Zemánek (ČSSD): Teze k situaci ve stavebnictví 4.0

11.05.2017 15:48

Definice stavebnictví – je to odvětví, pomocí kterého je zajišťována výstavba, údržba, modernizace, rekonstrukce a demolice stavebních objektů. Člení se na pozemní stavby, dopravní a podzemní stavby, vodohospodářské stavby a speciální stavby.

Zemánek (ČSSD): Teze k situaci ve stavebnictví 4.0
Foto: CSSD.cz
Popisek: Logo ČSSD
reklama

Nástup průmyslové revoluce 4.0, ve stavebnictví (Stavebnictví 4.0), vyvolá celou řadu změn v naší společnosti, ve firmách, v našich zažitých postupech, ale i v řízení stavebnictví a vyžádá si i řadu nových znalostí. Podle kompetenčního zákona je sice stavebnictví v gesci MPO, ale v reálu jsou klíčové otázky veřejných investic rozděleny mezi MMR, MD, MŽP, MZ, MPO, MV, MŠMT a MPSV, kde nedochází k dobré komunikaci a koordinací prací. Příkladem může být zpackaná novelizace EIA, ale i stavebního zákona, které neřeší koncept BIM (Building Information Modelling), absence zákona o liniových stavbách a celé řady dalších. Po zkušenostech z praxe lze konstatovat, že k národohospodářskému propojení a vytvoření skutečné strategie či koncepce ve stavebnictví, dopravě a telematiky tak bohužel nedochází.

Stranou pozornosti „nezávislého" denního tisku, televize a rozhlasu zůstaly nepovšimnuty pracovní workshopy pořádané SIA ČR – Radou výstavby v květnu 2017 v Nadaci ABF na Václavském náměstí v Praze. Tematicky jsou workshopy rozděleny do 5 oblastí :

1. Stavebnictví 4.0 jako cesta k zjednodušení legislativy,

2. Stavebnictví 4.0, BIM, jako nový „nástroj" stavebníka,

3. Stavebnictví 4.0, plánování a regulace území, veřejné investice,

4. Stavebnictví 4.0 Stavební výzkum, požadavky na vzdělání, sociální dopady,

5. Stavebnictví 4.0 Dodavatelé staveb a výroba pro stavbu.

Vyvrcholením bude koncem měsíce května v pořadí již 3.konference BIM ve stavebnictví 2017 s hlavním tématem: BIM jako nástroj průmyslové revoluce 4.0 v ČR pod záštitou MPO, MD, MŠMT, Svazu měst a obcí a ve spolupráci s SIA ČR, ČKAIT, SPS ČR, IFMA a Odbornou radou pro BIM. Nutno podotknout, že celému snažení předcházelo usnesení č.j. 1356/16 „Význam metody BIM pro stavební praxi v ČR a návrh dalšího postupu pro její další zavedení", schváleného vládou ČR.

V rámci diskusí na workshopech se dovídáme, že třetina finančních prostředků je v evropském stavebnictví využívána neefektivně. Výhody BIM se zatím naplno nevyužívají, i když správa základních prostředků v průběhu životnosti stavby (stavební objekty a provozní soubory) spotřebuje až 73% celkových nákladů. Majetkový správce stavby proto potřebuje maximálně možnou měrou být informován pro svá další rozhodování pro zadání záměru projektu, například opravy. K tomu potřebuje shromáždit co nejvíce informací. Veškerá data by měla býti pro projektanty, správce, majitele on-line přístupná. Cílem by mělo býti zlepšení kvality projektování, přijímání staveb veřejností, dodržování harmonogramů dodávek, stability konečných nákladů, analýzy životního cyklu stavby a propojením modelu s oceňovací databází.

Podporuji názor prof. Ing. Růženy Petříkové, CSc, místopředsedkyně Rady kvality ČR, že bude nutné se posunout od teoretizování k praktickému využití znalostního potenciálu. Vedle iniciativy Stavebnictví 4.0, vzniká iniciativa Kvality 4.0, ale i Vzdělávání 4.0 či Práce 4.0 ve snaze posunout povědomí široké veřejnosti k intenzivnějšímu vnímání iniciativy Průmyslu 4.0 s důrazem na celospolečenské hledisko definované udržitelným životem.

Z průběhu jednání pracovních workshopů lze nabýt dojem, že převládá u některých účastníků skepse z absencí dlouhodobých koncepcí. Seminář „Budoucnost české energetiky II.", který se uskuteční dne 11. května 2017 od 9:00 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Sněmovní 1, místnost č. 205 se pokusí rozptýlit i tyto obavy a odpovědět na některé otázky spojenými s předpoklady rozvoje ekonomiky. Rekodifikace stavební legislativy, zejména SZ, by měla digitalizaci stavebnictví již zahrnout, obor stavebnictví zatraktivnit a přilákat nové zájemce. Důvodem státní podpory při zavádění digitalizace stavebnictví do praxe spojeného se vznikem koncepce, která by definovala nutné změny jeho procesů, by mohla umožnit vstup soukromého kapitálu do českého inženýrského stavebnictví prostřednictvím PPP projektů. Vzorem nám může být v oblasti dopravní infrastruktury ve střední Evropě obchvat Bratislavy D4 – R7, projektu téměř 60km dlouhé komunikace ve výši celkových nákladů něco přes miliardu EURO.

V průběhu plánované parlamentní konference pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka na téma: „Elektromobilita v ČR a využití solární energie", konané v červnu 2017 by měla býti představena nová kniha s názvem: „VYBRANÉ ASPEKTY BEZPEČNOSTI STÁTU – NÁŠ DEMOKRATICKÝ STÁT" na které jsem měl tu čest se podílet s renomovanými autory prof. Sekerkou, Hřebíkem a která by mohla v knihovnách VŠ posloužit jako nemilosrdné zrcadlo stavu naší bezohlednosti a pýchy.

Závěrem si mohu dovolit konstatování, že umíme definovat okruhy indikátorů a pomocí nich dělat komparace a uvádět různé výroky o demokracii s různými přívlastky, ale nejsme schopni vytvořit nebo neumíme zabezpečit šťastný život lidí této země. Snaha o šťastný a bezpečný život by měla být cílevědomou činností, s kterou je spjata koncepce a etika a to v duchu hesla německého spisovatele a básníka Johanna Godfrieda Seumeho (1763–1810) „Stát by měl podporovat blahobyt všech, místo aby zvětšoval bohatství jen několika občanů".

Zdroj: cssd.cz

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zdechovský (KDU-ČSL): Andrej Babiš i Miroslav Toman setkání odmítli

19:06 Zdechovský (KDU-ČSL): Andrej Babiš i Miroslav Toman setkání odmítli

Komentář na facebookovém profilu k příjezdu členů výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropské unie do P…