Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

  • TOP 09
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

help

Kolik českých humanitních pracovníků přichází kvůli pomoci v zahraničí o život? A jak se jim v jejich ,,poslání“ snaží p...

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Seznam nesvobody

Seznam nesvobody má být upozorněním pro všechny občany, které ze zákonů, dle našeho názrou, omezují jejich svobody (ať už se jedná o EET, cenzuru internetu, zásahy do domovní svobody atp.). Přicházíme s ním nyní, protože nárůst zákonů a podzákonných norem, kterých se problematika týká, se v poslední době dramaticky rozrostl. Seznam nesvobody je dis

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Výuka ve škole

Dobrý den.Patrně máte na mysli průřezové téma "Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech", které má v žácích podporovat globální myšlení a mezinárodní porozumění a jako princip prostupuje celým základním vzděláváním a je zařazeno do rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Rozhodně se tedy nejedná o ko

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Valachová

Paní ministryni bych udělila slovní hodnocení. Paní ministryně je nepochybně velmi komunikativní a pracovitá a prokázala dobrou znalost státní správy, ale na stole jí zůstává spousta nevyřešených problémů (např. platy učitelů). Osobně jsem zklamaná, že pokračovala ve změnách a v dokončování legislativního procesu zákonů, které začal její předc

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Dějiny

Na některých, zejména středních školách, již došlo k didaktické inovaci dějepisného kurikula. Tvorba školních osnov nicméně vychází z RVP, které spadají do dikce MŠMT. Při schvalování novely školského zákona se nicméně ukázalo, že jako opoziční strana máme velmi malou šanci prosadit některé ze změn, které považujeme za pozitivní a potřebn

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

kapmaň

Dobrý den. Cílovou skupinou strany TOP 09 nebyli nikdy extrémisté a boj proti extremismu je jedním z nejdůležitějších bodů naší kampaně. Co se týká našeho pana předsedy, má jistě také mnoho podporovatelů a věříme, že občany ČR ochráníme např. setrváním v EU a NATO. Normal 0 21 false false false CS X-NONE

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

volby

Na kandidátkách pro krajské volby se intenzivně pracuje a jednotliví kandidáti budou představeni krajskými organizacemi. Kandidáty na hejtmany naleznete na stránkách TOP09: http://www.top09.cz/volby/2016-krajska-zastupitelstva/ Normal 0 21 false false fal

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA