Ondráček (KSČM): V případě dalšího zhoršení stavu by to bez nouzového stavu nešlo

22.12.2020 21:47

Projev na 78. schůzi Poslanecké sněmovny 22. prosince 2020 k návrhu prodloužení nouzového stavu

Ondráček (KSČM): V případě dalšího zhoršení stavu by to bez nouzového stavu nešlo
Foto: Zuzana Koulová
Popisek: Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček
reklama

Vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Vystupovat po panu premiérovi je velmi těžké, protože vždy se zájmem si vyslechnu, co řekne. Někdy, když se zasním, tak si v podstatě připomínám, že pan premiér sem vtrhl s výbuškou zásahovou, rozházel je tady, udělal tady poměrně rychlý zákrok a pak je to na nás, abychom to nějakým způsobem dodělali.

Ta vyjádření jsou vždycky emotivní, v mnohém jsou sice pravdivá, ale asi se odráží to, co pan premiér říká často, že to vnímá jako člověk, nikoli jako politik. A ono někdy člověk musí být hodně uvážlivý, co řekne. Ale musím říct, že mě vaše proslovy baví, vždycky se u toho pod tu roušku směji. Takže i dnes, děkuji, že jste to tak krásně rozčísl. Já v podstatě si dovolím jenom kratičce reagovat na některé své předřečníky a pak vystoupím s tím naším stanoviskem.

Já zde od kolegů, krom tedy zástupců KDU-ČSL, kteří řekli, že za určitých podmínek souhlasí s prodloužením nouzového stavu, a stanovili nějaké datum a popřípadě podmínky, tak to je jediná v podstatě taková konstruktivní, kde se říká, ano, mohlo by, pokud by. Byly zmíněny ty ekonomické dopady, a já kolegům z KDU-ČSL můžu říct, že s některými těmito návrhy souhlasím. Umím si představit i ty kompenzace, které by měly být a jsou to věci, které řešíme v posledních týdnech jak s ministrem zdravotnictví, tak i popř. v Ústředním krizovém štábu. Uměl bych si představit kompenzace ve výši třeba 80 % prokazatelných tržeb v roce 2019, které už vycházely z nějakého EET, popř. jiných, řekněme, doložitelných věcí, co se týká třeba daňového přiznání.

Ale to jsou věci, které jsou, řekněme, ekonomické a já je nechám na těch odbornících. Já bych prvně úplně v začátku chtěl poděkovat ministru zdravotnictví, který teď zrovna není přítomen, ale určitě se mu to na ucho dostane, že v současné době dostáváme veškeré požadované informace z Ministerstva zdravotnictví, ale i z Ústředního krizového štábu, a jako strana KSČM máme veškeré potřebné informace a data, která mají k dispozici jak úředníci, tak vládní politici. A myslím, že je mají i kolegové, kteří jsou v Ústředním krizovém štábu, to znamená minimálně zástupce KDU-ČSL a hnutí SPD.

To, jak bude probíhat očkování v této republice, a jestli už je stanovena strategie. O té se hovoří v rámci Ústředního krizového štábu, ale já se nedomnívám, že to je věc, kterou budeme odsouhlasovat zde v Poslanecké sněmovně, protože ta strategie je přece v pravomoci moci výkonné, což je vláda České republiky a jednotlivá ministerstva. To znamená, my tu informaci můžeme vzít na vědomí, ale nepřisvojujme si, řekněme, oprávnění, která nám jako poslancům a moci zákonodárné nepřísluší. Mrzí mě, že kolegové z SPD prostřednictvím svého pana předsedy, zmínili nebo uvedli, že nemíní prodlužovat nouzový stav. Já bych se pana místopředsedy Okamury, který tedy bohužel není přítomen, ale možná, že mi odpoví někdo z SPD, chtěl zeptat, jakým způsobem by to tedy SPD řešila? Jakým způsobem by dokázala vyřešit problémy, které jsou - já budu o některých konkrétně mluvit a možná, že u vás... jak by to SPD vyřešilo? To, že prostě nepodpoříte, to je samozřejmě vaše rétorické vyjádření zde, ale já bych také chtěl slyšet, jak byste to udělali. Protože to bych chtěl slyšet u každého, kdo tady o tom hovoří.

