Ministryně Schillerová: Bude trvat ještě řadu let, než se v rámci OECD země domluví

27.06.2019 3:13

Projev na 32. schůzi Poslanecké sněmovny 26. června 2019 k Návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky

Ministryně Schillerová: Bude trvat ještě řadu let, než se v rámci OECD země domluví
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministryně financí Alena Schillerová k výsledkům státního rozpočtu za rok 2018
reklama

Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Já už jsem myslela, že už dnes reagovat nebudu, ale přece jenom musím ještě na pana poslance Skopečka tady pár věcí říct. To budou témata, která stejně budeme řešit teď v průběhu dalších měsíců, ale zareaguji, protože se ta témata neustále vrací a opakují. A já si dovolím je uvést na pravou míru. Už nebudu otevírat důchodovou reformu. Já si myslím, že jsme si řekli hodně. Já už nic nového v tuto chvíli... anebo určitě bych měla, ale zas bychom to eskalovali dál. Složená daňová kvóta. Už si myslím, že jsme tady spolu tu rétoriku vedli, pane poslanče, neznamená, že se zvyšují daně.

Složená daňová kvóta roste, a vy to dobře víte. Ale přitom se nezvýšily žádné plošné daně. Proč ona roste? Protože přes 50 % výnosu tvoří daň z příjmu ze závislé činnosti, neboli ze mzdy. A protože nám roste průměrná mzda, tak nám samozřejmě roste ten objem včetně sociálního, ale žádné daně ani sociální ani pojistné se nezvedlo, tak ať jsme korektní.

Růst složené daňové kvóty neznamená, že nám rostou daně. Co se týče rozpočtu. Samozřejmě rozpočet je teď schválen v té své první fázi. A budeme celé léto na něm pracovat. Nicméně já bych si dovolila říct, že a mluvila jsem tady o tom, mám tady graf příslušný, ale už to nebudu v tuto hodinu, o půl druhé ráno vytahovat. Veřejné finance nikdy nebyly v tak dobré kondici, jak jsou nyní. Samozřejmě to neznamená, že se nemůže cokoliv zhoršit. Takže musíme pořád dbát, aby v té kondici zůstaly. Veřejné finance jako celek. A státní rozpočet je pouze součástí těchto veřejných financí.

Říkám to tady donekonečna. Ohodnotila to i Evropská komise. Opakovala jsem to tady už dnes, opakovat to nebudu. Takže my jsme případně, kdyby pokračovalo zpomalování ekonomiky, tak jsme na to dobře připraveni. Opakovaně se objevuje - a nejen od vás, ale třeba i od pana předsedy Kalouska, ten tady teď není, tak ho nebudu citovat, ať jsem korektní, objevují se ten podíl investic na celkovém objemu investic. Ano, je to zhruba něco přes 8 %, co plánujeme v rozpočtu na rok 2020. A pořád to srovnáváte s těmi starými lety, kdy to bylo 11 %. Já bohužel teď jsem v rychlosti nenašla tu tabulku, kde ty přehledy mám, ale příště budu připravena. Já ji tam mám někde, ale jak jsem už šla sem, tak jsem ji nevyhledala. Ano, tam bylo 11 %, ale za jakou cenu.

Byl tam obrovský schodek a růst tam byl asi 4,5 %. Ale dohledám tabulku a příště řeknu úplně přesně, protože určitě debata nekončí. My jsme ten schodek 40miliardový, který neustále a víte, že jsem ho snížila v tom rozpočtu roku 2019 o deset miliard, v tuto chvíli díky zpomalení ekonomiky prostě jsem připravila první návrh rozpočtu 40miliardovým schodkem, ale uvědomme si, že jenom ty důchody, jenom ten nárůst důchodů o 900 korun v průměru dělá 37 mld. A jste na schodku.

To je v pořádku. Já to vůbec nevyčítám. Já jenom říkám, že bývám - dnes to nepadlo z vaší strany, ať jsem korektní, ale často slýchám, že projídáme, že prostě... A co je tedy to projídání? Dnes jste to neřekl, takže to říkám, chci být korektní, ale padá to jindy. Jsou to ty důchody, jsou to ty platy učitelů. V loňském roce jsme zvedli i platy veřejného sektoru, protože tam máme 60 % úředníků. A to, co jste vy jste mi tady vyčítali třeba při projednávání rozpočtu 2019, tak nejčastěji zaznívalo - (Ministryně pije vodu.) Pardon, já se omlouvám. Nejčastěji zaznívalo, že nám rostou platy mandatorní výdaje - to je pravda. Že nám rostou počty úředníků. Já jsem vysvětlovala, měla jsem tady grafy, koláče, jak to vzniklo, že tam došlo k přesunům, že většina těch úředníků jsou učitelé, které nemůžeme si dovolit snižovat, to souvisí s reformou regionálního školství, kterou připravila minulá vláda a tato vláda ji musela finančně zabezpečit.

Nicméně já jsem už loni jako první ministr financí přišla s redukcí takzvaných mrtvých duší, nebo-li neobsazených míst. Snížili jsme, tuším, o 1 700 nebo 1 600, místa, ale zavedla jsem systém vázání prostředků - 3 % fluktuace, 3 až 5 % vázání prostředků na obsazení místa a nad 5 % jsem ta místa prostě škrtala. Tím jsme v rozpočtu roku 2019 ušetřili 3,4 miliardy.

A aby nezůstalo jenom u rozpočtu a některý z dalších ministrů financí se nevrátil k tomuto systému, tak jsme zpracovali novelu rozpočtových pravidel, kde toto vázání bude jednou provždy. Ta je teď momentálně zhruba na úrovni Legislativní rady vlády, takže směřuje na vládu.

Takže to jsou kroky, které jsme začali v loňském roce. A já jsem jasně řekla kolegům, budeme pokračovat. A taky, co jsem slíbila -

Děkuji. To znamená, že já jsem hned v lednu, což je korektní, kolegům oznámila, že budeme pokračovat v redukcích. Jestliže nám postupuje digitalizace, jestliže se prostě ta práce dělá jinak, moderněji - já vycházím ze zkušeností ze svého rezortu a to se plus minus opakuje - tak prostě nemůžeme pořád pracovat se stejným počtem. A řekla jsem prostě - vytvářím na vás tlak, abyste začali optimalizovat, začali systemizovat a začali šetřit.

A teď se nebavíme o těch úsporách 10 % provozních výdajů, které jsem prostě všem rezortům vzala. V rozpočtu 2020 všechny rezorty snížily provozní výdaje, ty užší provozní výdaje o 10 %. Ale současně jsem nastavila snížení určitého motivačního prostředku. Zatím počítám - dokud nebudu znát makroekonomickou predikci červencovou, která jasně řekne přesněji jak ten vývoj se bude dále ubírat - tak prostě zatím počítám s 2% růstem platů ve veřejném sektoru, což kopíruje inflaci. My jsme odhadli inflaci příští rok na 1,6, ale už teď víme, že bude o něco, nebo tušíme, že bude o něco vyšší, protože tam nebyl započten sazbový balíček, který, protože jsme to dělali k 5. dubnu a on ještě nebyl schválený vládou. Takže určitě se bude pohybovat kolem 2 %.

A řekla jsem prostě, navrhuji systém snižování - rezorty 10 %, organizační složky státu 5 %, příspěvkové organizace 3 % a polovinu ušetřených prostředků vrátíme do mezd. Anebo prostě snižovat rezorty nebudou a pak samozřejmě ty mzdy porostou jinak. Protože jsou samozřejmě rozdíly. Jsou ministři, kteří jsou ochotni si to odpracovat. A ono to chce nějakou práci. To nejsou tupé škrty.

Já na Ministerstvu financí jsem k tomu přistoupila tak, že jsme provedli optimalizaci, systemizaci, sloučili jsme různé útvary, aby nebyly 1 : 5. Že prostě máme jednoho vedoucího na pět zaměstnanců v průměru ve veřejném sektoru, a tak dále. Tato úspora, tak jak jsem to nastavila do rozpočtu 2020, do toho prvního návrhu, tak činí úsporu asi 5 700 zaměstnanců. A finanční úspora je to asi 1,7 miliardy a úspora těch užších provozních výdajů jsou asi tři miliardy. Já vím, řeknete, že je to málo, ale někde se začít musí.

Každopádně bych chtěla říct, že kromě těch důchodů - důchod vzroste od 1. ledna 2020 zhruba na průměr 14 358 korun. To je nárůst - vlastně těch 900 korun už jsem říkala - 37 miliard. Tak jsme tam zabezpečili v souladu s vládním prohlášením rodičovský příspěvek, jak už jsem to říkala ve svém některém jiném vystoupení. Je tam samozřejmě zohledněna karenční doba, která znamená propad v příjmech kolem 4 miliard na sociálním pojištění. Je tam zabezpečen příspěvek na péči, který se pohybuje také zhruba kolem 4 miliard.

