Okamura (SPD): Velká část vládních nařízení svobody omezuje a majetek poškozuje

19.11.2020 11:33

Projev na 70. schůzi Poslanecké sněmovny 19. listopadu 2020 k návrhu na vyslovení souhlasu s prodloužením doby nouzového stavu

Okamura (SPD): Velká část vládních nařízení svobody omezuje a majetek poškozuje
Foto: Hans Štembera
Popisek: Předseda SPD Tomio Okamura

Vážené dámy a pánové,

na úvod si dovolím zopakovat náš základní a nikdy se neměnící postoj - byli jsme a stále jsme připraveni podporovat veškeré kroky, které budou chránit životy našich občanů. Tato opatření ovšem musí být vždy přímo úměrná hrozícímu nebezpečí a musí být přijímaná v takové podobě, kdy pod jednou záminkou nezpůsobí daleko větší škody v jiné oblasti. A teď tady máme další žádost vlády o prodloužení nouzového stavu o dalších třicet dnů.

V době přísných protipandemických opatření se lidem nedostává životního prostoru pro práci, lidé přichází o peníze i o zaměstnání, krachují firmy, občané mají minimální sociální kontakt se společností a např. v domovech seniorů je z důvodu omezení návštěv zcela reálným problémem pocit samoty a odloučení, který přináší zdravotní problémy. Zvyšuje se také počet lidí s depresí, rostou rizika sebevražd. Jen pro názornost statistik Ladislav Dušek upozornil, že bude přibývat onkologických onemocnění. Jak upozornila předsedkyně České onkologické společnosti Jana Prausová - cituji: "Koronavirem nekončí péče o pacienty. Viry přicházejí, viry odcházejí, nádory zůstávají." Konec citátu. Například vedoucí Onkogynekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice profesor David Cibula nebo primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce profesor Petr Neužil upozorňují, že odkládání preventivních prohlídek z důvodu právě nouzového stavu a této situace bude mít v důsledku větší dopad na zdraví Čechů, než samotný COVID-19.

Samostatná kapitola nese ekonomické dopady. Jakkoli se shodujeme s panem prezidentem, že život a zdraví má přednost před penězi, musíme si být vědomi, že k tomu, abychom mohli zdraví a životy lidí chránit, peníze prostě potřebujeme. Potřebujeme je jak na samotné zdravotníky, kteří jsou finančně nedocenění a odvádějí vynikající práci - a zčásti se proto lidé nehrnou do práce ve zdravotnictví a zčásti nám odchází pracovat za více peněz do zahraničí nebo do soukromých klinik - méně zdravotníků opět znamená větší zátěž pro ty, kteří tam obětavě zůstávají, a samozřejmě menší komfort pro pacienty. Pokud tedy apelujeme na vládu, aby maximum života společnosti co nejdříve uvedla do normálu, není to proto, že bychom jakkoli podceňovali nebezpečí nového viru, ale naopak proto, že nové onemocnění ještě víc zatížilo podfinancovaný a personálně poddimenzovaný systém. Kromě zefektivnění celého systému musíme chtěj nechtěj myslet i na to, aby tento systém měl dostatek peněz.

Poslední věc, která musí hrát roli v našem rozhodování, je, že vláda musí chránit jak životy, tak také svobodu a majetek občanů. A jak víme, velká část vládních nařízení svobody omezuje a majetek poškozuje. A my v opozici i vláda musíme proto pečlivě měřit míru zásahů do svobod ve jménu ochrany životů, aby škody nebyly zbytečně větší, než je nezbytně nutné.

