Ing. Antonín Seďa

  • ČSSD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,08. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Summit Rusko - Afrika

 Obecně se Afrika stala prioritou řady zemí, a to zejména z důvodu přírodního bohatství a přírodních zdrojů. Mimochodem, tak tomu bylo i v minulosti v období kolonialismu. Čína i RF měly , má a bude mít dobré vztahy s africkými zeměmi, zejména z pohledu investic. Tyto investice jsou základem pro dopravu vytěžených surovin, takže je v tom obcho

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Kam se člověk podívá, tam lež za lží

 Říká se, že lež má krátké nohy a já tomu věřím. Odlišil bych tvrzení o lžích v naší zemi a na Západě. Jak každý ví, v České republice se nakonec nic neutají a pravda vyjde najevo. Pokud jde o obecné tvrzení, že nám politici lžou, pak je třeba dodat důkazy a hlavně je třeba dokázat na konkrétních příkladech, že se jedná o lež. Osobně nemám rád

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Pražská organizace ČSSD - hrobař ČSSD?

Pražská organizace ČSSD byla vždy silně zastoupená ve všech orgánech strany. Bylo a je to dáno početním zastoupením členské základny a také tím, že vrcholná politika se odehrává v Praze. Nicméně dlouhodobé volební výsledky pražských sociálních demokratů vždy srážely volební výsledek ČSSD. Problémem ČSSD v Praze bylo její "řízení" lidmi, kteří sice

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Zaspala EU na Blízkém východě?

 Předně je třeba zdůraznit nedostatečnou roli RB OSN při řešení ozbrojeného konfliktu v Sýrii či řešení bezpečnostní situace na Blízkém východě. Souhlasím s Terezou Spencerovou, že současné události stojí na dohodách zainteresovaných aktérů. Nicméně si nemyslím, že někdo z aktérů (kromě Kurdů), chtějí nezávislý Kurdistán. Každý z aktérů má své

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Byla či nebyla?

 Souhlasím a také jsem nikdy netvrdil, že ČSSD není spoluodpovědná za exekuční excesy. Nicméně jsem reagoval na útok vůči ČSSD. Není pravdou, že exekuční mafie něco dělala se souhlasem sociální demokracie. Nevím zda si to pamatujete, ale v minulosti byly legislativní pokusy, jak "umravnit" exekutory. Úspěšné byly až za vlády Bohuslava Sobotky

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Nezaplacený dluh advokátovi ČSSD popírá

 Děkuji za dotaz, ale v úvodu bych se chtěl ohradit vůči tvrzení, že ČSSD někoho připravila zákonem o exekucích o život. To je lež. Předně exekuce měly původně řešit (a také vyřešily) druhotnou platební neschopnost podniků. To, že se pak exekuční mafie utrhla ze řetězu, tak to nebylo chybou ČSSD, ale celé politické reprezentace. Ta měla zasáhn

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Dobrý den,

 Děkuji za dotaz, ale ten by měl být směrován panu velvyslanci USA nebo přímo panu prezidentovi Donaldu Trumpovi. Zahraniční politika USA je obecně ovládána národními zájmy této země a všichni víme, že jsou to zejména zájmy ekonomické. nestabilita jakékoliv země s sebou přináší ekonomické problémy a nedodržování dohod. USA jsou stále velmocí a

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

S odstupem času k milionům mrtvých

 Předně chci říci, že prezident Donald Trump sice stahuje vojáky ze Sýrie, což je mimochodem terčem kritiky řady republikánů i demokratů v USA, tak jako řady spojenců z NATO. Na straně druhé to byl Donald Trump, který invazi do Sýrie zahájil a dnes navyšuje počet amerických vojáků v Saudské Arábii. Takže jeho kritika zahraniční politiky předch

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Proč byla PČR v kauze OKD nečinná?

 Kauza OKD se táhne drahně let a orgány činné v trestním řízení konaly na základě trestního oznámení. Takže pokud probíhají úkony orgánů činných v trestním řízení, není věcí politiků do těchto otevřených kauz jakkoliv zasahovat. Jak víte, k soudu se nakonec dostali pouze dva manažeři  z tehdejšího FNM a soudní znalec pan Doucha. Všichni t

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Česká pošta

 Souhlasím a také nejsem spokojen se službami České pošty. Základní problém vidím v tom, že tato státní firma provozuje veřejnou službu, kterou pro své občany a za jejich peníze objednává stát. Ovšem drahně let platí za tyto služby málo a proto vedení pošty hledalo řešení ve zvyšování obratu (poštovní a zásilkové služby již dnes provádí řada j