Čili celá řada těchto věcí a zejména chci říct, že je tam zabezpečen růst platů učitelů. Pro rok 2020 o 10 % a pro rok 2021 už do střednědobých výdajových rámců jsem nechala dát 9 % tak, abychom v roce 2021 dosáhli závazku daného vládním prohlášením. To znamená průměrný plat pedagogů asi 45 tisíc.

Co je důležité - a to vás určitě bude také zajímat - že počítáme s dalším nárůstem kapitálových výdajů o téměř 13 miliard na celkových 135 včetně EU. Čili z národních zdrojů by to bylo asi 85 miliard. A výzkum, vývoj, inovace o 5,5 miliardy posilujeme, což je asi 48 miliard. A z národních zdrojů to bude financováno ze 78 %.

O výdajích na obranu bylo tady už mluveno během dne. Zvyšujeme to o téměř 8 miliard. To znamená, že počítáme v roce 2020 s 1,3 HDP růstem výdajů na obranu a 1,5 % v roce 2022. Také opětovně valorizujeme příspěvek na samosprávu o 5 %. To znamená, takový ten příspěvek, který slouží přenesené působnosti těch jednotlivých municipalit.

Pak jste hovořil, pane poslanče o těch nových daních. Co se týče tvorby rezerv, nebo regulace rezerv pojišťoven. To není nová daň prosím. Je to něco, co bylo korektně vloženo do vládního prohlášení. Takže to není nic, co bychom si vycucali z prstu. Jde o ten problém, že některé pojišťovny - a ne všechny - některé s tím mají problém a některé ne. Podle toho, jak k tvorbě rezerv přistoupily.

Když bych to měla úplně zlidovět ten problém, tak ta pojišťovna prostě uzavře s vámi třeba pojistku, havarijní pojistku na auto, která stojí - já si vymyslím - 500 korun měsíčně. A vytváří si podle své úvahy účetně rezervu na případný vznik škody. A ta tvorba rezerv není nijak regulována. To znamená, že ty pojišťovny některé - některé se řídí už evropskou směrnicí Solvency II, některé to dělají prostě.

Ale pak jsou pojišťovny, které to dělají opravdu ve velkém. To znamená, že ony si vlastně regulují tvorbu rezervy, tou rezervou si snižují základ daně a daň. Jenom apropó pojišťovny u nás platí daň ročně asi 2,6 miliardy. No a my říkáme - samozřejmě oni někdy v budoucnu zaplatí, oni si odkládají to placení (nesroz.) A my jsme řekli ve vládním prohlášení, chceme to zregulovat, dáme vám na to pět let a v podstatě chceme ten deadline. Dodaníte to v určitý okamžik, rozkládáme to ještě na dva roky a pak už to budete dělat podle evropské směrnice Solvency II všichni stejně, to je fér.

Měli jsme to ve vládním prohlášení, dáváme to do sazbového, nebo daňového balíčku až na rok 2020, účinnost vlastně nastane až 2021, protože to má vlastně roční zpozdění. Nebo ta realizace, účinnost nastane dříve, ale ta realizace až 2021. A ještě to dva roky rozkládáme. Takže to je pět let. To je prostě fér. Ale o tom se budeme určitě bavit na schůzi, kde budeme probírat sazbový balíček.

Co se týče spotřební daně na alkohol a na cigarety. O tom budeme také mluvit. On tady není pan ministr zdravotnictví, ale bude to na té bezprostředně následující schůzi, takže si ty argumenty všechny řekneme. My jsme dělali tiskovou konferenci, dělali jsme ji s kapacitami lékařskými na adiktologické klinice. Byl tam pan přednosta, byla tam paní profesorka Králíková, která je naše specialistka na problémy spojené s kouřením.

A tam představoval ministr zdravotnictví společně s vládní zmocněnkyní pro závislosti ta tvrdá data. Nám vzrostla za pět let průměrná mzda o 40 %. A spotřební daň na tvrdý alkohol se deset let nezvyšovala. Na cigarety v podstatě minimálně. Takže my chceme zvýšit tu nedostupnost. V České republice se na osobu ročně spotřebuje 12 litrů čistého lihu včetně kojenců.