Vláda chce zase prodlužovat nouzový stav o třicet dnů. Otázka zní proč. Myslím, že nejen voliči SPD, ale všichni občané se právem ptají proč. Už dnes dle platných zákonů mohou krajské hygienické stanice přijímat epidemiologická opatření i bez nouzového stavu. Mohou nařizovat karantény, uzavírat školy nebo firmy. V této souvislosti nám tu bohužel vychází jediné, že nouzový stav tu slouží pouze k tomu, aby vláda mohla nakupovat bez výběrových řízení nebo ovládat bezprecedentním způsobem životy občanů a ekonomiku naší republiky. To je nejviditelnější efekt nouzového stavu.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • místopředseda PS PČR

Vláda měla tři čtvrtě roku na to, aby se připravila na logicky přicházející vlnu respiračních chorob, která se opakuje na podzim s železnou pravidelností rok co rok. Takže po pravdě řečeno, pokud nám cokoli po půlroce života s covidem chybí, pak to je v prvé řadě problém neschopnosti vlády připravit se na to, co muselo nevyhnutelně přijít. Pokud tím vláda dnes způsobuje škody - a že je reálně způsobuje a že žádá znovu a znovu nouzový stav, pak je třeba říct, že to je její selhání a občané by ty, kteří tyto škody způsobili, měli žádat o stoprocentní náhrady zbytečných škod a měla by být vyvozena jasná politická zodpovědnost. Zde bych chtěl zdůraznit, že jsme za hnutí SPD jako jediní již na jaře v počátku pandemie navrhovali novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví - a navrhujeme to i v současné době, aby o jednotlivých opatřeních mohly rozhodovat odborné orgány Ministerstva zdravotnictví, tedy hygienici a epidemiologové, a to bez potřeby vyhlášení nouzového stavu. Dle tohoto zákona se dosud bezproblémově řešily - a úspěšně - dosavadní epidemie, např. chřipky. Vláda náš návrh nepochopitelně odmítla a výsledkem je to, že opakovaně žádá o prodloužení nouzového stavu. Je to velká chyba vlády, na kterou teď doslova doplácí celá republika. Přitom ve stavu legislativní nouze bychom mohli tady ve Sněmovně novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví během jednoho dne. Ale je vidět, že vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM prostě chce nouzový stav, chce dělat zakázky bez výběrového řízení, chce za každou cenu ovládat životy občanů, přesto že lze situaci řešit jinak, zcela odborně a bez nouzového stavu.

SPD nové prodloužení resp. další prodloužení nouzového stavu nepodpoří - tedy pokud vláda skutečně neřekne zásadní život zachraňující důvody, což jsme neslyšeli ani v úvodním vystoupení premiéra Babiše. I po dalších uplynulých týdnech nouzového stavu musíme bohužel znovu konstatovat, že si veřejnost stěžuje na nekončící zmatek na vládě, kdy jsou nařízení nelogická a mění se proto ze dne na den a je nedostatek relevantních informací, což nás dostává do skutečně špatné situace.

My v SPD chceme být konstruktivní a nemáme důvod být proti jen proto, že to navrhuje vláda, jakkoli je v poslední době zmatená a stále méně důvěryhodná. Rozhodně nechceme a nebudeme v žádné situaci bojkotovat opatření, která skutečně mohou chránit lidské zdraví a životy. Ale dnes po pečlivé analýze faktů nevidíme jediný důvod, proč dát bianko šek vládě, aby dále zneužívala situaci k netransparentním nákupům a netransparentním opatřením, která, jak před pár dny konstatoval pražský soud, skutečně vláda neumí ani řádně právně zdůvodnit. Vážené dámy a pánové, nejsme to jen my, kdo volají po faktech a informacích, ale dal nám už za pravdu i soud a věřte, že tento soud není jediný. Do budoucna jich čekejme více a je mimochodem v zájmu vlády, ale i nás, abychom každé opatření uměli řádně zdůvodnit, protože následné škody bude muset stát hradit. A po pravdě to nejsmutnější je, že hradit je nebudou ministři ani pan premiér, ale hradit je bude státní rozpočet, tedy opět občané, kteří za špatná řešení vlády tak budou platit dvakrát.

