Seznamte se s kandidáty ANO do Evropského parlamentu

05.03.2014 17:52

Eurovolby se blíží. Přečtěte si profily lidí, kteří se ucházejí o vaše hlasy. Stejně jako v parlamentních volbách, klade hnutí ANO důraz na to, aby naši kandidáti nebyli "zasloužilí" politici, ale skuteční experti, kteří dokážou nejlépe hájit zájmy České republiky v Evropě.

Seznamte se s kandidáty ANO do Evropského parlamentu
Foto: red
Popisek: Politické hnutí ANO

1. Pavel Telička – 48 let, PF UK, velvyslanec, Státní tajemník pro evropské záležitosti, 1. náměstek ministra zahraničních věcí, hlavní vyjednávač přistoupení ČR k EU, člen Evropské komise, obdržel od prezidenta Václava Havla Pamětní medaili za přínos integraci České republiky do EU, po odmítnutí nabídky stát se ministrem zahraničních věcí v letech 2005 – 2013 společník poradenské firmy, evropský koordinátor pro transevropské sítě, bývalý dlouholetý člen poradního orgánu EK, ze kterého rezignoval z důvodu politické angažovanosti, v ANO se angažuje od léta 2013, žije ve Středočeském kraji.

2. Petr Ježek – 49 let, VŠE Praha, diplomat s dlouholetými zkušenostmi s problematikou EU, 2001-2003 vrchní ředitel sekce EU na MZV a zástupce státního tajemníka pro evropské záležitosti, 2003-2004 ředitel sekce předsedy vlády. Předtím dobrovolník monitorovací mise EU ve válečné bývalé Jugoslávii, ředitel odborů EU na MZV, politický rada a zástupce velvyslance na Misi ČR při EU odpovědný mimo jiné za vztahy s Evropským parlamentem, obdobně jako P. Telička se zúčastnil množství summitů EU a zasedání Rady EU a bezpočtu dalších jednání. Po rezignaci z funkce ředitele sekce předsedy vlády v letech 2005-2013 podnikatel, společník poradenské firmy. V ANO se angažuje od léta 2013, zapojil se do parlamentních voleb, koaličních jednání na expertní úrovni a přípravy voleb do EP, je spoluautorem volebního programu. Žije v Praze.

3. Dita Charanzová – 38 let, FMV VŠE, diplomatická škola v Madridu, diplomatka, podílela se na přípravách ČR na přistoupení k EU, v letech 2005 – 2009 vedla na SZ ČR při EU tým pro obchodní a rozvojovou politiku, během předsednictví ČR v EU předsedala výboru Rady EU pro obchodní politiku, v současnosti televizní redaktorka Rady Evropy (manžel je velvyslancem ČR při RE), žije v Praze a Štrasburku.

4. Martina Dlabajová – 37 let, politologie na Univerzitě v Padově, podnikatelka (mezinárodní poradenství včetně zkušeností z Bruselu), v současnosti předsedkyně Regionální hospodářské komory ve Zlíně, ředitelka Zlínský zámek o.p.s., prezidentka Rotary klubu ve Zlíně, dříve mimo jiné projektový manažer Czechinvest, žije ve Zlínském kraji, který ji také navrhuje.

5. Ivan Jančárek – 49 let, Institut mezinárodních vztahů v Moskvě, velvyslanec v Dánsku a Brazílii a dalších zemích Latinské Ameriky, v současné době vrchní ředitel sekce mimoevropských zemí na MZV, dříve vrchní ředitel sekce EU na MZV, jeden z nejvýraznějších současných českých diplomatů, žije v Praze.

6. Jiří Šír – 40 let, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity, obor všeobecné zemědělství, diplomat zemědělského úseku SZ ČR při EU, dříve poradce náměstka ministra zemědělství pro společnou zemědělskou politiku, předtím poradce ministra zemědělství, vedoucí úseku zemědělství na SZ ČR při EU, během českého předsednictví v EU předseda Zvláštního zemědělského výboru, pochází z Karlovarského kraje, nyní žije v Bruselu, navržen místopředsedou Faltýnkem.

7. Naděžda Šišková - 57 let, PF MU v Brně, vedoucí katedry evropského a mezinárodního práva PF UK Olomouc, expertka Evropské komise, předsedkyně České asociace pro evropská studia, dříve advokátka a vedoucí podniková právnička Akademie věd, autorka řady odborných publikací, ukrajinská národnost, kandidátka Olomouckého kraje, kde také žije.

