Senátor Vilímec: Senát se snažil nalézt s ministerstvem kompromisní variantu

10.11.2020 17:15

Projev na 62. schůzi Poslanecké sněmovny 10. listopadu 2020 k návrhu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti

Senátor Vilímec: Senát se snažil nalézt s ministerstvem kompromisní variantu
Foto: ODS
Popisek: Vladislav Vilímec
reklama

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážená paní místopředsedkyně vlády, vážené paní poslankyně a páni poslanci,

Senát Parlamentu České republiky mne pověřil, abych odůvodnil vrácení sněmovního tisku 1055, tedy onoho návrhu zákona o kompenzačním bonusu, a to se Senátem schválenými pozměňovacími návrhy.

Předně bych chtěl uvést, že Senát v zásadě akceptoval rozsah kompenzací i nastavené podmínky spojené s vyplacením kompenzačních bonusů. Respektoval záměr předkladatele, že tentokrát institut kompenzačního bonusu není nastaven tak plošně, jako to bylo v jarních měsících. Pozměňovací návrhy Senátu jsou dva. Také nerozšiřují okruh subjektů kompenzačního bonusu. Senát však podrobně posuzoval, zda § 8 - to je to vyloučení z kompenzačního bonusu - nemůže působit v některých případech na kompenzační subjekty příliš tvrdě, když vylučuje nárok za kalendářní den, za který subjekt kompenzačního bonusu obdržel v České republice jinou podporu související se zmírňováním následků výskytu koronaviru. Neslučitelnost s jinými druhy podpory může v některých případech skutečně působit značné obtíže. (Velký hluk v sále.)

My jsme si vědomi samozřejmě, že aktuální časové parametry třeba rozhodného období dotačního programu COVID Nájemné nevedou k překrývání podpory s kompenzačním bonusem. Toho si je Senát vědom. Na druhé straně dobře víme, že od doby projednávání Senátu byl prodloužen nouzový stav. Možná bude prodloužen i dále. A může dojít samozřejmě i rozšíření, nebo nelze vyloučit rozšíření programu COVID Nájemné. A pak by se ty nároky mohly střetnout. A myslím si, že máme čerstvou zkušenost z období pandemie a že nám ukazuje velké poučení, že nemůžeme spoléhat na to, že současný stav bude rychle překonán. Může trvat týdny. Skutečně. A pak je dobré mít oporu v zákonu a v případě alespoň nájemné připustit možnost čerpat jak kompenzační bonus, tak i podporu z COVIDu Nájemného. Protože pokud by to nebylo, tak řada subjektů se dostane do velmi obtížné situace a bude postavena před velmi nelehkou volbu.

Senát tedy doplňuje nebo navrhuje doplnit do § 8 takovou legislativní úpravu, která znamená, že nárok na kompenzační bonus je slučitelný s podporou obdrženou v České republice, která slouží k úhradě nájemné. To je ten první návrh. Myslím si, že je třeba se připravit i na ne úplně příznivý vývoj, i když já bych byl rád, kdyby ta současná situace byla zvládnuta v řádu jednotlivých dnů, ale asi to tak nebude.

Ten druhý návrh, o kterém tady tak obšírně mluvila paní ministryně, se týká rozšíření tohoto návrhu zákona i o vyplacení příspěvku krajům, protože v Senátu o tom mluvíme velmi často, tady jsem o tom taky mluvil. Je evidentní, že způsob výplaty kompenzačního bonusu je poměrně hrubý, předem neavizovaný zásah do struktury rozpočtového určení daní. Paní ministryně zde mluvila o tom, že jinak to neumíme. Ministerstvo financí si v roce 2017 zkomplikovalo úlohu, když prosadilo do rozpočtových pravidel, že žádnou dotaci nemůže poskytnout bez toho, že by nebyla učiněna předchozí výzva, dokonce ani žádnou návratnou finanční výpomoc. Tehdy jsem na rozpočtovém výboru upozorňoval, že může přijít nedej bože nějaká krize a vláda nebo Ministerstvo financí nebude mít po ruce žádný instrument, který může použít k rychlé a účinné pomoci. (Velký hluk v sále.)

Vláda ho nalezla. Je to takový instrument napolo čistý, protože to je vracení jaksi daně ze závislé činnosti. A všichni dobře víme, že daň z příjmu ze závislé činnosti je takzvanou sdílenou daní. A tím, že se vrací inkaso daně, tak v zásadě to přináší obrovský dopad nejen do státního rozpočtu, ale i do rozpočtu obcí i krajů. Jenom pro ilustraci, ve druhém týdnu, nebo dubnovém (nesrozumitelné) týdnu na dani ze závislé činnosti vlastně nedošlo vlastně k žádnému výběru. To znamená, poprvé po 25 letech ani obce ani kraje nedostaly v rámci inkasa žádné prostředky na dani ze závislé činnosti. To je poprvé, co se to vlastně vůbec stalo. A myslím si, že jak vláda a Ministerstvo financí, tak samozřejmě Sněmovna i Senát musejí hledat způsob, jak tyto evidentní dopady kompenzovat. Konec konců Senát už v souvislosti s daňovým balíčkem vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem na výplatu kompenzačního příspěvku obcím ve výši 1 200 Kč. Vláda k tomu pak přidala ještě 50 v souvislosti s rozšířením subjektů kompenzačního bonusu. A teď paní ministryně financí mluví, že obce byly velkoryse kompenzovány. Jak Senát, tak nakonec vláda vycházela z původních odhadů Ministerstva financí dopadů ve výši 45 miliard. Tak Ministerstvo financí si teď nemůže stěžovat, protože to byla čísla Ministerstva financí.

