Okamura: Nepřizpůsobiví si mohou zívat, protože inkasují dávky, pracující se ocitají v sociální nouzi

14.03.2020 18:10

Komentář na facebookovém profilu k řádění koronaviru v ČR a k opatřením vlády.

Okamura: Nepřizpůsobiví si mohou zívat, protože inkasují dávky, pracující se ocitají v sociální nouzi
Foto: JK
Popisek: Tomio Okamura
reklama

Znovu vládě připomínám a apeluji na ní, aby neprodleně přijala opatření pro podporu pracujících obyvatel, které kvůli pandemii koronaviru, nastávající výpadek příjmu ze zaměstnání uvádí do neřešitelné finanční a sociální situace. Zatímco tzv. nepřizpůsobiví si mohou zívat, protože inkasují neměnné dávky, které zneužívají, tak se mnozí pracující lidé ocitají v neřešitelné sociální nouzi. A to je přece nepřijatelné. Z toho, co předběžně slyším, tak vláda snad opakované výzvy ze strany SPD alespoň částečně vyslyší a jakási opatření snad nachystá – více bude snad známo příští týden. Zároveň vyzývám vládu, aby odsouhlasila návrh našeho hnutí SPD na odklad splátek hypoték a exekucí u nemocných občanů nebo u těch, kteří následkem pandemie přijdou o práci, či se jim sníží příjem. Znovu navrhujeme stanovení DPH pouze ze skutečně zaplacených faktur. Je to podpora firmám a podnikatelům před druhotnou platební neschopností. Tento návrh zákona nám vláda v minulosti zamítla. Prosazujeme také fond pro bezúročné půjčky živnostníkům a firmám postiženým mimořádnými opatřeními a průběhem pandemie. Prosazujeme také odklad splatnosti daně z příjmu za rok 2019.

V mimořádně obtížné situaci se kvůli výpadku příjmů ocitne řada lidí v exekucích. Přitom již rok leží ve Sněmovně návrh zákona z pera SPD na zásadní pomoc lidem v exekucích a v dluhových pastech, jelikož je SPD jediná strana, která za to bojuje. Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM na to ale kašle – a teď budou mnozí dlužníci v ještě složitější situaci. SPD navrhuje, aby mohl dlužník platit přednostně jistinu dluhu, a nikoliv nejprve náklady a úroky, jako je tomu v současnosti. Náš návrh také ruší placení úroků z úroků z prodlení a z úroků, neboť považujeme úroky z úroků za vyloženě nemorální. Vláda ANO, ČSSD a KSČM ale naše návrhy odmítá a odmítají také náš návrh na zestátnění exekutorů. Do dalšího čtení ve Sněmovně ale již prošel náš návrh na místní příslušnost (teritorialitu) exekutorů, který ukončí byznys s dluhy. Podpořte nás u voleb, ať jsme silnější!

Babišova vláda bohužel podporuje lichváře a exekutory, proto ve svém stanovisku také odmítla další návrh zákona od SPD, který má potírat lichvářské praktiky! Navrhujeme zastropování roční procentní sazby nákladů (RPSN) u půjček jako nástroj pro boj s lichvou. Právě lichvářské praktiky jsou přitom prvním krokem jak se dostat do dluhové pasti. Zastropování RPSN přitom platí ve většině zemí EU.

Tyto návrhy jsou součástí námi navrhovaného komplexního řešení problematiky dluhových pastí, exekucí a lichvy. Podpořte nás prosím a držte nám palce!

SPD předložilo do Sněmovny tento týden zákon na zdanění dividend, které nadnárodní korporace v současnosti bez zdanění vyvádí z ČR. Protože jim to umožňuje legislativa EU. Jedná se o cca 300 miliard korun ročně. Snad všechny strany zdanění slibovaly, ale žádná kromě SPD žádný návrh do Sněmovny nepředložila, protože servilně poklonkují zájmům Bruselu a globálních korporací na úkor naší republiky.

