Okamura (SPD): Ti, co zneužívají dávky, mohou všechny systémy kombinovat

23.10.2019 20:20

Projev na 35. schůzi Poslanecké sněmovny 23. října 2019 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020.

Okamura (SPD): Ti, co zneužívají dávky, mohou všechny systémy kombinovat
Foto: Hans Štembera
Popisek: Tomio Okamura
reklama

Vážené dámy a pánové. Já bych se rád zeptal na kapitolu z rozpočtu. Je to rozpočet Ministerstva spravedlnosti a paní ministryně mi doufám odpoví, kde jenom v loňském roce do konce září bylo vyplaceno jako odškodnění občanům ze státních peněz za to, že byli obviněni státním zastupitelstvím - ovšem byli osvobozeni, to znamená, byla to chyba státu, 151 mil. korun.

Ta částka roste, a mě by zajímalo, kolik je na toto tedy alokováno pro příští rok. Protože vláda nedělá vůbec nic v tomto ohledu. My navrhujeme, aby státní zástupci měli hmotnou odpovědnost za svá rozhodnutí a časově omezený mandát. Ale připadá mi, že tady někteří politici razí opačný trend. Naopak, aby byli neodpovědní ti státní zástupci. A já tady mám graf (ukazuje graf), podíl zproštění občanů na pravomocně vyřízených fyzických osobách u soudů. To znamená, když byli vlastně tou státní mašinérií obžalováni okresním státním zastupitelstvím občané, tak u soudu byli osvobozeni ve 4,12 % případech. Ale to číslo dramaticky roste u vyšších stupňů. Když to byla krajská státní zastupitelství, tak už dokonce 12,96 %, kteří byli obžalováni nevinně, tím pádem tak byli soudem osvobozeni.

A v případě vrchních státních zastupitelství - a to je tedy šílené - já nevím, jestli jste to věděli, tak dokonce 28,87 % obžalovaných bylo osvobozeno soudem. Neboli v případě obžalování vrchním státním zastupitelstvím třetina lidí byla státní mašinérií pohnána k soudu chybně, nespravedlivě, zničil jim stát životy, ano, to je graf oficiální (ukazuje graf). Jo, paní exministryně Válková se dívá. A já se ptám, co vláda tedy dělá? Takže ona v rozpočtu alokuje peníze na odškodnění, které jsou dneska ve sta milionech korun na úkor seniorů potřebných, na úkor invalidních důchodců, na úkor pracujících rodin s dětmi. Do toho ještě navyšujete dávky nepřizpůsobivým.

A já se ptám na konkrétně tento úsek státního rozpočtu. Já jenom vím o návrhu paní poslankyně Valachové například z komise pro Ústavu prostřednictvím pana předsedajícího, která chce dát státním zástupcům ještě větší nezávislost. Ale kde je tedy to... Stav se bude ještě zhoršovat evidentně tím pádem. Protože dneska ten stav je tristní. Znovu opakuji. Ti, co jsou obžalováni a pohnáni k soudu vrchním státním zastupitelstvím, 28,87 % lidí je následně osvobozeno. Šílené. Zničené životy. Bez jediné odpovědnosti. Může se to stát každému z vás. To znamená, já se ptám na tuhletu kapitolu a mě by to zajímalo, protože tam nemůžeme dohledat, zřejmě je to schováno, takže letos je to do konce září už 151 mil. čistého. Tak mě zajímá, kolik je na to alokováno, a co vláda s tímto hodlá udělat, že tato položka může se... ta by se měla snižovat. U odpovědné vlády by se tato položka měla snižovat.

To znamená, stát by měl zajistit, aby k těmto justičním omylům v podstatě se to dá říct, v podstatě justiční omyl, tak aby k tomu nedocházelo, a ona se zvyšuje ta částka. Proto se na to ptám tady v souvislosti s jednáním o státním rozpočtu. Protože to je tedy velmi špatný přístup. A znova opakuji, že hnutí SPD na to má jasné názory, takže my v žádném případě nepodpoříme větší neodpovědnost státních zástupců, my naopak podpoříme pouze návrhy, které budou směřovat k větší přímé odpovědnosti. Tak.