Pokud se týká současného pozměňovacího návrhu příspěvku krajům, musím říct, že Senát se snažil nalézt s Ministerstvem financí nějakou kompromisní variantu. Paní ministryně dobře ví, byla dvakrát na jednání hospodářského výboru, původní návrh byl 400 Kč. Pak jsme po pečlivé úvaze při vědomí současných aktualizovaných údajů dopadů, které skutečně přináší ta platba kompenzačního bonusu, zvolili 300 Kč. Šli jsme na nejzazší mez kompromisu. Já to považuju za elementární výraz určité slušnosti státu, serióznosti státu vůči krajským samosprávám. Za elementární výraz. Nemůžu to jinak říci.

Co se týká nějakých dalších prostředků, které dostaly kraje, ano, dostaly. To nebudu popírat. Nevím, jestli to bylo zrovna 21 miliard. Mně to z těch každoměsíčních údajů, které Ministerstvo financí publikuje, jako nijak nevyplývá, že by to bylo 21 miliard. Ale v případě třeba Plzeňského kraje, kde jsem byl zastupitelem, tak to bylo celkem asi 145 milionů Kč. Tak nevím, kde by se těch 21 miliard vzalo, pokud do toho nepočítáme v minulých letech obvyklou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, jinak se k těm 21 miliardám, paní ministryně, nedostanete.

Ale nechci teď o tom mluvit. Probírali jsme to v Senátu dlouho. My jsme zvolili skutečně variantu, která kompenzuje jenom to, co vlastně - já nechci použít slovo sebrala, ale ten dopad, který přinesla ta výplata kompenzačního bonusu, jenom ta vratka daně ze závislé činnosti v případě krajů. Nic víc. Kraje nedostanou nic navíc. Považuji to za - a konec konců paní ministryně to potvrdila v Senátu; škoda, že to nepotvrdila tady ve Sněmovně, docela jsem to čekal - férový návrh. Přesně tato slova použila paní ministryně v Senátu. Ano, považuji to skutečně za racionální, rozumný návrh. Tento návrh má podporu Svazu měst a obcí a dalších profesních organizací obcí, jako jsou Sdružení místních samospráv, a dalších profesních spolků.

Anketa

Věříte, že islámské radikály lze převychovat?

1%
99%
hlasovalo: 12252 lidí

Těch 300 korun přináší dopad do státního rozpočtu asi 3,2 miliardy a i v krajích s nejmenším počtem obyvatel, jako je třeba Karlovarský kraj nebo Liberecký kraj, Vysočina, Pardubický kraj, tak kompenzuje alespoň ty skutečné výpadky na dani ze závislé činnosti. Nic víc. Je to víceméně minimální varianta. Já jsem naprosto přesvědčen, i když samozřejmě zodpovědnost má paní ministryně, že je to varianta ufinancovatelná i ze schváleného státního rozpočtu s tím obrovským schodkem.

Víte, často v souvislosti s debatou o příspěvku krajům se uvádělo, že se jedná o takové nějaké předvolební téma. Nebyla a není to pravda. Dnes máme již po krajských volbách. Podívejte se, já jsem už dnes odstupující radní Plzeňského kraje, nebyl jsem ani zvolen zastupitelem, ale nic to nemění na mém názoru, že prostě je na místě, je to slušnost, těm krajům ty výpadky daní -

Děkuji, pane místopředsedo. Já už to zkrátím. Myslím, že není třeba už dále věci dodávat. Jsem přesvědčen, že neexistuje žádný argument proti adekvátní podpoře krajů v situaci, kdy stát uměle zasáhl do systému rozpočtového určení daní a výrazným způsobem ovlivnil autonomní (?) vývoj daňových výnosů krajů a obcí. Tu podporu dostaly obce. Teď je na místě, aby ji dostaly i kraje. Žádám vás proto o podporu tohoto pozměňovacího návrhu Senátu. Víc k tomu nechci dodávat.

Často paní ministryně mluví, že je potřeba, abychom se z té současné krizové situace proinvestovali. Tak asi v případě krajů, pokud jim vezmeme peníze, tak se těžko mohou proinvestovat. Konec konců, poslední poznámka, jenom abyste si to uvědomili, návrh státního rozpočtu, který budete v příštím nebo v tomto týdnu projednávat, předpokládá schodek hospodaření krajů ve výši asi 1,5 nebo 2 miliardy korun. Takže skutečně rozpočty krajů bezedné nejsou a já vás proto žádám, abyste přistoupili na minimální kompenzaci těch výpadků, tak jako se to udělalo ve větším rozsahu i v případě obcí.

Děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Piráti a STAN: Chceme chránit peněženky občanů, bezpečnost země a lepší podporu vědců

6:37 Piráti a STAN: Chceme chránit peněženky občanů, bezpečnost země a lepší podporu vědců

Piráti a Starostové dnes na jednání premiérovi Andreji Babišovi předložili požadavky ohledně rozšiřo…