Jsem rád, že společnost ví, že díky hnutí SPD máme otevřené i maloobchody a že hnutí SPD v podstatě zajistilo všechno. Já si to úplně nesdílím a nemyslím, protože to nebylo pouze SPD, a já jsem o tom zde hovořil několikrát u tohoto řečnického pultu, když jsme projednávali prodloužení nouzového stavu. Ale budiž, my už jsme si zvykli, že to, co se povede v podstatě třikrát zopakuje SPD a jejich v podstatě věc, kterou oni prosadili. Poměrně velká věc tady byla věnována očkování. Já buď jsem neseděl v této Sněmovně, anebo nechápu, ale přece jsme přijali zákon, kde je jasně sděleno, že očkování je na základě dobrovolnosti. Proč stále dokola tady před těmi mikrofony a možná do médií říkáme, že odmítáme trvale očkování, nebo povinné očkování.

Já myslím, že stačí se znova vrátit k tomu sněmovnímu tisku, někteří kteří to máte na starosti, a můžete zopakovat, jak je to napsáno. Ale ten důraz tam byl, že očkování je dobrovolné. Tak proč stále dokola tady mluvíme o povinnosti očkování a o tom, že kdo nebude očkován, že se stává občanem druhé kategorie? Já to nechápu. Tak buď neumím číst zákony, které tady schvalujeme, anebo je neumíte číst vy. Ale je to záměr, zřejmě asi to tak má být. Víte, já když jsem se měl rozhodnout, jaké stanovisko dám svým kolegům z klubu KSČM, tak jsem si pro sebe stanovil, že důvody pro posouzení té žádosti o prodloužení nouzového stavu, lze v podstatě rozdělit do pěti kritérií.

Kritéria zdravotní, kritéria právní, ekonomické, sociální a pak samozřejmě politické. Ty zdravotní důvody pro to posouzení žádosti nechci víceméně asi rozebírat, protože velmi dobře je rozebral pan ministr zdravotnictví, který k tomu má rozhodně víc kvalifikovaných lidí, než jsem já. A ta data, která nám posílají a která dostáváme my členové Ústředního krizového štábu a můžeme je dávat svým politickým stranám, které nás tam nominovaly, nám umožňují, abychom s těmi čísly pracovali. I podle dostupných čísel však vidím, že jedno z nejvíce ohrožených skupin jsou právě osoby starší 65 let, kde tam je nějakých 15, 16 %. A samozřejmě osoby chronicky nemocné. Ale znovu říkám, nechci se pouštět do roviny zdravotní.

Dále jsem zmínil tu rovinu ekonomickou. Ekonomické dopady, a kde se shodnu s kolegy s většiny politických stran, že dopady na ekonomiku jsou drastické. Ale zase si řekněme, vždy může být ještě hůře. Souhlasím, že vláda po těch připomínkách při přechodu do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES nezavřela maloobchody a nechala v provozu většinu služeb. To jsme zde řekli napříč politickým spektrem a znovu opakuji, nebylo to pouze díky vystoupení hnutí SPD, ale tak jsme se zde hovořili zástupci většiny politických stran. A vůbec mi nevadí, že v tomto případě došlo k schválení výjimky ve čtvrtém stupni a ve čtvrtém stupni tyto obchody zůstaly uzavřeny. Protože naopak bylo to velmi dobře, protože pokud se velké řetězce dokázaly rychle přizpůsobit a nabízet celou škálu materiálu, tak občané z menších měst, kde nemají supermarkety, popř. z vesnic, museli jet do toho velkého města a k té koncentraci osob docházelo daleko častěji.

