Němec (LEV 21): Držitelé zbrojního průkazu mají v ČR řadu oprávnění

15.04.2014 15:17

Držitelé zbrojního průkazu, kteří splnili veškeré zákonem požadované podmínky, mají v České republice řadu oprávnění, která ostatní občané nemají. Současně mají ale i řadu důležitých povinností.

Němec (LEV 21): Držitelé zbrojního průkazu mají v ČR řadu oprávnění
Foto: Redakce
Popisek: Miroslav NĚMEC z LEV 21
reklama

Vzhledem k tomu, že jsem po uveřejnění článku „Legální držení zbraní občany je v České republice třeba zachovat!“, který od 10. dubna 2014 uveřejnilo hned několik serverů, a ve kterém jsem stručně popsal poměrně složitý a přísný systém vydávání zbrojního průkazu u nás a vyslovil jsem názor, že jeho další zpřísnění ze strany úředníků Evropské unie, by již nebylo žádoucí, neboť slušní občané, kteří splní veškeré zákonné podmínky, by neměli být státem „buzerováni“, se na diskusních fórech vyskytla hned řada různých dotazů i podivných názorů. Přesto, že je vše uvedeno v platných zákonech, zjistil jsem, že této problematice mnozí občané moc nerozumí a proto se zde postupně pokusím některé instituty související s problematikou zákonné úpravy na úseku zbraní a střeliva, alespoň stručně popsat a vysvětlit. Dnes se tedy zaměřím na oprávnění držitele zbrojního průkazu.

Úvodem, k oprávněním držitelů zbrojního průkazu v České republice, je třeba uvést, že zbrojní průkaz se u nás nyní rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění celkem do šesti skupin (původně, podle zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu, bylo těch skupin oprávnění celkem osm – A, B, C, D, E, F, G, H), pak podle nového zákona pět – A, B, C, D, a E, a nyní, od předposlední novely opět šest – A, B, C, D, E a F, přičemž však poslední skupina oprávnění se běžných občanů v podstatě netýká a je to speciální skupina pro služební pyrotechnické účely. Všechny tyto skupiny oprávnění jsou uvedeny v zákoně č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a jsou označeny velkými písmeny abecedy od A až po F, a to skupina „A“ – skupina oprávnění ke sběratelským účelům, skupina „B“ – skupina oprávnění ke sportovním účelům, „C“ – skupina oprávnění k loveckým účelům, „D“ – skupina oprávnění k výkonu zaměstnání nebo povolání, „E“ – skupina oprávnění k ochraně života, zdraví nebo majetku a „F“ – skupina oprávnění k provádění pyrotechnického průzkumu.

Pro naše občany je důležité, že nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit zbraně mohou u nás pouze osoby, které jsou držiteli zbrojního průkazu, tedy jen ty osoby, které splnily zákonem požadované podmínky. Pokud by střelné zbraně, jejich hlavní díly či střelivo do nich přechovávala osoba, která není držitelem platného zbrojního průkazu, resp. konkrétní skupiny oprávnění zbrojního průkazu, pro tu kterou kategorii zbraně, dopustila by se trestného činu nedovoleného ozbrojování ve smyslu ustanovení § 279 trestního zákona č. 40/2009 Sb. (!!!)

Současně platný zákon o střelných zbraních a střelivu stanoví, že příslušný útvar Policie České republiky vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která splňuje tyto podmínky: a/ má místo pobytu na území České republiky, b/ dosáhla předepsaného věku (tj. pro zbrojní průkaz skupiny A, D, E nebo F – 21 let, pro zbrojní průkaz skupiny B nebo C – 18 let, pokud zákon nestanoví jinak – tj. např. zbrojní průkaz skupiny B u osob, které jsou členy občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba, jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho vydání – 15 let), c/ je způsobilá k právním úkonům, d/ je zdravotně způsobilá, e/ je odborně způsobilá (což se prokazuje právě zkouškou před zkušebním komisařem za přítomnosti policistů Policie ČR), f/ je bezúhonná, g/ je spolehlivá a h/ je držitelem platného loveckého lístku, jde-li o zbrojní průkaz skupiny C, tj. pro lovecké účely. Zákon současně stanoví, že příslušný útvar Policie ČR žádost o vydání zbrojního průkazu zamítne, jestliže žadatel nesplňuje některou z podmínek uvedených shora.

