Mgr. et Mgr. Věra Jourová

  • ANO 2011
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,96. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

Obchodní dohoda

Dohoda a volném obchodu a posílené obchodní spolupráci mezi EU a USA může přinést kýžené pozitivní ekonomické dopady, bude však třeba vyjednat výhodné podmínky, takové aby například nedošlo ke snížení standardu potravin apod. Dohoda by v konečném důsledku neměla znamenat zvýšení objemu obchodu na úkor kvality, na které si EU dlouhodobě zakládá.

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

kandidátky

Dobrý den, určitě nejsme jedinou stranou respektive hnutím, které se při sestavování kandidátek setkává s obtížemi.  Značné problémy řeší  i dlouhodobě zavedené strany, stačí jen zalistovat novinami nebo internetem. Ale je pravda, že jsme stále ještě nové hnutí, které si asi musí prodělat svoje "dětské" nemoci a omyly. A z kariéristů

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

služební zákon a EU

Dobrý den, Evropská komise má zájem na tom, aby byl služební zákon účinný od příštího roku, kdy se začnou čerpat peníze v novém programovém období. Komise si totiž přeje, aby přidělování dotací nemohlo být politicky ovlivňováno, jak se často dělo v minulosti. K tomu, aby byl zákon skutečně od Nového roku účinný a úředníci se jím řídili, ale pot

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

váš tým

Dobrý den, eurokomisaři nedědí tým po svých předchůdcích, ale vytvářejí si jej sami. Proto s jeho sestavením není možné čekat až na nástup do funkce, kdy je třeba, aby začal prakticky okamžitě pracovat. Každý eurokomisař má kabinet se šesti nejbližšími spolupracovníky a dále podpůrný tým, kde je spolupracovníků více. Pr

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

volby

Dobrý den, jsou to komunální volby a v těch nutně nemusí být nějaké ústřední celostátní heslo. Nicméně nemohu vyloučit, že se ještě kolegové, kteří volby připravují, pro nějaké rozhodnou.

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

Iniciativy legislativního charakteru

Dobrý den, zatím nemám přidělené portfolio, a proto by bylo zcela předčasné hovořit o konkrétních iniciativách či postojích. Obecně mohu jen říci, že bych ráda přispěla ke zjednodušování předpisů a omezování mnohdy zbytečného formalismu. 

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

kdo vás nahradí

Dobrý den, také se mi neodchází lehce. Jako svoji nástupkyni navrhuji mou dosavadní náměstkyni Kláru Dostálovou. Věřím, že by by byla dobrou nástupkyní a dotáhla by ke zdárnému konci vše, co jsme společně začaly.

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

ministryně

Dobrý den, datum odchodu z ministerstva zatím nemám pevně stanoven. Nová Komise začíná v listopadu, ale až do té doby jistě ministryní nebudu. 

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

eurokomisařka?

Dobrý den, věřím, že jsem pro práci v Komisi dobře vybavena a samozřejmě jsem připravena doplnit si znalosti podle přiděleného portfolia. Pokud bych nebyla jmenována, vláda navrhne jiného kandidáta. 

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

spor o eurokomisaře

MMR se mi rozhodně neopouští lehce a byla bych ráda, kdyby mě nahradila moje dosavadní náměstkyně pro evropské fondy Klára Dostálová, která by byla zárukou kontinuity toho, co jsem tam započala.

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

PANÍ JOROVÁ.

Nominace na eurokomisařku je pro mě obrovská čest a závazek. Věřím, že zde mohu být užitečná pro  Evropskou unii a tím i pro Českou republiku. Jako člověk z praxe bych ráda přispěla ke zjednodušení prováděcích předpisů, aby zbytečně nelpěly na některých formalitách. Moje znalost z terénu může být velmi uži

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

kde je pravda?

Dobrý den, v průběhu vyjednávání Dohody o partnerství pro programové období 2014 – 2020 jsme absolvovali řadu oficiálních i neformálních setkání se zástupci Evropské komise, na kterých jsme byli opakovaně upozorňováni na to, že Komise trvá na tom, aby zákon o státní službě byl účinný k 1. 1. 2015. Máme to v záznamech z jednání, máme to i v něko

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

kvalifikace

Dobrý den, procesům v Unii rozumím, jsem právnička, která to nedávno vystudovala. Mám několik zkoušek z evropského práva i dlouhodobou praxi. Z jazyků mám na prvním místě angličtinu, domluvím se rusky, pasivně rumunsky.

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

vesnice roku

Cílem této soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Všechny přihlášené obce bývají hodnoceny v následu

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

dotace

Loni se nedočerpalo až deset miliard korun, letos podle odhadů hrozí nedočerpání 24 miliard korun a dalších 26 miliard korun bude v ohrožení příští rok. Ale jsou to pouze odhady a my pracujeme na tom, aby konečná čísla byla nižší. Nešťastné je, že teď navíc sešel konec starého a začátek nového programového období, což celou věc ještě

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

výhrady Bruselu

Většina připomínek měla charakter žádosti o doplnění argumentace, zpřesnění našich záměrů a podobně. Vysvětlovat jsme si také museli otázky související s přijetím služebního zákona a procesem EIA - posuzování vlivu na životní prostředí u velkých staveb, který není v souladu s unijní legislativou. Během vyjednávání o těchto p

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

cyklostezky

Nemotorová doprava byla zařazena do programového dokumentu pro Integrovaný regionální operační program pro období 2014 – 2020 (IROP 2014 – 2020). Výstavbě cyklistické infrastruktury je v materiálu  věnována velká pozornost, cílem je vytvořit podmínky pro mobilitu a optimalizaci sítě cyklostezek a cyklotras.  I nadále bu

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

eurokomisař

Je to velká výzva pro mě osobně a současně šance pro Českou republiku. To ale neznamená, že by se mi odcházelo lehce - od lidí, od přátel i od rozdělané práce.

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

proč eurokomisařka?

Je to velká výzva pro mě osobně a současně šance pro Českou republiku. To ale neznamená, že by se mi odcházelo lehce - od lidí, od přátel i od rozdělané práce.