Valenta (KSČM): Pod perutěmi „velké koalice“ aneb i takto jsme řídili město Plzeň I + II

12.07.2014 9:42

Vybrané aspekty z procesu řízení statutárního města Plzně "velkou" koalicí ODS a ČSSD ve volebním období 2010 - 2014.

Valenta (KSČM): Pod perutěmi „velké koalice“ aneb i takto jsme řídili město Plzeň I + II
Foto: Michal Drabík
Popisek: Jiří Valenta
reklama

Vážení spoluobčané, volby do obecních zastupitelstev se rychle blíží (10.2014). Dovolte mi proto nyní zde zveřejnit na pokračování jakýsi orientační souhrn informací, který má úzkou souvislost s řízením města Plzně v dobíhajícím volebním období (2010 – 2014), kdy naše město vedla tzv. velká koalice ODS a ČSSD, a který Vám pomůže ve Vašem složitém rozhodování. Občanská demokratická strana měla v tomto období v Radě města Plzně většinový podíl a také svého primátora, a právě z tohoto důvodu jí bude věnován i větší díl pozornosti než jejímu koaličnímu partnerovi ČSSD.
Rád bych v této souvislosti ještě upozornil na některé důležité aspekty:

1) Veškeré informace pochází z otevřených zdrojů, jsou snadno dohledatelné a znovu jsou zveřejňovány zejména z důvodu sestavení si uceleného myšlenkového rámce, kde jsou jednotlivosti akcentovány k vytvoření si názorového celku a také i co nejúplnějšího náhledu na objektivní realitu.

2) U některých informací mohlo dojít v průběhu času ke změně, avšak k uvedenému datu byly platné.

3) Tento soupis zveřejňuji z titulu mé informační povinnosti zastupitele města Plzně směrem k občanům města a činím takto i proto, že před posledními volbami do obecních zastupitelstev (10.2010) byly mé osobní webové stránky s obdobným textem obsahově vytunelovány a použity k předvolební kampani jiných politických subjektů s jejich pravicovou podstatou se osobně neztotožňuji („Černá kniha ODS“, rozdávaná do schránek občanům města).

4) Zcela jistě pochopíte, že v souladu s bodem 1) nebudu na jakékoliv komentáře, zejména hanlivého a dehonestujícího charakteru, již dále reagovat.

Váš Jiří Valenta
člen Zastupitelstva města Plzně a poslanec PS PČR

11.2010

Snad jakási interní předvolební dohoda mezi dosluhující a nastupující garniturou ODS na plzeňské radnici umožnila na poslední chvíli Radě města Plzně ještě nevídaně zdražit občanům města vodu. Zatímco v roce 2006 byla cena za m3vody 20,02 Kč a stočného 17,94 Kč, v roce 2008 již za m3 vody 21,92 Kč a stočného 18,65 Kč, tak od počátku roku 2011již cena za m3 vody  dosáhne 40,90 Kč a výše stočného 27,52. Pro čtyřčlennou rodinu, při předpokládané spotřebě 35 m3/měs. stoupnou měsíční náklady zhruba o 204 Kč. (Mj. jedná se o nejvyšší nárůst ceny vodného a stočného v ČR - 34,2%, levnější vodu a stočné tak mají  již nejen v Praze - 60,39 Kč, Ostravě - 62,37 Kč, ale i v Brně - 60,17 Kč či Českých Budějovicích - 65,91 Kč aj. V Plzni  je cena  68,46 Kč)

SROVNEJ: Od roku 1953 do roku 1990 jsme jednotně platili za 1 m3 dodané pitné vody 60 haléřů a za 1 m3 odvedené odpadní vody 20 haléřů. (Informace: Veolia)

11.2010

Volbou členů Rady města Plzně zahájilo svoji činnost nové Zastupitelstvo města Plzně. Primátorem města byl zvolen Martin Baxa (ODS), který patří ke skupině lidí pod vlivem podnikatele a místopředsedy ODS v Plzni Romana Jurečka, stejně jako nově zvolený náměstek primátora pro technickou oblast Petr Rund (ODS). Radním pro bezpečnost se opětovně stal Robert Houdek (ODS), který je považován za člověka ze skupiny lidí kolem podnikatele Petra Štrunce (ODS). Ke skupině, na kterou by měl mít vliv bývalý místostarosta Plzeň 3 Radim Kopáček (ODS) patří potom radní pro správu majetku města Helena Matoušová (ODS).  Z okruhu lidí kolem předsedy ODS Jiřího Šnebergera (senátor za ODSa předseda představenstva Plzeňských městských dopravních podniků) se rekrutuje nová radní pro školství a životní prostředíIrena Rottová (ODS). Zdroj: MF DNES, 26.11.2010