Teď bylo v podstatě nejdůležitější řešení zimní sezóny. Zimní sezóny a jak bude probíhat. Pan ministr zase zmínil, jaká opatření jsou v sousedních zemích, Rakousko, Německo, to znamená Alpy, Švýcarsko. U nás se zimní střediska otevřela v pátek teď 18. Přes víkend se lyžovalo. Takové lyžování nelyžování, ale lyžovalo, protože přírodní sníh je minimálně. S tím, že, řekněme, i podle informací, které mám přímo z terénu, bydlím čtyři kilometry od nejbližšího vleku, tak na místě ta opatření, doporučovaná opatření nejsou vůbec dodržována. Ta situace, která tam je, byla dohodnutá s Asociací horských středisek a zatím tedy probíhá bez problému.

Otázkou je, jak to bude po případném přechodu do pátého stupně "psa".

Zde bych chtěl požádat, jestli taková situace nastane, aby vláda a Ministerstvo zdravotnictví zvážilo, jestli v případě v tom přechodu po zahájení nového roku, jestli by do školy měly chodit pouze první a druhé ročníky, popřípadě bych se přimlouval, aby to byl první stupeň, to znamená do páté třídy, aby to byly děti, které v případě, že zůstanou doma, musí jejich rodiče čerpat na ně ošetřovné. Tímto důvodem bychom částečně ušetřili lidi, kteří by nezůstali doma, nemuseli bychom vyplácet ošetřovné na tyto rodiče. Ti rodiče by nám nechyběli jak v podnikání, nebo v průmyslu, ale i ve zdravotnictví a v sociálních službách, kde je nutně potřebujeme.

Ale jsou to věci, o kterých jsme připraveni v případě, že vláda bude mít zájem, kdykoliv jednat. A s tímto bychom i snížili dopady na ekonomiku. Souhlasím i s tím, že nastavení kompenzací by mělo být pružnější. Vedle těch dvou zmíněných důvodů je zde ten důvod sociální. To jsou asi ty důvody a ty dopady, které jsou spoluobčany nejvíce vnímány: Návštěvy příbuzných, v nemocnicích, sociálních zařízeních, nemožnost obvyklého sdružování se, svatby, pohřby, ale i zmiňované bohoslužby.

Jsme národ hospod, kde se toho probere asi nejvíce, kde se s jistotou hraničící v podstatě se skutečností dozvíte zaručenou pravdu na veškeré dění u nás i ve světě. Zde selhává vláda a její mediální poradci doslova prohrávají. O roli médií v této oblasti raději pomlčím, protože ta je spíše, řekněme, negativní. Ta sociální oblast je velmi důležitá a bude mít i velký význam právě teď v období vánočních svátků a přechodu z roku 2020 na rok 2021.

Politické důvody, které jsou, ty si musí zhodnotit každý politický subjekt sám, to, zda je dobré se tvářit populisticky a říct, za každou cenu rozvolníme, rozvolníme, nejsou důvody pro nouzový stav a oslovovat tímto své voliče a nebo zda se bude chovat racionálně, řekněme pragmaticky a bude posuzovat i veškeré jiné dopady, které jsou. A těmi jinými dopady, a u těch bych se zastavil více, jsou dopady právní.

Právní důvody, proč mít či nemít nouzový stav. Takže rozhodnutí pro nebo proti. Proti můžeme říct, že mnohá z těch nařízení lze nařídit nebo zakázat podle zákona o veřejné ochraně zdraví. Tyto oblasti, které lze podle tohoto zákona omezit, najdeme v § 69 odst. 1 zákona. Tato opatření se realizují, ale řekněme, mnohá z nich jsou sporná a na samé hraně výklaldu zákona. Samozřejmě hodně záleží na kvalifikovaném odůvodnění, což řekl i Městský soud v Praze letos na jaře. V případě jejich napadení by o nich musel znovu s konečnou platností rozhodnout soud. Namátkově z těch sporných opatření uvedu třeba: Zákaz společného zpěvu, myslím, že je to pro 10 a více osob nebo hodně diskutované je omezení provozu služeb, jako kadeřnictví, pedikúry, kosmetiky, kterého jsme byli svědky ve čtvrtém stupni, teď tedy zatím ne. Právní diskuse by mohla být i o rozestupech a metrech čtverečních na jednoho nakupujícího.

