Sadovský (ANO): Vysoké riziko pro důvěryhodnost výsledků voleb

25.01.2024 23:02 | Zprávy

Projev na 88. schůzi Poslanecké sněmovny 24. ledna 2024 ke korespondenční volbě.

Sadovský (ANO): Vysoké riziko pro důvěryhodnost výsledků voleb
Foto: ANO
Popisek: Petr Sadovský

Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, projednáváme tady jeden z nejdůležitějších zákonů, který koalice nastavila. Když byla volební kampaň, zaznělo ze stran nejrůznějších politických subjektů mnoho slibů, které pár dnů po volbách se zbortily jak domky z karet. Porušují je dokonce i vaši vlastní (z?) koaliční smlouvy, zvolení poslanci této země, a především vaši voliči - na půl roku - prostě vysublimují. (?)

V této souvislosti si dovolím vzpomenout, když mě volal jeden význačný historik po hlasování o důvěře vládě a ptal se mě: Tak co, přežili? A já říkám - přežili. A on mi říká, aniž by chtěl někoho urazit: Nic si z toho nedělej, vzpomeň si na historii, medúzy bez mozků přežily 350 000 000 let.

Ano, máte ve většině ve Sněmovně většinu, tak si to prostě prosadíte, ale já bych chtěl ještě jednou, i když to padlo už několikrát, před tímto nápadem důrazně varovat. Je pravda, a nijak to nezakrývám, že i předchozí vláda to měla v programovém prohlášení. Dokonce tím návrhem se zabývalo i Ministerstvo spravedlnosti a ty důvody, ty největší důvody jsou natolik zásadní, že se od toho nápadu upustilo. Vy ho teď vrátíte v podstatě do hry, protože máte pohodlnou většinu a pravděpodobně, jak už bylo naznačeno, to projde.

Ale pojďme si říct ta rizika, co uvádělo Ministerstvo vnitra, rizika korespondenčního hlasování. Na druhé straně s sebou zavedení korespondenčního hlasování přináší též některá rizika. Nejpodstatnějším z nich je nemožnost zajistit ústavně garantovanou tajnost, protože volič provádí hlasování v takzvaném nekontrolovatelném prostředí mimo volební místnost. Není proto možné garantovat, že nehlasuje pod nátlakem jiné osoby nebo že se nejedná o kupčení s hlasy, a tedy, že hlasování probíhá svobodně a tajně.

Toto riziko lze výrazně omezit pouze tím, že korespondenční hlasování je umožněno jen vybrané skupině voličů, zatímco v případě univerzálního zavedení riziko významně roste. Podotýkám, že cituji z toho, co uváděla minulá vláda. Další riziko představuje přeprava listovní zásilky, jejíž doručování není pod kontrolou státních orgánů ani voliče, ale je zcela jistě závislé na soukromoprávních subjektech. Tím dochází k narušení bezprostřednosti hlasování, což lze považovat za ústavní problém, spočívající v realizaci volebního práva. Realizace volebního práva jako takového bude vystavena nahodilosti doručování listovní zásilky držitelem poštovní licence. O České poště snad ani nechci mluvit.

To je stav v demokratickém právním státě obhajitelný pouze vyvážením jinými zájmy podstatnými pro výkon volebního práva. Korespondenční hlasování s sebou přináší jako doplňková forma hlasování zvýšené finanční náklady, zvýšení administrativní zátěže pro volební orgány. A zavedením (?) korespondenčního hlasování se s přihlédnutím k výše uvedeným přínosům a rizikům a jejich vyvažování jeví jako nejschůdnější ve vztahu k voličům žijícím dlouhodobě v zahraničí a zapsaným ve zvláštních seznamech voličů na zastupitelských úřadech. Tím se na jedné straně uspokojí dlouhodobé požadavky těchto voličů a zároveň zůstanou nízká rizika spojená s tímto způsobem hlasování, a to zejména nejzávažnější riziko, a to je kupčení s hlasy. Právě to představuje natolik významné riziko pro zajištění regulérnosti voleb, že ministerstvo vnitra se nepřiklání k zavedení korespondenčního hlasování. Takový postoj nezakládá ani nerovný přístup k voličům, neboť se jedná o eliminaci stávajícího znevýhodnění této voličské skupiny ve volebním procesu, která je spojená s pobytem v zahraničí. I tento způsob hlasování s sebou nese jisté riziko kupčení s hlasy za předpokladu, že volič bude chtít zákonnou úpravu obejít tím, že požádá o korespondenční hlasování, ačkoliv se ve skutečnosti bude nacházet na území České republiky. To riziko je ovšem sníženo požadavkem zápisu do zvláštního seznamu voličů.