8. Marie Kaufmannová – 54 let, FF UK, postgraduální studium psychologie a pedagogiky, postgraduální studium v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, expertní činnost pro Evropskou komisi a vládní orgány v ČR a zahraničí v oblasti regionální politiky, poradenská firma EVASCO, expertka na evaluaci programů, projektů a politik, dříve MŠMT, Ministerstvo vnitra Nizozemska, FF UK, navržena místopředsedkyní Jourovou, žije v Praze.

9. Lukáš Štěpánek – 32 let, doktorát na VŠE v oboru finance, Community of European Management Schools, Norwegian School of Business Administration, několik let pracoval ve Vienna Insurance Group ve Vídni, a to v různých pozicích – mj. coby asistent člena představenstva, dále jako Investor Relations Manager nebo v generálním sekretariátu skupiny, je kandidátem kraje Vysočina, žije v Praze a Vídni.

10. Jan Smitka – 42 let, MBA Senior Executive Nottingham Trent University, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity, marketing a management, ředitel pro ČR, MR, Slovensko a exportní země v Nutricia Advance Medical, dříve Centroglob s.r.o. a Madeta, kandidát Jihočeského kraje, kde také žije.

11. Monika Červíčková – 47 let, Vysoká škola hotelová, podnikatelka, Agentura HM, zakladatelka Sdružení PLUS 50 o.s., značné zkušenosti z nevládní sféry a především sociální oblasti, dříve Tuzex a další, členka oblastní organizace ANO v Praze, kandidátka Prahy, kde také žije.

12. Irena Langrová – mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví na Metropolitní univerzitě v Praze, Institut průmyslových práv, od 2009 jednatelka a společník firmy Langrova s.r.o., spolupracuje s Úřadem pro harmonizaci vnitřního trhu EU a Evropským patentovým úřadem, soudní znalec, předsedkyně oblastní organizace ANO a místopředsedkyně Plzeňské krajské organizace, kandidátka Plzeňského kraje, kde také žije, nechce kandidovat v komunálních volbách.

13. Pavel Szturc – 52 let, VŠB – Technická univerzita, majitel a jednatel firmy ForSTEEL, dříve národní expert ve Výzkumném fondu uhlí a oceli při GŘ pro výzkum a rozvoj EK, předtím Vítkovice – Výzkum a vývoj, v případě nezvolení vhodný kandidát do komunálních voleb, kandidát Moravskoslezského kraje, kde také žije.

14. Lenka Střálková – 46 let, VUT Brno, fakulta elektrotechnická, zodpovědná za vztahy s veřejností v regionu EMEA ve společnosti ON Semiconductor, dříve manažerka marketingu společnosti PAMA v Rožnově, členka ANO, kandidátka Zlínského kraje, kde také žije, v případě nezvolení vhodná kandidátka do komunálních voleb.

15. Václav Víška – Pedagogická fakulta UP Olomouc, Univerzita Hradec Králové – statutární zástupce děkana na pedagogické fakultě, proděkan pro studijní záležitosti, American College ofSurgeons, Národní institut pro další vzdělání při MŠMT, další odborná práce pro MŠMT, kandidát Hradeckého kraje, v případě nezvolení vhodný kandidát do komunálních voleb.

16. Miroslav Bauer – 58 let, CMC Čelákovice/University of Calgary – MBA, VŠE Praha – postgraduální studium v oboru zahraniční obchod, ČVUT, fakulta elektrotechniky, interim manažer v oblasti řízení, nákupu, prodeje a marketingu ve společnosti Interimbest a.s., dříve Gravity Group a.s., COLSYS – Automatik, obchodní ředitel ECM Facility/STRABAG, obchodní ředitel Weidmüller, ČKD Trakce a Omnipol (nikoliv v oblasti zbraní), kandidát Středočeského kraje, kde také žije.

17. Miroslava Bavorová – 38 let, Česká zemědělská univerzita, vědecká spolupracovnice na Georg August Univerzitě v Göttingenu (katedra zemědělské ekonomie a venkovského rozvoje), vědecká spolupracovnice na Univerzitě Martina Luthera v Halle-Wittenbergu (katedra řízení podniků v zemědělství), účastnice řady mezinárodních projektů, hodnotitelka projektů z EU fondů, kandidátka Libereckého kraje, kde také žije.

18. Pavel Zůna – 52 let, Vysoká škola vojenská, obor vojenská chemie, Centrum bezpečnostní politiky v Ženevě, Vojenská škola pozemního vojska USA, doktorát z ekonomie a managementu, diplomat – vojenský přidělenec ve Velké Británii a Belgii, zastupoval ČR ve dvou výborech NATO a jednom výboru EU, kandidát Jihomoravského kraje, kde také bydlí, v případě nezvolení možný kandidát do komunálních nebo senátních voleb.

