Ministryně Schillerová: Čeští taxikáři ještě nemusí mít EET, ale řidiči UBER mají

24.07.2019 18:59

Projev na 10. schůzi Senátu dne 24. 7. 2019, návrh ke změně zákona o místních poplatcích.

Ministryně Schillerová: Čeští taxikáři ještě nemusí mít EET, ale řidiči UBER mají
Foto: Repro TV Prima
Popisek: Ministryně financí Alena Schillerová
reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo, budu mluvit trošku déle, omlouvám se, trpělivě jsem naslouchala, zapisovala jsem si poznámky. Nebudu vás některé označovat jménem, protože přesně jsem si je nepoznamenala, někdy jsem to nestihla, ale rozhodně se věcně budu věnovat všem problémům, které tu zazněly.

Já začnu panem místopředsedou Horníkem, protože ten mluvil naposledy a ve mně ten vliv zůstal nejsilněji. Já jsem vždycky zdvořilá, takže budu zdvořilá i dnes, přestože on příliš zdvořilý nebyl. Tím, že řekl, že se jedná o paskvil. Já bych zdvořile řekla, že je potřeba si tu novelu přečíst. To je základ všeho. A když si ji přečteme, tak si možná odpovíme na celou řadu otázek. Evidentně se to v některých případech nestalo, takže to udělám případně za vás.

Padlo toho tady strašně moc, takže já se budu držet toho, co jste se ptal. Ptal jste se, proč byl vypuštěn paragraf 7? Naprosto logicky byl vypuštěn, paušální daň. Protože zavádíme místo dvou poplatků jeden poplatek. A předtím jsme měli poplatek, já nebudu opakovat ty oficiální názvy, budu to vysvětlovat tak, aby to bylo pochopitelné. Měli jsme poplatek vázaný na hosta a na postel. A teď v podstatě máme jen jeden poplatek vázaný na hosta. Takže tam paušál není možný. Jak byste promítli osvobození na toho hosta? Přijede člověk nad 65 let, přijede někdo, kdo spadá pod to osvobození, jak to uděláte, když tam dáte ? priori, a tím pádem už osvobození nebude žádné? Sociální aspekty nebudeme zohledňovat? To přece ne. Takže to je jeden zásadní důvod, proč tam nemáme paušál.

Když už jste říkal, že to je paskvil, tak jenom si dovolím připomenout, že pro ten paskvil v Poslanecké sněmovně hlasovalo 134 poslanců. Proti byli 2, zdrželo se 47. Dívám se na pana senátora Vystrčila, že je to tak. Zdrželi se poslanci za ODS a SPD, abych byla korektní. Takže jen to bych chtěla říct. Myslím si, že to nebyla novela zákona, která by prošla s takzvanýma odřenýma ušima.

Velice mě překvapilo, nezaznělo to jenom od vás, zaznělo to i od pana poslance, teď nevím přesně, senátore, promiňte, ještě jednoho pana senátora, že by měly vybírat místní poplatky finanční úřady. Dokonce zaznělo, že pracují dobře. To ráda slyším, protože já si to myslím, že pracují dobře. Klasickým příkladem – a zazněl tady také – je vybírání daně z nemovitých věcí, tzv. daň z nemovitostí dříve. Ano, já si to pamatuji, já už jsem bohužel ve věku, kdy si pamatuji, kdy jsme to přebírali na finanční správě z municipalit. A roky dávali dohromady tak, aby to fungovalo na té úrovni, jako to dnes funguje.

Takže mě překvapuje, že by se měly vybírat místní poplatky. Samozřejmě v tuto chvíli daňový řád jasně říká, kdo je správcem daně. A vybírá ten, kdo je správcem daně. Ten kontroluje, ten vymáhá. Kdo je tím správcem daně? Je to obec. Proč historicky vždycky byla? Protože je tomu nejblíž. Protože ona zná všechny spoluobčany, zvlášť malé obce, o kterých tady mluvil pan senátor Horník. Ví, kdo má psa, kdo ho nemá. Je tomu skutečně velmi blízko a může se samozřejmě obrátit případně i na soudního exekutora.