Vedle toho však existují opatření, která však bez vyhlášeného nouzového stavu realizovat nelze. Takovými opatřeními, to znamená pro nouzový stav, takovými opatřeními je omezení volného pohybu osob nebo možnost nařizovat pracovní povinnost pro studenty. U studentů se prosím zastavme, protože o tom zde nehovořil nikdo. Informace v číslech. V měsíci říjen pracovalo ve zdravotnictví, vážené kolegyně z SPD, popřípadě z jiných stran, které jste pro okamžité zrušení nouzového stavu, poslouchejte bedlivě. V měsíci říjnu pracovalo ve zdravotnictví skoro 1400 studentů, mediků, záchranářů, zdravotních sester. V měsíci listopadu bylo to číslo obdobné. V sociálních službách pak pracovalo dalších 600 studentů. Cca 2000 studentů pracovalo ve zdravotnictví a sociálních službách. Myslíte, že tam byli navíc? Že jsou zbyteční? Nebo jakým způsobem byste dokázali tato místa vykrýt tak, když tam ti pracovníci, kteří pracují trvale na těchto pozicích, prostě být nemohli, protože sami byli v karanténě, byli nemocní, popřípadě museli se starat o své děti v rámci ošetřování. Opravdu rád bych to slyšel, jakým způsobem dokážete nahradit 2000 lidí ve zdravotnictví a sociálních službách? Pokud mi na to odpovíte, smeknu před vámi ten klobouk, pokud to dokážete, pokud to dokážete odůvodnit.

Mohl bych doložit i místa a počty nasazených vojáků. Bylo to zde zmíněno, ale řeknu jenom celkový počet, protože asi to není důležité. Celkový počet nasazených příslušníků armády České republiky bylo k 15. 12. 2020 - a znovu mě poslouchejte - 2085. Umíte nahradit ta místa, kde pracovalo 2085 příslušníků armády České republiky někým jiným? Umíte to jiným způsobem než podle krizového zákona? Pokud to umíte, tak nám to řekněte a my budeme velmi vděčni. Já si to od vás velmi rád vyslechnu a chtěl bych to vědět. Jinou právní možnost jsem nenašel. Pokud ji umíte vy, tak nám ji prosím vás sdělte a neříkejte, že to je nesmysl a že nouzový stav nepotřebujeme. Potřebujeme zejména k tomuto důvodu. Zeptám se, proč tam ti lidé pracovali? Proč těch 2000 studentů, 2000 vojáků pracovalo? Znovu zopakuji: Protože chyběl personál.

A tam, kde chyběl personál ve zdravotnictví a sociálních službách, jsou to místa, která si můžeme dovolit zavřít? Jsou to úřady nebo jsou tam lidi, kteří tu péči potřebují? Jsou tam pacienti? Jsou tam klienti sociálních služeb, kteří nejsou často schopni se o sebe postarat? To je necháte na holičkách? To vám to je úplně jedno, jak ti lidé dopadnou? Mně tedy ne. Pro mě život a zdraví lidí je na prvním místě. Politikaření si nechám až tu rovinu druhou. Takže bez nich by prostě jednotlivá zařízení nezvládla a víme, že uzavřít tato zařízení nelze. To snad chápe i ten největší kritik nouzového stavu. Pokud ne, můžu pouze pokrčit rameny.