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Spali nebo se modlili?

 přiznám se, že neznám detailně techniku PVO Saudské Arábie. Nicméně je zřejmé, že útoky na ropná pole byly provedeny drony a ty nelze zachytit běžnými prostředky PVO, jelikož létají v nízkých výškách. Přesně tohle je důvodem, proč jsem byl a stále jsem kritikem nákupu velkého počtu 3D radarů z Izraele. Podle našich specialistů a opravdu nevid

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Předsudečná nenávist

 Ne , Ministerstvo zahraničních věcí poskytuje svým varováním veřejnou službu našim občanům, na základě informací od zpravodajských služeb, velvyslanců apod. To trestné není, jelikož to není v rozporu s Listinou základních práv a svobod, která je nedílnou částí Ústavy ČR. A co se týče fóbií, tak k tomu je vhodné navštívit lékaře a psychologa.

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Předsudečná nenávist

 Děkuji za dotaz, ale ten měl směřovat k panu ministrovi vnitra. Já mám pouze jednu vysokou školu, přesto se pokusím odpověď tak, jak tento výraz vnímám já. Pokud zabrousíme do minulosti a do Sudet, pak jistě víte, jaké události provázely oddělení Sudet od zbytku země. Ta nenávist směřovala od německy mluvícího obyvatelstva k Čechům a naopak.

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Když vidíte, jak si vaše strana vede

 Od neúspěšných voleb do poslanecké sněmovny pracuji ve firmě Evektor- Aerotechnik, a.s. v Kunovicích, takže jsem se vrátil ke své profesi. Věnuji se hlavně rodině a mým vnoučatům. Politiku sice sleduji a často se k ní na sociálních sítích vyjadřuji. Jinak v sociální demokracii nezastávám žádné funkce  a jsem řadový člen. Co se týče mého

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Multikulturalismus

 Definice, kterou uvádíte neznám a obávám se, že není pravdivá. Zároveń neříká nic o podobě nového světového řádu, ale pouze definuje hodnoty , na kterých má být budován. A tady nevidím žádný problém v tom, že se budou respektovat lidská práva bez ohledu na pohlaví, víru či společenské postavení. Mimochodem, pokud kritizujete multikulturalismu

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Tři velké skoky ve vesmíru - co přinesly lidstvu?

 Vývoj společnosti je spjatý s novými objevy a výzkumy. Tedy i výzkum vesmíru, včetně  vesmíruna Měsíci, souvisí s tímto vývojem. Například vzorky hornin, ovzduší či rozličné pokusy odhalují vznik naší planety či celé soustavy a přinášejí nové poznatk o možném životě či podmínkách pro život. Dnes si neumíme představit GPS či Gallileo syst

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

A jak u nás, dáme se cestou logiky?

 V naší zemi jsou dva způsoby, jak měřit rychlost vozidel. Policie ČR může měřit rychlost vozidel kdekoliv a bez upozornění. Městská policie může měřit rychlost vozidel pouze tam, kde ji to Policie ČR umožní. Přiznám se, že dnes nevím, zda je potřebné pro měření rychlosti mít i dopravní značení. Takto jsme to prosdili v minulosti do zákonu a t

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Proč?

 Přiznám se, že jsem osobně také nepochopil, proč ČSSD odvolává ministra kultury. jediné možné vysvětlení byl silný mediální atak kulturní fronty před volbami do EP. Výsledek těchto voleb nakonec ukázal, že ani vstřícnost k této kulturní frontě nebyla nic platná. Mohu souhlasit, že sociální demokracie má problém v komunikaci s veřejností. Schá

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Multikulturalismus

 Zřejmě každý z nás čte z jiného politického programu. Ale po pravdě řečeno, to je jedno, protože v současné době se pracuje na programu novém. Osobně si nemyslím, že lze v naší zemi zvrátit celosvětový vývoj. Ten je dán globalizací, neo-liberalismem a multikulturalismem. Ten mimo jiné byl přítomen vždy, pouze měl jiný název. Multikulturalismu

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Souhlasím s vámi, ale

 Souhlasím, že je špatné paušalizovat. tak jako je špatné mlčet, pokud jsou v naší zemi porušována lidská práva. není pravdou, že by ČR podcenila problémy s nelegální migrací. Protože již ve stále platné Bezpečnostní strategii ČR se jako jedna z velkých hrozeb objevuje migrace a uprchlická krize. Dokonce jsou popsány i možné příčiny těchto bez