11.2010

První personální čistky na magistrátu na sebe nenechaly dlouho čekat. Pár hodin po zvolení nové městské rady skončila ve své funkci tisková mluvčí magistrátu Edita Laštovková, která byla na svůj post nominována sice dříve vládnoucí garniturou ODS, avšak ještě pod vedenímPavla Rodla, který ze strany vystoupil a angažuje se nyní "pod hlavičkou" Občané.cz. Nejméně další dva lidé z kanceláře primátora potvrdili, že s nimi Martin Baxa(ODS) již nepočítá. Ten uvedl:" Je standardní, že se každý politik chce obklopit částečně svým týmem, takže nevylučuji, že k nějakým dalším změnám dojde, ale v tuto chvíli nejsou aktuální. ""Laso ale přesto hodil" nový primátor Baxa (ODS) prakticky obratem Vladimíru Líbalovi, ke kterému měl  blízko již na krajském úřadě Plzeňského kraje, kde oba dříve pracovali ve vedoucích funkcích. Podle informovaného pravicového média bude tak "známý" výtvarník a chartista Líbal (neúspěšný kandidát do Senátu PČR v Plzni 2008) členem Baxovy kanceláře a bude mu svěřen dohled nad přípravou projektu Evropské hlavní město kultury 2010. Z postu vedoucího oddělení kultury úřadu kraje odešel po vzájemné dohodě, jinak by mu však podle některých zdrojů hrozila výpověď. Dlouhá popřevratová léta působil Líbal jako vedoucí odboru kultury Magistrátu města Plzně.

12.2010

Ještě ani neuschly podpisy na zastupitelských slibech a již se objevila nová pozoruhodná okolnost, a to v souvislosti s více jak čtvrtmiliardovou investicí do výstavby Parkovacího domu Rychtářka u Rooseweltova mostu. Budova parkovacího domu má být obložena (údajně najednou) solárními panely na výrobu elektrické energie a město by mělo zaplatit za stavbu o 100 mil. Kč. více.  A právě kvůli  fotovoltaice se nyní rozhořel spor. Část zastupitelů  (exprimátor, nyní zastupitel P.Rodl - Občané.cz nebo např.  bývalý zastupitel M.Zábranský, PA) tvrdí, že jde o novinku, o které nebyla nikdy před zastupitelstvem řeč a je součástí "zvláštního byznysu" kolem parkovacího domu, staronový technický náměstek Petr Rund(ODS) říká naopak, že se se solárními panely počítalo a byly již součástí vydaného územního rozhodnutí.

Pozn. 1.2012 - v prosinci roku 2011 byl parkovací dům Rychtářka doposud nejúspěšnější ve své historii (447 míst, otevřen: 23.6.2011). Obsazena byla však jen necelá čtvrtina míst. Tento tristní stav svědčí o velice špatné dopravní politice Rady města Plzně, která nedokázala doposud naplnit jedno z hlavních hesel volebních programů svých politických stran (ODS + ČSSD) a vyhnat tak auta z centra města, k čemuž měl posloužit i tento parkovací dům. Obrovská investice, zející prázdnotou, navíc se špatným navigačním systémem, tak pouze vyšla finančně vstříc investorovi stavby, kterému bude spláceno za výstavbu domu po dobu 19 let 18,5 mil. Kč/ročně (do městské pokladny půjde příjem z parkovného). Tento investor - pražská firma Hermosa Parking Plzeň (jediný akcionář této firmy je: AMULO CO Limited se sídlem: Limassol, Kypr) již začal dokonce i v parkovacím domě pronajímat prostory  "kuchyňskému studiu".

Více: http://www.regionpodlupou.cz/1208-lesk-a-bida-parkovaciho-domu-rychtarka.xhtml

12.2010

Město Plzeň, případně MO Plzeň 4,  by měly podle rozhodnutí soudu zaplatit 5,5 mil. Kč firmě MAO  za zrušenou zakázku na rekonstrukci domu Dlouhá 4,6 a 8 v městském obvodě Plzeň 4. Firma MAO vyhrála veřejnou soutěž, ale město rozhodlo, že už o opravy od zmíněné firmy nestojí. Samotný problém údajně vznikl právně chybným ukončením smlouvy ze strany města. Městská rada, v předcházejícím volebním období taktéž pod vedením ODS, neschválila dofinancování stavby, ale uzavřená smlouva nabyla účinnosti dnem přiznání státní dotace, která byla poslední z jejích podmínek. Samotná dotace však nestačila na pokrytí stavby a tak nebyla ani čerpána. Přesto podle soudu nemělo město právo od uzavřené smlouvy odstoupit. Vše uvedené svědčí o značné nekompetentnosti nejen předchozí rady, z níž sedí v novém vedení města stále stejné 3 osoby, ale i dalších úředníků zodpovědných za legislativní procesy a související poradenský servis komunálním politikům.

