Schillerová (ANO): Proč 2024, 2025? Zaveďte daň jen na příští rok. Počkejme na vývoj

04.11.2022 13:02

Projev na 44. schůzi Poslanecké sněmovny 4. listopadu 2022 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Schillerová (ANO): Proč 2024, 2025? Zaveďte daň jen na příští rok. Počkejme na vývoj
Foto: Hans Štembera
Popisek: Alena Schillerová

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Pane ministře, milé kolegyně, milí kolegové, tak nechci začínat hned bojovně a útočně. Já ale nemohu si odpustit to, že celý ten daňový balíček provází chaos. Já jsem teď velmi pečlivě poslouchala, přes vaše nachlazení jsem v jednu chvilku i vstala, abych vám rozuměla dobře, což samozřejmě není žádná výtka, za to nemůžete, ale abych rozuměla každému slovu, ale přece jenom úplně jsem tam nenašla to, co jsem chtěla. Ale postupně. Já vezmu nejdřív obecně balíček. Nejdřív obecně balíček a pak se dostanu k tomu, bych řekla neuralgickému bodu.

Takže na jedné straně tady máme snahu o znepřehlednění dobře zavedeného systému paušální daně. Já si nemohu pomoct, mně pořád ten systém tří pásem, které ve skutečnosti nejsou tři, to je to nejhorší, ony nejsou tři, kdyby byly tři, tak to není takový problém, ale tam je kombinace vlastně s výdajovým paušálem, takže ten, kdo je ve druhém pásmu, ten kdo má příjmy třeba 1,5 milionu, může být v prvním pásmu, ale může být i ve třetím, záleží na tom, jaké výdajové paušály, jestli má 40, 60 nebo 80 %, takže těch kritérií je mnohem víc, a to mně právě na tom vadí a proto jsem navrhovala dvě pásma, která by to zpřehlednila. Přece jenom je to trochu moje dítě paušální daň, mám k tomu svoji určitou citovou vazbu.

Včera jsem zrovna potkala tady jednoho, točila jsem něco pro jednu televizi a zaměstnanec té televize se mě ptá, jaká bude teď paušální daň. Prostě lidé si na to zvykli, živnostníci, je to dobrý systém a tohle ho zkomplikuje, a to mě velmi mrzí, proto jsem dala pozměňovací návrh. Jsem ráda, že projde aspoň, tak jak řekl pan ministr, nebo si myslí, že projde, dostalo do podporu ministerstva, ten můj pozměňovací návrh, který vrací část pojistného, pokud vlastně by šel někdo z vyššího pásma do nižšího. Já se k tomu ještě za chvilinku vyjádřím. Tohle mě asi mrzí nejvíc. To je taková moje nejvíc citová záležitost.

Na druhé straně je tady velký chaos se zavedením nového typu zdanění pro vybrané odvětví. S tím, že vlastně po několika týdnech, ani tento týden jsem nebyla schopna zaznamenat, zda pětikoalice má shodu na pozměňovacích návrzích. Teď jsem velmi pečlivě poslouchala pana ministra, který se vyjádřil k některým pozměňovacím návrhům. Přečetla jsem si teď před chvílí, co se objevilo v médiích, ale na tu zásadní otázku zatím odpověď jsem neslyšela. No a pak co pro mě bylo velmi, velmi zděšení, hledám to slovo správné, tak byla ta snaha zástupce poslaneckého klubu ODS, snížit zdanění hazardu v době, kdy se tady... to je jedno, je to prostě součást hazardu.