Po několikáté se například a přitom bez odpovědi ptáme, jak vláda pracuje na testování léků na COVID, protože pokud tu máme nemoc, pak bychom měli primárně hledat léky, nikoliv kupovat nevyzkoušené vakcíny nebo spoléhat na uzavření ekonomiky a celé společnosti. Jak potvrzují odborníci, vir nikdy nezmizí, naopak bude dále mutovat a bude nás ohrožovat stále. Cesta není mít doživotní karanténu a nekonečný nouzový stav. Jediná reálná cesta je naopak připravit zemi a společnost na to, jak bezpečně bez omezení svobod a ekonomiky s novými viry žít. Neříkám nic nového, neříkám nic, co by neříkali odborníci z celé planety. Ale zřejmě to velká část politiků, nejen u nás, prostě nechce slyšet. Faktem ovšem je, že podle odborníků a statistik tu máme zhruba 83 % občanů, které COVID nijak neohrožuje. A tyto lidi není možné do nekonečna zavírat a omezovat jen proto, že vláda zjevně rezignovala na možnost cíleně a adresně chránit ty ohrožené. Mezi ohrožené patří 17 % populace. Jde o seniory, zdravotníky a chronicky nemocné lidi.

Toto obvinění z rezignace na ochranu ohrožených skupin obyvatel padá jen na vládu. Protože faktem na druhé straně je, že domovy seniorů nebo nemocnice pochopitelně samy ze své iniciativy a často za své peníze se snaží ty ohrožené chránit. Ale opět, jak víme z médií, vláda nařídila například testování v domovech seniorů, ale testy včas nedodala. A domovy je nakupovaly za svoje už tak nedostatečné peníze. To jsou tak neuvěřitelná selhání, že normálnímu člověku se tomu ani nechce věřit. A v této situaci vláda po sérii selhání znovu žádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Myslím, že značná část občanů už tohle jednání nepochopí a my bychom ho neměli tolerovat natož podporovat. Z výše uvedených důvodů poslanci hnutí SPD nepodpoří prodloužení nouzového stavu a nepodpoříme ho v žádné, ani kratší variantě.

Tady bych se chtěl ještě krátce zastavit u těch nařízení, opatření, která vyhlašuje vláda. Je potřeba si dát konkrétní příklad nelogičnosti nebo dokonce i špatnosti resp. chybnosti některých opatření. Mám na mysli např. to, že vláda umožnila mít otevřeno prodejnám v hypermarketech, které prodávají např. boty a textil. Ano, potraviny, boty, textil. To znamená, zatímco nadnárodní hypermarkety, velké nadnárodní korporace mají otevřeno a prodávají boty, textil a podobné zboží, tak české obchody českých živnostníků a českých malých a středních podnikatelů se stejným sortimentem musí mít zavřeno. To znamená, český malý obchod nebo obchod menší než hypermarket, který prodává stejné boty, stejný textil, tak musí mít zavřeno. To znamená, Češi, čeští podnikatelé, čeští zaměstnanci se dostávají do neuvěřitelně obtížné situace, mnozí krachují, žádají si zoufale podpory, ale vláda umožní mít otevřeno prodejnám se stejným sortimentem, nadnárodním velkým supermarketům nebo dokonce hypermarketům.

