Oberreiter (SPO): Praha volila delegáty na Sjezd Strany Práv Občanů

26.01.2017 20:13 | Zprávy

Pražská konference SPO volila delegáty na Sjezd.K hlavním tématům se vyjadřovali předseda SPO Ing. J. Veleba, místopř. Ing. M. Soušek i předseda pražské SPO Ing. J. Oberreiter. Sjezd se bude konat 11.2.2017. Rádi by zopakovali úspěch z krajských voleb.

Oberreiter (SPO): Praha volila delegáty na Sjezd Strany Práv Občanů
Foto: David Springl Photography
Popisek: Jiří Oberreiter

V úteý 24.1.2017 již více než hodinu před plánovaným začátkem Mimořádné krajské konference se rozzářila světla v nablýskaných prostorách krajské organizace Strany Práv Občanů v pražských Vršovicích. Členové krajské organizace připravili důstojné prostředí pro přivítání nejen svých delegátů, ale samozřejmě i hostů z ústředí SPO – předsedy strany Ing. Jana Veleby a místopředsedy strany Ing. Miloslava Souška.

Úderem 18. hodiny se ujal slova předseda Krajské organizace SPO v Praze Ing. Jiří Oberreiter, který přivítal jak všechny delegáty, tak samozřejmě i hosty. Ve svém vystoupení hodnotil uplynulé dvouleté období stranické práce a zaměřil se hlavně na úkoly, které před pražskou stranickou organizací stojí v roce 2017, v roce velkých voleb. Značnou pozornost věnoval i zefektivnění organizační struktury, personálním otázkám, rozšiřování členské základny, zakládání nových místních organizací atd. Zdůraznil i význam budování odborných komisí, které jsou vlastní substancí pro dynamický a atraktivní program, který musí odpovídat potřebám společnosti.

Po jeho vystoupení dostal slovo předseda Strany Práv Občanů Ing. J. Veleba, jehož vystoupení bylo všemi delegáty velmi očekávané a věnovali mu velkou pozornost. Předseda strany se věnoval především hodnocení krajských voleb, spolupráci s SPD, přípravou na parlamentní volby v r. 2017, různým konfiguracím vstupu do volební kampaně atd. Největším stranickým úspěchem je samozřejmě získání 16 mandátů do krajských zastupitelstev, a to včetně dvou radních. Tento úspěch je úspěchem celé SPO, zavazuje nás a zároveň motivuje k vynaložení dalšího úsilí s cílem vstoupit do Poslanecké sněmovny. Dále se předseda J. Veleba zabýval i úlohou nadcházejícího Sjezdu, ideového směřování strany a vytvoření atraktivního programu pro získávání odpadlých voličů z koaličních i opozičních tradičních stran jak z pravé, tak i z levé strany politického spektra.

Ing. Miloslav Soušek se věnoval jak analytickému pohledu na krajské volby, tak i analýze současné politické situace, různým modelovým situacím, preferenčním průzkumům a pohledům na hypotetické volební výsledky z hlediska momentální situace. Řekl, že česká společnost prochází určitou deziluzí, nevěří starým stranám s vyčpělými programy a hledá něco nového, co odpovídá společenským potřebám současného světa. Staré strany jsou uzamčeny ve svých dogmatech a nepřipustí čerstvý vítr. Je tedy na nás, na Straně Práv Občanů, abychom dokázali, že to jsme právě my, kdo jsme schopni živě reagovat na nové potřeby společnosti.

Po velmi živé a zajímavé diskuzi ke všem příspěvkům došlo na to hlavní : volbu delegátů na stranický Sjezd, který se uskuteční 11.2.2017 v kongresovém sále TOP Hotelu, a to za účasti čestného předsedy SPO, prezidenta republiky p. Miloše Zemana. V tajné volbě byli zvoleni delegáti i náhradník.

V závěrečném Usnesení z Konference vyjádřila Pražská krajská organizace plnou podporu Ing. Janu Velebovi pro volbu nového předsedy na Sjezdu SPO, kde bude svou pozici obhajovat. Vyjádřila mu velký dík za práci, kterou odvedl, za velký podíl na úspěchu krajských voleb a za stranickou reprezentaci při ohromném množství jednání a zviditelňování SPO v mediálním světě. Vyjádřila mu důvěru a přání úspěchu i v letošních volbách.

Ing. Jiří Oberreiter, předseda KO SPO Praha

Převzato z profilu.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Bc. Filip Turek byl položen dotaz

Motoristé - Přísaha

Dobrý den pane Turku. Bude pokračovat i v dalších volbách spolupráce těchto dvou subjektů?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Berg (Zelení): Za výsledek ve volbách do Evropského parlamentu beru plnou odpovědnost

17:35 Berg (Zelení): Za výsledek ve volbách do Evropského parlamentu beru plnou odpovědnost

Michal Berg odstoupil z funkce spolupředsedy Zelených po neúspěchu v eurovolbách.