Mgr. Marta Semelová

  • KSČM
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,61. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Mgr. Marta Semelová
Mgr. Marta Semelová odpověděl na dotaz

název strany

 Dobrý den, jedná se o dvě rozdílné politické strany, každá má svůj program, stanovy, organizační strukturu. O vzniku nové strany KSČ 21 nemám konkrétní informace.

Mgr. Marta Semelová
Mgr. Marta Semelová odpověděl na dotaz

Všeobecný základní příjem

 Dobrý den, kampaň na zahájení diskuse o všeobecném základním příjmu rozhodně podporuji. Je však jasné, že bezprostředně na něj v naší zemi nejsou prostředky a vyžadovalo by to velmi významné změny v hospodaření společnosti s penězi. Podporuji ale určitě postupnou podporu především potřebných skupin, které si svůj nízký příjem nijak sami nezav

Mgr. Marta Semelová
Mgr. Marta Semelová odpověděl na dotaz

Vazena pani,

 Dobrý den, nevím, jaký konzervatismus máte na mysli. Pokud tím myslíte naši snahu o to, aby každý člověk mohl důstojně žít, aby měl práci za odpovídající plat, střechu nad hlavou, sociální jistoty, kvalitní a všem dostupné zdravotnictví, školství a kulturu, pak se k takovému podle vás "konzervatismu" ráda hlásím.

Mgr. Marta Semelová
Mgr. Marta Semelová odpověděl na dotaz

volební obvody

 Právě proto, aby tomu tak nebylo, chceme zakotvit přímo do zákonu, že hlavní město Praha je jeden volební obvod. Zároveň by měly mít jeden volební obvod i jednotlivé městské části.

Mgr. Marta Semelová
Mgr. Marta Semelová odpověděl na dotaz

praha

Praha má specifické postavení. Je centrem řady institucí, společností, bank, jsou zde vyšší platy a větší možnosti praco

Mgr. Marta Semelová
Mgr. Marta Semelová odpověděl na dotaz

MHD

 V našem volebním programu je, mimo jiné, umožnění bezbariérového pohybu všemi prostory města, včetně dopravních prostředků či stanic tramvají, přístupu do nových stanic metra a rekonstrukce stávajících. Usilovat budeme i o dokončení výstavby trasy metra A a přípravu výstavby trasy D. Právě o tom, co upřednostnit, kam investovat, jaké bud

Mgr. Marta Semelová
Mgr. Marta Semelová odpověděl na dotaz

Úroveň MHD

 Zavedení bezplatné hromadné dopravy, které prosazujeme, musí předcházet seriózní diskuze s odborníky, městskými částmi a veřejností. Uvědomujeme si některá rizika, přesto si myslíme, že převažují pozitiva. Jde např. o posílení sociální rovnosti, úsporu financí občanů, kteří pravidelně městskou hromadnou dopravou jezdí, zlepšení životního

Mgr. Marta Semelová
Mgr. Marta Semelová
Mgr. Marta Semelová odpověděl na dotaz

Bezplatné MHD

Dobrý den, k tomuto tématu jsme zpracovali vysvětlující text, který přikládám:<a name="_Toc392329881" target="

Mgr. Marta Semelová
Mgr. Marta Semelová odpověděl na dotaz

Na kolik si v Praze věříte?

 Z hlediska ekonomiky má Praha zcela výsadní postavení. Kromě všech hlavních orgánů státní správy zde sídlí většina finančních institucí a zahraničních firem. Je tak největším regionálnímtrhem práce v zemi. Dlouhodobě si drží nízkou úroveň nezamě

Mgr. Marta Semelová
Mgr. Marta Semelová odpověděl na dotaz

příjímací zkoušky

Dobrý den, ano, jsem pro povinné přijímací zkoušky na střední školy. V současné době k nim přistupují některé kraje či ředitelé jednotlivých škol, kteří si kupují testy. Vzdělávání by měl být pod garancí státu, a to pokud jde o kvalitu, dostupnost i jeho financování. Stát, respektive ministerstvo školství by proto mělo stanovovat i určité podmínky

Mgr. Marta Semelová
Mgr. Marta Semelová odpověděl na dotaz

dotace školanám

 Dobrý den, v tomto s ministrem školství souhlasím. Soukromé a církevní školy ať žijí, ale za své. Stát, kraj a obec by měly zaručit a zafinancovat dostupnou síť kvalitního veřejného školství. Přece naprosto odporuje logice, aby kraje musely kvůli nedostatku žáků slučovat a rušit veřejné střední školy, a soukromé, kde studenti platí školné, dá

Mgr. Marta Semelová
Mgr. Marta Semelová odpověděl na dotaz

důchodci

Dobrý den, v prvé řadě je nutné, aby byl dostatek práce. Zrušení velkých podniků a zemědělských družstev vedlo ke ztrátě značného množství pracovních míst. Zvlášť v některých regionech, ale také na venkově je tato situace velmi vážná. Na vesnicích jedno takové družstvo dalo práci celým rodinám. Nemyslím si však, že je

Mgr. Marta Semelová
Mgr. Marta Semelová odpověděl na dotaz

státní maturity

Stabilita je určitě potřebná, a to nejen u státních maturit, ale v celém rezortu. Neustálé změny určitě nepřispívají k zvyšování kvality vzdělávání. Na druhou stranu by však bylo potřeba napravit chyby, k nimž došlo, a které se na výrazném poklesu úrovně vzdělání, potažmo i výsledků maturitních zkoušek, za posledních 25 let podepsaly. Mám na m

Mgr. Marta Semelová
Mgr. Marta Semelová odpověděl na dotaz

víkend

S největší pravděpodobností ano. Osobně se moc těším, bývá to nádherná akce mysliveckého sdružení.

Mgr. Marta Semelová
Mgr. Marta Semelová odpověděl na dotaz

  Dobrý den, v prvé řadě bych chtěla říci, že naprosto rozumím rodičům s malými dětmi, kteří potřebují nastoupit do práce, ať už z důvodů finančních či proto, aby neztratili kontakt s profesí a lidmi, kteří se zde pohybují. Na druhou stranu je však

Mgr. Marta Semelová
Mgr. Marta Semelová odpověděl na dotaz

problémy školství

  Dobrý den, Partii na téma školství jsem se zájmem sledovala. Souhlasím s tím, že školství je dlouhodobě ve špatném stavu, což potvrzují i výsledky mezinárodních srovnání. Příčin tohoto stavu je celá řada. Rozbití kvalitního vzdělávacího systému založeného na vědeckých pozna

Mgr. Marta Semelová
Mgr. Marta Semelová
Mgr. Marta Semelová