Tam nejde jenom o škody - když už tady pan ministr na mě promluvil, což tady nevytýkám, ale chci na to reagovat. Ono nejde jenom o tu škodlivost, ale jde i o ty zisky. A my jsme měli snahu tehdy, já jsem si to všechno ještě dohledala, abych si to osvěžila, my jsme měli snahu, několik snah, zvýšit všechny hazardní hry. Všechny. Ale tady prostě hazardní lobby je tak obrovská, tak silná, že se nám to nikdy, byť jsme dokázali obrovský kus práce v hazardu, prosadili jsme samostatný zákon, prosadili jsme samostatné zdanění, přestali jsme být kasinem v srdci Evropy, to všechno se podařilo. Já jsem na to nesmírně hrdá. Nesmírně hrdá na všechny ty herny, které zmizely z našich měst, z center našich měst a z okolí škol, ale nikdy se nám nepodařilo prosadit sazby tak, jak jsme si je naplánovali. Takže vlastně pořád je - a teď si myslím, že potom, co jsme teď zažili, tak v to už ani nedoufám, my to samozřejmě zase budeme zkoušet, ale já si prostě myslím, že i když ten pokus ze strany poslanců, tady vždycky byly pokusy i za naší vlády, v té minulé Poslanecké sněmovně, ale ministr financí to nemůže podpořit. Prostě za mě, nemůže. To bylo pro mě asi největší zklamání.

Tak, ale já to vezmu postupně. Můj projev bude asi nejdelší, pak už kolegové jenom zareagují na nějaké konkrétní věci, já budu trochu delší, což se tímto snažím odůvodnit.

Hlavní součástí předloženého daňového balíčku mělo být původně zejména zvýšení limitu pro povinné plátcovství DPH ze současného 1 miliónu na 2 milióny a nová úprava paušální daně, umožňující uplatnění OSVČ s ročními příjmy do 2 miliónů. Naše vláda a já jako bývalá, jako tehdy ministryně financí, delší dobu směřovala k limitu 2 miliónů korun, tehdy to však ještě nebylo legislativně možné, bránila tomu evropská legislativa a podařilo se za doby, kdy jsem já byla ministryně financí, prosadit na půdě Evropské unie, aby se umožnilo členským státům navýšit tento limit od roku 2025. A já jsem ještě jako ministryně financí požádala o výjimku, tuto výjimku jsme dostali a vlastně tím jsme dosáhli toho, že bude Česká republika může tento limit zavést už od 1. ledna 2023. To byla zásadní podmínka pro to, abychom se dnes vlastně mohli o té národní legislativě vůbec bavit. Takže potud jsem velmi ráda, že současný kabinet, současný ministr financí, pokračuje v tomto nastoupeném trendu a dotahuje to, co jsme vlastně my rozjeli a naplánovali. Tím však bohužel moje chvála končí, teď jsem vás chválila, pane ministře, zrovna jste tu nebyl, a teď už vás chválit nebudu, tak to mě mrzí, že jste si nevyslechl tu chválu, abych prostě jenom nebyla kritická.

Základní idea - a já jsem měla pocit, že si rozumíme, když jsme tady společně v minulém volebním období zvedli ruku pro paušální daň, myslím teď i se zástupci ODS - tak základní idea je jednoduchost, po které jste vždycky i vy volali, my jsme ji chtěli, protože jestliže se živnostník věnuje své práci, tak ať se věnuje tomu, co umí a čemu rozumí a naopak zjednodušme jim všechny ty administrativní věci. A já si neumím představit nic jednoduššího než to, co jsme zavedli. Zatím to tedy bohužel platí jenom pro ty, kteří mají příjmy do 1 miliónu. Zaplatí paušální daň, nepodávají přiznání, nepodávají hlášení, už vlastně není žádný důvod, aby je kdokoli šel zkontrolovat ze strany finanční správy, protože co by se kontrolovalo, když nevedou ani žádnou daňovou evidenci a vlastně v té paušální platbě mají daň, symbolickou daň, pak minimální sociální, zvýšené o 15 %, protože většina z nich podle našich analýz, které jsme si tehdy dělali, platila minimální sociální, teď ho mají zvýšené o 15 %, což jim zase vytváří lepší podmínky potom v době, kdy budou v důchodovém věku a budou žádat o důchod, no a samozřejmě zdravotní.

Potud si rozumíme. Je to logika. A myslím si, že paušální daň u těch - citovala jsem tady třeba ten příklad ze včerejška, ale setkávám se s tím velmi často, že to je jednoduchá, přehledná, funkční forma, jak mohou podnikatelé platit své daně a nezaobírat se žádnými konflikty, platit nějakou účetní, nějaké poradenství. To všechno vlastně odpadlo a naše vláda se snažila tím šetřit nejen čas a nervy podnikatelů, ale samozřejmě i tyto prostředky, o kterých jsem hovořila. A samozřejmě si řekněme na rovinu, že toto je výhodné i pro stát, protože stát tím pádem nevynakládá žádné kapacity, aby se zaměřoval na tyto podnikatele, protože si myslím, že to vůbec nebylo nijak produktivní a zbytečně to zatěžovalo ten aparát, který se může zaměřit jiným směrem.