12.2010

V prvním čtvrtletí 2011 podraží v historickém centru Plzně i parkování. Nejen, že se rozšíří nejvíce zpoplatněná A zóna (platí se 30 Kč/hod.) o další ulice, kde se doposud platilo 20 Kč/hod., ale nově se začne platit parkovné např. i na parkovišti mezi Centrálním autobusovým nádražím a budovou Škodovky. A to vše ještě před dostavěním nutné alternativy - Parkovacího domu "Na Rychtářce". Jestli  se jedná vedení města (ODS+ČSSD) o postupné vytlačování vozidel z centra, jde o krok správným směrem, neboť situace s automobily je např. na Náměstí Republiky  zcela katastrofální, ale v případě, že jde pouze o zaplnění děr v městském rozpočtu, náhled na tento postup již tak pozitivní není. Bohatí tak budou parkovat v historickém centru i nadále, nízkopříjmové osoby nebudou mít zatím odpovídající možnost lacinějšího zaparkování.

Pozn: 1.2011 - Elitářský přístup Rady města k občanům města by měl v nejbližší době vést k vyblokování stovky parkovacích míst na Náměstí Republiky pro tzv. rezidenty - osoby, které zde bydlí nebo podnikají. Jedná se tak o jasný vzkaz veřejnosti, že centrální náměstí Plzně stejně nebude v nejbližší době bez aut, přičemž nový parkovací dům Rychtářka stojí nedaleko a právě z tohoto důvodu byl i zbudován.

1.2011

V Plzni sice končí regulované nájemné až 31.12.2012, ale přesto dojde ještě letos  u městských bytů (3660) ke zvýšení  nájmu o 10 Kč/m2 na 70,48 Kč/m2. Tzn., že nájemník standardně velkého bytu (cca. 70 m2) zaplatí ročně skoro o 8,5 tis. Kč více než doposud. Zvyšování už tak nehorázně vysokého nájmu obhajují  někteří pravicoví politici. Z jejich tábora naposledy zaznělo, že "..je škoda, že deregulace neproběhla stejně jako u nebytových prostor. Kdyby ano, tak nyní bydlí lidé podle příjmů a trh s byty není pokřivený". (P.Stelzer, MF DNES, 11.1.2011) V české praxi však tržní deregulace nájemného znamená další krok k selekci obyvatel podle výše jejich majetku a další krok ke ztrátě obecných sociálních vymožeností (v tomto ohledu pokles finanční dostupnosti a kvality úrovně bydlení), které by měly být ve spravedlivé a fungující společnosti samozřejmostí. Aplikace bezuzdného tržního systému v souvislosti s nájmem městských bytů  a jejich správou, kterou má v rukou na plzeňské radnici po dlouhá léta ODS, s velkou pravděpodobností bude směřovat k dalšímu zbídačení mnohých Plzeňanů! Lze však očekávat i další masivní rozprodej městských bytů, nikoli však jejich nemajetným nájemníkům,  ale především různým podnikatelům-spekulantům, kteří by mohli skupovat rovnou celé domy i s jejich obyvateli, ostatně tak, jak se to již stalo v Plzni na Vinicích ve Strážnické ulici. 

1.2011

Opětovná nejednota a křehkost společné vazby mezi zastupiteli ODS na plzeňské radnici byly zaznamenány při jednání ZMP 13.1.2011. Radní pro správu městské majetkuHelena Matoušová (ODS) předložila návrh směny metrového pozemku, (rozuměj: 1 m2) nutného pro výstavbu nové tramvajové linky na Borská pole, což zjevně nechápal předseda ODS v PlzniJiří Šneberger. Bývalý, a nově již nezvolený, senátor údajně při jednání ZMP  nerozuměl tomu, proč by město mělo být ochotné, tzv. směňovat nesměnitelné a přidal se tak "de facto" na stranu opozice. Vše mu objasnil až Vladimír Duchek (PVP), za jehož dřívější činnosti v Radě města Plzně byla směna 1 m2 předpřipravena. ZMP poté schválilo opětovnou nabídku majiteli mikropozemku na výkup za 2400 Kč, případně na směnu za jiný městský pozemek v hodnotě 70 tisíc Kč. Ovšem tomu to zjevně nestačí a vybral si proto jiný městský pozemek za zhruba 3,5 mil. Kč. A protože žijeme v tržním hospodářství, šance na úspěch je velká, neboť i za jiné pozemky vedoucí na Borská pole se v minulosti nesmyslně rozdávaly lukrativní městské budovy a pozemky bez toho, aby se v zájmu občanů Plzně přistoupilo k vyvlastnění a vytěsnění nehorázné spekulace. Že na tom město tratí a chudne, však některé politiky asi nezajímá, z cizího krev  přece neteče!

