Ondráček (KSČM): Policista nemusí vždy trestat pokutou, může zvolit napomenutí

15.11.2018 18:31

Projev na 2. schůzi Senátu 15. 11. ke změně návrhu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a o provozu na pozemních komunikacích.

Ondráček (KSČM): Policista nemusí vždy trestat pokutou, může zvolit napomenutí
Foto: Zuzana Koulová
Popisek: Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček
reklama

Dobrý den, pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, dovolte mi, abych jménem skupiny 18 předkladatelů tohoto návrhu novely zákona před vás předstoupil a krátce odůvodnil, co je předmětem tohoto tisku. Jsou zde dvě oblasti, kterými jsme se zabývali, a vycházejí z aktuálních situací a znalostí problematiky řešení přestupků na místě. Po přijetí nového zákona o odpovědnosti za přestupky, který nabyl účinnosti 1. 7. 2017, došlo k situaci, kdy sankce, které lze ukládat za přestupky, zůstaly stejné jako u starého zákona č. 200. A přestupky tzv. bagatelní, které se řeší na místě, se řešily buď napomenutím nebo uložením blokové pokuty. Pro napomenutí však bylo potřeba vyplnit stejné formuláře, stejné bloky jako na pokutový blok a byla vznesena otázka, jaká je společenská poptávka pro to, aby strážníci, popřípadě policisté takto administrativně řešili věc, kterou v podstatě neřeší pokutou, ale pouze postaru domluvou. Zjistilo se, že taková společenská poptávka není, že takové přestupky evidovány nikde nejsou a že to zbytečně policii a strážníky administrativně zatěžuje. A proto jsme se rozhodli, že se navrátíme k modelu, který byl právě v zákoně č. 200 z roku 1990 Sb., o přestupcích, kde bylo uvedeno, že pokud nelze přestupek vyřešit na místě domluvou, uloží se bloková pokuta. Takže tuto konstrukci jsme znovu vrátili do zákona o odpovědnosti za přestupky vložením nového § 91, kdy je první věta nahrazena větou: "Správní orgán může příkazem na místě uložit pouze pokutu, pokud nestačí domluva a obviněný nebo osoba jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, souhlasí se zjištěným stavem věci s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší atd. Slovo "napomenutí" a "pokuta" se pak poté mění pouze na "pokuta".

Je to usnadnění celé situace. Já jsem si při odůvodňování tohoto návrhu v Poslanecké sněmovně dovolil říci, příklad, kdy jede řidič se starším vozidlem, které ještě nemá automatické rozsvěcení světel a bohužel zapomene rozsvítit. Pokud ho potká policista, měl by takového hříšníka zastavit, uložit mu pořádkovou blokovou pokutu ve výši 2000 Kč, popřípadě mu uložit nějaké trestné body. Nám to přišlo jako přitažené za vlasy, protože tento přestupek třeba v takto slunečném dni, jako je dnes, není tak společensky škodlivý, aby bylo potřeba za každou cenu takového přestupce trestat. Toto, když jsem odůvodnil, tak nám to přišlo logické, ale ozvali se nám kolegové policisté a strážníci a řekli nám: „Pane poslanče, vy už asi dlouho nesloužíte, protože byste věděl, že za přestupek v dopravě podle zákona 361 nelze uložit nic jiného než pokutu.“ Takže jsme si vyhledali § 125 zákona o provozu na pozemních komunikacích a zjistili jsme, že pokud se přestupku v dopravě dopustí fyzická osoba, tak se za přestupek uloží pokuta. Uloží pokuta. Pokud se ho dopustí právnická osoba, tak za přestupek lze uložit pokutu. A vidíte tam ten rozdíl. Lze uložit, tzn. že ne vždy musí být uložena. Takže jsme chtěli docílit toho srovnání stavu, aby fyzické i právnické osoby, pokud se dopustí protiprávního jednání v dopravě, mohly být vyřešeny i jiným způsobem než vždy za každou cenu ukládáním pokuty, která je v mnoha případech zbytečná a samotné projednání přestupku a vyřešení tzv. domluvou může být tou formou prevence a určitě užitečnější, než za každou cenu trestat každého hříšníka, který se dopustí banálního přestupku, který je ve velmi malé společenské nebezpečnosti nebo chcete-li škodlivosti.

Proto jsme toto projednali s oběma pány ministry dotčených oblastí, jak panem ministrem vnitra, tak panem ministrem dopravy. Obě ministerstva vyvinula patřičnou součinnost, připravila podkladový materiál, který je základem tohoto materiálu, tohoto tisku. Zároveň oba ministři a zároveň poslanci jsou spolupředkladatelé tohoto tisku, protože na tom participovali. Projednali jsme to v příslušném výboru, a proto je tisk podepsán 18 kolegyněmi a kolegy, kdy z každého politického klubu zastoupeného v PS je tam po dvou poslancích, popř. poslankyních. A to tak, že jeden z nich je specialista na dopravu a druhý z nich je specialista na bezpečnost. Takže jsme našli široký konsensus napříč celým politickým spektrem všech devíti politických subjektů a vyplynulo to i z toho, že když jsme projednávali tento bod na minulé schůzi sněmovny, tak ze 161 přihlášených poslanců, podotýkám přihlášených, hlasovalo 158 pro a nikdo nebyl proti. Takže zde vidíte poměrně širokou shodu napříč politickým spektrem, je to věc čistě technická, kdy se vracíme k osvědčenému modelu, tzn. že strážník nebo policista při banálním porušení zákona nemusí vždy trestat přestupce uložením blokové pokuty, ale může zvolit mírnější formu, a tou je napomenutí.

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, dovoluji si vás tímto požádat o podporu tohoto našeho návrhu. Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ministr Vojtěch: Ministerstvo finančně podpoří specializační vzdělávání dětských neurologů

22:41 Ministr Vojtěch: Ministerstvo finančně podpoří specializační vzdělávání dětských neurologů

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu podporují…