SPD ve Sněmovně také předložilo novelu autorského zákona, kde navrhujeme zbavit povinnosti platit autorské poplatky (OSA atp.) provozovny jako jsou restaurace, kadeřnictví, hotely, zdravotní zařízení a další provozovny. Současná úprava je jen nehoráznou buzerací občanů a drobných podnikatelů, kterou si vybojovaly neprůhledné lobbistické struktury.

SPD také s kolegy předložilo návrh na změnu stavebního zákona a máme jediný cíl – zjednodušit a urychlit režim územního souhlasu a urychlit alespoň některé stavební záměry, jelikož podle zprávy, kterou zveřejnila Světová banka, je ČR ve vyřizování stavebního povolení na 127. místě ze 185 porovnávaných zemí. Ve skutečnosti je stav ještě mnohem horší, protože Světová banka hodnotila i jiná kritéria než jen samotnou délku stavebního řízení. Pokud bychom vzali v úvahu pouze délku vyřizování stavebního povolení, je Česko s 247 dny dokonce až na 165. místě. To všechno je výsledek pěti let vládnutí koalice hnutí ANO a ČSSD.

Podali jsme také zákon na zlepšení pomoci občanům v nouzi, kteří volají na tísňovou linku. Nově by tak byli všichni automaticky lokalizováni, aby záchranáři automaticky věděli, kde se nachází a mohli neprodleně vyslat pomoc. Jelikož člověk v tísni často neví, kde se přesně nachází. A náš návrh by také zabránil zneužívání linky různými „vtipálky“, jelikož by se nemohli schovat.

Jsme také spolupředkladateli zákona na zrušení EET do obratu 1 mil. Kč ročně - a místo toho navrhujeme zavést po vzoru Německa paušální daň dle oboru činnost. Stát by měl daně jisté, ale nenarůstala by byrokracie a vícenáklady ani na straně malých podnikatelů ani na straně státu. Vláda již o našem návrhu na paušální daň hovoří, ale uvidíme, jestli to nejsou jen planá slova.

A již Sněmovnou úspěšně prošly návrhy zákonů, jejichž je SPD spolupředkladatelem, na zásadní digitalizaci státní správy, což ušetří jak náklady na straně státu, ale hlavně peníze a čas občanům při vyřizování různých dokladů, změn či výpisů, jelikož to nově půjde z domova, a řadu dokladů také půjde sloučit do jedné kartičky.

Již nám také prošel návrh na zpřísnění trestů za týrání zvířat, jehož jsme spolupředkladateli.

Prošlo nám ve Sněmovně také zpřísnění přímé hmotné odpovědnosti těch, kdo hospodaří s veřejnými penězi či majetkem. Zákon však vrátil Senát, takže se o něm bude znovu ve Sněmovně hlasovat. Držte nám palce!

Podle vlády NENÍ „můj dům, můj hrad“! Ministerstvo vnitra, spravedlnosti, Nejvyšší soud a Nejvyšší státní zastupitelství ve svém stanovisku odmítají totiž novelu trestního zákoníku z pera SPD, která zakotvuje princip „můj dům – můj hrad“ a která má chránit slušné občany před agresí zločinců a potenciálních vrahů. Chceme posílit institut tzv. nutné obrany, jelikož dnes je stav takový, že napadený člověk je ještě odsouzen za to, že se bránil… Protože to prý bylo podle soudu nepřiměřené... Chráněni zákonem musí být slušní lidé, nikoli gauneři! Následky musí nést agresor, nikoli oběť!

Konkrétně navrhujeme vložit nově do trestního zákoníku tuto větu: „O nutnou obranu se naopak jedná, je-li obrana vedena vůči osobě, která neoprávněně vnikla do cizího obydlí za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí nebo překoná-li překážku, jejímž účelem je zabránit vniknutí, pokud takové jednání může vyvolat u obránce oprávněnou obavu z ohrožení života či zdraví jeho nebo jiné přítomné osoby.“

Je skandální, že jsou často trestně stíháni lidé, kteří bránili svůj život, svoji rodinu či svůj majetek, a gauneři se jim často vysmívají. Námitky vlády jsou totálně mylné. Ministerstvo vnitra a další úřady chtějí de facto chránit gaunery, místo toho, aby podpořily snahu hnutí SPD o ochranu slušných lidí. Hnutí SPD bude nadále bránit práva slušných lidí proti gaunerům, které často hájí sluníčkáři svými pseudohumanistickými nesmysly.