Padlo tady, že obce mají jakousi možnost – a tu dostaly ze zákona, já si tu dobu pamatuji, nebyla jsem v legislativě, ale ve výkonu, kdy se jim skutečně dala obrovská pravomoc, aby si mohly upravit, ne vymáhat, výši daně z nemovitostí. Ona se už dneska tak nejmenuje, ale každý tomu rozumíte, o čem mluvím. Až pětinásobným koeficientem. Není jich šest, pane senátore Horníku, pane místopředsedo Horníku, těch obcí je mnohem víc, které toto využily. Nemám tady přesné číslo, ale může to být možná skoro víc jak třetina, možná i polovina. Ale je jich pořád málo.

Když jsem nedávno řekla v médiích, převzala to média, ale řekla jsem to na konferenci obcí a krajů, řekla jsem, tak si navyšte koeficienty. Tu pravomoc máte. Běžte do té politické odpovědnosti vysvětlit občanům, že třeba teď děláte novou kanalizaci nebo děláte nové chodníky a že ta potřeba tady je. Třeba na nějakou dobu, je to na vašich rukách. Uznávám, že říkáte, že některé malé obce by to potřebovaly, ale proč Praha třeba to nemá? Praha je pořád na základní. Pořád slyšíme nejdražší bydlení, slyšíme, nedá se tady ani pronajmout. Český občan, který pracuje v Praze, si nemůže pronajmout byt. Praha si stěžuje na příjmy a podobně, takže tady nevidím žádný důvod.

A když jsem to řekla, tak byli někteří lídři opozičních stran, kteří by mě přitloukli na kříž podle mediálních výstupů. A já jsem jenom řekla, máte tu kompetenci, tak ji zvažte. Ale máte s tím i ten politický kapitál, který musíte vynaložit. Já jsem po tom semináři, kde jsem vystoupila, po té konferenci, ne, omlouvám se, to bylo po Svazu měst a obcí, je těch akcí mnoho, jsem byla na tiskové konferenci, která se potom změnila asi v hodinový seminář s médii. A někteří redaktoři z médií mi říkali: „Kdybyste to dali do zákona zpět a zvýšili tu daň, protože obce do toho nechtějí jít.“ A tu stejnou pravomoc máte u poplatků. Já jsem to tu říkala v úvodním slovu. Myslím obce, ne vy.

To znamená, že my říkáme, necháváme to v rukou obce. Správně to tady někteří řekli, je to jakýsi limit. A vedli jste tady polemiku. Ona se vedla legitimně i na půdě Poslanecké sněmovny, zda by ten limit neměl být až 100 Kč. Teď už jsem zpátky u poplatku. A zase je to v rukou té obce, aby stanovila výši tohoto poplatku. Ale je pravda i to, co tady padlo, někdo z vás to řekl, že bychom se u té padesátikoruny rozhodně ne, tam jsme v limitu, ale u té stokoruny už bychom měli jeden – a já jsem to řekla i na půdě Poslanecké sněmovny – jednu z nejvyšších sazeb z turistického poplatku v Evropě. Měli bychom vyšší, než mají ta velkoměsta, která tu byla uváděna jako příklad.

Ale je pravda, že by to byl limit. My jsme přípravě té novely věnovali opravdu dost prostoru. Hodně, ona si to zaslouží. A rozhodně jsme se neuzavřeli na půdu Ministerstva financí, jak říkáte, úředníků, kteří žijí v Praze, není to pravda. Na tom pracují průřezově a spolupracovali jsme se Svazem měst a obcí, se všemi asociacemi, které zastřešují cestovní ruch, se probíraly tyto otázky, diskutovaly, bylo na to několik kulatých stolů. S Ministerstvem pro místní rozvoj, takže není pravda, že to bylo něco, co nebylo promyšleno a co nebylo v tomto směru dotaženo.

