Rozvoral (SPD): Peníze pro pracující občany a ne pro ty, co parazitují na sociálních dávkách!

16.02.2021 9:33

Minulou středu byl na návrh předsedy poslaneckého klubu hnutí SPD Radima Fialy zařazen na program jednání 79. schůze Poslanecké sněmovny návrh novely zákona z dílny hnutí SPD o pomoci v hmotné nouzi, ve druhém čtení.

Rozvoral (SPD): Peníze pro pracující občany a ne pro ty, co parazitují na sociálních dávkách!
Foto: Archiv Radka Rozvorala
Popisek: Radek Rozvoral

Hnutí SPD dělá politiku pro naše slušné a pracující občany. V současné době ale nemůže z důvodu vyhlášených vládních opatření celá řada živnostníků provozovat svou pracovní činnost. Tím přicházejí o své příjmy a mnozí už živnost ukončili. Tyto osoby pracující jako osoby samostatně výdělečně činné by rády vykonávaly svou profesi, ale není jim to umožněno. Naopak paradoxně je velké množství osob, které nepracují, i kdyby mohly, neboť k tomu mají jiné důvody – zneužívání vyplácení sociálních dávek. Hnutí SPD ve svém politickém programu prosazuje, že se má stát chovat jako řádný hospodář, a i z tohoto důvodu předložilo návrh změny zákona o pomoci v hmotné nouzi, neboť chceme zamezit zneužívání vyplácení sociálních dávek lidem, které na ně nemají nárok a naopak, abychom co nejvíce pomohli těm, kteří z nějakých důvodů o práci přišli a snaží se vlastními silami práci najít.

Poslanci za hnutí SPD prostřednictvím navrhovatelky Lucie Šafránkové předložili již 20.11.2019 v Poslanecké sněmovně návrh novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 652. Při zpracování novely zákona jsme vycházeli ze současné praxe, kdy často dochází k zneužívání vyplácení sociálních dávek, neboť to platný zákon umožňuje, a navíc účelové jednání některých osob s cílem svého obohacení je téměř nepostižitelné. Proto jsme navrhli novelou v zákoně učinit takové změny, které by tento stav ukončily nebo co nejvíce omezily, čímž by navíc sekundárně došlo ke značné úspoře veřejných prostředků. Našim cílem je zvýšení adresnosti vyplácení sociálních dávek ve smyslu omezení okruhu jejich příjemců pouze na osoby, které se dočasně ocitly ve složitých životních situacích a ve skutečné faktické hmotné nouzi, a které se snaží z těchto situací vlastními silami aktivně dostat.

Návrh počítá s tím, že zvyšuje možnosti vyřazení z okruhu příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi osoby, které neplní požadované povinnosti nastavené nově v navrhované novele zákona. Též nově stanoví pravidla pro některé subjekty působící v této sociální oblasti. V důvodové zprávě k této novele se uvádí, že odhady pracovníků Úřadu práce ČR, popř. sociálních odborů orgánů místní správy, hovoří minimálně o cca 20-30 procentech příjemců dávek v hmotné nouzi, kteří systém určitým způsobem zneužívají. Významným dílčím cílem návrhu je též i snaha nevytvářet prostřednictvím nejrůznější dávkové podpory a pomoci prakticky trvalou závislost na ní a ztrátu pracovních návyků. To ve svých důsledcích vede, nebo může vést, k prohlubování sociálního vyloučení příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi.

Hnutí SPD chce zamezit zpracovanou novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi podvodnému a spekulativnímu jednání v souvislosti s čerpáním dávek hmotné nouze. Novela posiluje též kontrolní a sankční mechanismy a jejím přijetím dojde k nemalé úspoře veřejných prostředků. V hnutí SPD prosazujeme toto: „Peníze pro pracující občany a ne pro ty, co parazitují na nelegálně vyplácených sociálních dávkách.“ V Poslanecké sněmovně se budeme snažit naši novelu návrhu zákona co nejdříve zařadit do programu následné schůze, aby bylo ukončeno jeho druhé čtení, které se z časových důvodů nedokončilo.

Převzato z profilu politika.

Radek Rozvoral

  • SPD
  • Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.
  • poslanec

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

reklama

autor: PV

Ing. Petr Liška byl položen dotaz

Válka s Ruskem

Pořád slyšíme, jak se máme připravit na válku s Ruskem. Z čeho teze, že nás Rusko napadne pramení? Myslíte, že jsme po Ukrajině druzí na řadě? A nechrání nás naše členství v NATO?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vích (SPD): Volby do Evropského parlamentu budou referendem o EU

8:17 Vích (SPD): Volby do Evropského parlamentu budou referendem o EU

Co je vlastně cílem politiky Green Deal, Agenda 2030 a Migračního paktu? Destrukce a sebevražda Evro…