Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

  • TOP 09
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Regionální model financování

Paní poslankyně, úplně nerozumím tomu, proti čemu se pan ministr Dobeš ohrazoval, proti tomu, že podal zprávu nebo proti tomu, že jste s předmětným modelem financování nesouhlasila? Myslím, že byste neříkala nic, co není pravda.

RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA odpověděl na dotaz

Současný způsob financování je dlouhodobě těžko udržitelný

 Vážený pane Maláku, ministerstvo školství v poslední době ať již přímo či nepřímo představilo několik možných způsobů financování základního školství, ale doposud vždy pouze jako předběžný návrh spíše k diskusi, nežli jako předlohu novely právního předpisu nebo podklad pro její vytvoření. V této fázi se proto velmi obtížně na návrhy ministers

RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Financování školství

Paní poslankyně, návrh financování školství, který předkládá pan ministr školství podle tříd by znamenal velký úbytek peněz pro malé školy. Máte Vy jako expertka na školství nějaký návrh na to, jak by školství mělo být financováno?

RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA odpověděl na dotaz

Státní rozpočet pro kapitolu 333 MŠMT je opravdu velmi napnutý

Vážený pane Martine, státní rozpočet pro kapitolu 333 MŠMT je opravdu velmi napnutý. Snažíme se, aby bylo dost financí jak na školství vysoké, tak regionální, jehož rozpočet je představován především platy učitelů. Pro představu: výdaje regionálního školství činí 82 mld, a ztoho jen platy pedagogických pracovníků tvoří 60 mld. Přes veškerá úsporná

RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA odpověděl na dotaz

Základní standardy

 Vážená paní Ivo, jsem ráda, že jste se přihlásila k početné skupině, která podobně jako já prosazuje základní standardy. Taková základní norma by uvolnila ruce školám při tvorbě školních vzdělávacích plánů, ale stále by měla dozorovou funkci. Ani by tak nemuselo jít o kontrolu v každém ročníku, ale pouze kontrolu prostřednictvím až právě stát

RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Standardy

Paní poslankyně, naprosto s vámi souhlasím, pokud jde o nastavení jakýchsi standardů znalostí na středních školách. Když by se stanovilo to, co má žák zvládnout v každém ročníku a z toho by se skládaly pak v každém ročníku zkoušky, nemusela by být ani obvávaná maturita. Co myslíte?

RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA odpověděl na dotaz

Nový vysokoškolský zákon

Vážená paní Valerie, nikoli, od plánovaného školného upuštěno nebylo, počítá se s ním v návrhu nového vysokoškolského zákona, který připravuje MŠMT. Se zavedením školného počítal jak volební program TOP09 pro volby do Poslanecké sněmovny, tak také programové prohlášení vlády ze dne 4.8.2011, a to od akademického roku 2013/2014.

RNDr. Anna Putnova, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnova, Ph. D. MBA