Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

  • TOP 09
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA vložil nový článek

Nenuťme rodiče porušovat zákon

Řeč je o rodičích – českých občanech v zahraničí. Podle platného školského zákona mají rodiče povinnost přihlásit dítě, které dosáhne školního věku, k povinné školní docházce. To platí i pro našince žijící krátkodobě či trvale v zahraničí.

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA odpověděl na dotaz

Nedomnívám se, že by to bylo uvědomnělostí studentů.

Vážená paní Věro,  nedomnívám se, že by to bylo uvědomnělostí studentů. Už v období konání řádných maturitních zkoušek bylo jasné, že státní maturity dostaly mnoho studentů do nezáviděníhodné situace, do které se přitom žáci dostali bez vlastního zavinění. Protože školy neznaly přesně podmínky maturity, nevěděli učitelé, na co se při výuce

RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Studenti

Paní doktorko, co říkáte na fakt, že tolik studentů nedorazilo k reparátům? Jsou tak uvědomělí a zopakují si raději ročník, jak tvrdí pan ministr?

RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA odpověděl na dotaz

Věřím, že naše pozměňovací návrhy budou Sněmovnou přijaty

Vážená paní Dagmaro, jsem přesvědčena, že zadání maturitních zkoušek, respektive jejich společné části, nemá být utajováno déle, než do okamžiku rozdání studentům. Poté by mělo být zadání i správné odpovědi zveřejněny, stejně tak jako autorský kolektiv testů. I této problematice se věnujeme na "školském" výboru Poslanecké sněmovny při projednávání

RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA odpověděl na dotaz

Změny musí být následující

Vážený pane Kalibe, nikoli, se současnou formou maturit do příštích let já ani TOP09 nesouhlasíme. Proto byla současná podoba zafixováni pouze na příští rok. Změny musí být především následující: jediná úroveň obtížnosti společné části maturitní zkoušky, tři předměty, ze kterých se bude společná část maturitní zkoušky po

RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA odpověděl na dotaz

Se současnou formou maturit do příštích let já ani TOP09 nesouhlasíme

Vážený pane Kalibe,nikoli, se současnou formou maturit do příštích let já ani TOP09 nesouhlasíme. Proto byla současná podoba zafixováni pouze na příští rok. Změny musí být především následující:jediná úroveň obtížnosti společné části maturitní zkoušky, tři předměty, ze kterých se bude společná část maturitní zkoušky povinně skládat, pouze

RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA odpověděl na dotaz

Rozvoj osobnosti dítěte

Vážený pane, cílem předškolního vzdělávání je především rozvoj osobnosti dítěte, a to nejen po stránce intelektu nebo vědomostí, ale i jeho schopnosti socializace či základních morálních návyků. Kvalitní předškolní vzdělávání je zárukou i následného úspěšného vzdělávání zaměřeného výrazněji na vědomosti v základních školách. Pokud toto budou schopn

RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Kontinuální vzdělávání

Paní doktorko, jaký je Váš názor na kontinuitu vzdělávání už od předškolního věku, je třeba mít skutečně školky, které vzdělávají nebo se ztotožňujete s děstkými skupinami jako náhradou?

RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA odpověděl na dotaz

V době, kdy se vyjednává o rozpočtu, dělá ministerstvo zoufalé kroky

Vážená paní Zuzko, pan ministr na schůzce s některými poslanci Školského výboru skutečně předložil nový model financování regionálního školství. A doposud jsme se k němu Školský výbor ani já nijak nevyjadřovali, neboť na začátku září bude následovat další jednání o této věci. V příspěvku zmiňovanou tiskovou zprávu TOP09 Vám pro zajímavost posílá