trestného činu znásilnění a sexuálního nátlaku, tak tady jsme se radili v našem legislativním odboru a dospěli jsme k určitému neutrálnímu stanovisku. Je to tedy na vás a my nebudeme určitě proti, když to upravíte v této podobě. Pokud jde o ten širší návrh, zde už máme výhrady, a tady potom dávám negativní stanovisko.

To je asi vše, co jsem k tomu chtěla říci a doufám, že budete rozumní a že to vyřešíte ke spokojenosti. Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Štěpánek (TSS): Znovu se blíží rok 1948

14:36 Štěpánek (TSS): Znovu se blíží rok 1948

Historie se nikdy neopakuje stejně, spíše v poťouchlé, lehce pozměněné dějinné spirále. Lidé jsou to…