Ministryně Maláčová: Cílem je zlepšit životní situaci u seniorů obecně a zejména u těch s nižšími důchody

25. 7. 2019 23:02

Projev na 10. schůzi Senátu dne 25. 7. 2019, ke změně zákona o důchodovém pojištění.

Ministryně Maláčová: Cílem je zlepšit životní situaci u seniorů obecně a zejména u těch s nižšími důchody
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí
reklama

Děkuji, pane předsedo. Vážené paní senátorky, páni senátoři. Předmětem této novely je navýšení zákonné valorizace důchodů od 1. ledna příštího roku. Jedná se o navýšení v částce tak, aby průměrný starobní důchod byl zvýšen v průměru o 900 Kč. To dodatečné navýšení o pevnou částku nad rámec současné právní úpravy očekáváme v rozmezí 151 až 161 korun, bude podle vývoje ekonomické situace. Přesná čísla budou známa na konci měsíce srpna.

Oproti dřívějším odhadům je dodatečné navýšení nižší, protože zákonná valorizace bude díky příznivějšímu vývoji ekonomiky právě vyšší.

Ráda bych připomněla, že toto nadstandardní zákonné navýšení v rámci zákonné valorizace se daří díky předminulé vládě, která změnila valorizační vzorec a nyní se valorizují důchody o polovičku růstu reálné mzdy, namísto dřívější jedné třetiny.

Důvod návrhu je jasný. Cílem je zlepšit životní situaci u seniorů obecně a zejména u seniorů s nižšími důchody. I přes rekordní valorizace a navyšování důchodů v minulých letech, které vlády provedly, tato a předchozí, nebo předpředchozí, máme každého sedmého důchodce pod hranicí příjmové chudoby, a každý třetí důchodce je příjmovou chudobou ohrožen.

Domnívám se, že tato čísla jsou velmi závažná. Je důležité také zdůraznit, že i přes to rekordní navyšování důchodů, tak každý druhý senior v ČR – a máme 2,5 milionů starobních důchodců – pobírá penzi, která je nižší než minimální mzda, která je 13 350 Kč v tuto chvíli. Chtěli bychom, aby senioři měli zajištěný spravedlivý podíl na růstu české ekonomiky. Ten hrubý náhradový poměr se díky této valorizaci zvýší o 0,4 procentního bodu, to znamená na 39,2 %, to by měl být ten budoucí náhradový poměr, v roce 2018 náhradový poměr činil 37,9 %. To znamená, že touto valorizací směřujeme k tomu cíli, který považuji za minimum, a to je 40 % náhradového poměru k průměrné mzdě. Finanční dopady návrhů. Ty rozpočtové náklady v roce 2020 této novelizace budou u dodatečné valorizace, to je ta pevná částka 5,4 miliardy Kč, je to oproti původním předpokladům nižší částka a celková valorizace bude státní rozpočet v příštím roce stát 31,1 miliardy Kč. Co se týká individuálních dopadů na naše seniory a seniorky, tak výše průměrného starobního důchodu vzroste o 6,7 %, to znamená, v příštím roce by měl průměrný důchod činit 14 373 Kč, avšak za vědomí, že každý druhý senior nedosahuje ani této částky, a relativně více se zvýší důchody seniorů s nízkými příjmy. Jen pro ilustraci. Například relativní zvýšení důchodu u seniora s důchodem 8 000 Kč měsíčně je téměř o čtvrtinu vyšší než je u seniora s důchodem 18 000 Kč. Ráda bych také zmínila, že návrh byl v Poslanecké sněmovně schválen jednomyslně, to znamená všemi 178 přítomnými poslanci a poslankyněmi. V Senátu byl návrh zákona projednán ve dvou výborech. Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu přijal usnesení schválit návrh zákona, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku přijal k návrhu zákona pozměňovací návrh.

