Nedbálek (ČS): Nikdo by neměl mít více moci, než kolik má odpovědnosti

12.05.2014 15:50

Název článku je jedním z Smidakových principů, které mají pro svůj univerzální význam možnost ukazovat zrcadlo nejrůznějším společenským disciplinám.

Nedbálek (ČS): Nikdo by neměl mít více moci, než kolik má odpovědnosti
Foto: Česká suverenita
Popisek: JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD.
reklama

Jeví se jako základní zákon ovládající pospolitost společenského života, více jsem to rozváděl ve své dizertační práci.

Pod pojmem „politická moc“ rozumíme schopnost stran řídit a ovládat prostředí, nebo společnost. Moc člověka obecně vzato spočívá v jeho současných prostředcích a nástrojích k dosažení něčeho v budoucnosti, to je k získávání větší moci. Úspěch evokuje moc, protože vytváří pověst moudrosti nebo štěstí, což vede lidi k tomu, že se člověka buď bojí, nebo na něho spoléhají.

Pod pojmem „odpovědnost“ rozumíme uvědomění si důsledků užití moci, ať již námi samými nebo někým jiným. S oběma těmito pojmy, aby je bylo možno plně využít, úzce souvisí kontrola, Moc je předpoklad, prostředek i výsledek sociální a společenské kontroly.

Nikdo by neměl mít více moci, než kolik má odpovědnosti. Každý, kdo vládne jiným, si musí být jasně vědom toho, že za své činy nese odpovědnost. Moc by měli vykonávat pouze ti, kteří jsou schopni nést odpovědnost. Nést odpovědnost tedy znamená:

  • napravovat škody způsobené vlastními skutky
  • nebo položit hlavu na špalek za své chyby
  • nebo obecně, nést důsledky svého jednání

Nezměrná koncentrace moci v globálním měřítku u některých jednotlivců a korporací, žádá novou etiku dalekosáhlé odpovědnosti, jež by byla souměřitelná s dosahem této moci. Ukazuje se také nový druh pokory, ne z malosti, ale kvůli přílišné velikosti naší moci. Tato sebesoustřednost pramení z určité zaslepenosti předvídat, hodnotit a posuzovat vlastní moc.

Česká Suverenita chápe tvorbu nařízení a směrnic vznikajících v Evropském parlamentu jako právní regulaci odpovědnosti, kterou objektivní právo reaguje na takové chování subjektů práva, které působí proti tomuto stavu. To znamená, že reaguje na takové chování subjektů, které působí „contra legem“ a snaží se o zjednání nápravy. Vlastním účelem odpovědnosti je zjednání nápravy a odstranění důsledků, které vznikly protiprávním jednáním a nastolení stavu v souladu právem a společenskou etikou.

Česká Suverenita, se snaží, aby odpovědnost byla hnacím motorem společenského vývoje, dobrovolně si stanovila vysoké etické morální standardy, snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, snaží se zvyšovat životní úroveň občanů České republice a podporuje region, ve kterém působí.

Česká Suverenita pojem společenská odpovědnost vykládá jako transparentní začlenění společenských, environmentálních a ekonomických hledisek do našich hodnot, kultury, rozhodovacích procesů. Potom kolektivní společenská odpovědnost vzniká na základě toho, že se společně na něčem podílíme. Všichni tedy neseme odpovědnost za činy naší státní reprezentace, a to dokonce finanční. Na životě tohoto státu se podílíme, ať již souhlasíme s jeho momentální politickou reprezentací či nikoliv. Pracujeme zde, platíme daně, svým jednáním se podílíme na utváření naší společné kultury, a to včetně té politické, využíváme výhod tohoto organizovaného společenství, jakou je např. policejní ochrana jednotlivce před svévolným násilím atd. Takto přibližně vzniká společná odpovědnost jako následek společného podílu, menšího či většího, na fungování našeho státu, různých soukromých společností a činů jeho politické reprezentace.

Česká Suverenita zná Vaše problémy a je schopna řešit a hájit zájmy občanů Vás i České republiky i v Evropském parlamentu.

JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD.

Česká Suverenita

  • ČS
  • Hájíme zájmy ČR www.ceskasuverenita.cz

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Karel Nedbálek
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Kolovratník (ANO): Neměli bychom být mentálně na konci 18. století

19:58 Kolovratník (ANO): Neměli bychom být mentálně na konci 18. století

Projev na 87. schůzi Poslanecké sněmovny 3. března. Vládní návrh stavebního zákona.