Novák (ANO): Důležitá je preventivní práce v boji s návykovými látkami

17.11.2022 1:21

Projev na 45. schůzi Poslanecké sněmovny 16. listopadu 2022 k návrhu zákona o státním rozpočtu

Novák (ANO): Důležitá je preventivní práce v boji s návykovými látkami
Foto: anobudelip.cz
Popisek: Marek Novák

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře,

dovolte mi v rámci projednávání zákona o státním rozpočtu na rok 2023 přednést tři pozměňovací návrhy. Jde o finanční přesuny, které pomohou řešit složitou situaci v oblasti rizikového chování školní mládeže a zejména drogové prevence. V dalším návrhu je potřeba pomoci právě panu ministru Síkelovi, který opomněl v rámci svého resortu nastavit pravidla v souladu se zákonem o státní službě, takže tam bychom to narovnali.

Teď tedy konkrétně. Za prvé navrhuji v kapitole 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zvýšit výdaje průřezového ukazatele program protidrogové politiky o částku 50 milionů korun. Tyto prostředky navrhuji přesunout z kapitoly 321 Grantová agentura České republiky, dotace jiným subjektům.

Ten důvod je prostý a alarmující. Poslední evropská zpráva o drogách, vydaná Evropským monitorovacím centrem v červnu 2022 upozorňuje na relativně vysokou dostupnost drog v evropském regionu a výskyt nových látek, které představují zdravotní rizika, o těch jsem tady už několikrát mluvil a v posledních dnech si toho povšimla i média, asi o tom začal mluvit někdo rozumnější než já. Přesto médiím děkuji.

Rozhodně nám také ale roste diverzifikace v oblasti konopných produktů a národních politik zaměřených na regulaci konopí. Spotřeba alkoholu, denní pití i výskyt konzumace nadměrných dávek alkoholu v České republice patří mezi nejvyšší na světě. Navíc ve srovnání s evropskými zeměmi je míra zkušeností s užitím nelegálních drog v České republice právě v populaci našich dětí velmi vysoká. Nadprůměrná je u naší mládeže spotřeba konopných látek a extáze a to právě i u dospívajících.

Česká republika dále vykazuje nadprůměrnou míru injekčního užívání drog s charakteristicky vysokým výskytem problémového užívání pervitinu. Proto si myslím, že je důležitá právě preventivní práce v boji s návykovými látkami. Mluvím o primární prevenci, ne o následné prevenci, ale zásadně o primární prevenci, která je v České republice nedostatečná.

Převedené prostředky by směřovaly vlastně do 4 200 škol, přičemž v každé škole by působil jeden specializovaný metodik prevence, tak jako dnes. Ovšem metodikovi prevence se tímto zvýší ten měsíční příspěvek o tisíc korun. Myslím si, že v rámci práce metodiků prevence si to zaslouží i ve vztahu, jak jsou odměňováni dnes. Jde skutečně o naše děti a já vám věřím, že tento návrh podpoříte.

Anketa

Cítíte se ohroženi aktivitami vedení Ruské federace?

5%
94%
hlasovalo: 34507 lidí

Dále v kapitole 333 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, výdaje průřezového ukazatele Program sociální prevence a prevence kriminality, navrhuji zvýšit o částku 95 milionů korun. Tyto prostředky navrhuji převést ze souhrnného ukazatele Výdaje celkem a specifického ukazatele Obsluha státního dluhu o částku 95 milionů korun. Opět tato částka míří na školní mládež a prevenci rizikového chování. Protože právě prevence rizikového chování ve školách je účinným nástrojem, kterým lze pozitivně působit na hodnoty a postoje dětí a mladistvých, včetně těch, kteří nemají dostatečné rodinné a sociální zázemí či podporu. Proto je potřeba jim pomoci.

Efektivita preventivní práce ve smyslu účinného pozitivního ovlivnění změny chování je navíc u dětí a mladistvých vyšší než v případě dospělých jedinců. Podporou prevence rizikového chování ve školách lze předejít zdravotním, sociálním, výchovným a dalším rizikům pro jedince a následně i celou společnost. Při realizaci účinných primárně preventivních programů je vhodné oslovovat cílovou skupinu v jejich přirozeném prostředí či v jejich komunitě, a to škole.

Převedené finanční prostředky pomůžou v podpoře výchovných, vzdělávacích, zdravotních, sociálních a jiných, intervencí směřujících k předcházení výskytu rizikového chování, zamezujících další progresi, zmírňujících již existující formy a projevy rizikového chování a pomáhajících řešit jeho důsledky. Převedené finanční prostředky tak MŠMT využije na podporu primární prevence rizikového chování pro 950 tisíc žáků, přičemž na každého žáka připadá sto korun. Slyšíte dobře, na každého žáka jedno sto korun.

To je ten návrh. Programy by byly zaměřeny především na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování. Žijeme skutečně v turbulentní době, která svádí k rychlým a snadným řešením a ohrožení mládeže drogami jakéhokoliv druhu dnes vidíme na každém kroku. Moc vás prosím, abyste tento návrh také podpořili.

Co se týká posledního návrhu, ten se týká resortu průmyslu a obchodu. Zde navrhuji v kapitole 328 Český telekomunikační úřad zvýšit výdaje průřezového ukazatele Platy zaměstnanců na služebních místech o částku 64 milionů. Ten důvod k tomu přesunu je velmi jednoduchý. Předpokládám, že i pan ministr průmyslu Síkela mi dá za pravdu, že došlo k situaci, která určitě vznikla nechtěně, že v souladu vlastně s programovým prohlášením vlády byly zvýšeny platy zaměstnanců také Českého telekomunikačního úřadu.

Toto zvýšení však nebylo reflektováno v rozpočtových prostředcích v kapitole 328. Proto předkládám tento pozměňovací návrh, abych napravil stav, který způsobilo gesční Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tento návrh činím také s ohledem na efektivitu činnosti výstupu Českého telekomunikačního úřadu. I z tohoto důvodu je vhodné přemístit finanční prostředky takovým způsobem, aby bylo dosaženo spravedlivého platového ohodnocení zde pracujících zaměstnanců. Tohoto cíle bude dosaženo právě díky snížení celkového objemu prostředků na platy zaměstnanců na dalších služebních místech, dle zákona o státní službě, kdy tato tabulková místa často nejsou ani obsazena.

Tyto pozměňovací návrhy, které jsem vám představil, jsou v systému evidovány pod čísly 1562, 1563 a 1564. Děkuji za pozornost.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Miloš Zeman byl položen dotaz

Co říkáte na toto hodnocení?

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zeman-hodnoceni-prezident.A230126_141135_domaci_akp

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vích (SPD): Mediální oblíbenec to nakonec vyhrál

12:00 Vích (SPD): Mediální oblíbenec to nakonec vyhrál

Vzhledem k tomu, že v České republice ještě nebyla zavedena ani korespondenční volba ani volba elekt…