Urbánek (ANO): Nervozita vedení města Litoměřice před komunálními volbami roste

9.8.2014 1:44 odp.

Vedení města Litoměřice se dlouhé roky dařilo vytvářet dojem že je toto město výjimečnou oázou, v níž se místní ODS chovala jinak než na celostátní úrovni. Ve snaze umlčet politické oponenty již padlo i první trestní oznámení místostarosty za pomluvu.

Urbánek (ANO): Nervozita vedení města Litoměřice před komunálními volbami roste
Foto: litomerice.cz
Popisek: Litoměřice

„Radniční zpravodaj bude zcela nepolitický“, těmito slovy komentoval starosta města Ladislav Chlupáč vznik tohoto periodika vydávaného Litoměřickou radnicí. Věřím, že v době kdy v našem městě vládla neformální koalice napříč politickým spektrem, takže žádný z politických subjektů neměl zájem na medializaci kontroverzních rozhodnutí vedení města a ekonomicky kontrolovaný místní tisk publikoval pouze jednostranně pozitivní informace, myslel pan starosta tato svá slova zcela upřímně a vážně. Časy se však mění.  

Se svými kolegy na tento slib velice rychle zapomněli v okamžiku, kdy se na scéně objevila skutečná opozice, která se nebála začít zveřejňovat různé kauzy jednotlivých představitelů vedení města a naši spoluobčané se začali dozvídat podrobnosti o různých zákulisních praktikách a o tom, že místní ODS se svými partnery vládla v našem městě naprosto stejným způsobem jako na celostátní úrovni. Je zcela přirozené, že se současné vedení města bude snažit v rámci předvolební kampaně alespoň částečně zachraňovat svoji ztracenou reputaci a všemi dostupnými prostředky znevěrohodňovat svoje oponenty. Zneužívání Radničního zpravodaje, hrazeného z veřejných prostředků, k publikování svých politických předvolebních prohlášení za situace, kdy odmítají v tomto zpravodaji publikovat příspěvky některých jiných běžných občanů, je však minimálně neetické a jenom dokládá  obvyklé praktiky vedení našeho města.

V červnovém vydání Radničního zpravodaje jsme v úvodním sloupku našli prohlášení pana starosty, které bych volně parafrázoval slovy „město si rozvracet nedáme“. V srpnovém vydání nás poté místostarosta Václav Červín informoval o jím podaném trestním oznámení jímž se snaží umlčet  své politické oponenty a vydávání magazínu hnutí ANO Litoměřice. Pod jím použitým heslem „nejlepší obranou je útok“ se však může skrývat hlavně jeho nervozita z toho co dalšího by mohl odhalit případný hloubkový audit zadaný novým vedením města, vzešlým z podzimních komunálních voleb, pokud by v nich on sám neuspěl.  

Ačkoli místostarosta Červín velice dobře ví, že jsem autorem jím žalovaných článků já osobně, podal svoje trestní oznámení „za pomluvu“ na neznámého pachatele a dokonce v něm raději zkomolil moje jméno. Musí si být totiž velice dobře vědom toho, že všechna má tvrzení ohledně jeho osoby jsou pravdivá a že ke stejnému závěru dříve či později dojdou v rámci vyšetřování i orgány činné v trestním řízení. Kdyby skutečně věřil v úspěch jím podaného trestního oznámení a kdyby byl chlap, podal by trestní oznámení přímo na moji osobu či by mne zažaloval o náhradu škody vzniklé údajnou pomluvou. Toho se však pravděpodobně bojí,  protože by se tím při neprokázání jeho tvrzení mohl on sám dopustit trestného činu křivého obvinění a vystavit riziku povinnosti náhrady škody. Jeho pravděpodobným cílem je tedy pouze snaha znevěrohodnit mnou zvěřejněné informace před komunálními volbami, jelikož velice dobře ví, že celé vyšetřování nebude do voleb skončeno a pravdivost mých tvzení tak bude bohužel potvrzena až později.                 

Radniční zpravodaj uvádí, že „Policii dle svých slov předložil konkrétní důkazy, jež vyvracejí veškerá lživá tvrzení“, tyto důkazy však raději již nepřipojil k jím zveřejněnému textu trestního oznámení, pravděpodobně velice dobře věděl proč. Podívejme se tedy podrobněji na jeho argumenty.