A mám ještě druhý dotaz. Co vlastně vláda dělá, protože všichni víme - už jsem o tom hovořil v jiné části svého vystoupení, že se navyšují dávky nepřizpůsobivým. To jsou ti práceschopní, ovšem kteří dlouhodobě nepracují a sosají, parazitují na státním rozpočtu. A já se ptám, co vláda hodlá s touto položkou udělat, aby ta položka nenarůstala, naopak, aby markantně klesala. Protože to je položka, kterou my s ní jako SPD říkáme, my bychom nejradši okamžitě zastavili tento typ dávek, neboli ho zadresnili. Např. doložení pracovní minulosti nebo čistého trestního rejstříku, potažmo tím, kdo má děti, že ty děti mají, plní si školní docházku. Ne, že tam mají neomluvené hodiny.

A já jsem si tady vytáhl, jakým způsobem vláda - neuvěřitelným způsobem - a dosavadní vlády nastavily a tolerují ten zrůdný systém vyplácení dávek nepřizpůsobivým, a já se ptám: Co uděláte s touto položkou ve státním rozpočtu, aby klesala a ne, zatímco za vaší vlády stoupá, hnutí ANO, s podporou KSČM a ČSSD. Za prvé problémem je strukturální a institucionální roztříštěnost v oblasti poskytování dávek sociální podpory a sociální pomoci. Participují zde Česká správa sociální zabezpečení a její regionální pobočky. To se týká pojistných dávek. Úřad práce a jeho územní pracoviště. To se týká nepojistných dávek. A sociální odbory měst a obcí. Neexistuje propojený systém sdílení informací. Je zde dvou až trojkolejnost procesu správního řízení. Vše je mimochodem ještě ztíženo zavedením GDPR.

To znamená ti, co zneužívají dávky, mohou všechny systémy kombinovat. To znamená uvádějí nepravdivé údaje, zneužívají prostředky apod. A je obtížně zjistitelné a neexistují efektivní kontrolní mechanismy. To jsou všechno podněty z praxe, co já tady budu číst. Velkým problémem u dávek je příspěvek a doplatek na bydlení, což způsobila změna občanského zákoníku, kdy už není třeba k řízení trvalého pobytu souhlas majitele nemovitosti. Neexistuje efektivní systém kontroly a sankcí pro žadatele o dávky, kteří podvádějí a nepřiznávají další příjmy. Zejména práce načerno, nemluvě o příjmech z trestné činnosti. Zde by měla být jasně trestem doživotní ztráta nároku na dávky od státu, resp. masivní pokuty.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • místopředseda PS PČR

Stát ale vůbec nic nedělá. Vy to tolerujete. Vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM tento zrůdný systém toleruje. Za druhé. Obdobně zneužívána pracovní neschopnost u dlouhodobě nezaměstnaných příjemců dávek. Zcela chybí kontrola dodržování režimu u práce neschopného. A sankce. Tou by měla být podle návrhu SPD ztráta nároku na veškeré sociální dávky, buď doživotně nebo na dlouhou dobu.

Dalším problémem, který vláda neřeší, a jenom tady prostě předvádíte deficitní rozpočet s deficitem 40 mld. korun, jenom zadlužuje zemi a vůbec neřešíte příčiny těch problémů, abychom naopak ty peníze v tom rozpočtu zachovali a nevypláceli je nepotřebným lidem, resp. lidem, kteří to nepotřebují, tak třetím důvodem, problémem je razantní pokles také a znehodnocení cen nemovitostí řádných občanů v těch místech, kde jsou ti nepřizpůsobiví a v okolí. (?) Mnohdy až o dvě třetiny za posledních deset let. Vytvářejí se tam geta. To znamená byznys s chudobou, růst kriminality, expanze drog zejména mezi mládeží a dětmi. A vláda s tím nic nedělá! Já jsem myslel, že ČSSD už má Ministerstvo práce a sociálních věcí, tuším šest let cca. Byla tam krátká tedy pauza, kdy to měla zástupce hnutí ANO, paní ministryně Němcová. Ale v podstatě je to pořád pod palcem ČSSD.