Na druhé straně říkáte, že obce mají problémy. Já to vím, já se stýkám se starosty, chodím na každý sněm Svazu měst a obcí. Snažím se přijmout každého starostu, který se mnou chce jednat o svých problémech. Samozřejmě někdy to třeba možné není, ale snažím se maximálně. Ale tak nebraňme této novele. Neodkládejme ji o další rok. Ty důvody, které tu zazněly, jsou podle mě zástupné. Ano, můžeme se bavit, a o většině z nich jsme se i bavili. Umožněme těm obcím, ať si to mohou zregulovat, ať si mohou přijmout vyhlášky, ať mohou navýšit poplatek, který se za 25 let nezvýšil. Říkáte, že je potřeba zvýšit příjmy obcí a druhým dechem chcete odsunout tuto úpravu o jeden celý rok. Prosím, zvažte, dejte na misky vah vaše návrhy, které tu padaly. A to, že si obce od roku 2020 mohou dalším způsobem regulovat svoje příjmy, a ne nevýznamným.

Padala tu celá řada informací, zejména myslím, že to byl pan senátor Hilšer, ohledně kritiky AirBNB. Já bych souhlasila s těmi argumenty, které tu padaly, jen jsem čekala jiný závěr. Čekala jsem, že závěr bude znít, že podpoříte tuto novelu. Protože ty argumenty, které jste uváděl, byly všechny správné a jsou ze života. A my o nich víme. A neříkám, že toto je vyčerpávající krok. Není, já to vím, pane senátore. Vím to, ale je to aspoň něco. Je to lepší než nic. Vezměte si, že platformy, zazníval návrh, myslím, že to byl návrh za Pirátskou stranu v Poslanecké sněmovně, aby Ministerstvo financí – já vím, že to bylo vedeno snahou řešit ten problém, ale když něco nejde, tak to nejde. A nemůžete se dostat do konfliktu nejen s legislativou, ta se dá třeba změnit, ale hlavně s ústavou. Nejde, aby Ministerstvo financí rozhodovalo o tom, že plátcem bude platforma.

Nehledě na to, pane místopředsedo Horníku, ty platformy jsou zahraniční. To není úplně tak jednoduché z nich vymoci. My potřebujeme informace. My potřebuje informace o těch subjektech, o kterých jste mluvil, a toto je první velmi významný krok. Není vyčerpávající, pracuje se na novele živnostenského zákona. Živnostenský zákon má v gesci MPO. Čili to bude další krok. Ale toto je rychlé, aspoň něco.

Já vám řeknu příklad. Samozřejmě jsou platformy, které nějakým způsobem, v uvozovkách, přesvědčíte – nechci používat silnější výraz, aby spolupracovaly. Klasickým příkladem je UBER. Uzavřeli jsme jako Ministerstvo financí, protože EET, máme už rok, bylo v Poslanecké sněmovně, dnes s ním přicházím k vám, předpokládám také bohatou diskuzi. Tak samozřejmě třetí vlna, kam spadají taxikáři, nepodléhá zatím EET. Takže jsme aspoň uzavřeli memorandum, Ministerstvo financí se zástupci firmy UBER, a na základě toho memoranda oni dobrovolně poskytují finanční správě přehledy a informace o těch řidičích. A kromě toho dobrovolně přes svoji vlastní platformu se propojili se systémem EET a jedou dobrovolně na EET.

Takže logicky my tady máme dneska situaci, kdy čeští taxikáři nemusí mít EET, protože nemáme ještě účinnou 3. a 4. vlnu, ale řidiči UBER mají. Takže to byl krok. Je na bázi dobrovolnosti, není na bázi regulí, je na bázi toho, že ta platforma chtěla spolupracovat. Takovou spolupráci AirBNB. Takže pokud bude jeden poplatek, tak je to jakýsi jeden krok. Neříkám, že je všespasitelný, ale bude rychlý. Bude od 1. ledna 2020. Podpořte tu novelu. Podpořte nové příjmy pro obce a podpořte i to, že s tímto fenoménem sdílené ekonomiky se snažíme něco aspoň rychle udělat. A děláme další kroky.