To je přeci neuvěřitelné selhání! To znamená, nadnárodní korporace, které tady ještě vyvádějí často dividendy, nezdaněné dividendy do zahraničí, tak ty vláda podporuje, ale naše živnostníky a naše malé a střední firmy, kteří přitom jsou páteří naší ekonomiky, a malí a střední podnikatelé a jejich zaměstnanci jsou páteří každé vyspělé ekonomiky, tak ti jsou vládou nepodporováni - v podstatě ti museli zavřít! Přitom to nemá žádnou logiku, protože naopak v té malé prodejně si dokáže velice dobře majitel anebo personál zregulovat i počet příchozích, i počet lidí, co jdou nakupovat. Prostě na té prodejně v tu danou chvíli je třeba jenom jeden člověk, jeden, dva tam bývají třeba přes den, no a ten jeden třeba počká chvíli venku. Takže tam naopak je možnost dozoru ještě mnohem lepší než u velkého hypermarketu. A vláda zavře podniky, malé provozovny a obchody českým živnostníkům, českým podnikatelům, zvýhodní tak ekonomicky nadnárodní korporace, zvýhodní je úplně nepřijatelně v rámci konkurence a vlastně naše malé podnikatele a naše živnostníky a zaměstnance a malé nechává v podstatě často i krachovat a nechává je v zoufalé situaci! To je prostě úplně nepřijatelné! Už jenom toto nařízení - proto o tom mluvím - je zcela nepřijatelné pro SPD! Protože SPD je na straně českých živnostníků, malých a středních podnikatelů a my prostě nepodporujeme nadnárodní korporace, aby byly zvýhodňovány.

Mimochodem, to, jak se k tomu staví vláda, přesně vidíme i na tom, že hnutí SPD tady navrhlo novelu zákona, aby v případě, že nadnárodní korporace vyvádějí dividendy do zahraničí, tak dneska na to není 15procentní daň, zatímco české firmy v Čechách tuto daň musejí platit, a vláda nám zamítla náš návrh. Že prý je to v rozporu s nařízeními, pravidly Evropské unie. No tak aspoň vidíme, do čeho nás Evropská unie natlačila. My jsme to podali samozřejmě záměrně, aby to bylo vidět. To znamená, Evropská unie nutí, abychom tady zvýhodňovali nadnárodní korporace, které to potom daní v daňově výhodnějších zemích, a perzekvuje na našem vlastním vnitřním trhu naše české firmy. To je neuvěřitelné, čeho my jsme tady členem! A my, SPD, na to máme odpověď. Referendum o vystoupení z EU, ať sami občané rozhodnou o své budoucnosti ve své zemi. Protože tady se to přesně ukazuje, komu jde vláda na ruku. A nejsou to čeští občané, nejsou to čeští podnikatelé a jejich zaměstnanci a malé české firmy.

Anketa

Kdo byl lepší ministr zdravotnictví?

hlasovalo: 12111 lidí

Takže tady jsem dal konkrétní příklad opatření, které je absolutně postavené na hlavu.

Pochopitelně jsme kritizovali to, že jsou zavřené obchody v neděli. To nemá žádnou logiku. Došlo tam ke kumulaci na soboty a na pondělí. A jsem rád, že vláda na to konečně přišla. Ale znovu to svědčí i po půl roce o neuvěřitelné nekoncepčnosti a chaotičnosti a hlavně odtržení od reality. Tady snad členové vlády nechodí nakupovat, nebo já nevím.

Další věc, u které bych se ještě chtěl zastavit, a další příklad pro to, jakým způsobem vláda i v těch opatřeních, takže na jednu stranu podporuje vláda nadnárodní korporace a jejich zisky, ale na druhou stranu úplně zapomíná, jak jsem říkal, na české malé a drobné a menší podnikatele. Proto my jsme navrhli, konkrétně naše poslankyně Lucie Šafránková dnes navrhla za hnutí SPD návrh na změnu zákona o kompenzačním bonusu, který minulý týden vyšel ve Sbírce zákonů, ale vláda zapomněla na podporu významné skupiny živnostníků, kteří se snaží zachránit pracovní místa a životní úroveň svých zaměstnanců, a zapomněla na velkou skupinu živnostníků, kterým opomněla dát kompenzační bonus. Takže hnutí SPD neprodleně připravilo novelu, kde jsme to podali, protože hnutí SPD dlouhodobě podporuje všechny pracující občany. A jde o to, že tento návrh zákona, který umožňuje získat kompenzační bonus a byl přijatý díky hlasům poslanců SPD, pochopitelně, protože my podporujeme finanční a sociální pomoc lidem a firmám postiženým vládními opatřeními, ale tento zákon totiž neumožňuje nárok na tento bonus ve výši 500 korun denně osobám samostatně výdělečně činným, které zároveň čerpají podporu z programu Antivirus na udržení pracovních míst svých zaměstnanců. Zatímco společníkům eseroček souběh čerpání kompenzačního bonusu i peněz z programu Antivirus umožňuje. To je vůči živnostníkům, kteří museli v důsledku vládních opatření omezit podnikání a uzavřít své provozovny, naprosto nespravedlivé až likvidační. Tato situace tak fakticky staví osoby samostatně výdělečně činné před volbu, zda propustit zaměstnance, anebo být osobně, v horším případě i s celou rodinou, několik měsíců nezaviněně bez jakéhokoli příjmu.

No a my samozřejmě vidíme, že toto opatření navíc nemá žádnou logiku, ani věcné oprávnění, protože v obou případech, jak u osob samostatně výdělečně činných, tak i eseroček, jde v rámci programu Antivirus o naprosto stejnou situaci. To znamená, oni čerpají peníze na podporu ohrožených zaměstnanců, a nikoli o vlastní příjem či obohacení zaměstnavatele. To znamená, já nechápu, jak vláda mohla zapomenout, nebo možná v tom byl záměr, živnostníkům, kteří čerpají Antivirust na své zaměstnance, nikoli pro sebe, tak nemohou čerpat kompenzační bonus. To je prostě neuvěřitelná situace. Taky nám živnostníci zoufale píší a my jsme na to okamžitě reagovali a okamžitě jsme tu novelu podali. Takže doufám, že vláda to předřadí, protože vláda tady má většinu s podporou KSČM, ČSSD, hnutí ANO. A doufám, že nebudou blokovat návrh SPD na to, abychom pomohli živnostníkům. A musím tedy říci, že, opravdu je to nelogické, že vláda jedné z těchto skupin podnikatelů kompenzační bonus povolí a druhé zakáže. To nelze akceptovat.

Takže hnutí SPD za živnostníky postižené dopady epidemie koronaviru bojuje dlouhodobě. A už jsme podali v tomto smyslu od jara desítky zákonů. Některé byly přijaty, některé ne. A tímto návrhem zákona v tom pokračujeme, protože nebudeme mlčky přehlížet šikanu a poškozování živnostníků a malých středních českých firem, které daní v České republice a jsou důležité pro naši ekonomiku.

Na závěr bych ještě chtěl zmínit, že v této souvislosti, v této ekonomické situaci, ve které se nyní ocitá Česká republika mj. proto, že vláda v rozpočtu na příští rok odmítá škrtnout zbytné výdaje, odmítá škrtnout předražené zahraniční armádní nákupy, 50 mld. do německé ekonomiky na nová bojová vozidla, nechápu to, 6 mld. na francouzská děla. Proč? Proč vláda podporuje teď v nouzovém stavu, kdy potřebujeme každý halíř na podporu české ekonomiky a českých slušných občanů, tak proč vláda posílá desítky miliard na podporu mnohem vyspělejších a silnějších zahraničních ekonomik?

Co za tím je? Určitě ne prospěch českých občanů. To je zcela jasné. Takže dále my samozřejmě navrhujeme, a to tady máme už ve druhém čtení, novelu zákona o hmotné nouzi, to znamená, ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Je potřeba a doufám, že to tady co nejrychleji projde, abychom přeskupili peníze ke slušným lidem a ukončili tu podporu zneužívání nepřizpůsobivými. Z pera SPD tady leží také zákon na ukončení inkluze ve školství, protože české speciální školství funguje perfektně. I zdravotně postižení, ti tam mohou dostat vynikající péči. A to je úspora 6 miliard ročně cca. Cca. A máme tady další návrhy. Takže v této souvislosti samozřejmě navrhujeme i ukončení zneužívání, ukončení výplaty těm politickým neziskovkám. Pana premiéra jsem tady před čtrnácti dny... o tomhle jsme se tady bavili z tohoto místa, tak doufám, že pan premiér za zajistí, aby Organizace pro pomoc uprchlíkům, která ještě žaluje český stát kvůli nelegálním afghánským migrantům zadrženým na českém území a vysoudila dokonce na českém státu, přestože je placena z ministerstev vlády, to je neuvěřitelné, 180 tisíc na afghánského migranta, konkrétně na dva, tak doufám, že pan premiér co nejrychleji utne to financování této politické neziskovky a jim podobným.