Mezi nejpodstatnější oprávnění držitele zbrojního průkazu skupiny oprávnění „A“ patří, že je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo střelivo do zbraně kategorie B nebo C, nejvíce však 3 kusy téhož druhu (!), ráže, značky a výrobního provedení, anebo jedno nejmenší spotřebitelské balení.

Držitel zbrojního průkazu skupiny „B“ nebo „C“ je oprávněn podle účelu užívání nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit sportovní nebo loveckou zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo sportovní nebo loveckou zbraň kategorie C. Tuto zbraň však může nosit pouze na střelnici (!), a nebo v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu (tj. např. myslivec v honitbě mysliveckého sdružení, kterého je členem – podrobněji viz. § 48 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti). Tento držitel může rovněž nabývat do vlastnictví střelivo nebo jednotlivé části nábojů a je-li mu více než 18 let, může si tyto náboje i sám přebíjet, samozřejmě, že pouze pro své soukromé účely (nikoliv k  prodeji někomu dalšímu) a výhradně podle technologických postupů určených výrobci nábojů.

Držitel zbrojního průkazu skupiny „D“ je oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání nosit nebo držet zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence a nosit nejvíce 2 tyto zbraně (!) v místech, kam má veřejnost volný přístup. Zákon přitom stanoví, že krátkou zbraň (tj. pistole či revolver) nesmí nosit viditelně – s výjimkou strážníků obecní či městské policie ve službě a zaměstnanců České národní banky při plnění jejich pracovních povinností.

Držitel zbrojního průkazu skupiny „E“ je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nabývat do vlastnictví střelivo nebo jednotlivé díly nábojů pouze však do zbraně, kterou je oprávněn držet (a to po předložení průkazu zbraně) a nosit nejvýše 2 zbraně (!), které však nesmí nosit viditelně (!).

Pro všechny skupiny oprávnění platí, že držitel zbrojního průkazu smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu (tj. např. myslivec při výkonu práva myslivosti v honitbě mysliveckého sdružení, kde je řádným členem – viz. shora, nebo v uznané honitbě obdobného subjektu, kam byl řádně pozván a k lovu má platné povolení, např. povolenku k lovu určitého druhu zvěře, apod.), a nebo na uznané střelnici, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku, kde platí zvláštní předpisy.

Proto zde chci upozornit na to, že jakákoliv střelba z funkčních střelných zbraní podléhajících tomuto zákonu je mimo uznanou střelnici a shora uvedeného způsobu výkonu práva myslivosti v příslušné honitbě (mysliveckém revíru), vyjma podmínek nutné obrany a krajní nouze zakázána a není tedy možné např. požadovat na myslivci, aby někomu zastřelil jakékoliv domácí zvíře (prase domácí, kočku nebo psa, apod.), což občas, zákona neznalí občané, na myslivcích požadují, neboť v konkrétním případě by se jednalo minimálně o přestupek a mohlo by to vést až k odnětí zbrojního průkazu střelce v důsledku ztráty spolehlivosti jeho držitele.

Závěrem upozorňuji na skutečnost, že skupiny oprávnění zbrojního průkazu „A“ až „F“ (A, B, C, D, E, F) se nekryjí s kategoriemi zbraní, které zákonodárce, bohužel, v tomto zákoně označil rovněž písmeny velké abecedy „A“, „B“, „C“ a „D“, což je pro řadu našich občanů nepochopitelné až matoucí, a vede to k řadě různých nedorozumění. Ale postupně se i tyto záludnosti uvedeného zákona, resp. jeho novely, pokusím vysvětlit.

Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D.
Stínový ministr vnitra za LEV 21 a kandidát za LEV 21 do Evropského parlamentu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: NS - LEV 21
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Holomčík (Piráti): Chtěl bych poprosit pana ministra kultury, aby se neotíral o Brno

19:09 Holomčík (Piráti): Chtěl bych poprosit pana ministra kultury, aby se neotíral o Brno

Projev na 72. schůzi Poslanecké sněmovny 2. prosince 2020 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočt…