Pribula (ANO): Vládnou po celém světě psychopati?

21.08.2016 18:50

Vládnou po celém světě úplní či částeční psychopati? Politikům rozhodujících o životě mas, válce, míru, bídě, životní úrovni - povinné neurologické testy! František Koukolík na hrad?

Pribula (ANO): Vládnou po celém světě psychopati?
Foto: anobudelip.cz
Popisek: ANO

MUDr. Františka Koukolíka DrSc. jednoho z našich nejlepších vědeckých pracovníků není třeba představovat. O to více, právě v této zlomové epochální době je nutné jeho slova neustále opakovat a tím nastavovat obraz elitám na všech úrovních řízení. Je třeba hodit rukavici všem mocensky úspěšným psychopatům a za pomocí vědy je odhalovat a postupně zbavovat moci a nakradeného majetku.

Ve všech jeho odborných publikacích, přednáškách jsou přesné a správné odpovědi na žhavé otázky dnešního stavu. Kam nás světové elity dovedly? Moc v rukou psychopatů posedlých mocí má za následek války,bídu, chaos,korupci, rozvrat států, úpadek hodnot a plýtvání zdroji. Kdo jsou lidé, kterým svěřujeme moc? Jaké mají kvality a proč vždy rozhodují bezohledně a pro vlastní prospěch? Jaké nástroje používají a kdo jim slouží? Proč je jejich životní alfou a omegou mocenská posedlost a bezbřehá touha po majetku? Jsou schopní, vzdělaní, kultivovaní v projevu dokonalí manipulátoři. Pevně se ukotvili a obsadili nejvyšší společenské, politické, náboženské skupiny. Bývají zpravidla úspěšní a stejně tak destruktivní. Moderní neurologie je popisuje jako Úspěšné nekriminální psychopaty. Vědecky potvrzená vývojová vada mozkových center, kdy jedinci chybí centra empatie, sociálního cítění, kritického myšlení,morálního rozhodování a sounáležitosti s vlastním druhem.

Potkáváme je všude, jsou součástí každodenního života. Ovlivňují a zasahují do života všech jedinců, skupin a určují pravidla. Dosahují často nejlepšího vzdělání a velmi úspěšně kooperují a to vždy ve vlastním zájmu. Svádí každodenní boj o moc a používají, nelepší nástroje manipulace jednotlivců, mas, dokáží maximálně využívat propagandy a emocí. Výsledkem jejich činnosti je debilizace společnosti, která jako celek včetně mladé generace je cíleně vedena do skupinové hlouposti. Někdy částečně a vlivem propagandy často úplně. Pohled na realitu co se odehrává ve společnosti, na všech stupních škol, klade mnoho otázek? Budoucí inteligentní generaci je třeba včas vyřadit z procesů řízení převýchovou.

Jestliže se narodí psychopat v nižší socioekonomické vrstvě, nastupuje do vězení. Jestliže se narodí ve vyšší, nastupuje na práva nebo business school , pokračuje zpravidla podle mocenského schématu.

Až se totálně zlomí přirozená soudržnost staré a mladé generace, vychované pro umělé hodnoty,bude to konec jedné evoluční etapy našeho národa a národů Evropy. Mladá generace je pro vládnoucí elity klíčová, jako celebrity a média, ověřený nástroj mocných. Zdravě uvažující část populace praktiky psychopatů u moci více či méně tolerovala. Současný stav rozdělení moci je alarmující, protože do skupinové hlouposti, stupidního jednání upadají značné skupiny lidí a vedou destruktivní řízení státu a tím společnosti. Dokladem skupinové hlouposti a ztráty kritického uvažování je ten, že lidé stále dokola volí mocensky posedlé psychopaty. MUDr. Koukolík definuje toto chování opět vědecky a na ověřených klinických faktech. Otázka proč se lidé nepoučí a nezmění systém který jim evidentně škodí? Odpovědí je, že lidé brání špatný systém, ve kterém žijí ze strachu, že může být ještě horší. Jsme v pasti ilusí zkušených hráčů jako ovce, stádo, které se nasměruje kam je třeba? Dnes je potřebné připomínat F. Koukolíka a jeho vědeckou práci, která ukazuje cestu. Proč celá kulturní fronta, která udává společenské hodnoty,se poznatky docenta Koukolíka nezabývá?

Jeho životní vědecká práce nabízí řešení a nástroje jak zlepšit kontrolu moci. Nabízí řešení, jak odstavit jedince (nemocné jedince), na základě testů z psychopatie. Společnost prověřuje a testuje ze zákona své občany pro důležité posty. Ovšem netestuje špičky moci, tedy politiky v nejvyšších patrech. Dobrovolně se nikdo testovat nenechá a tak společnost nemá pod kontrolu klíčové osoby. Koukolík k tomu ve své knize dodává. Pokud stát, společnost nebude mít pod kontrolou své úspěšné psychopaty, budou mít pod kontrolou úspěšní psychopati stát. Tato slova patří 100x podtrhnout a permanentně atakovat odpovědné politiky,učit společnost, děti ve školách pokládat existenční otázky občanské sebeobrany.

Osobní životní zkušenosti potvrzují slova MUDr. Koukolíka. Vzpoura deprivantů, Mocenská posedlost, Jaderná válka, Sociální mozek a Lidství jsou nejlepší vědecké publikace. Ukazují skutečnou povahu lidí kteří vládnou. Chamtivé elity, stupidní kulturu. Tento pohled odhaluje mezinárodní vládnoucí korporátní struktury, původy všech válek o zdroje. Každý den máme lži o světě, ve kterém žijeme a každý den běží debilizace z médií. Člověk i běžného vzdělání už cítí na vědomé i nevědomé úrovni, že není něco v pořádku. Manipulace útočí na vnímání za pomocí reklam, politické propagandy a magicky zastírá realitu. Stejně tak zastírají své zájmy mocenské elity, korporátní magnáti, političtí vůdci včetně náboženských pohlavárů.

Kritický pohled na strukturu moci v ČR je zarážející

Korupce, kšefty, výhody jen pro elity a enormní propojenost státních úředníků jdoucí na ruku kapitálu. Zájem řešit aktuální problémy je ztracen v politických tahanicích a kalkulů, kdo hlavně vydělá. Propojenost rodin, které vlastní více jak polovinu státního majetku je fatální stav, za fatálního nedostatku skutečné kontroly moci.

Výsledkem jejich práce pro obecné blaho je 3,5 mil. lidí v bídě, převážná většina pobírá mzdu která nekryje náklady na živobytí a nějaký přijatelný slušný život. Uvrhli vlastní lidi do stavu generační chudoby a ještě se jich štítí s tvrzením, že si za to mohou sami. Při enormním zadlužení státu si rozdávají úředníci moci nemravné odměny,benefity všeho druhu. Doslova amorální je plat papalášů státních firem, který několikrát převyšuje plat hlavy státu. Ohání se statistikou rostoucí životní úrovně a úspěchů ekonomiky.Pokud je úspěch otrocká práce ve firmách ve kterých na lidech nezáleží, za nízký plat, který vytvořil název chudí pracující. Bídu,chudobu,nedostatek prostředků u tísíce domácností odstranili kouzelným přejmenováním sociálně slabí. Jsme členi různých mezinárodních organizací a vojenských paktů.Účastníme se tažení v boji za lidská práva.Jak nazvat stav, ve kterém řízení státu selhává a kašle na problémy vlastních lidí a na druhé straně nabízí řešení cizím státům?

Koukolík doporučuje dávat všem politikům ty správné otázky a vyžadovat na ně odpovědi. Veškeré problémy lidstva, národů a menšin jsou řešitelné. Pokud bude vůle a odvaha odstavovat psychopaty ve vládnoucích kruzích a postavit je k odpovědnosti, jsme na dobré cestě. Potenciál lidstva v adaptivitě je obrovský, výroba na vrcholu, moderní technologická vyspělost, to vše v rukou nepatrného procenta populace.Tato úzká skupina parazitů krom jiného vlastní jaderné zbraně, ovládá armády,má neomezenou finanční moc a politické lídry v hrsti.

Malé země mají své úspěšné psychopaty tak jako velké. Rozdíl je ve zdrojích a velikosti, určující míru parazitování na populaci. Další potvrzená slova Koukolíka, že debilizační nástroje využívají elity a tím podléhají vlastní debilizaci. Co se každodenně odehrává v informačním poli, ukazuje kde jsme a kdo nás ovládá. Zabýváme se dílčími nepodstatnými věcmi na mikroúrovni a hadi v oblecích dál vesele unikají z dosahu pozornosti do makroúrovně řízení. Mocní – nedotknutelní.Tam se vše odehrává a tam je nutno nasadit veškeré prostředky kontroly moci.

Kde vzít čisté jedince, nepsychopaty?

Řešení opět uvádí Koukolík. Odborně a důkladně je podrobit vyšetření odborníkem (nepsychopatem). Život s psychopaty není lehký! Před psychopatem máte jedinou šanci-utéct! V případě, že jste zaměstnanec a pracujete v kolektivu vedeném jedním, či více psychopaty máte řešení. Kam ovšem utéct před psychopaty vlastní vlády? Jak jednat s těmi nejvýkonnějšími úspěšnými psychopaty v EU a na geopolitické úrovni? Samotná vědecká znalost jejich neurologického onemocnění mozku nestačí pro úspěšnou obranu před jejich činy.Obratně dokáží zakrýt chybějící centra mozku a přizpůsobí své chování takticky do roviny normality.

Okázalé politické kampaně derou do popředí takzvané osobnosti. Aura úspěchu a ctností, kterou vytváří mediální analytici, sociální psychologové na davové uvažování nutí zbystřit pozornost. Nejvíce mocensky posedlých psychopatů se vždy vyrojí před volbami, válkami a po revolucích. Pohled na dnešní stav světa nutí k otázce, zda to není světové spiknutí psychopatů? Co s tím? Je nějaká šance vybrat do čela vedení společnosti čisté a zdravé jedince? Jak se dostat ze situace, kde je zameteno do konce časů? Koukolík uvádí ve své knize možné řešení.

Aby k tomu nedošlo, je nutné se duševně namáhat. Sehnat si dost relevantních informací, zvážit je, porovnat je a podle toho se nějakým způsobem rozhodnout. Pravděpodobně bude vhodné založit zcela nové politické síly, které budou mít lépe propracovaný systém kontroly mocenských mechanismů a poněkud jasněji v hlavě co chtějí a co nechtějí, upozorňuje docent Koukolík.

Blíží se volby, za nimi další a další. Myslím, že lidé opět rozhodnou ve svůj neprospěch a opět nainstalují do funkcí stejné politiky, kteří neustálé podvádějí. Naplní se slova docenta Koukolíka, nebo se lidé poučí?Podlehnou lidé jako vždy formálním i neformálním klamům, že mají zastání v systému?Je dokázáno, že vždy podlehli a přes svou technologickou vyspělost podlehnou znovu, opět lidem, úspěšným psychopatům, kterým vždy bude chybět morální rozhodování jejich mozků.

MUDr. František Koukolík DrSc. by byl vynikající prezident!
Osloví někdo docenta Koukolíka a nabídne post hlavy státu?
Dostane státní vyznamenání za zásluhy?

S úctou a poděkováním docentu Koukolíkovi, za celoživotní geniální dílo v oblasti vědy.

V. Pribula

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Primátor Hřib: Lidé stále dokážou rozeznat pravdu od lži

11:24 Primátor Hřib: Lidé stále dokážou rozeznat pravdu od lži

Citace na facebookovém profilu z projevu pro Forum 2000