To není normální. Podle statistik OECD jsme na krásném druhém místě. Budu tady mít čísla, resp. ministr zdravotnictví, kolik spotřebují mladiství. A jenom ještě řeknu tři čísla -

Děkuji, pane místopředsedo. Budu se snažit už to zrychlit. Jenom tři čísla a já je tady podrobně budu mít až budu představovat sazbový balíček. Celospolečenské náklady spojené, a teď ta čísla vždycky přehodím, takže kdybych to řekla nepřesně, tak se vám omlouvám, už jsou přece jenom dvě hodiny skoro, spojené s následky kouření jsou sto miliard ročně, spojené s následkem požívání tvrdého alkoholu 60 miliard ročně - možná je to obráceně. A spojené s dopady hazardu je 15 miliard ročně. A stát získá nějakých deset miliard? Ani ne, osm? Kapka v moři. Takže to je ten důvod. A ministr zdravotnictví požadoval toto zvýšení prostě v podstatě už několikrát. A já tady budu mít čísla, grafy. Hazard je další téma, tam jsme oprášili jenom ten původní návrh bývalého ministra financí, za mnou sedícího premiéra Andreje Babiše z roku 2015, který tady ta tehdejší Poslanecká sněmovna prostě přehlasovala. Tam byly tři sazby a najednou se tady staly z nich dvě. Tak já jsem ten návrh vzala a vrátila jsem ho zpátky do hry. To je celé. Protože byl spočítán, byl podložen analýzami. Takže to je důvod, proč jsme přistoupili k těmto úpravám.

A digitální daň? Víte, já jsem byla už když jsem se stala ministryní financí, tak okamžitě jsem podpořila aktivity OECD, aby se digitální daň přijala na celosvětové platformě. To je jediné správné řešení. Jenomže toto je běh na dlouhou trať a myslím si, že to bude trvat ještě řadu let, než se v rámci OECD ty země domluví.

Pak jsem podpořila následně asi za dva nebo tři měsíce nato Bruno Lemmera, francouzského ministra financí, který přišel s návrhem, ať se digitální daň zavede aspoň v rámci Evropské unie. Tento návrh taky spadl pod stůl, tak jsme řekli po vzoru Rakouska, Francie, ještě mám pocit Anglie, teď si nejsem úplně jistá, že to prostě zavedeme. Mezinárodní rychlík taky neprojede územím České republiky, pokud tady nebudou koleje. Takže ty digitální IT obrovské firmy, teď myslím Facebook, Google, YouTube, tyto obrovské giganty, taky tady nemohou podnikat a získávat z toho příjmy, kdybychom tady neměli vybudovanou IT infrastrukturu. Takže my jsme v podstatě to připravili. Teď se nachází tento návrh v meziresortním připomínkovém řízení, takže směřuje pomalu a jistými kroky na vládu a následně do Poslanecké sněmovny. A já jsem si velmi cenila ocenění časopisu Bloomberg, který napsal, že Češi ukázali světu, jak správně zdanit internetové giganty. A už se nám ozývají kolegové z okolních zemí, že by se s tím naším návrhem chtěli seznámit. Takže to je celé. Prostě je to doba, není to žádná nová daň. Je to jakási vyrovnávací daň. Oni platí svoje daně ve své zemi. Podle našich daňových zákonů jim tady stálá provozovna nevzniká, tzn. není tady právní titul jakkoliv je zdanit. My tam musíme zavést proces určitého hlášení a těchto věcí. A prostě je to krok správným směrem.

Ještě toho mám hodně, ale už nebudu, protože už tady pan premiér říká: Ježišmarjá! Ještě jsem vám chtěla povykládat o on-line finančním úřadu. Dělala jsem snídani pro novináře. Jestli budete mít zájem, udělám klidně snídani i pro vás. Přestavím vám on-line finanční úřad, co umí. Těšilo se to velkému zájmu, minulý pátek jsme to dělali. Ještě to nemá ten konečný facelift, takže pan Ferjenčík mě bude určitě kritizovat, že je to nemoderní. A já jsem hned novinářům řekla, to není konečný facelift, to vám ukazujeme jenom funkcionalitu. Takže dopředu říkám, že to ještě nevypadá tak, jak to vypadat bude. Ale už to prostě ukazuje to propojení, vstupy atd. Když budete mít zájem, tak vám to rádi zprezentujeme. (Ze sálu: Dneska ráno tu snídani.) Říká pan ministr, že dneska ráno. (Předsedající: Prosím vás, nepokřikujte na sebe!) Já už končím. Takže ještě bych vám toho hodně chtěla říct, ale tady už na mě všichni křičí, že mám jít pryč. Tak se omlouvám. Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Niedermayer (TOP 09): Pravidlo o střetu zájmů se z logiky věci vztahuje na členy vlády

7:35 Niedermayer (TOP 09): Pravidlo o střetu zájmů se z logiky věci vztahuje na členy vlády

Komentář na facebookovém profilu k rozhodnutí nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana nepodat sprá…