Ožanová (ANO): Je nutné vypuštění nepřípustnosti dovolání, týkající se náhrady soudního exekutora

10.02.2021 20:09

Projev na 82. mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny 10. února 2021 k občanskému soudnímu řádu

Ožanová (ANO): Je nutné vypuštění nepřípustnosti dovolání, týkající se náhrady soudního exekutora
Foto: anobudelip.cz
Popisek: ANO

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych uvedla odůvodnění svého pozměňovacího návrhu 7331. Jedná se o shrnutí technicko-věcných úprav již konsolidovaného znění tisku 545.

Konsolidované znění tisku 545, sněmovní dokument 7155, nevypouští z původního tisku 545 právní úpravu týkající se koncentrace důsledně. Proto je nutno provést změnu Občanského soudního řádu - vypuštění nepřípustnosti dovolání týkající se náhrady soudního exekutora a související s koncentrací, změnu exekučního řádu, ustanovení týkající se státního dohledu nad další činností soudního exekutora, která souvisela s koncentrací, novelizaci § 37 odst. 5 exekučního řádu, číslo odstavce po změně provedené sněmovním dokumentem 7155 týkající se spojování exekučních řízení ze zákona. Vypouští se změna právní úpravy, která reagovala na zavedení koncentrace. Dále se bude postupovat podle platné právní úpravy.

Za druhé. Novelizace Občanského soudního řádu obsažená v tisku 545 týkající se postupu při výkonu rozhodnutí na odstupné byla již zařazena ve stejném znění do zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Ze sněmovního dokumentu 545 je třeba je vypustit.

Za třetí. Zavádí se přechodné ustanovení k § 265a Občanského soudního řádu, vloženému v konsolidovaném znění - započítávání na jistinu - úroky.

Za čtvrté. Do konsolidovaného znění se doplňují zrušená ustanovení původního tisku 545 týkající se právní úpravy vyloučení soudního exekutora pro podjatost, která nesouvisejí s koncentrací.

Za páté. Pozměňovací návrh znění § 35 odst. 6 obsažený v konsolidovaném znění - možnost podat současně s exekučním návrhem návrh na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání tak, aby byl v souladu s § 43a odst. 2 exekučního řádu v konsolidovaném znění.

Za šesté. Do konsolidovaného znění se doplňují zrušená ustanovení původního tisku 545 týkající se rejstříku zahájených exekucí, které nesouvisejí s koncentrací, zejména výslovné zakotvení skutečnosti, že z RZE se poskytují údaje Ministerstvu spravedlnosti a soudnímu exekutorovi, doplnění údaje o označení exekučního soudu do RZE, doplnění změny právní úpravy doložky provedení exekuce zapisované do RZE, která souvisí s rozhodováním o prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání, zápis údajů o výši zálohy na náklady exekuce do RZE. V návaznosti na to se v § 43a - pověření soudního exekutora vedením exekuce - mění odkazy na právní úpravu RZE související s automatickým zápisem do RZE pomocí EŽOPEXu - žádost soudního exekutora o pověření. Princip je takový, že zapisuje-li se do RZE automaticky EŽOPEXem, jde o zápis provedený soudem - § 43a exekučního řádu, v ostatních případech zapisuje soudní exekutor - § 35b odst. 2 exekučního řádu. Obě tato ustanovení dohromady musí postihnout všechny údaje zapisované do RZE.

Za sedmé. Do konsolidovaného znění se doplňuje zrušené ustanovení původního tisku 545 týkající se nesprávného odkazu v ustanovení exekučního řádu upravujícím postup v případě, že je plnění vázáno na splnění podmínky nebo vzájemné povinnosti. To, zda byla podmínka nebo vzájemná povinnost splněna nebo zda nastal doložený čas, musí oprávněný prokázat před tím, než je vydáno pověření k provedení exekuce - návrh v původním tisku 545 a v pozměňovacím návrhu, nikoliv až před tím, než je vydáno vyrozumění o zahájení exekuce, tedy až po vydání pověření - platné znění. Nesprávný odkaz se opravuje také v § 44 odst. 3 písm. h) exekučního řádu - náležitosti vyrozumění o zahájení exekuce. Jde o odkaz na § 37 exekučního řádu. Odkaz se má týkat odstavců upravujících spojování exekučních řízení, přestal být aktuální po doplnění dalších odstavců do § 37 tiskem 545.