Takže je to správné opatření. Podle údajů ministerstva se pohybujeme někde kolem 100 tisíc podnikatelů, dívám se na pana ministra, co jsem si naposledy zjišťovala, kteří paušální daň využívají. Ale byl tam ten limit 1 miliónu a vysvětlovali jsme, že to je dobře, že jsme to provázali s povinným plátcovstvím DPH, protože jestliže se někdo stane povinným plátcem DPH, tak už má jakési povinnosti i administrativní, už musí vést nějaké evidence, takže proto jsme svázali vlastně paušální daň s limitem pro povinné plátcovství, takže posune-li se povinné plátcovství, což tímto zákonem uděláme, posune se i možnost uplatnit paušální daň.

Ale pro mě je nesmyslné zavedení těch nových pásem. Rozumím tomu, že není možné, aby všichni s příjmy do 2 miliónů platili jednu částku, která by se pohybovala kolem 6200 a nějaké drobné, tak, jak to bude nastaveno od 1. ledna 2023, ale myslím si, protože v tom prvním pásmu jsou OSVČ, jenom to zopakuji, s příjmy do 1 miliónu, ročně bez ohledu na typ samostatné činnosti, pak jsou tam OSVČ s příjmy do 1,5 miliónu, pokud alespoň 75 % z nich lze uplatnit osmdesátiprocentní či šedesátiprocentní výdajový paušál, stejně tak tam mohou být ale podnikatelé s příjmy do 2 miliónů, pokud alespoň 75 procentům z nich lze uplatnit osmdesátiprocentní výdajový paušál a ve druhém pásmu jsou pak OSVČ s ročními příjmy do 1,5 miliónu, pokud alespoň 75 procentům z nich lze uplatnit osmdesátiprocentní či šedesátiprocentní výdajový paušál. Třetí pásmo paušální daně pak bude pro OSVČ s ročními příjmy do 2 miliónů bez ohledu na typ samostatné činnosti.

Já nevím, pane ministře, já si prostě myslím, že toto obhajovat lidem, kteří nemají žádný vztah k daňové problematice, a většina z těch podnikatelů, kteří se věnují a rozumí své oblasti podnikání, tak nemají, takže já se obávám, já jsem to schválně řekla, aby bylo vidět, že pokud nejste ponořeni do nějakého detailu, tak je to dost komplikované a nechtěli jsme, aby si najímali daňového poradce nebo někoho, kdo jim to bude muset nastavovat. A to je přesně to, co atraktivitu tohoto atraktivního institutu snižuje, protože si myslím, že teď bychom jim právě měli pomoci, je tady krize, jsou tady obrovské problémy, oni po těch dvou letech covidu řeší další problémy s fakturami za energie, s inflací, a tady bychom se měli snažit jim ulevit.

Proto jsem podala dva pozměňovací návrhy. Děkuju za to, že podpoříte, a ministerstvo podpořilo, vrácení pojistného. Ano, dává to smysl. Spolupracovala jsem na nich s vaším vědomím s aparátem, s panem náměstkem Koubou. Dává to smysl. Jenom pro kolegy řeknu, že když někdo přejde do nižšího pásma, takže platil vlastně více, větší daň a vyšší sociální a pojistné v tom paušálu, tak se mu podle toho původního návrhu měla vracet daň, ta poměrná část, ale nikoliv pojistné. Tímto to narovnáme. Děkuju.

Nebudu to dále rozebírat a je to určitě správný krok a z vaší strany pragmatický přístup.

Chtěla jsem ještě zavést - a navrhla jsem to v pozměňovacím návrhu - dvě pásma. Je pravda, že mezi tím druhým - chtěla jsem zrušit to třetí pásmo - by tam vznikla určitá skupina podnikatelů, třeba i těch, říkejme jim, "bohatších" - když jsme o tom diskutovali s panem náměstkem Koubou - kteří by platili místo, myslím, 25, tak 16 tisíc. Ale ta skupina je tak minoritní, že by to za to zjednodušení toho systému prostě stálo. Takže já ještě nechávám na vaší úvaze, zda nepomoci. Dopad do rozpočtu jsou nízké desítky milionů, jak mi uvedl aparát Ministerstva financí. Když to porovnáme třeba s tím, co by odsál ten hazard, tak si myslím, že by to stálo za to pomoci jim v té jejich nelehké činnosti.

Tak, tolik, prosím, k daňovému balíčku obecně. Všechny ty další věci, o kterých mluvil pan ministr, vítáme. Já bych snad zmínila ještě prodloužení zrychlených odpisů. Naše vláda to tehdy tady prosadila v době covidu. Jsem ráda, že jste na to navázali. Je to určitě dobrá věc a podnikatelé to velmi vítají.

Teď, prosím, k tomu zlatému hřebu dnešního programu. Tady prostě musím říct - a tady budu už jenom kritická - že tady absolutně jste, pane ministře, nezvládl bezprecedentním způsobem to vytvoření zcela nové daně formou vlastního pozměňovacího návrhu. O chaosu na burze jsme mluvili, to teď nechám být. Chaos v médiích, chaos ve vládní koalici. Vlastně tím hlavním důvodem, který to způsobil, je situace, která se zvolila k přijetí takové daně.

Když pominu fakt, že dávno mohla být připravena, že tady Evropská unie vydala k tomu nějaké parametry už někdy v únoru letošního roku, že jsem vám i nabízela debatu, když to projde zrychleným připomínkovým řízením, už dostaneme připomínky míst, jako je Česká národní banka, jako je bankovní asociace, jako je Hospodářská komora, Komora daňových poradců, jako je Svaz průmyslu a dopravy.

Když to projde výbory, Legislativní radou vlády, která by se na to měla podívat i z dalších úhlů, jako jsou ústavněprávní hlediska, tak nebudeme tady dělat problémy a byť třeba se nám některé věci nelíbí a snažíme se je napravit, tak jsem byla ochotna se s vámi bavit i o zkrácení lhůt. Protože je mi jasné, že zákon o dani z příjmu musí být vždy, nebo daňová změna na dani z příjmu, musí být vždy účinná od 1. ledna následujícího roku. Nicméně nic takového se neudálo.

Já si myslím, že se to neudálo z pragmatických důvodů, že prostě buď to nemáte, což je velmi pravděpodobné, anebo prostě vám to nehraje do karet. Takže tento způsob byl rychlý - sice zatížil daňový balíček, který všichni vítáme - rychlý pro vás a pro vás z vašeho pohledu bezbolestný. Já si teda nemyslím, že to je bezbolestné, protože ta bezbolestnost je z vašeho pohledu měřena tím krátkodobým hlediskem. Z dlouhodobého hlediska nebo delšího hlediska si myslím, že narazíte. Nemám z toho radost, protože s vámi narazí celá tato zem, hlavně rozpočet.

Poukazují na ty pofidérní predikce, ke kterým vlastně nic nemáme kromě ujištění, že to dělali experti Ministerstva financí. Ale neviděla jsem nic, kde by se to mohlo verifikovat. Na rok 2023 to má být zhruba 85 miliard. Zpochybňují to i ekonomové, tak jak sleduji ve veřejném prostoru ty debaty. Dokonce poradce pana premiéra pan Křeček řekl, že to je paskvil přímo, cituji přímo z jeho slov. Dohromady za léta 23, 24 a 25 to má být asi 150 miliard. Teď to není těch 150 miliard, které kritizuji v rozpočtu 2025. To je jiných 150 miliard, vysčítaná daň z mimořádných zisků v roce 23, 24 a 25. Já bych spíš řekla, že přání je otcem myšlenky.

Takže nepředvídatelnost - vzpomínáte si na to programové prohlášení vlády, jak má být předvídatelné, to daňové prostředí. Já chápu, že jsme v nějaké složité době, ale i v té složité době máme komunikovat s odbornými svazy, komorami, s opozicí. Vždyť to přece je zájem celé země. Takže nepředvídatelnost vládnoucí pětikoalice, která si na tom dle svých slov a slibů zakládá, ale vůbec to tak podle činu nevypadá.

To, co tady rozpoutali vládní poslanci ohledně zdaňovacího období, případné retroaktivity limitu, od jakého se na podniky bude vztahovat daň z mimořádných zisků, je naprostá katastrofa. Navíc zavedení daně z mimořádných zisků může být spojeno s řadou negativních dopadů, primárně například v bankovním sektoru. Já se bojím, aby tuto daň nakonec nezaplatili občané, například ve zvýšených poplatcích za bankovní služby nebo ve zdražení úvěrů či jejich částečné nedostupnosti. Neslyšela jsem od ministra financí žádné záruky, že se tak nestane. Proto jsme chtěli připomínkové řízení, proto jsme chtěli slyšet názor i té druhé strany. Tuto stranu mince ale odmítá pětikoalice diskutovat. Jak s námi v Poslanecké sněmovně, tak ale i s našimi občany nebo zástupci firem.

Dalším faktem, nad kterým se musím pozastavit, je to, proč vládní pětikoalice čekala tak dlouho s řešením energetické krize. Proč čekala tak dlouho, když měla od března návrh od Evropské komise. Místo toho, aby vláda řešila energetickou krizi, se radši rozhodla zabývat politickým zrušením EET nebo ovládnutím České televize a Českého rozhlasu, což se tady řešilo tento týden v úterý. Faktem je, že vládě stačilo poslouchat naše Poslanecké návrhy nebo s námi spolupracovat - nemusí nás poslouchat, spolupracovat - na zmírnění dopadů energetické krize na naše občany. Mohla zastropovat ceny u výrobců a tím ušetřit desítky miliard korun ve státním rozpočtu.

To, že návrh ministra Stanjury nepočítá v bankovním sektoru se zdaněním všech významných bank u nás, ale jenom se zdaněním šesti bank, je také problém. Ostatně preferování zájmových skupin jsme zde viděli v přímém přenosu při snaze snížit zdanění hazardu, které mělo nebo zatím pořád je součástí tohoto daňového balíčku a které veřejně ministr financí Stanjura podpořil. Ale po naší dramatické medializaci tohoto neuvěřitelného návrhu bude snad návrh na snížení hazardu stažen. Čerpám z veřejných zdrojů. Ale to, že tato pětikoalice hraje ve prospěch zájmových skupin a ne ve prospěch českých občanů, je již nyní zcela jasné.

Dalším zamýšleným dopadem daně z mimořádných zisků je faktická novelizace rozpočtového určení daní. Daň z mimořádných zisků je totiž ve státním rozpočtu uvedena jako součást daně z příjmu právnických osob. To je v pořádku, to nekritizuji. Ale daň z příjmu právnických osob je daní sdílenou s kraji a obcemi. Jenže s tímto samotný návrh poslance Stanjury vůbec nepočítá. Opět neakceptovatelné.

Bude o tom mluvit ještě moje kolegyně, paní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová. Ale vzpomínáte si tady na ty někdy až hysterické výstupy v minulém volebním období, zejména poslanců z tehdy opozičního hnutí STAN? Vzpomínáte si i na další? Když jsme tady zaváděli kompenzační bonus, pomáhali živnostníkům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří žijí v těch městech a v těch obcích a vysvětlovali jsme tehdy, že jim pomáháme, aby dál mohli platit daně, dál existovat a všem se to vrátí, jak jsme tady byli tlačeni do kompenzací.

