Ing. Ivan Fuksa

  • ODS
  • Příbram
  • zastupitel obce
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,07. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Ing. Ivan Fuksa
Ing. Ivan Fuksa odpověděl na dotaz

Poskytování tzv. veřejných statků

Dobrý den, zemědělci nepochybně jsou takto státem zaštiťováni, jak píšete, i v jiných zemích. Dokonce kdybyste si prošla zpětně články se zemědělskou tématikou v době například protestů a stávek zemědělců nebo v době schvalování rozpočtu, narazíte na četné stížnosti českých zemědělců, že v jiných členských státech EU jsou jejich kolegové podporován

Ing. Ivan Fuksa
Ing. Ivan Fuksa odpověděl na dotaz

Největšími odběrateli mimo trh EU jsou Rusko, Ukrajina a USA

 Dobrý den, ČR má několik zemědělských a potravinářských položek, které tradičně, dlouhodobě exportuje do tzv. třetích zemí (mimo EU). Jedná se o pivo, chmel, slad, nečokoládové cukrovinky, pektiny, sušené mléko, sýry balkánského typu, maková semena a další. Při tom naší nejvíce vyváženou a nejlukrativnější položkou jsou umělá střeva z tvrzený

Ing. Ivan Fuksa
Ing. Ivan Fuksa odpověděl na dotaz

Podpora "Evropského modelu zemědělství“

 Dobrý den,rozhodně není pravda, že by se do České republiky potraviny pouze dovážely. Česká republika je například plně soběstačná v produkci hovězího masa a mléka. Produkce drůbežích chovů v ČR může z více než 80% pokrýt roční spotřebu tohoto masa. Vývoz a dovoz do velké míry ovlivňuje globalizace evropského i celosvětového trhu, takže napří

Ing. Ivan Fuksa
Ing. Ivan Fuksa odpověděl na dotaz

Odvést pozornost od problémů

Dobrý den, děkuji za podporu, pokud jste to tak zamýšlela. To, že v lesích byl zmatek už před mým nástupem, ale samozřejmě není a nemůže být argument. Naopak, už několik dní po svém nástupu jsem se vypravil do sídla státního podniku a bezprostředně vyhlásil, že je mým cílem očistit jeho jméno a situaci ve státních lesích co nejdříve stabilizovat. A

Ing. Ivan Fuksa
Ing. Ivan Fuksa
Ing. Ivan Fuksa odpověděl na dotaz

Dřevěná kniha je koncepcí hospodařeníí v lesích, ne normou

Dobrý den,tzv. Dřevěná kniha je koncepcí hospodaření s. p. Lesy ČR, nikoliv zákonnou normou. Vznikla však na základě, a představuje tudíž určitý konsenzus,  široké odborné diskuze, je založena na prokazatelných ekonomických datech. Vláda tuto koncepci projednala a v usnesení uložila ministru zemědělství podle koncepce postupovat. Nicméně

Ing. Ivan Fuksa
Ing. Ivan Fuksa odpověděl na dotaz

Novela veterinárního zákona a produkce mléka

 Dobrý den, automaty na mléko se rozhodně nikterak masivně nezavírají, a už vůbec ne z důvodů, které naznačujete. Obecně lze říci, že po největším boomu v prvním roce jejich zavedení, ve druhém víceméně počty mírně stoupaly a dnes se počet stabilizuje. Registrovaných automatů máme nyní  169. Nejvyšší počet byl 186. A to bylo loni na

Ing. Ivan Fuksa
Ing. Ivan Fuksa odpověděl na dotaz

Jaká budou protipovodňová opatření ?

Prosím, aby se pan Dave podíval na páteční TZ s tímto tématem související (viz odkaz níže).  Bohužel konkrétní projekty sahající až za rok 2013, pro které přichází v úvahu financování z případně zvýšeného poplatku za podzemní vody, Mze zatím nemá v uceleném přehledu. Z dlouhodobých projektů je možno zmínit ochranu a protipovodňová opatření na

Ing. Ivan Fuksa
Ing. Ivan Fuksa odpověděl na dotaz

Růst cen potravin a důchodová reforma

 Dobrý den,v pořadu Otázky Václava Moravce zazněl odhad růstu cen potravin v českých obchodech především v důsledku zvýšení světových cen komodit…a na to, že se bude jednat o řádově jednotky procent, konkrétně dvě, tři, čtyři, panovala mezi přítomnými shoda. Všichni si vzpomínáme na situaci z roku 2008, kdy se zvýšila spodní sazba DPH z