SPD podalo ve Sněmovně zákon, aby byl nově významným dnem 15. březen, a to jako Den památky obětí okupace českých zemí nacistickým Německem. VládaANO, ČSSD a KSČM ale k tomu ale dala zamítavé stanovisko! Zároveň navrhujeme v zákoně změnit označení významného dne 18. června ze Dne hrdinů druhého odboje na Den hrdinů odboje proti okupaci českých zemí nacistickým Německem, jelikož dosavadní pojem druhý odboj je neurčitý, neadresný a neutrální a zejména u mladší generace málo známý.

Náš návrh na zavedení 15. března jako památného dne již veřejně odmítá ODS a TOP09. „Řekl bych, že je to účelový krok, kterým oslovuje SPD své voliče, aby jim zatleskali,“ zhodnotil návrh místopředseda ODS Martin Kupka. „Nevidím důvod k podpoře takového návrhu,“ řekl šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. A místo připomínky 15. března navrhují poslanci tzv. demobloku jiný den – STAN podal návrh, podle něhož by v kalendáři měl být 1. květen označen kromě Dne práce také Dnem vstupu ČR do EU…

Chráníme naši vlast, chráníme české občany, chráníme Vaše rodiny, Vaše domovy, Vaše děti, Vaše přátele a Váš majetek. Bráníme slušné lidi. Podpořte nás prosím.

SPD ve Sněmovně již podalo kompletní sadu zákonů, které jsme slíbili v našem volebním programu. Právě se ve Sněmovně projednává náš zákon, který ukončí zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými a zároveň je bude tvrdě motivovat k řádnému životu.

Za SPD jsme do Sněmovny předložili řadu dalších potřebných zákonů. Již z loňského roku Sněmovna projednává náš návrh zákona o referendu, o přímé volbě a odvolatelnosti politiků, o přímé hmotné odpovědnosti politiků (a všech kdo hospodaří s veřejnými penězi), o zákazu propagace islámské ideologie, o zákazu islámského zahalování a další.

Předložili jsme také zákon o minimálním důstojném důchodu tak, aby nikdo neměl méně než je hranice chudoby (12 tis. Kč čistého) – a až od této částky zásluhově. Samozřejmě podmínkou zůstává odpracovaný počet let. Za invalidní a starobní důchody do 12 tis. Kč se prostě nedá vyžít! Vláda ale našemu návrhu brání! Přitom peníze v rozpočtu jsou - stačí zrušit financování politických neziskovek, dávky nepřizpůsobivým a stáhnout vojáky z Afghánistánu jako to udělala Francie, která je přitom také v NATO!

Podali jsme také návrh zákona, aby se důchodcům s nejnižšími důchody do 10 tis. Kč měsíčně přidalo navíc ještě dalších 900 Kč, jelikož s tak malým důchodem nelze de facto přežít. Bohužel nám tento náš návrh ostatní strany včetně vlády ve Sněmovně zamítly.

Podali jsme za SPD také Ústavní stížnost proti cenám elektřiny, aby se vrátili na úroveň předloňského roku. To samé totiž udělali vlády v Polsku a v Maďarsku a ceny pro občany zastropovaly, takže se nezdražilo. Vláda ANO, ČSSD a KSČM se na to ale úplně vykašlala a zdražení připustila! Ústavní soud v čele s Rychetským naší stížnost bohužel zamítl. My v SPD bojujeme za občany!

SPD již podalo kompletní sadu zákonů, které jsme slíbili v našem volebním programu. A chystáme další návrhy zákonů. Doufám, že po dalších volbách posílíme tak, abychom mohli být součástí vlády a naplno prosazovat náš program. Podpořte nás prosím!

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • místopředseda PS PČR

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Primátor Hřib: Travnaté plochy nikdy nesečeme, když... pár slov k sekání trávy a sázení kytiček

6:31 Primátor Hřib: Travnaté plochy nikdy nesečeme, když... pár slov k sekání trávy a sázení kytiček

Komentář na facebookovém profilu k sekání trávy