Teď mi dovolte, vážené paní senátorky, páni senátoři, abych se k těm pozměňovacím návrhům vyjádřila. Co se týče pozměňovacího návrhu pana senátora Vystrčila, tak je veden ambicí zvýšit důchody u seniorů s nižšími důchody, zejména žen. Ráda bych zdůraznila, že principiálně s tímto návrhem souhlasím. Nicméně dovolte mi, abych zdůvodnila, proč budu mít k návrhu negativní stanovisko. Víte, že já jako ministryně práce a sociálních věcí a obecně sociální demokracie usilujeme o to, aby naši rodiče či prarodiče, lidé, kteří budovali tuto zemi, podíleli se na tom, jak prosperuje, tak aby měli důstojné stáří. Je to také priorita naší vlády. Jsem velmi ráda, že i ODS po 6 letech v opozici právě přijala tuto sociálně demokratickou vizi narovnání důchodů tak, aby i senioři s nízkými důchody dostávali spravedlivý a důstojný důchod. Nicméně pozměňovací návrh není nastaven hospodárně. Nezvyšuje důchody nad rámec zákonné valorizace zejména u těch seniorů, kteří pobírají nedůstojné nebo nespravedlivé důchody, ale zvyšuje důchody u všech seniorů, kteří ještě nedosáhli 85 let, ale v důchodu jsou již 25 let. Přitom víme, že samotná délka pobírání důchodu není dobrým vodítkem pro změny výše důchodu. Například průměrný důchod 81letých žen je pouze o 124 Kč vyšší než těch 66letých. A to i přesto, že 81leté seniorky žijí v důchodu o více jak 15 let déle. To znamená, 15 let rozdíl v délce důchodu, nicméně rozdíl ve výši důchodu je 124 Kč. Myslím si, že myšlenka dodatečného navýšení důchodu u těch nejpotřebnějších je zásadní a snažím se za to bojovat. Je nezbytné nastavit spravedlivé a důstojné důchody zejména pro pečující o děti nebo další závislé osoby, například zdravotně postižené nebo seniory, pro osoby pracující v náročných profesích a další. Myslím si ale, že bychom měli ocenit každého takového důchodce a měli bychom ho ocenit od prvního okamžiku pobírání důchodu. Bohužel pozměňovací návrh je nastaven tak, že to ocenění přichází až po 25 letech pobírání důchodu. A připomínám v této souvislosti, že 85 let se dožije pouze polovina, přesně 51,4 % 60letých žen a třetina, přesněji 32,4 % stejně starých mužů. Proto si myslím, že je důležité mít spravedlivé penze již od začátku starobního důchodu. V neposlední řadě je třeba připomenout, že by pozměňovací návrh zvýšil rozpočtové výdaje v následujícím roce o další dvě miliardy korun. Ty pak vzhledem k napjatosti připravovaného státního rozpočtu mohou významně ohrozit například v komisi pro spravedlivé důchody projednávané zvyšování důchodů mužů a žen, kteří vychovali děti nebo pečovali o své závislé příbuzné. Stejně tak mohou omezit možnosti financování sociálních služeb na příští rok. A pokud se mám jako ministryně práce a sociálních věcí rozhodovat, protože v tuto chvíli ta volba takto stojí pro tu složitou situaci, zda navýšit po 25 letech některých seniorům a seniorkám penzi nebo zda mám zajistit stabilní a systémové financování sociálních služeb, tak já tedy se rozhodnu pro ty sociální služby. Zároveň upozorňuji, že ten již zmíněný návrh, který je projednáván v komisi pro spravedlivé důchody, kde jsou mimo jiné zastoupeni také všichni zástupci všech poslaneckých a všech senátorských klubů, tak právě pracujeme s návrhem, a ten návrh má být představen v rámci důchodové reformy na podzim tohoto roku, kdy s věkem bude docházet ke dvojímu skokovému zvýšení důchodů. V 80 letech o 500 Kč a v 85 letech o dalších 500 Kč. To znamená, že postupně pomáháme více seniorům, místo skokově pomáháme méně seniorům. Ten dosah by byl větší, pomohli bychom v tuto chvíli téměř 230 000 seniorů, namísto 160 000 osob dle pozměňovacího návrhu pana senátora Vystrčila. A důležitá věc je také, že na rozdíl od současného senátního návrhu nebo pozměňovacího návrhu je ten systém nebo ten návrh, který je projednáván v komisi pro spravedlivé důchody, permanentní.

Ještě jednou připomínám, že náš návrh důchodové reformy předložíme na podzim tohoto roku a kromě podpory těch, co řádně vychovali děti a pracovali, by tato změna byla ta vládní změna, rychlejší, systémovější a týkala by se také více seniorů a seniorek.

Co se týče pozměňovacího návrhu paní senátorky Jelínkové, který byl dnes načten, tak návrh paní senátorky Jelínkové zvyšuje důchody žen o 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě. I tento návrh je obecně v souladu s mými prioritami. Právě proto jsme na komisi pro spravedlivé důchody vnesli jako jedno z prvních a zásadních témat právě výši spravedlivého důchodu pro pečující, o děti a závislé osoby. Opět na těchto opatřeních je shoda napříč politickým spektrem. V tuto chvíli pracujeme se třemi konkrétními návrhy, které by právě měly být součástí důchodové reformy. Jde o to, aby současné seniorky, které vychovávaly a pečovaly o děti, neměly nižší důchody a aby také ty ženy, které se rozhodnou pečovat a vychovávat své děti, tak aby nebyly kvůli nižším mzdám nebo platům a později tedy i v penzi, za toto rozhodnutí trestány. Nicméně tento pozměňovací návrh zvyšuje důchody pouze u žen, a to i v případě, kdy například po rozvodu nebo po úmrtí matky vychovával dítě výlučně muž. To je jednoznačně diskriminační, zároveň je taková praxe v rozporu se směrnicí EU.

Ta připouští dočasné rozdíly v důchodovém věku mužů a žen, ale nové rozdíly v podmínkách nároku nebo výše důchodu u mužů a žen nepřipouští. V případě přijetí pozměňovacího návrhu by proto ČR neměla šanci u evropských soudů a ani u Ústavního soudu uspět. Zároveň pozměňovací návrh paní senátorky Jelínkové opomíjí při definici výchovy dítěte změnu příslušné vyhlášky. To by vedlo ke stavu, kdy by některé matky měly nárok na nižší důchodový věk, ale ne na navýšení důchodu. Toto by spolu s přechodným ustanovením, které přisuzuje ženám zvýšení důchodu bez žádosti, prakticky znemožnilo technické provedení pozměňovacího návrhu. Rozpočtové náklady pozměňovacího návrhu paní senátorky Jelínkové odhadujeme na 16 mld. Kč ročně. Pro představu, tento pozměňovací návrh by zvýšil náklady valorizace o polovinu. Ta novela vládní, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou, má celkové náklady 31 miliard Kč, to znamená přijetím tohoto návrhu bychom stoupli na 46 miliard ročně.

Vážené paní senátorky, páni senátoři, z těchto důvodů žádám Senát, aby podpořil návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Oba předložené pozměňovací návrhy ve svém principu plánuje vláda realizovat, nicméně systémově, spravedlivě, dlouhodobě a tak, aby byly technicky realizovatelné. Velmi děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Konečná (KSČM): Takhle se zelená politika nedělá

6:32 Konečná (KSČM): Takhle se zelená politika nedělá

K honbě za likvidací klasických spalovacích motorů se připojila už i Velká Británie. Respektive její…