Vystrčil (ODS): Pan premiér je předsedou pouze na papíře

11.12.2019 18:00

Projev na 14. schůzi Senátu 11. prosince 2019 k zákonu o podpoře regionálního rozvoje

Vystrčil (ODS): Pan premiér je předsedou pouze na papíře
Foto: Hans Štembera
Popisek: Místopředseda ODS Miloš Vystrčil

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, kolegové.

Já se tady vyjádřím k tomu návrhu pozměňovacímu, který byl přijat na VUZP, jehož přijetí inicioval pan kolega, senátor Lukáš Wagenknecht. My jsme po nějakých obměnách se k němu většinově připojili. Obsahem toho návrhu je, aby kromě toho, že slovo premiér je nahrazeno slovy člen vlády, ještě byla do toho odstavce 8 zapracována věta, která říká, že v podstatě žádný člen vlády, který je členem té Rady pro evropské strukturální a investiční fondy, nesmí být ve střetu zájmů podle nařízení Evropské rady a Evropského parlamentu, konkrétně kolem toho čl. 61.

Co nás k tomu vedlo? Nás k tomu vedly, řekněme, dvě, resp. tři věci. Tou první bylo, že 16. října probíhalo druhé čtení k tomuto zákona v Poslanecké sněmovně. Na něm vystupovala navrhovatelka zákona, paní ministryně Klára Dostálová, v posledním odstavci stenozáznamu je napsáno, že řekla, že platné znění zákona natvrdo určuje, že této radě, to je Rada pro evropské strukturální a investiční fondy, předsedá premiér, a že v případě jeho nepřítomnosti zastupuje ministr pro místní rozvoj. Pak je tam další věta, pan premiér se těchto rad nezúčastňuje z důvodu předběžné opatrnosti. A tak je tím předsedou pouze na papíře. Tečka.

Z toho důvodu navrhujeme velmi stručnou novelu, která spočívá v nahrazení jednoho jediného slova, a to že slovo předseda se nahradí slovem člen. Tím se vlastně umožní vládě, aby flexibilně sama rozhodla o tom, kdo z jejích členů bude řídit tuto radu. To znamená důvod předběžné opatrnosti, já věřím, že nám paní ministryně třeba ještě v rámci rozpravy, abychom na to mohli reagovat, vysvětlí. Mně z toho vyplývalo, že tou předběžnou opatrností je to, že se obáváme, že předseda rady bude ve střetu zájmů, to by mohlo znamenat určité problémy potom z hlediska dalšího používání evropských prostředků na strukturální a investiční věci, protože ty prostředky by vlastně nebyly zúřadovány v souladu s tím nařízením Evropské rady a Evropského parlamentu. Mohlo by to vyvolat, řekněme, i problémy z hlediska jejich vracení, použití, další distribuce atd.