Odbočím od této novely, ale když jste to otevřel, pane senátore, dovolím si. Bojujeme s dalšími šmejdy, na území Prahy se jich projevuje nejvíc – směnárny. Víte, že novelu zákona jste tady podpořili, já si toho vážím. Poděkovala jsem vám, že jste ji podpořili hned, jak se říká lidově, na první dobrou. A díky tomu už vydala Česká národní banka celou řadu sankcí. A jde se po nich. Teď máme problém na letišti. Píšu panu řediteli letiště, ať to začne řešit atd. To znamená, nebudeme tady okrádat turisty, nebo i třeba české občany, a kazit si jméno České republiky.

Hazard. Velké téma, mohla bych tady o něm mluvit hodiny. Zase přijde v balíčku na rok 2020, protože zvyšujeme. Ale přestali jsme být kasinem v srdci Evropy. Je to tak. Je to tak. A bylo to Ministerstvo financí, které s novelou přišlo, poprvé v historii této země. A nemáme je dneska v centrech. Máme třeba Prahu 2, a tam je starostka za ODS, takže vůbec nebudu tady mluvit za někoho z vládní koalice, kde není dnes jediná herna. Protože Ministerstvo financí, když vydává povolení, tak respektuje, v souladu s rozhodnutím Ústavu soudu, názor a vyhlášku obcí. A máme celou řadu obcí, které už to dnes nepovolují. Máme tam adiktologické brzdy, máme tam omezení, že nebude někde u školy herna atd.

Takže to jsou všechno kroky, které se udělaly a je potřeba na ně nezapomínat. A toto je další krok. Zjednodušujeme daně, je tady možnost zvýšit obcím jejich příjmy a bojujeme s dalším fenoménem sdílené ekonomiky.

Pak tady padaly další pozměňovací návrhy, takže dovolím si k nim vyjádření. K některým jsem se už vyjádřila. Já jsem nesouhlasila ani na půdě Poslanecké sněmovny se zvýšením limitu na 100 Kč. Ale jen pro vaši představu, nebylo to tak, že bychom řekli prosté ne. Dokonce jsme tehdy 3. čtení o týden odložili, protože jsme diskutovali s opozičními poslanci, kteří na to nějakým způsobem tlačili. Přerušili jsme, svolalo se na úrovni paní ministryně pro místní rozvoj jednání, kde byli zástupci Ministerstva financí, pozvali jsme tam zástupce asociací, obcí, krajů a tam jsme to debatovali. A výsledkem toho jednání bylo, že to nemáme podpořit. Takže jsme to nepodpořili. A důvod je ten, abychom neměli turistickou sazbu turistického poplatku nejvyšší v Evropě. Takže k tomu už se vyjadřovat nebudu.

Pak tady padaly pozměňovací návrhy, byly tady obhajovány, výbory Senátu je přijaly, které se týkají pouze poplatků z pobytu. Jde o zrušení osvobození takzvaných křížkařů. Rozumíme si? To znamená osob, kterým je ze zdravotního pojištění plně hrazen pobyt v lázních. A zavedení prvku stávajícího poplatku z ubytovací kapacity a navýšení horní sazby na 100 Kč. To jsem už řekla o té stokoruně, a teď mluvíme o těch křížkařích. Já se všemi těmito návrhy nebudu souhlasit. Nebo nesouhlasím. A říkám vám to tady otevřeně na plénu.

Co se týče křížkařů, tak já se domnívám, že kdyby tento pozměňovací návrh prošel, že by dopadl negativně na seniory. A původní návrh zákona tyto osoby osvobozoval od poplatku a za pobyt v lázních měly turistický poplatek platit pouze osoby, které si pobyt v lázních alespoň částečně hradí samy. A právě zachování osvobození pro ty takzvané křížkaře bylo důvodem, který přesvědčil Ministerstvo financí souhlasit s požadavkem zejména lázeňských obcí, aby zákon nezakotvoval osvobození od turistického poplatku pro seniory. Protože se to promítlo právě tady na ty křížkaře.