Dalším problémem, který je ohledně dávek nepřizpůsobivým, je, že by bylo dobré zavést podmínky aktivního hledání práce s jasně danou lhůtou. Resp. výkonu zaměstnání u většiny typů dávek státní podpory a pomoci. To znamená podmínění, čerpání jakékoliv dávky právě tím, že je tam ta řádná péče o tyto děti. Týká se to i dávky na pěstounskou péči a tak dále, včetně kontroly.
Samozřejmě primární je pravidelná školní docházka. O tom už jsem hovořil.

Dalším problémem, který vláda nechává ladem a pouze sdírá slušné a řádné občany o daně - a jak už jsem říkal ve svém jiném vystoupení, daňová kvóta se za vlády hnutí ANO od roku 2016 razantně zvýšila - sdíráte na kost slušné a pracující lidi a přesouváte peníze k těm, co parazitují - tak je podle našeho názoru také legislativně potřeba zamezit zneužívání dávek pěstounské péče v rámci širší rodiny, protože zejména v romské komunitě je rozšířen mechanismus, kdy si takto berou děti do péče prarodiče a další příbuzní a čerpají od státu podporu, přestože existuje jejich zákonná vyživovací povinnost k dětem. To znamená, je potřeba zakázat spekulativní pěstounství v rámci rodiny mezi příbuznými.

Dalším problémem, na který vy úplně kašlete a přitom by to také pomohlo, nebo dalším prostředkem, který je potřeba napravit, že je prokázáno na základě příkladů z praxe zneužívání nedávno výrazně zvýšeného příspěvku na péči o takzvané závislé osoby. Tato dávka je primárně určena na péči o tyto osoby, jestliže nejsou v ústavní péči, ale v rodině, a v praxi ji mnohé rodiny berou jako svůj další příjem a nepoužijí ji k péči o závislou osobu, která tak trpí a strádá. To znamená, my navrhujeme podmínit vyplácení této dávky například tím, že rodina prokáže, že například minimálně 50 % této částky použila na nákup nějaké sociální služby, pečovatelské, sociální nebo lékařské.

Další věcí, kterou by bylo potřeba změnit a SPD má komplexní řešení v této oblasti - a už jsem to přitom říkal veřejně, ale vy na to prostě kašlete - je zneužívání sociálních dávek formou poukázek na nákup potravin. Kšeftuje se s nimi, je potřeba legislativní novelizace, jenže té se od vlády samozřejmě nedočkáme. Radši sedřete ty lidi z daní a radši to necháte tak, jak to je. A samozřejmě frustrovaní občané si nám potom stěžují, minimálně naši voliči SPD. Ty to opravdu velmi frustruje, protože máme za voliče slušné pracující lidi, kteří pracují ze všech sil, starají se o rodiny a tohle se jim opravdu nelíbí, ten systém, který vy jste tady nastavili.

Dále - neexistuje efektivní mechanismus, který by zabránil, resp. aspoň následně vymohl škody proti podvodům při čerpání vysokých finančních částek ve formě dávek na auto či úpravu bytu pro zdravotně hendikepované, protože v praxi je to problém, opět se to zneužívá právě těmi nepřizpůsobivými, proti slušným lidem nic nemáme, protože chybí sdílení informací o dluzích vůči státu. Takové osoby by samozřejmě neměly mít nárok na dávku jakéhokoliv typu.