Na jednání VUZP, když jsem na toto upozorňoval, tak jsme byli ubezpečeni, že toto není hlavní důvod, ale že hlavním důvodem je to, že je potřeba tu radu řídit, že dnes to vypadá tak, když to zjednoduším, že vše nasvědčuje tomu, že to současný premiér není schopen řídit, přestože řídí, myslím, že je to minimálně desítka jiných rad a orgánů, které tam byly uvedeny. Protože to není schopen řídit, tak je potřeba, aby to mohl třeba řídit nějaký jiný člen vlády. Když jsme my říkali a ptali se na to, jestli skutečně tím důvodem předběžné opatrnosti není třeba ten možný střet zájmů, nemusí se týkat zdaleka jenom premiéra, tohoto premiéra a jiných premiérů a jiných členů vlády, tak nám bylo řečeno, že v žádném případě toto myšleno nebylo, neboť se už na všechny tyto lidi vztahuje nařízení Evropské rady a Evropského parlamentu o střetu zájmů, ten čl. 61. Načež na to my jsme reagovali tím, že jsem poprosil pana náměstka, aby doručil do jednání pléna Senátu prohlášení, podepsané paní ministryní pro místní rozvoj, příp. i předsedou Legislativní rady vlády, ve kterém bude velmi jednoduše napsáno, potvrzujeme, že na členy Rady pro evropské strukturální a investiční fondy se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady, čl. 61, že tedy podléhají tomuto nařízení, že jsou povinni to, co tam je napsáno, v tom nařízení, plnit. Bylo na to pokýváno, dodnes žádný takovýto papír nemáme, kde by se pod to paní ministryně podepsala, nebo příp. i předseda Legislativní rady vlády. Přestože pan předseda výboru Zbyněk Linhart tento slib, který jsme tam dostali, že to není žádný problém, ještě pomocí emailové komunikace urgoval. Dnes, poté, co ten slib není naplněn panem náměstkem, potažmo paní ministryní, tak tady znovu slyšíme z tohoto řečniště, že to pod toto nařízení spadá, že ti lidé pod to spadají, že to je všechno v pořádku naprostém. S tím, že předpokládám, omlouvám se, prostřednictvím pana předsedajícího, Zdeňku Nytrovi, panu senátorovi, pane senátore, možná jste to chtěl říct vy, ale já tady řeknu, že přesně ta argumentace, že se nařízení Evropské rady a Evropského parlamentu nevztahuje na SZIF nebo Státní zemědělský intervenční fond, bylo už jednou použito, SZIF normálně vyplácí dotace Agrofertu, přestože by se na SZIF a na jeho zaměstnance taky měla vztahovat nařízení Evropské rady a Evropského parlamentu. Děje se tak. To znamená, já to neříkám proto, že vím, jak je to se SZIF, to nechci tady diskutovat. Já jenom říkám, že není vůbec jisté, že v nějakém okamžiku se nemůže stát, že někdo řekne: Prosím vás, členů rady, uvedených v tomto zákoně, se to nařízení netýká. To se týká jenom řídících orgánů a dalších subjektů, které hodnotí, rozdělují. Tito jsou jenom poradním orgánem vlády, která jenom řekne: Milá vládo, my vám doporučujeme, aby těch 500 mld. korun bylo rozděleno takhle a takhle a takhle. Vláda to tak samozřejmě schválí. My si myslíme, že by bylo správné, aby v rámci transparentnosti a v rámci, řekněme, bezrizikového nakládání s evropskými prostředky jsme se chovali tak, že zajistíme to, aby nemohla nastat jakákoli pochybnost o tom, že někde došlo ke střetu zájmů. A pokud někdo je s tím v souladu, tak by neměl mít žádný problém s tím, aby v okamžiku, kdy existuje nějaký poradní orgán vlády, tomu bylo tak, že členové vlády, kteří v něm zasedají, budou v té pozici, že nebudou v rozporu s nařízením EU nebo Evropského parlamentu, pardon, a Evropské rady o střetu zájmů, zejména s tím čl. 61. A to přesně je zapracováno v pozměňovacím návrhu, který vyšel z VUZP, já vás moc prosím, abyste to podpořili. Protože tam nemůže nastat žádná kolize, pokud ti lidé to myslí vážně, pokud skutečně platí to, co říkala paní ministryně, tak by jim to nemělo vadit, maximálně se stane, že dojde k nějaké duplicitě. Ale vzhledem k tomu, co jsme všechno zažili u předchozích zákonů, tak tato duplicita bude zaplevelovat náš právní řád mnohem méně než spousta jiných věcí, které už jsme kdysi přijali, jenom proto, že to je strašně důležité, my hlavně získáme 100% jistotu o tom, že to skutečně platí a vztahuje se i na členy této rady. Takže to je, omlouvám se za to, poměrně obšírnější vysvětlení toho, jak ten pozměňovací návrh vznikl.

Já chci poděkovat ještě jednou panu senátorovi Wagenknechtovi, že s tím přišel, protože to považuji za velmi rozumné a dobré řešení, které, pokud my tady odsouhlasíme a následně nabídneme Poslanecké sněmovně, ona, věřím, že ho také odsouhlasí, tak se zbavíme nejistoty, resp. získáme 100% jistotu o tom, že v okamžiku, kdy nějaká rada bude vládě navrhovat, jak se mají rozdělit investiční a strukturální prostředky, které jsou financovány z evropských peněz, tak nemůže dojít k tomu, že by to potom někdo napadl proto, že někdo, kdo o tom navrhoval, jak se to má udělat, byl ve střetu zájmů.

Děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Bartoň (Piráti): Povinná maturita z matematiky se zatím nekoná

10:01 Bartoň (Piráti): Povinná maturita z matematiky se zatím nekoná

Poslanecká sněmovna v prvním čtení podpořila vládní návrh na zachování možnosti volby mezi cizím jaz…