TOP 09: Jsme připraveni podílet se na přípravě a realizaci Strategie bydlení 2016-2026

25.01.2016 15:44

Představujeme Stanovisko TOP 09 ke konceptu Strategie bydlení 2016-2026 v Brně.

TOP 09: Jsme připraveni podílet se na přípravě a realizaci Strategie bydlení 2016-2026
Foto: top 09
Popisek: Logo TOP 09

POPIS PROBLEMATIKY A DOSAVADNÍ POSTUP

Začátkem loňského roku (2015) jsme připravili a poslali stanovisko našeho klubu k privatizaci obecního bytového fondu. Nedostali jsme však žádnou reakci na naše stanovisko, připomínky  či návrhy.    V loňském roce byla de facto pozastavena privatizace obecního bytového fondu a byla zrušena Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor. Při projednávání tohoto bodu i na dalších jednáních Zastupitelstva města Brna jsme upozorňovali na potřebu aktualizace Strategie bydlení města Brna (2009) a Generelu bydlení města Brna (2008), které jsou přímo dotčeny změnou přístupu města v oblasti privatizace.  

Obdrželi jsme tři materiály ke stanovisku:

 • Strategie bydlení města Brna
 • Porada primátora prodej
 • Domy do prodeje s náklady na opravy bytů Pasporty

OBECNÉ PŘÍPOMÍNKY

1) Strategie bydlení města Brna nelze brát jako koncepční materiál. Analytická  část nemá vypovídací hodnotu. Z tohoto dokumentu je patrné, že se neprojednával se všemi možnými dotčenými. Ty by definovali svoje problémy, návrhy a plány. Na základě tohoto konsenzu by měla být vize, strategické cíle, nástroje, akční plán. Z analytické i návrhové časti není patrný územní průmět. Nepracuje se s vzájemnými provazbami. Mnoho problematik je nastřeleno a není zcela jasné, jak se s tím pracuje. Chybí popis principů a nástrojů. Tento dokument by měl posloužit jako základ pro přípravu „skutečné“ Strategie bydlení města Brna 2026.

2) Materiál Porada primátora prodej byl zřejmě  brán jako informační materiál. Z tohoto materiálu není zcela jasné, zda zvolený proces bude pro zájemce přetaven do nějakého řídícího dokumentu.

3) Domy do prodeje s náklady na opravu bytů Pasporty byl zřejmě také brán jako informativní materiál. V tomto dokumentu chybí, kdo spravuje dané bytové domy, jaká je výše nájemného, zda jsou zde nebytové prostory a případně kolik je volných bytů.  

DOPORUČENÍ A KONKRÉTNÍ PŘÍPOMÍNKY

1) Strategie bydlení města Brna

 • Rozšířit analytickou část o důkladný popis území
 • Rešerše zahraničních přístupů  a trendů, příklady dobré i špatné praxe, inovativní přístupy k bydlení
 • Zapojit do projednávání Strategie bydlení města všechny stakeholdry (pronajímatelé, zaměstnavatelé, developeři, NNO apod.) – využít principů uvedených ve schváleném Konceptu Smart City Brno
 • Na základě toho definovat vizi, měřitelné strategické cíle
 • Doplnit k jednotlivým cílům klíčové ukazatele (KPI), termín a odpovědnost  
 • Chybí definice cílových skupin a jednotlivých aktérů 
 • Jaká bude role města a městských částí, jak organizováno apod.
 • Definice vzájemných provazeb
 • Použití principů i nových včetně definice konkrétních nástrojů 
 • Jak bude probíhat nová výstavba, jaké formy a nástroje se využijí včetně financování
 • Jak se bude stanovovat nájemné v rámci celého města včetně dlouhodobého výhledu
 • Bude se aktualizovat nakládání s VHČ 
 • Jak budou probíhat případné směny, jak se to bude řídit
 • Budou se nadále poskytovat byty v celoměstském zájmu
 • Připravit akční plán včetně nákladů 
 • Co jsou skutečné problémy a na základě čeho byly identifikovány
 • Přesný popis, jak je myšleno sociální bydlení
 • Vyhodnocení dosavadního přístupu k sociálním bytům včetně  startovacích, jejich vyčleňování (v minulosti nefungovalo) apod.
 • Na základě čeho je uvedeno, že objem bytové výstavby je nižší než očekávání
 • Jaká je definice bydlení pro střední vrstvy a levnějšího bydlení – kvantifikace
 • Na základě čeho je uvedeno, že nabídka nájemního bydlení je nedostatečná
 • Jaký bude postup při rozhodnutí o regeneraci daných bytových domů (např. domů  zchátralých z ekonomického hlediska)
 • Není popsáno jak na zlepšení správy obecního bytového fondu se zaměřením na efektivní hospodaření

2) Porada primátora prodej 

 • Z daného návrhu udělat řízený dokument, aby případně zájemci věděli, podle čeho se bude postupovat.
 • Přesně popsat, jak daný proces bude probíhat. Zájemci, městská část, město a to pro všechny možné případy.
 • Explicitně uvést, jak se budou prodávat dotčené a případné navazující pozemky a za jakých podmínek.
 • Sleva na kupní ceně dle délky nájemního vztahu (10, 20 let apod.). Pokud by kupující danou bytovou jednotku prodal třeba do 5 let, doplatil by rozdíl ceny, která by se vztahovala na aktuální tržní hodnotu.  
 • K nebytovým prostorám přistupovat individuálně.

3) Domy do prodeje s náklady na opravy bytů Pasporty

Brát jako podklad pro skutečné pasporty bytového fondu v majetku města Brna, kde by mělo být uvedeno:

 • Komu je bytový dům svěřen (případně  majetková struktura a podíl města u SVJ apod.)
 • Kdo bytový dům spravuje
 • Zda tam jsou obchodní prostory
 • Velikosti bytových jednotek (identifikace volných  či obsazených včetně  délky nájemního vztahu)
 • Jaká je výše nájmu
 • Co bylo rekonstruováno – co a za kolik
 • Návrh plánu opravu – kdy a v jaké předpokládané výši

ZÁVĚR

Na základě zkušeností z loňského roku, požadujeme vypořádání našeho Stanoviska. Naši zástupci jsou i nadále připraveni se podílet na přípravě  a realizaci Strategie bydlení 2016-2026 a následných koncepčních dokumentů. Nadále očekáváme konečné vyúčtování všech nákladů (právníci, posudky, soudní spory apod.) na změnu podmínek privatizace bytových domů, jejichž nájemníci již obdrželi nabídku od města.

Klub zastupitelů TOP 09 v ZMB

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

nelegální export

Jak je možné, že jsou nelegálně vyvážené léky? Se pak nejde divit, že u nás nejsou. Evidentně tato praxe trvá už dlouho, to na to nikdo dosud nepřišel nebo spíš nechtěl přijít? A co navrhujete jako řešení? Protože na druhou stranu je tu svoboda podnikání a lze někomu nařizovat s kým má nebo nemá obc...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vích (SPD): Mediální oblíbenec to nakonec vyhrál

12:00 Vích (SPD): Mediální oblíbenec to nakonec vyhrál

Vzhledem k tomu, že v České republice ještě nebyla zavedena ani korespondenční volba ani volba elekt…