19. Milan Jankovský – 28 let, FMV VŠE, specializace mezinárodní obchod a malé a střední podnikání, zástupce ředitele pro marketing a manažer pro PR ve společnosti Ekospol, člen ANO, doporučen místopředsedkyní Jourovou, žije v Praze, v případě nezvolení vhodný kandidát do komunálních voleb.

20. Ivan Indráček – 50 let, ČVUT, zaměstnanec Metroprojektu, dříve zást. ředitele na MŽP, dlouhodobě v obchodě s pohonnými hmotami, Společenství čerpacích stanic, člen Mensa, člen obecního zastupitelstva v Desné, člen ANO, kandidát Libereckého kraje, kde také žije.

21. Jan Bárta – 32 let, ZČU Plzeň, Fakulta aplikovaných věd, ZPA Industry a.s., vedoucí oddělení řídících systémů, účast na projektech v zahraničí, kandidát Karlovarského kraje, kde také žije, v případě nezvolení vhodný kandidát do komunálních voleb.

22. Kamila Bláhová – 38 let, Metropolitní univerzita Praha - mezinárodní vztahy a evropská studia, vedoucí sekce lidských zdrojů v Kyocera Solar Europe s.r.o., předtím asistentka gen. ředitele pro Rafinérii Litvínov a administrativní pracovnice v Generálním sekretariátu Rady EU, kandidátka Ústeckého kraje, kde žije.

23. Tomáš Prekop – 34 let, bakalářské a magisterské studium ekonomického zaměření, magisterské studium mediálních a komunikačních studií, MBA, Bankovní institut vysoká škola Praha a.s., odborný asistent katedry informačních technologií, daňový poradce, dříve výhradní pojišťovací agent ČP pro Karlovarský kraj, člen ANO, kandidát Karlovarského kraje, v případě nezvolení vhodný kandidát do komunálních voleb.

24. Radek Hloušek – 36 let, Obchodní akademie Třeboň, manažer prodeje zahraniční firmy Ruhl GmbH, členem ANO od 2011, předseda oblastní organizace J. Hradec, člen Předsednictva ANO, kandidát Jihočeského kraje, kde také žije, v případě nezvolení vhodný kandidát do komunálních voleb.

25. Jaroslav Špaček – 49 let, Vysoká vojenská letecká škola v Košicích, prošel řadou vojenských funkcí a do zálohy odešel v roce 2008 z pozice náčelníka vrtulníkového a dopravního letectva na Sekci rozvoje druhů sil GŠ AČR, v letech 2000 až 2003 sloužil na velitelství NATO RHQ AFNORTH v Nizozemsku, od 2009 pracuje v Alfa Helicopter.

26. Martin Mata – ČZU – Provozně ekonomická fakulta, obor veřejná správa a regionální rozvoj, hospodářská politika, Institut manažerské ekonomie, vedoucí logistiky ve společnosti CzechPark Manufacturing and Merisant Company, dříve mistr výroby tamtéž, předtím mistr výroby v Kone Industrial s.r.o., několik let žil a pracoval v Řecku, kandidát Ústeckého kraje, kde také žije, v případě nezvolení vhodný kandidát do komunálních voleb.

27. Milan Závada – 23 let, student FSV UK, dobrá odbornost v EU problematice, podnikatel, dříve pomáhal v domech pro seniory u dlouhodobě nemocných, odešel pro neshody z TOP, v případě nezvolení vhodný kandidát do komunálních voleb.

28. Erik Mikuš – 39 let, Vojenská akademie Brno, Fakult letectva a PVO, VUT Brno, Fakulta podnikatelská, projektový manažer IBM GSDC, Brno, předtím např. výkonný ředitel GX SOLUTIONS BOHEMIA s.r.o., Frýdek – Místek, Praha, kandidát Jihomoravského kraje, kde žije.

29. Karel Schmeidler – ČVUT, Fakulta architektury, sociologie na UK, pracoval dlouhá léta ve výzkumu v oblasti architektury, také v ústavu tvorby občanských a bytových staveb a urbanismu, v Centru dopravního výzkumu, byl zapojen do evropských výzkumných projektů, je seznámen s věcnou a finanční problematikou evropské vědy, člen ANO, kandidát Jihomoravského kraje.

30. Antonín Skoumal – 67 let, Vysoká škola ekonomická Praha, fakulta obchodní, praxe v zahraničním a ve výkonných a řídících funkcích ve výrobních podnicích a dříve v podnicích zahraničního obchodu, kandidát Jihomoravského kraje, kde žije.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: ANO

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Premiér Babiš: V Bílém domě máme o co bojovat

18:05 Premiér Babiš: V Bílém domě máme o co bojovat

Komentář na facebookovém profilu k návštěvě Spojených států