Ve svém odůvodnění trestního oznámení cituje mimo jiné jako jednu z pomluv moje slova týkající se Zahrady Čech „Není proto divu, že se soukromý spoluvlastník snaží hledat cesty, jak svoje ztráty minimalizovat. Zarážející je však skutečnost, že jim v tomto vedení města vychází až neuvěřitelně vstříc a to bez ohledu na negativní dopady na rozpočet města Litoměřice.“. V této souvislosti bohužel opomněl doplnit konkrétní mnou citované případy jako je např. zrušení místního poplatku ze vstupného na prodejní a výstavní akce, jenž do loňského roku platila společnost Zahrada Čech s.r.o. a který v minulosti přinášel do městského rozpočtu ročně částku okolo 1,3 milionu Kč. Obdobně zde neuvedl další příklady jako bylo letošní zrušení parkovného v sousedních kasárnách v době konání výstav na Zahradě Čech, čímž městský rozpočet přichází o další příjmy či rostoucí výdaje na údržbu areálu ZČ z rozpočtu města ačkoli má dle nájemní smlouvy všechny opravy do výše 1 mil.Kč za každou jednotlivou opravu a také náklady na revitalizaci areálu hradit nájemce. Nejsou snad toto naprosto jasné a konkrétní důkazy o pravdivosti mého výše uvedeného tvrzení ?

V dalším bodu se místostarosta Červín ohrazuje proti informacím týkajícím se návrhu na vybudování atletického oválu na pozemcích vlastněných firmou jeho souseda a lobování za směnu těchto pozemků za stavební parcely pro rodinné domy z vlastnictví města. Jeho vlastní argumentace, že o směně pozemků se jednalo pouze na interní poradě odboru územního rozvoje města a nikoli na oficiálním jednání a dále že žádné oficiální rozhodnutí ohledně této směny dosud nepadlo, však mnou zveřejněné informace vůbec nevyvrací, ale naopak je zcela jasně potvrzuje. Dle vlastních slov místostarosty Červína vyplynul zájem občanů o vybudování tohoto atletického oválu z veřejné ankety, jež byla skončena dne 18.5.2014 a teprve následně měla být vyhodnocována, přičemž jím zmiňovaná interní porada proběhla již dne 21.5.2014.

Rychlost s jakou přistoupil k řešení tohoto „požadavku občanů“ je přímo kosmická oproti mnoha dalším požadavkům vzešlým z každoročně opakované ankety TOP 10 problémů města, které vedení města ani po několika letech nijak nevyřešilo či v některých případech dokonce následně rozhodovalo proti takto vyjádřeným zájmům občanů. Jako příklady zde můžeme uvést pravidelně se opakující a dosud nevyřešený požadavek na vybudování startovacích bytů, vítěze letošní ankety jímž je vedením města neakceptovaný úplný zákaz hazardu ve městě či vítěz ankety z roku 2010 jímž bylo neumožnění zastavění pozemků v blízkosti národní přírodní památky Bílá stráň. Tyto pozemky byly vedením města v letošním roce zařazeny v územním plánu mezi zastavitelné plochy a to bez zpracování posudku EIA i přes veřejné prohlášení místostarosty Červína z konce roku 2013 cituji „V územním plánu je stále negativní vyjádření CHKO. Mohlo by to zvrátit jen kladné stanovisko posudku vlivu na životní prostředí, tedy EIA,". Zda místostarosta Červín konal v případě atletického oválu na pozemcích jeho souseda s takovouto rychlostí z důvodu skutečného zájmu o potřeby většiny občanů města či z nějakých jiných pohnutek se samozřejmě můžeme pouze dohadovat.

Poslední částí trestního oznámení je výhrada místostarosty Červína proti informacím týkajícím se změny územního plánu u jím vlastněného, původně nestavebního, pozemku na němž si následně postavil svůj rodinný dům. Ve svém zdůvodnění uvádí, že tento pozemek koupil v době, kdy ještě nebyl zastupitelem města, sám však dále připouští, že změna územního plánu byla finálně schválena zastupitelstvem města až v polovině roku 2004 kdy již sám zastupitelem byl. Bohužel však ke svému trestnímu oznámení nepřipojil jako důkaz zápis z tohoto jednání zastupitelstva z nějž by bylo patrné zda pro tuto změnu územního plánu hlasoval jako zastupitel i on sám a zda před projednáváním tohoto bodu deklaroval svůj střet zájmů v souladu se zákonem o obcích. Posouzení etičnosti jeho jednání nechávám na čtenářích.       

S ohledem na blížící se komunální volby lze očekávat zvyšující se zneužívání Radničního zpravodaje k předvolební kampani i stupňování obdobných výpadů ze strany vedení města vůči opozici. Existenční závislost některých členů vedení města na jejich současné funkci a možný strach z případných auditů odkrývajících různé kauzy pro ně mohou být dostatečně velkým hnacím motorem.

Petr Urbánek

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Petr Urbánek - profilTento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Senátor Láska: Frustrace z vlajek

22:24 Senátor Láska: Frustrace z vlajek

Komentář na facebookovém profilu k (ne)vyvěšování ukrajinských vlajek.