Nakonec jsme je dali velkoryse, ty kompenzace. Když se potom spočítalo zpětně, kolik uplynulo z těch sdílených daní díky kompenzačnímu bonusu neboli tak zvané minusové dani z příjmu fyzických osob, tak jsme je kompenzovali dvojnásobně. V další vlně jsme dokonce zavedli princip, že se každé čtvrtletí kompenzovalo více než 80 % z toho, co stát zaplatil živnostníkům žijícím na půdě těch měst a obcí. Když jsme tady řešili zrušení superhrubé mzdy, která zase pomohla těm zaměstnancům, kteří žijí v těch městech a v těch obcích, tak jsme museli díky kompromisu změnit rozpočtové určení daní. Já jsem za to ráda. Díky tomu po všech těch krizích kraje, města a obce hospodaří v přebytku a zvládají to. Neumím si představit, co by se tam dneska dělo. Ale jestli se zvládá energetická nebo možná i migrační krize, tak právě díky nim. A oni mají také zvýšené náklady. A dnes naopak slyšíme názory zástupců ze STAN, kteří mluví jinak, starostové. Už je to nezajímá, už jsou tam, kde chtěli být a boje si nechají zase, až budou v opozici.

Navíc v důsledku toho, že je nová daň zavedena jen jako poslanecký návrh, nedochází nebo ani nemohlo dojít k vytvoření hodnocení dopadu regulace, zkráceně se tomu říká RIA. Já si nepamatuji, skutečně nepamatuji období, kdy vznikala nová daň, nová daň, aniž by tady byla RIA a posuzovala to příslušná část komise legislativní rady vlády. A právě proto je objem finančních prostředků konstatován ryze formálně, aniž by jeho odhad vycházel z reálných skutečností, takže není možná ani elementární pravděpodobnost možnosti dosažení těchto částek, což je samozřejmě politická odpovědnost zejména ministra financí, ale i vlády.

Právě proto jsem navrhla, z naprosto pragmatických důvodů, dokonce jsem zaznamenala i docela pozitivní hodnocení i ve veřejném prostoru, aby ta daň platila jenom pro rok 2023. Copak my víme, co bude v roce 2024? Sám pan ministr říká, jak je to zatíženo a já mu dávám za pravdu. Já nevolám po tom, co jsem tady slýchávala za covidu - musíte mít přesné modelové situace a případy, jak ten vir půjde, kam půjde, kdy se vrátí, kdy udeří. Nevolám po tom, ale říkám, udělejte to na rok 2023 a když se ta situace někam vyvine - já se modlím, aby se nevyvinula hůř - tak se tady pojďme domluvit a připravme řádný návrh. To přece je fér. Můžeme to prodiskutovat, sednout si k tomu. Ale proč 2024, 2025? My nevíme, co bude, sám to říkáte, že nevíme, co bude v této době. Takže nezatěžujme, ani ty dotčené subjekty nezatěžujme a pojďme to připravit pořádně.

Tak já doufám, že pětikoalice dodrží to, co slíbila, stáhne návrh na snížení zdanění hazardu. Čekala jsem, že pan ministr v té své úvodní řeči - třeba se to ještě dovíme - řekne vlastně, protože on se vyjadřoval k některým pozměňovacím návrhům, převážně byly tedy z řad opozice, ale mě by zajímala hlavně ta zásadní věc. On mluvil o svém pozměňovacím návrhu, ale tam jsou další pozměňovací návrhy, které se týkají nebo je podali vládní poslanci a ty diametrálně mění parametry jeho pozměňovacího návrhu. A pokud koalice spolu ještě mluví a debatuje, tak by nám mělo být jasně řečeno, co je jejím společným návrhem, abychom si vlastně mohli rozmyslet, jak se k tomu společnému návrhu postavíme. Protože zatím jsme měli akorát hodinu na to, abychom před těmi čtrnácti dny připravili pozměňovací návrhy. To je práce této pětikoalice, pro mě obrovské zklamání. Děkuji vám. (Potlesk v části sálu.)

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Tomáš Czernin byl položen dotaz

Válka na Ukrajině

Pane senátore, opravdu věříte tomu, že má Ukrajina šanci Rusko porazit, a že ji USA a ostatní budou podporovat do nekonečna? Nechápejte mě špatně, přeji si, aby Ukrajina Rusko porazila, ale myslím, že je to dost nereálná vize. A co mě ještě na vašem komentáři zarazilo je, že v něm vůbec nepíšete o m...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Mašek (ANO): Nepřehání se to už s tou propagandou?

8:19 Mašek (ANO): Nepřehání se to už s tou propagandou?

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na tvrzení, zveřejněná v médiích, že díky ukrajinským u…