V současné době je situace trochu jiná. Počet hospitalizovaných klesl cca na polovinu, i když pomalu zase roste. Děti, no, chcete-li spíš studenti, studenti medicíny, zdravotničtí záchranáři a medici. V podstatě to nařizování práce bylo ukončeno naposledy, myslím, k minulému týdnu, protože současný stav je takový, že zdravotnictví i sociální služby to už zvládají svými silami. Zatím při tomto počtu lidí. Vydrží to však i další týdny a měsíce? Vojáci jsou nasazováni stále a nedivil bych se ani, kdyby došlo k poměrně rychlému povolávání vojáků k plnění úkolů Policie České republiky. Policie České republiky podle požadavků Ministerstva zdravotnictví z pondělního Ústředního krizového štábu nasadí, nebo už ode dneška možná nasadila, dalších 150 příslušníků na další takzvané trasování, 150 příslušníků denně. Policie České republiky v současné době, nechci říct hlídá, ale monitoruje příjezd do České republiky cizinců, kteří sem přijíždějí třeba zatím lyžováním k nám do Krkonoš, jestli mají potvrzení o bezinfekčnosti. Policie České republiky plní řadu úkolů, které jsou na ni kladeny, a plní je s vypětím všech sil, které jsou, protože i policie trpí podstavem 3500 lidí plus samozřejmě nákazovostí, popřípadě karanténami ve svém policejním sboru.

Důležité, ovšem méně známé, respektive médii zcela opomíjené je určování pravidel pro subjekty klíčové infrastruktury státu, které jsou nezbytné a jejich nebytné dodavatele. To je jeden z důvodů, proč musí být nouzový stav. Toto porušení by mohlo vést až k ohrožení bezpečnosti státu v oblasti energetické, potravinové nebo zásobování paliv. Umíte si představit, kdo jste z Královéhradeckého nebo Pardubického kraje, že by došlo k uzavření z důvodu nákazovosti pracovníků, kteří pracují v Opatovické elektrárně, která zásobuje teplem a teplou vodou stotisícový Hradec Králové, Pardubice, možná i Chrudim?

Anketa

Má prezident Miloš Zeman vaši podporu? (Ptáme se od 22.12.2020)

83%
17%
hlasovalo: 13891 lidí

Umíte si to představit, kdyby dvě stě, tři sta tisíc lidí bylo bez teplé vody a bez tepla? To jsou pracovníci klíčové infrastruktury státu, o kterých vy nevíte, kteří pracují na jedničku, zatím jim nikdy nikdo nepoděkoval. Pracují tak, jak jim říká jejich management a díky tomu máme teplo, teplou vodu, světlo i tu vodu normální. To jsou lidi z tak zvané klíčové infrastruktury státu. A ti pro svoji činnost ten nouzový stav v některých případech také potřebují.

Já jsem během víkendu hovořil s představiteli ČEZ, popřípadě ČEPRO. Bylo mi sděleno, že to sice teď zvládají, ale je to pouze o dobrovolnosti a ochotě jejich pracovníků, dobrovolnosti a ochotě. Všímáte si toho krásného zaobalení? Zákoník práce trochu trpí, to my víme. Ale ti lidé vědí, jakou práci pro společnost dělají, přestože vědí, že jim za ni nikdy nepoděkujeme, ale dělají to na základě dobrovolnosti a ochoty.

V případě však dalšího zhoršení stavu a nasazení těchto pracovníků klíčové infrastruktury by to bez nouzového stavu znovu nešlo. Upozorňuji, že počty nakažených již několik dní znovu rostou a zahraničí avizuje nové a ještě agresívnější formy covidu. A o samostatnou pozornost bych si dovolil požádat (nesrozumitelné), Správa státních hmotných rezerv. Tam bez nouzového stavu nemohou nakupovat ochranné pracovní pomůcky a další materiál. Aktuální, a bylo zde zmiňováno očkování, aktuální vládou zadaný nákup jsou injekční stříkačky a jehly k té dobrovolné, dobrovolné, kolegové z SPD, vakcinaci, která by měla být zahájena kolem 20. ledna.

Je mi teď známo po včerejším jednání Ústředního krizového štábu, že ty nákupy běží. V podstatě během pár dnů budou podepsány smlouvy a dodávka čtyř milionů injekčních stříkaček a čtyř milionů jehel by měla začít být realizována. Víte o tom, jak by to fungovalo bez nouzového stavu? Znáte zákon číslo 137 o zadávání veřejných zakázek a víte, jak dlouho taková jedna zakázka trvá?

