Ministryně Černochová: Překupování materiálu se nezapočítává do průmyslové spolupráce

12.10.2023 16:21 | Zprávy

Projev na 78. schůzi Poslanecké sněmovny 12. října 2023 – odpověď na interpelaci poslance Růžičky k nákupu pásových bojových vozidel pěchoty

Ministryně Černochová: Překupování materiálu se nezapočítává do průmyslové spolupráce
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministryně obrany Jana Černochová

Děkuji, paní předsedkyně, děkuji panu poslanci Růžičkovi za jeho interpelaci.

Začnu nejprve vyvrácením té informace, že jsme postupovali stejně podle stejného paragrafu jako pan bývalý ministr Metnar. I on tady kýve, že nic takového není pravda. Ten paragraf byla kombinace § 191 odst. 2 vláda - vláda a § 29s Ochrana podstatných bezpečnostních zájmů. Jednalo se o dvoustrannou smlouvu a ta dvoustranná smlouva je čistě vláda - vláda a trojstranná smlouva je kombinací.

Ověření ceny. Vydržte, tam jsem vám odpovídala už v té interpelaci, je to třicítka. Bude přiměřenost ceny plnění přezkoumána znaleckým posudkem? Pokud ano, kdo ji bude zpracovávat? Takže já to tady přečtu. Vzhledem ke skutečnosti, že veřejná zakázka je realizována zadáním jednomu předem vybranému dodavateli, bylo nezbytné před podpisem smlouvy provést posouzení ceny v souladu s ustanovením § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 219/2000 Sb., O majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, v platném znění. Z uvedeného důvodu byla dne 26. října 2022 vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem Znalecký posudek ke stanovení obvyklé ceny pro zakázku pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace, nákup, zadávaná v tak zvané otevřené výzvě mimo režim zákona 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zadavatel předmětné výběrové řízení na veřejnou zakázku svým rozhodnutím zrušil dne 15. listopadu 2022, neboť ve lhůtě pro podání nabídek nebyla přijata žádná nabídka - to je, do výběrového řízení se nepřihlásil žádný účastník.

I to se běžně na našem resortu dělo. Opět vidím souhlasné pokyvování pana bývalého ministra. Bohužel těch znalců v téhle oblasti v České republice mnoho není.

Vzhledem ke shora uvedenému nerealizování veřejné zakázky rozhodl zadavatel vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany, o určení expertní komise k posouzení ceny v čase a místě obvyklé v nabídce Švédského království veřejné zakázky s názvem pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace, nákup. Resortní expertní komisi určil svým rozhodnutím dne 1. února 2023. Zpráva expertní komise ze dne 4. května 2023 konstatovala, že po vyhodnocení a odsouhlasení všech dílčích závěrů shledává, že nabídka dodavatele odpovídá požadavkům resortu Ministerstva obrany na pořízení bojových vozidel pěchoty a nabídkovou cenu lze považovat za cenu odpovídající dikci § 12 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., O majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a rovněž akceptovatelnou ve vztahu k plánovaným finančním prostředkům na projekt.

K posouzení nabídkové ceny byla švédskou vládní agenturou FMV dne 26. dubna 2023 zpracována auditní zpráva. V této auditní zprávě agentury FMV, která je švédskou vládou zmocněna k provádění auditních zkoumání k prověření podmínek některých kontraktů, se potvrzuje českému Ministerstvu obrany, že hodinové sazby kalkulované v nabídce, režijní náklady na práci, materiál a výrobu, záruky a ocenění rizik jsou v souladu s jinými obchodními případy a v některých položkách jde dokonce o ceny výhodnější. Nabídková cena je podle auditní zprávy FMV cenou spravedlivou.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

Zkušenosti

Podle všeho se nad vámi stahují mračna a eurokomisařkou zřejmě nebudete. Co říkáte na to, že jste u vládní koalice ztratila podporu? A nemyslíte, že vzhledem k vaší kauze a 0 zkušenostem s politikou byste se nominace měla vzdát sama? Neuvažovala jste o tom? Netvrdím, že nemáte být v politice, ale ne...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

xxx, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseMartin23 , 12.10.2023 17:08:01
Ministr, který zvyšuje obranyschopnost této země tak, že za veřejných 150 miliard kupuje letadla, která dostaneme nejdříve v období 2029 až 2035, patří za mříže.

|  5 |  0

Další články z rubriky

Fiala (SPD): Jsme na začátku konce demokracie v naší zemi

16:05 Fiala (SPD): Jsme na začátku konce demokracie v naší zemi

Projev na 107. schůzi Poslanecké sněmovny 12. června k návrhu poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, M…