Velkým problémem, a tady jsem u jiné rozpočtové kapitoly, resp. u jiných rozpočtových položek v tom vámi navrhovaném rozpočtu, je působení neziskových organizací v sociálním sektoru v regionech, protože jednak přetahují kvalifikované státní zaměstnance, protože nabízejí v průměru cca o 4 tis. korun vyšší platy, což je opravdu neuvěřitelné, že pracovníci na sociálních odborech mají v průměru o 4 tis. korun nižší platy než ti, kteří jsou z těch neziskovek, a přitom jsou všichni placeni ze státního a z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí, ale hlavně místo aby tyto neziskovky, které štědře platí Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak místo aby působily spíše jako poradenská centra pro žadatele o dávky, tak ony nevykonávají prevenci, kontrolu, oprávněnost čerpání atd., nehájí veřejné zájmy a veřejné prostředky /tím mám na mysli výdaje/, ale spíše působí právě jako poradenská centra a ještě nabádají ty nepřizpůsobivé, jak vyždímat stát na maximum. A to je stav, který jste tady vy nastavili jako vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM. No, v minulém období ještě KDU-ČSL, ono to pochopitelně přetrvává už delší dobu, ale vy to tolerujete a souhlasíte s tím.

Dalším problémem je, a to bude tématem tady ve Sněmovně, takže to také krátce zmíním, protože tady budeme mít paní ombudsmanku, která bude předvádět svoji zprávu, my samozřejmě s působením ombudsmanky Šabatové nesouhlasíme, ale všichni si pamatujeme, že byla do funkce zvolena právě hlasy poslanců ANO, ČSSD, KDU-ČSL. Pamatuji si na to velice dobře v minulém volebním období. Byla to tajná volba, ale bylo to tady jasně řečeno a víme to všichni. A právě na to si stěžují v praxi sociální pracovníci, že úřad ombudsmanky tvrdě šikanuje sociální odbory v městech, právě v těch městech, která mají problémy s vyloučenými lokalitami, to znamená s nepřizpůsobivými. Takže úřad ombudsmana v drtivé většině případů a dovolání dává za pravdu stěžovatelům, to znamená těm nepřizpůsobivým a přiznává jim čerpání dávek, byť sociální odbory magistrátů mají plně zdokladováno, proč dávky nepřiznat. To znamená, stát tady opět, vy máte ten systém nastavený tak, že nepřizpůsobiví a různé neziskovky ždímají peníze ze státu místo abyste byli na straně slušných a řádných lidí.

Znovu připomínám, že navrhujete rozpočet se 40 mld. deficitem. A ten deficit tam vůbec nemusel být. Vůbec tam nemusel být, kdybyste vládli správně a v podstatě jen nezneužívali pracujících a řádných občanů k tomu, abyste z nich vydojili na kost všechny možné peníze.

Poslední věc, kterou bych ještě asi navrhl a je to problém a my jako SPD bychom to rádi realizovali, je, že od ledna 2012 se sice všechny nepojistné sociální dávky plus podpora v zaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci vyplácejí na jednom místě, na úřadu práce, který tehdy nově od obcí přebral výplatu dávek v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek osobám se zdravotním postižením, ale tím je právě výplatní místo významně odtrženo od kontrolní a terénní praxe, kdy sociální odbory obcí disponovaly a dále disponují detailními informacemi o životní situaci žadatelů o dávky, resp. příjemců dávek a mohly tak kvalifikovaně rozhodnout o nepřiznání či odebrání konkrétní dávky či sankcích.

Takže já jsem tady za SPD vyjmenoval, že vidíte, že my ty problémy máme, my tu problematiku máme zpracovanou konkrétně, vláda nedělá doslova nic. A na závěr bych chtěl poděkovat naší poslankyni Lucii Šafránkové, která ten materiál zpracovává vnitrostranicky v SPD a také připravujeme v tomto ohledu vlastní novelu zákona, protože na tu vládní nečinnost, kdy doslova perzekvujete slušné pracující lidi a zvýhodňujete ty nepřizpůsobivé a pak tady předkládáte tento neuvěřitelný rozpočet, který je deficitní, tak my už se na to opravdu nemůžeme dívat.

Děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Hlubuček (STAN): Praha se řadí mezi nejzelenější města světa

21:46 Hlubuček (STAN): Praha se řadí mezi nejzelenější města světa

Podíl parků, lesů a další zeleně je v Praze třináctý největší mezi městy na světě. Vyplývá to z inde…