1.2011

Rozdělení míst do odborných komisí Rady města Plzně nebylo opět, podobně jako v předchozím období, provedeno poměrným způsobem odpovídajícímu výsledku komunálních voleb, ale silově systémem "vítěz bere vše". Komisí bude zřízeno celkem 18 a mají mít dohromady asi 250 členů. Nominovaní členové disponují sice toliko hlasem poradním, ale jsou ke své činnosti poměrně slušně honorováni, tzn., že vzniklá situace nahrává tomu, aby  místa  získávali, stejně jako doposud, především lidé "za odměnu" a v příčinném poměru k vládnoucím stranám na radnici. Na zbylé strany radniční opozice (TOP 09, KSČM, Občané.cz, PVP) tak zůstalo zcela ideologicky  pouhých 54 míst. Dle dostupných informací získala  TOP 09  z této almužny ještě velice slušných 36 míst, KSČMa Občané.cz ale pouze po 4 postech (přičemž společně reprezentují 10 + 10%  plzeňských voličů a tudíž by měly získat  racionální, demokratickou  a spravedlivou úvahou po 25 členstvích). Primátor Martin Baxa (ODS) v tisku připustil, že "4 nabídnutá místa straně Občané.cz byla především výrazem toho, že jsou pro ODS nejméně přijatelnou stranou v zastupitelstvu." Avšak ani KSČM nebylo umožněno, aby prostřednictvím odborných komisí měla dostatečný přehled o informacích a důležitých finančních tocích. Takže oproti posledním čtyřem letům žádný pohyb vpřed tj. ke změně, kterou ODS před volbami tak proklamativně hlásala. Nyní tedy opět zbývá velké  části plzeňské veřejnosti jen pouhý záblesk naděje, že "koaliční místa" v komisích (cca. 200) nebudou nabízena osobám, které by měly mít posléze prokazatelně četné problémy s morálkou a dodržováním platných zákonů, tak jak se tomu dělo za předchozí vlády ODS v Plzni v nejednom případě.

POZN. Jak mohou kvalifikovaně a kriticky fungovat odborné komise, když zde chybí odborníci, na rozdíl od rodinných příslušníků a známých a jsou dominantně složené z kádrů koaličních stran ODS a ČSSD za personálního přispění TOP 09? Jednoduše! Komise většinou svých členů navrhne (jedná se zejména o městské dotace) - Rada města následně tímto stanoviskem zaargumentuje při jednání ZMP - a když je potřeba, většina zastupitelstva ODS+ČSSD, za častého přispění TOP 09, schválí....a pro média a neobeznámenou veřejnost je vše čisté a v pořádku!

Některé z celé řady zajímavých nominací:

Komise pro nakládání s majetkem města 15 členů - 5 ODS (např. Štrunc Petr - dříve předseda představenstva PMDP aj.), 5 ČSSD
Komise finanční 13 členů - 4 ODS, 4 ČSSD
Komise pro koncepci a rozvoj města 13 členů - 4 ODS (např. Michálek Jan - místopředseda krajské ODS), 4 - ČSSD
Komise kulturní 13 členů 5 ODS, 5 ČSSD
Hirt Tomáš - Komise pro integraci etnických menšin a cizinců/ Hirtová Michaela - Komise pro sociální věci  (oba TOP 09),
Brabec Miroslav - Komise pro nakládání s majetkem města/Brabcová Pavlína - Komise pro výchovu a vzdělávání (oba ČSSD)
Štrunc Petr - Komise pro nakládání s majetkem města/ Štruncová Simona -Komise pro výchovu a vzdělávání (oba ODS)

2.2011

Stovky obyvatel Severního předměstí si dlouhodobě přály zastavit plán na stavbu komplexu parkovacího domu, administrativní budovy a bytového domu v Krašovské ulici. Občané z této nejvíce lidnaté části města dávali najevo, že nechtějí žít v maximálně stavebně zahuštěné oblasti a paradoxně se obávají i úbytku parkovacích míst, neboť budovaný parkovací dům bude  početně omezenou a pro sídlištní podmínky nesmyslně zpoplatněnou službou. Zastupitelé ODS a ČSSD (mimo 1. náměstkyně E.Herinkové - ČSSD) však smlouvu s firmouStavingem, kterou vlastní místopředseda regionální ODS Jan Michálek, do budoucna posvětili a dali tak najevo, že zájmy podnikatele jsou jim bližší. Záměr při jednání zastupitelstva hájili zejména Helena Matoušová(ODS) a Robert Houdek (předseda Klubu zastupitelů ODS). Primátor města Martin Baxa (ODS), přestože dlouhodobě toleruje některým zastupitelům flagrantní porušování jednacího řádu ZMP umožnil před městskými zastupitelipouze  tříminutové vystoupení V.Ženíškovi, který žádal alespoň 6 minut k úplnému vysvětlení stanoviska dotčených občanů a který je současně hlavním organizátorem veřejných protestů.

2.2011

Návrh obvodních zastupitelů KSČM na 10% snížení odměny za funkci neuvolněného místostarosty MO Plzeň 2 zastupitelstvem obvodu neprošel, takže od 1.1.2011, bude tato osoba (za ODS) pobírat 20 000,-- Kč  měsíčně (mj. k platu uvolněného radního města Plzně - cca. 60 000,-- Kč, a to vždy za jeden den v týdnu své přítomnosti pro občany obvodu, tzn. za současné nepřítomnosti na radnici města).

2.2011

Bez jakéhokoliv výběrového řízení  byl do funkce ředitele  městské společnosti Vědecko-technický park jmenován představenstvem bývalý krajský policejní ředitel v Plzni Miloslav Maštera. Přestože jevil o tuto funkci zájem mj. i bývalý primátor města Pavel Rodl(Občané.cz) byla dána, na kádrový návrh ČSSD a po posvěcení ODS, přednost vysloužilému generálovi. Je možné se takto domnívat, že již nyní začíná politické přerozdělování významných a lukrativních postů v městských společnostech bez konzultování se všemi opozičními politickými stranami v zastupitelstvu Plzně, a to pouze hrubou silou koaličních hlasů. Toto časové vymezení však v Plzeňském Deníku odmítl Jiří Šneberger (předseda ODS v Plzni) s tím, že politické přerozdělování v městských společnostech se teprve bude řešit. Zajímavý to druh dnešních starostí, přičemž četných problémů, zejména sociálního charakteru, má město Plzeň k řešení aktuálně velice mnoho.

A "porcování medvěda silou", nebo-li podle ODS  "politické přerozdělování v městských společnostech",  na sebe opravdu nenechalo dlouho čekat...(3.3.2011) Účelový mocenský propletenec si přerozdělil silou moci, mezi sebe a své věrné, lukrativní posty v městských společnostech. 20% voličských hlasů (KSČM + Občané.cz) zůstalo "demokraticky" nevyslyšeno. Jistou výhodou tohoto uspořádání je alespoň fakt, že občané města mohli vidět, nyní zcela zřetelně, kdo stojí na jaké straně a kdo vytváří v Plzni skutečnou opozici, nezávisle na halasnosti a "radikalitě" různých prohlášení a mediálních vystoupení. Smutný faktem, nezávislým na politické příslušnosti a poplatnosti, též zůstává kontroverzní minulost některých nově či staronově zvolených členů dozorčích a správních rad.

BIC Plzeň – Jiří Podlipný - TOP 09

Dominik Centrum s.r.o. – Martin Baxa, Marcela Krejsová, Jiří Winkelhoefer – ODS, Eva Herinková, Miroslav Brabec, Roman Andrlík – ČSSD, Ilona Jehličková – TOP 09

Obytná zóna Sylván a.s. – Milan Uhlík – ODS, Milan Topinka – ČSSD

Plzeňské komunální služby s.r.o. – Michal Chalupný - ČSSD

PMDP a.s. – Jiří Šneberger, Petr Štrunc, Stanislav Kopáček – ODS, Václav Šlajs, Martin Zrzavecký, Antonín Diviš – ČSSD, Marek Ženíšek – TOP 09, Vladimír Duchek – PVP

Parking Plzeň s.r.o. – Antonín Daniel, Radek Mráz – ODS, Miloslav Šimák – ČSSD

Plzeňská teplárenská a.s. – Roman Jurečko, Petr Rund, Simona Štruncová, Irena Rottová – ODS, Radislav Neubauer, Jiří Bis, Jaroslav Výborný – ČSSD, Tomáš Jílek – TOP 09, Karel Syka – PVP

Vodárna Plzeň a.s. – Jiří Winkelhoefer, Jiří Strobach, Lumír Aschenbrenner – ODS, Petr Sova – ČSSD, Miloš Nový – TOP 09

POZN. Po tiché koaliční dohodě (ODS+ČSSD) zůstal předsedou představenstva Plzeňské teplárenské a.s. Roman Jurečko (22 800,--Kč/měs.), který je současně členem správní rady Správy železniční a dopravní cesty (30 000,--Kč/měs. = většinou pouze jedno sezení za měsíc). Podle týdeníku EKONOM sem byl dosazen Mirkem Topolánkem a následně podržen Petrem Nečasem - oba ODS)

6.2011 - Nehledě k finančním obtížím města při financování nejrůznějších projektů či hrozbě změny rozpočtového určení daní, v důsledku kterého by město mohlo přijít až o 900 mil. Kč/ročně, došlo již po třech měsících ke zvýšení odměn komunálních pravicových politiků a politiků ČSSD, (členové KSČM žádné funkce nezastávají) v městských společnostech.