Víte, že jsme to byli my, zde skupina poslanců, kteří jsme v létě předkládali novelu zákona o zadávání veřejných zakázek a žádali jsme, nejenom vládu, ale i vás tady, o zařazení tohoto bodu, abychom umožnili Správě státních hmotných rezerv v době krize i v době po krizi šest měsíců mít možnost nakupovat bez zákona o zadávání veřejných zakázek? Kde ten zákon skončil? Kde ten zákon skončil? V tom propadlišti tří set neprojednaných tisků, který tady je. Chcete se dostat do stadia, kdy nebudeme mít co nakoupit, protože to neumožní legislativa? Víte o tom, že by v případě ukončení nouzového stavu musel být do Správy státních hmotných rezerv vrácen veškerý zapůjčený majetek? Třeba plicní ventilátory, ale i ta nemocniční lůžka v polních nemocnicích? Ano, jsou to zatím věci nevyužívané. Ale víte o tom?

To jsou právní důvody, kolegyně a kolegové. Právní důvody, které mě vedly k tomu, abych požádal své kolegy z KSČM o to, abychom tentokrát vyhověli vládě a prodloužili nouzový stav o 30 dní. Kolegové, hlasováním per rollam tomuto mému návrhu vyhověli a jako klub KSČM budeme většinově, předpokládám že většinově hlasovat pro prodloužení stavu o 30 dní.

Úplně v závěru mi dovolte ještě jednu krátkou repliku. My s vládou jednáme. Znovu opakuji, děkuji panu ministru, že s námi komunikuje, i dnes jsme spolu komunikovali. A řešíme i ty věci, které možná pak, až se nějak dořeší, tak si někdo řekne, my jsme to zajistili.

Teď řešíme třeba a zatím jsme shodu s panem ministrem nenašli, ale řešíme, jak vyřešit ukončení starého roku, roku 2020 a přechod na rok 2021. Pokud bude vyhlášen pátý stupeň, bude zákaz vycházení od 21 hodin do pěti hodin do rána, a já se domnívám, jsem o tom hluboce přesvědčen, že mnoho občanů toto opatření respektovat nebude. Protože se jedná v podstatě o výjimečný den a já jsem žádal pana ministra, ať s jeho týmem zváží, jestli by bylo možné nějakým způsobem udělat, byť to nemám rád, nemáte to rádi vy, ale udělat nějakou výjimku, kterou bychom prostě pro tento den udělali. Protože vedle zdravotních krizí, které ve své argumentaci zmiňuje pan ministr a já je respektuji s plnou odpovědností toho, co on říká, které jsou pevně navázané na ty důvody ekonomické, však existují právě ty důvody právní, sociální a politické. A to jsou věci, pane ministře, kdy i ty zdravotní důvody by měly být velmi dobře přehodnocovány, protože ty sociální, politické a možná i ty právní důvody by mohly být občany vnímány velmi špatně.

Policie by nebyla schopna a možná nechci říct ochotná, to by bylo velmi špatné, nebyla schopna v případě porušování tohoto stavu dosáhnout toho, aby, dosáhnout nápravy a vedlo by to i k ohrožení důvěry právního státu v této zemi.

Takže pane ministře, určitě bych byl rád, kdybychom ještě o této věci mohli znovu jednat, byť můžeme dojít k nějaké shodě a kolegové z jiných politických stran pak řeknou, že prosadili zcela něco jiného. Děkuji vám za pozornost a znovu opakuji, klub KSČM podpoří prodloužení nouzového stavu o 30 dní.

Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Pekarová Adamová (TOP 09): TOP 09 má v Praze kvalitní a silné osobnosti

7:33 Pekarová Adamová (TOP 09): TOP 09 má v Praze kvalitní a silné osobnosti

TOP 09 schválila kandidátku v Praze, dvojkou strany bude starosta Ondřej Kolář.