Ing. Ivan Fuksa
Ing. Ivan Fuksa odpověděl na dotaz

Pozemkový fond ČR a pozemkové úřady

 Dobrý den, principiálně s Vaším názorem samozřejmě nelze než souhlasit, ovšem k posouzení, zda je chyba skutečně a stoprocentně na straně úředníka, by bylo třeba dotaz formulovat konkrétněji. Navíc, vytyčení a vyměřování pozemků je v kompetenci pozemkových úřadů. Pozemkový fond ČR se touto agendou nezabývá. Pokud tedy opravdu zaměňujete Pozem

Ing. Ivan Fuksa
Ing. Ivan Fuksa odpověděl na dotaz

Kontroly jsou velmi intenzivní a dále pokračují

 Náš stát , konkrétně Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, konají veškerá kontrolní i preventivní opatření, která jsou v souladu s platnou legislativou. Zintenzivnily kontroly a prověřují potraviny především v obchodních řetězcích, a to především s vazbou směrem

Ing. Ivan Fuksa
Ing. Ivan Fuksa odpověděl na dotaz

Platební agentury jsou v EU povinné

SZIF je akreditovanou platební agenturou, přes kterou proudí českým zemědělcům veškeré dotace z Evropské unie a národních zdrojů. Je také administrátorem všech projektů a žádostí o tyto dotace. S objemem několika desetitisíc žádostí ročně a s cca 37 miliardami Kč vyplacenými zemědělcům v loňském roce, je do jisté míry logicky spojeno určité nepo

Ing. Ivan Fuksa
Ing. Ivan Fuksa odpověděl na dotaz

Vlna výprodeje české půdy nehrozí

Dobrý den,nejen v souvislosti se změnou devizového zákona, který bylo třeba uvést do souladu s primárním právem EU, ministr Fuksa zadal vypracovat analýzu, která popíše rozlohu zemědělské půdy, na níž zemědělci hospodaří. V této souvislosti a podle principu, že státní zemědělskou půdu chce ministr do budoucna uchránit pro zemědělce a ze

Ing. Ivan Fuksa
Ing. Ivan Fuksa odpověděl na dotaz

Výběr spotřební daně z vína

 Výběr spotřební daně by se podle výpočtu MF vyplatil od 16 Kč výše a v minulosti se tato daň u vína pohybovala na úrovni  cca 5 Kč, tudíž její výběr byl  neefektivní. Neuvalení daně je také jednou z cest, jak posílit konkurenceschopnost našich vinařů v porovnání s pěstiteli ze zemí, které mají příhodnější klimatické podmínky.

Ing. Ivan Fuksa
Ing. Ivan Fuksa odpověděl na dotaz

Pohledávky CE WOOD

Nelze mluvit o „odpuštění dluhu“. Pokud máte na mysli pilu Javořice, pohledávky CE WOOD, a.s. byly zajištěny zástavním právem k nemovitým a movitým věcem pily Javořice, což poskytlo vyšší míru zajištění pohledávek, než v případě insolvenčního řízení. Na trvání zajištění nemá vliv změna vlastníka akcií společnosti Javořice, a.s., ani změna vlastníka

Ing. Ivan Fuksa
Ing. Ivan Fuksa odpověděl na dotaz

Chystaná blokáda Prahy

V pátek se jak Agrární komora, tak Zemědělský svaz distancoval od stávky zemědělských odborů. Zemědělské odbory, které blokádu ohlásily, reprezentují pouze asi 3 % zemědělců. Stávce nezabráníme. Je to prostě svobodné rozhodnutí. Já jenom říkám, že sami zemědělci tímto můžou zkazit ten záměr, kdy chceme přesvědčit českého zákazníka, že vyplatí se ze

Ing. Ivan Fuksa
Ing. Ivan Fuksa odpověděl na dotaz

Lesy ČR

Spor mezi Lesy ČR a „firmou pana Dejnožky“, tedy Hradeckou lesní a dřevařskou společností (HLDS), je primárně sporem mezi jmenovanými dvěma firmami. Z analýz, které má Ministerstvo zemědělství k dispozici, však jednoznačně vyplývá, že obchodování dřeva prostřednictvím HLDS je pro stát výrazně nevýhodné, proto jsem podpořil pana ředitele Sýkoru ve v