Více: http://www.valenta.estranky.cz/fotoalbum/zajimave-clanky-v-souvislosti-s-plzni/politici-v-mestsky-spolecnostech-dostanou-pridano.html

3.2011

Miliardář Daniel Křetínský (EPH - Energetický a průmyslový holding) vyjádřil v rozhovoru pro Hospodářské noviny touhu, odkoupit nejlukrativnější městský podnik Plzeňskou teplárenskou a.s. „Uvědomuje si  prý krizovou situaci v Plzni a chtěl by ji tak zachránit i za cenu vlastních ekonomických ztrát"(?) Předseda představenstva Roman Jurečko, Petr Rund (oba ODS), ale i generální ředitel Tomáš Drápela, nyní tvrdí, že brzy předloží výsledky analýzy, jak by se mělo s teplárnou postupovat dál. O Křetínského nabídce prý ale neví. Zcela jistě však pánové ví o tom, že již před rokem sami požadovali po Radě města Plzně souhlas, aby mohli jednat o partnerství (rozuměj: částečný či úplný odprodej teplárny) s firmou J&T, která patří do skupiny zmíněné EPH. Za předpokladu, že se k úvahám o možném prodeji teplárny připojí někteří další, "váhající" např. sociálně-demokratický senátor Bis (ČSSD) aj., mají se občané města "na co těšit". Nejenže město od tohoto svého podniku ročně získávalo jako dividendu stovky milionů korun na své projekty (a o ty potom přijde ve prospěch soukromníka, přičemž se zisk z vlastního prodeje jako obvykle rychle rozkutálí), ale výhledově nebude moci již garantovat pro své obyvatele ani cenu tepla, která zcela jistě půjde bez ohledu na ně strmě nahoru. Podle mého názoru se v Plzni jedná o pokus o jedno z největších vytunelování městského majetku po roce 1989, kterému je ovšem nutno všemi dostupnými prostředky zabránit.

Pozn: 8.2009 - dle tiskových informací byl do skandálu s luxusní dovolenou politiků, lobbistů a podnikatelů v toskánském Argentariu zapojen i Roman Jurečko. Společně s ním se "hřál v Itálii" i bývalý ministr spravedlnosti a šéf krajské organizace ODS Jiří Pospíšil. Podle MF DNES měl koupi toskánské vily, kde na této dovolené bydlel současně i expremiér Topolánek (ODS), zajišťovat právě zájemce o koupi Plzeňské teplárenské a.s. - zástupce společnosti J & TDaniela Křetínského.

Více:  www.plzenskenovinky.cz/sloupky.php?id=114a6076-e443-11e0-8ec4-00259038e91e

3.2011

V září 2007 byly bezprecedentním rozhodnutím zejména zastupitelů za ODS v Plzni prodány soukromému majiteli první panelové domy (z "předlistopadové" nové výstavby) a to Strážnická 10 a 12. Radnice se  prodejem " občanům střechy nad hlavou" rozhodla  velice asociálně  vyřešit své vlastní systémové problémy s neplatícími a tzv. nepřizpůsobivými nájemníky. Návrh na samotný prodej tehdy zpracoval Vladimír Tichý a v tisku jej hájila Marcela Krejsová (oba ODS). A jak to dopadlo nyní? Zcela podle předpokladu! Na úřední desce již visí vyhláška ohlašující možnost převzít oznámení o zahájení správního řízení ve věci „zrušení údaje o místu trvalého pobytu“, čehož může i vyplývat, že se dosavadní nájemníci budou rychle stěhovat.

4.2011

Nejen kvůli budově nového divadla, ale zejména pro chybějící koncepci, nesmyslně zmizí úsek cyklostezky od hlavní pošty k obchodnímu centru Plaza. Zodpovědní činitelé města měli prý obavu "že by mohlo docházet ke střetům mezi cyklisty a návštěvníky divadla". Na trase Praha - Plzeň vznikne tak prázdné místo, kterým si město udělá v rámci Evropy velkou ostudu. Celá kauza připomíná nedávné mnohamilionové investice do fotbalového stadionu s atletickou dráhou, které jsou dnes jeho novou přestavbou zbytečně ztraceny. Pozn. Po interpelaci na ZMP zjednána náprava

4.2011

Rektorka ZČU Ilona Mauritzová odprodala svoji Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Plzni, která nabízí např. studium sociální práce, managementu sportovních aktivit, ale i obory zubní technik, zdravotnický záchranář nebo oční optik lidem z ODS. 20% školy tak nově vlastní Jiří Winkelhoefer (ODS, dříve starosta MO Plzeň 1, nyní zastupitel MO Plzeň 1). Majoritu - 60% - získala Simona Štruncová(ODS,členka Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Plzně, členka dozorčí rady Plzeňská teplárenská a.s.) manželka kontroverzního podnikatele Petra Štrunce (ODS,člen představenstva PMDP), který údajně na koupi školy finančně nepřispěl. Posledním držitelem 20% obchodního podílu školy  je Jan Přecechtěl (ODS, zastupitel MO Plzeň 1).