Já jsem nebyla na výborech, omlouvám se. Snažím se, ale byl tam i jeden z mých náměstků. A tam prý zaznívalo, podle poznámek, které tu mám, že lázně pro křížkaře jsou zneužívány a že křížek dostávají i ti, kteří na něj nemají nárok. Já samozřejmě vůbec této oblasti nerozumím, necítím se být oprávněna se k ní jakkoliv vyjadřovat. Určitě může nějaká šedá zóna existovat. Ale já věřím, že od toho máme zdravotní pojišťovny, revizní lékaře, aby tyto excesy odhalili. Takže já nevěřím, že jde o tak závažný problém, jak bylo zmiňováno na výborech. Zrušením tohoto osvobození by mohlo dojít k vylití vaničky i s dítětem, tak, jak jsem řekla před chvílí.

Protože osvobozeni nebyli ani pacienti, kteří lázně opravdu potřebují, nemají průkaz ZTP nebo ZTP/P a zároveň jsou v důchodu. Tudíž pro ně poplatek z pobytu představuje nemalý výdaj, který může dosáhnout až pro ně 1400 Kč za lázeňský pobyt ve standardní délce 28 dnů. Protože zdravotní pojišťovny nehradí tento poplatek ani křížkařům.

Se zavedením prvku poplatku z ubytovací kapacity, tedy zpoplatnění nejen krátkodobých pobytů, ale dlouhodobých pobytů nad 60 dnů, zásadně nesouhlasím. Návrh totiž jde proti celé koncepci poplatku z pobytu, který je pojímán primárně jako turistický poplatek. A sloučením dosavadních dvou poplatků do jednoho nového poplatku je výsledkem poměrně – znovu to zopakuji a znovu to zdůrazňuji – širokého konsensu, který vznikal po dlouhou dobu na základě úsilí jak Ministerstva financí, tak pro Ministerstvo pro místní rozvoj. A kdybychom vypustili tento limit 60 dnů, tak by to vedlo k zásadní změně koncepce návrhu zákona, se kterou já nemohu souhlasit.

Skutečně nebylo ambicí ani jednoho z těchto resortů psát si to pro sebe. My jsme to široce diskutovali a hledali jsme maximálně co nejširší konsensus. Ale já si myslím, že i ten počet hlasů, který jsme nakonec získali v Poslanecké sněmovně pro tuto novelu, to potvrzuje. Navíc změna koncepce by mohla dopadnout i na ubytovna sociálně slabých, což je naprosto kontraproduktivní. A pozměňovací návrh by vytvořil i značný prostor pro obcházení zákona a zároveň riziko, že nepokryje veškeré možné případy poskytnutí pobytu, a to včetně případu poskytnutí úplatných krátkodobých pobytů v bytech, jejichž zpoplatnění je jedním z hlavních účelů novelizace zákona o místních poplatcích.

Kdyby byl navíc přijat ten pozměňovací návrh, tak může dojít k problémům se spravovatelností poplatku. Již ten stávající poplatek z ubytovací kapacity byl v roce 2003 novelizován, protože se vázal na faktický způsob užívání nemovité věci, což činilo obcím v praxi velké problémy. Takže ten dnešní navržený pozměňovací návrh trpí podobným problémem, protože vychází z toho, zda je daná prostora využívána k bydlení. A to právě chceme odbourat. Takže návrh sice pamatuje na nájemní bydlení, ale nevyjímá z předmětu poplatku např. podnájemní bydlení. A to je třeba i velice často předmětem této platformy.

Jenom rychle projíždím, jestli jsem ještě na něco nezapomněla. Podle mých poznámek snad ne. Takže mi dovolte ještě na závěr shrnout. Velice vás prosím, abyste to zvážili, protože zjednodušíte proces správy těchto poplatků, umožníte obcím, aby rychleji dosáhly na vyšší příjmy a pomůžete učinit první, ale ne nevýznamný krok v boji proti fenoménu sdílení těchto sdílených platforem, sdílených ekonomik. Děkuji vám za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Niedermayer (TOP 09): Jak funguje rozpočet Unie?

11:40 Niedermayer (TOP 09): Jak funguje rozpočet Unie?

Komentář na facebookovém profilu k rozpočtu Evropské unie