Anketa

Který z lídrů sněmovních stran ve vás vzbuzuje největší důvěru?

39%
0%
1%
45%
3%
hlasovalo: 28506 lidí

Za osmé. Do konsolidovaného znění se doplňuje zrušené ustanovení původního tisku 545 týkající se postupu soudu při rozhodování o návrhu na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání. Nesouvisí s koncentrací. Toto ustanovení je nutné k provázání rozhodování soudu o těchto návrzích s vydáním pověření soudního exekutora k vedení exekuce a k zakotvení procesních postupů, týkajících se rozhodování o návrhu na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání.

Za deváté. V právní úpravy změny soudního exekutora se opravuje chybní odkaz na § 35b odstavec 1 exekučního řádu, údaje zapisované do RZE. A doplňuje se zrušené ustanovení původního tisku 545, týkající se hrazení nákladů exekuce vzniklých v souvislosti se změnou soudního exekutora dohodou v případě, že jí předcházelo jmenování nového soudního exekutora do uvolněného exekutorského úřadu v běžícím exekučním řízení. Nesouvisí to s koncentrací.

Za desáté. Do konsolidovaného znění se doplňuje zrušené ustanovení původního tisku 545, týkající se zjednodušeného zastavování exekuce pro nemajetnost. Rozhodnutí o zastavení by bylo možno použít pro účely daňových odpisů.

Za jedenácté. Mění se ustanovení exekučního řádu týkající se exekuce zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech, změna odkazu, v návaznosti na sněmovní tisk 7155.

Za dvanácté. Do konsolidovaného znění se doplňuje zrušené ustanovení původního tisku 545 týkající se další činnosti soudního exekutora v části, která se netýká koncentrace. Jde o zpřesnění formulace oprávnění povinnosti soudního exekutora.

Za třinácté. Doplňuje se právní úprava centrální evidence exekucí, stanoví se, že údaje o oprávněném se poskytují pouze povinnému z téhož exekučního řízení a že údaje o vymáhaném peněžitém plnění se pravidelně aktualizují. Nutnost změn vyplynula z vypořádání připomínek v novelizaci vyhlášky o centrální evidenci exekucí. Do konsolidovaného znění se doplňují zrušená ustanovení původního tisku 545 týkající se zmocňovacích ustanovení k záloze na náklady exekuce.

Za patnácté. Mění se přechodné ustanovení k exekučnímu řádu, upravující ustanovení, která se použití v řízení zahájených přede dnem nabytí účinnosti, a doplňuje se přechodné ustanovení týkající se rozhodování o odvolání proti rozhodnutím komory vydaným ve správním řízení. Toto rozhodování bylo do tisku 545 doplněno v konsolidovaném znění.

Dámy a pánové, ke svému pozměňovacímu návrhu se přihlásím posléze v podrobné rozpravě.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Uvažujete kandidovat do vedení ANO?

Máte asi největší šanci oslovit nejen další voliče, ale i ostatní strany se s vámi ezdráhajíjednat jako třeba s Babišem. Nebo myslíte, že by s Schillerovou nebo Havlíčkem nastala nějaká změna? O nich se často jako o adeptech na nvé lídry mluví, ale podle mě to jsou jen cvičené opičky Babiše, nic ve...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Mračková Vildumetzová (ANO): Koalicí jsou, jen když se jim to hodí

7:35 Mračková Vildumetzová (ANO): Koalicí jsou, jen když se jim to hodí

Reakce na facebookovém profilu na požadavky vládnoucí koalice v Poslanecké sněmovně