(5.2011 - A hned následující měsíc po převodu školy byla této instituci přidělena dotace od MO Plzeň 1 ve výši 125 tis. Kč. Na schválení se podíleli koaliční zastupitelé (ODS + ČSSD), za přispění zastupitelů TOP 09.

4.2011

Z výtěžku poplatků za hrací automaty umístěné v MO Plzeň 3 se budou s největší pravděpodobností hradit některé sociální a ekologické projekty, ale tak jako jindy, dojde asi i letos k nesmyslným výdajům, které rozpočet obvodu zcela zbytečně zatíží. V tomto ohledu se jedná např. o pořádání "balonové show", na niž by měl dát obvod nyní 1,7 mil. Kč aj. Kritikům ze strany opozice vadí, že se jedná o akci, na které se chce vedení obvodu pouze zviditelnit. Radní MO Plzeň 3 - Karel Paleček (ODS) však např. TOP 09 vzkázal: "Jak dopadly volby, tak dopadá hlasování. Jestli se TOP 09 něco nelíbí, ať příště vyhraje volby."  Jedná se tak opět o tolik běžnou aroganci politické moci ze strany ODS. Občané však letos již budou zcela jistě doufat, že po zmíněné balónové show nevykrystalizují další problémy, tak jako tomu bylo předloni, kdy arogance některých veřejných zástupců přešla až ke zcela nevhodným vystoupením, o čemž by mohl například radní Paleček spolu se svým kolegou Kopáčkem - oba ODSzcela jistě hodně povyprávět.

Poznámka:

Radní města Plzně Karel Paleček (ODS) a místostarosta MO Plzeň 3 Stanislav Kopáček (ODS) zastrašovali podle úředního záznamu městské policisty. V noci z 27. na 28. června 2009 měli v baru Utopie v Poděbradově ulici v Plzni peskovat městské strážníky, kteří sem několikráte po sobě přijeli pro rušení nočního klidu. V baru se konala „after party“ po balonové show u Borské přehrady. Ze služebního záznamu strážníků, který je k dispozici, vyplývá, že hlídka byla na místě dokonce 5x (?). Při svém třetím výjezdu legitimovali radního JUDr. Karla Palečka a ten jim měl zjevně opilý sdělit: "Víte, kdo já jsem? Já jsem radní pro bezpečnost a velitel městské policie je o této akci srozuměn, jděte si najít jinou hospodu do jiné ulice!" Místostarosta Kopáček začal, podle 20 minutového služebního záznamu, rovnou vyhrožovat stížnostmi na vyšších místech a začal si opisovat služební čísla strážníků. Na jednu ze strážnic se měl osopit s tím, že se osobně postará o její diskreditaci, neboť není jeho typem. "Nejsem natolik ožralý, abych nevěděl, co povídám, ale ujišťuji Vás, že se rád postarám o to, abyste si zde už ani neškrtla." O části incidentu existuje 20 min. služební záznam.

5.2011

Jedenáctičlenná komise sestavená pro výběr ředitele Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, na tento post nikoho nevybrala, neboť žádný z uchazečů prý nenabídl požadovanou vizi dalšího rozvoje. Klientelistické podhoubí, v Plzni vydatně živené léta pravicovou garniturou, však začalo rychle pracovat. Objevily se zprávy, že se do výběru vložili politici, kteří požadují, aby si svoji pozici udržel Jan Burian. Podle tisku se jedná například o tlaky ze strany bývalé náměstkyně pro kulturu Marcely Krejsové (ODS), která se údajně snaží Burianovu pozici posílit. Někteří umělci v reakci na daný stav dokonce sepsali otevřený dopis radním, kde žádají, aby bylo respektováno rozhodnutí výběrové komise.

(Pozn. 5.2007 - ředitelem DJKT se stal počtvrté za sebou Jan Burian, který mj. seděl v přijímací komisi na DAMU při testech Kláry Krejsové (dcera Marcely Krejsové), a ta naopak zase zvedla ruku pro Buriana ve výběrovém řízení na post ředitele DJKT.