To jsou všechno místa, to jsou všechno položky, které lze uspořit ve státním rozpočtu. Samozřejmě jak víte, tak Američani začali stahovat už i vojáky z Afghánistánu, Francouzi už je stáhli. Proč Česká republika je tam pořád drží? To je úspora tři čtvrtě miliardy ročně. Proč se posílají vojáci do Mali, do Nigeru, do Čadu? Rozhodli jste o tom před třemi týdny, 680 milionů korun to stojí, místo, abychom to dali slušným lidem, potřebným, lidem v České republice teď. Já to nechápu, přitom je to mise, bojová mise ve francouzském zájmu, nikoli českém. Prostě takové nelogičnosti vláda servilně dělá, protože se chce někomu zalíbit v zahraničí, ale důležité je, ale to znamená i nadnárodním hypermarketům, všechno, ale přece český občan musí být na první místě, to je heslo SPD - český občan na prvním místě, slušný občan na prvním místě. A v této souvislosti si ani nedokážu představit, že by tady došlo ke zvýšení platů politiků.

A jsem rád, že konečně, po několikaletém snažení SPD, kdy před dvěma lety jsme tady navrhli zmrazení platů politiků a Sněmovna o tom hlasovala a ostatní strany nepodpořily návrh SPD na zmrazení platů, a nakonec tady prošel před dvěma lety návrh hnutí ANO a Pirátů na zvýšení platů o 9 %, takže konečně teď, když se blíží klíčové volby do Sněmovny, tak se tady našla podle všeho většina, budeme o tom zítra hlasovat už v posledním, třetím čtení, a konečně by se měly ty platy politiků na příští rok zamrazit. Takže jsem rád, že poté, co návrh SPD byl před dvěma lety odmítnut a ostatní strany nás nepodpořily, my jsme chtěli zamrazit ty platy do roku 2021, tenkrát na tři roky to tedy bylo, tak konečně se tedy ostatní strany pochlapily, některé ostatní, Piráti, hnutí ANO a další a našli jsme tady většinu pro to, aby prošel tedy návrh na zamrazení platů politiků aspoň teď na ten poslední rok, na příští rok, protože pak už je další volební období, takže to už si pak ta další Sněmovna v novém složení musí rozhodnout sama.

Takže trošku se musím pousmát, když v médiích čtu, že to je návrh Pirátů a hnutí ANO a snad ještě ČSSD, přitom oni sami před dvěma lety zamítli návrh SPD, aby nebylo zamrazeno na tři roky, ale budiž, teď je tady aspoň ta většina na to, aby to prošlo, aby se ty platy zamrazily a jsme rádi, že to úsilí SPD tady došlo konečně úspěchu. Takže to je to, co jsem chtěl říct k tomuto, z těchto všech důvodů, co jsem tady jmenoval, hnutí SPD nepodpoří prodloužení nouzového stavu a já vám děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Kavij (KSČM): Odmítáme snahu lidovce Mariana Jurečky dále rozdělovat společnost!

13:44 Kavij (KSČM): Odmítáme snahu lidovce Mariana Jurečky dále rozdělovat společnost!

Výkonný výbor KV KSČM Plzeňského kraje dne 3. srpna odmítl snahu lidovce Mariana Jurečky dále rozděl…