Korespondenční hlasování ze zahraničí lze efektivně zavést u voleb, které jsou v současnosti, a je možno v zahraničí volit, tedy do voleb do Poslanecké sněmovny, u volby prezidenta a dále do voleb do Evropského parlamentu, kde je podobně jako u volby prezidenta volební obvod celé území České republiky. Pro volby do Evropského parlamentu by tím pádem současně musela být možnost volit v zahraničí nově zavedena, a to v češtině - obvyklého prezenčního hlasování. A pozor, v případě druhého kola volby prezidenta by bylo hlasování korespondenčně možné pouze za předpokladu, že by voličům byla před prvním kolem současně doručena i kompletní sada hlasovacích lístků pro kolo druhé.

Z okruhu voleb umožňujících korespondenčních hlasování není důvodné vyjmout ani předčasné volby do Poslanecké sněmovny. Ústava v čl. 17 odstavec 2 však stanoví, že předčasné volby se musí konat do 60 dnů po jejím rozpuštění. Zavedení korespondenčního hlasování ovšem vyžaduje časové rozpětí pro volební proces aspoň 90 dnů od vyhlášení voleb do jejich konání. Korespondenční hlasování v těchto volbách by tedy vyžadovalo novelu ústavy.

Ve volbách do zastupitelstev krajů a obci je aktivní i pasivní volební právo podmíněno trvalým pobytem voliče v obci, přičemž voliči žijící dlouhodobě v zahraničí často nemají trvalý pobyt na území České republiky nebo nejsou s daným územím nadále trvale spjati. Umožnění korespondenční volby tomuto okruhu voličů v uvedených volbách se proto nejeví důvodné, navíc zejména ve volbách do zastupitelstev obcí by to bylo technicky nerealizovatelné.

Koaliční radě se předkládá k rozhodnutí otázka, zda vůbec zavést korespondenční hlasování, a pokud ano, zda je vymezit toliko pro voliče v zahraničí a v jakých volbách to umožnit.

Otázky, které k tomu byly jakoby vzneseny: Komu má být korespondenční hlasování umožněno? Voličům zapsaným ve zvláštních seznamech voličů v zahraničí, voličům na území České republiky, které tíží překážky výkonu volebního práva například v podobě hospitalizace, výkonu trestů odnětí svobody. A tato varianta obnáší razantní zásah do lhůt volebního procesu.

Všem voličům tato varianta obnáší vysoké riziko pro důvěryhodnost výsledků voleb. V jakých druzích voleb má být korespondenční hlasování zavedeno? Ano ve volbách do Poslanecké sněmovny, včetně předčasných s novelou ústavy a volbě prezidenta republiky, ve volbách do Poslanecké sněmovny včetně předčasných voleb s novelou ústavy, ústavy, volbě prezidenta republiky a volbách do Evropského parlamentu nebo ve všech druzích voleb? A tato varianta přináší značné technické organizační obtíže při rozdělování hlasů mezi volební obvody, jak bylo zde zmíněno. Tolik z Ministerstva vnitra. Když pominu, že korespondenční volba je nejen drahá, náročná na organizaci, ale co je naprosto zásadní, nemáte prostě zajištěnou tu osobní volbu. U korespondenční volby existuje vždy a bude vysoké riziko zneužití hlasů a obecně je snadnější manipulovat se zaslanými hlasy než s hlasy v urně při jejich počítání. Jak jsem říkal, i (nesrozumitelné) ministerstvo uvádělo, že není možné garantovat, že volič nehlasuje pod nátlakem jiné osoby, nebo že se nejedná o kupčení s hlasy, a tedy, že hlasování probíhá svobodně, tajně, jak je zaručeno, když jste za plentou. Toto riziko lze výrazně omezit pouze tím, že korespondenční hlasování je umožněno jen vybrané skupině, zatímco v případě univerzálního zavedení riziko významně roste. Další riziko představují listovní zásilky, jejichž doručování není pod kontrolou státních orgánů ani voliče a je zcela závislé na soukromoprávních subjektech. Tím prostě dochází k narušení bezprostřednosti hlasování, což lze považovat za ústavní problém.

Realizace volebního práva jako takového bude vystavena nahodilosti doručování listových zásilek držitelem poštovní licence. A tento stav je v demokratickém právním státě obhajitelný pouze vyvážemými zájmy podstatnými pro výkon volebního práva. Já chápu, že podle průzkumu by velká část Čechů s možností volby v zahraničí volila strany pravicové, sdružené v dnešní pětikoalici. Ale je to ošemetné lákadlo. Ano, mohou se tím zlepšit jejich volební výsledky, i když o tom už dnes pochybuji, ale nemá přednost ústavnost a záruka, že hlasy nebudou manipulovány nebo zneužity? Uvidíme. Děkuji.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Zábranský (Piráti): Praha našla pachtýře pro svou zemědělskou půdu ve dvanácti lokalitách

23:08 Zábranský (Piráti): Praha našla pachtýře pro svou zemědělskou půdu ve dvanácti lokalitách

Hlavní město uzavře pachtovní smlouvy na 12 svých zemědělských pozemků. Celkem se podařilo zajistit …