Lobbystické eskapády pokračovaly i na jednání zastupitelstva města 12.5.2011. Postupně se do nich při obhajování svého výběru (zejména pro J.Buriana) zapojili M.Hájek (Občané.cz), V.Duchek (TOP 09), M.Krejsová (ODS) a někteří další. V tomto konkrétním případě komunistická minulost Jana Buriana nevadila.

6.2011

www.valenta.estranky.cz/fotoalbum/publikovane-clanky-v-tisku-2007/plzenane--i-vam-diky-za-svobodu.html

6.2011

Poté co navštívil primátor Plzně Martin Baxa (ODS)výstavu alpínek v areálu Gymnázia na Mikulášském náměstí (a nechal se zde zvěčnit do Plzeňského deníku), kde několik let učí a je se zdejším prostředím silně spjatý, „překvapivě“ došlo na jednání ZMP (12.5.2011 v bodě 25) k přidělení dotace Alpinium klubu Plzeň (pořádá výstav alpínek v zahradě gymnázia) ve výši 20 tis. Kč a  k přidělení dotace Gymnáziu Mikulášské nám. na projekt "Úprava vstupu do zahrady gymnázia" (bod 35) ve výši 49 tis.  Kč. V ostrém kontrastu k takto štědrému přístupu primátora Baxy (i když otázkou zůstává možný střet zájmů) je odmítnutí změny účelu již dříve přidělené dotace Pětibojařskému centru v Plzni, které mělo uspořádat v rámci Oslav svobody Mezinárodní pětibojařskou soutěž - Memoriál George Pattona, avšak nyní díky chybějícím finančním prostředkům se tomu tak stát nemohlo.

Pozn. Martin Baxa, navíc ke své funkci primátora, vykonává na zmíněném gymnáziu stále 4 hodinový úvazek učitele zeměpisu a historie (Platnost informace: k 2.2012)

6.2011

K privatizaci je připravena další firma, nacházející se v portfoliu městského majetku, a to Plzeňské služby (100% vlastněná Plzeňskou teplárenskou, kterou zase 100% vlastní město Plzeň). Ještě před několika lety mělo město s touto, zcela soběstačnou a vydělávající, firmou velké plány. Ta kromě toho, že zajišťovala agendu rozúčtovávání tepla pro domácnosti, se hlásila do tendru na správcovství městských bytů a též měla mluvit do odpadového hospodářství nebo do parkování ve městě. Je možné, že se jedná o taktickou rošádu, která by mohla souviset s případným, a absolutně nepřijatelným, majetkovým vstupem nového strategického partnera (privatizéra) do teplárny. Kdyby se část nebo celá Plzeňská teplárenská a.s. prodala, bylo by pravděpodobné, že by se nový majitel zbavil městských manažerů bez náhrady. Díky této strategii by tak mohl mít tento nový strategický partner možnost i správu nemovitostí včas a výhodně získat!  Plány na majetkové přesuny posledního kvalitního městského majetku do rukou spřízněných podnikatelů mohou mít, zřejmě i za vlády nové městské koalice ODS + ČSSD, výraznou šanci na úspěch. Občany města by v případě prodeje těchto městských firem čekalo snad již jen na šroubování cen tepla novým majitelem, a to přirozeně směrem vzhůru. (Předseda představenstva Plzeňské teplárenské a.s. je Roman Jurečko (ODS), generálním ředitelem Plzeňských služeb je Ivan Hašek (ODS).

7.2011

Od ledna 2012 dojde v Plzni opět k podstatnému zdražení nájmů v městských bytech. Radní využijí, tak jako to dělají již každoročně, maximální možnou míru navýšení nájmů, kterou zákon umožňuje. Podle primátoraMartina Baxy (ODS)je to letos poslední možnost zvýšení nájemného. Od 1. ledna tak budou občané města nově platit za byty I.+II.kategorie 82,10,-- Kč / m2, přičemž v roce 2006 činil nájem pouze 25,60,-- Kč / m2. V podobném srovnání lze konstatovat, že zatímco v roce 2002 se platilo za byt I. kategorie  o rozloze 70 m2 1794,--Kč/měsíčně, nově to bude 5747,-- Kč/měsíčně. U bytů III. a IV. kategorie se bude nově platit 73,89 /m2. Další problém spočívá v tom, že zatímco město nyní disponuje přibližně  350 volnými velkometrážními byty (nad 90 m2), nízkometrážní volný byt není k dispozici žádný, což znamená, že lidé budou vlastně donuceni pod hrozbou ztráty střechy nad hlavou,  platit obrovský nájem bez možnosti přestěhování se do bytu menšího, tudíž levnějšího.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Jiří Valenta - profil
reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Senátor Valenta: Nejlepší si zslouží ocenění

7:37 Senátor Valenta: Nejlepší si zslouží ocenění

Komentář na facebookovém profilu k vyhlášení nejlepších sportovců okresu Hodonín.