Mgr. et Mgr. Věra Jourová

  • ANO 2011
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,96. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

turismus a cizí jazyky

Dobrý den, nad tímto návrhem zákona jistě budeme diskutovat, protože se týká problému, který je v některých městech skutečně závažný.  Samotný návrh zákona mi ale připadá dosti nejasně formulovaný. Ono je totiž někdy těžké určit, co je ještě české slovo či název (například u jídla) a co jím už není. Stejně tak mi nepřipadá šťastné, ab

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

ANO má možná problém, vy ale rozhodně ne

Dobrý den, děkuji za chválu, ale kritika pana předsedy  směřovala právě k vnitřnímu fungování hnutí, na jehož řízení po vstupu do vlády zbývá strašně málo času. Osobně jsem proto přislíbila, že se do řízení hnutí víc zapojím, tím spíš, že jsem jediná místopředsedkyně. 

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

audit

Dobrý den, audity ministerstev ANO proběhly pod taktovkou Ministerstva financí, žádné vlastní neplánujeme. Řada rezerv i možností jak ušetřit, se dá nalézt i bez auditu.

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

pan Kasl

Dobrý den, škoda to určitě je, ale tak už to někdy chodí. Myslím, že chybou byla absence jasného vymezení kompetencí jednotlivých aktérů, ke kterému mělo dojít na samém počátku. Je to poučení pro příště.

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

Co vás, krom kritiky minulých vlád, spojuje?

Dobrý den, osobně bych takový výrok podepsala v tom smyslu, že ideologie v podání řady našich tradičních politických stran je dlouhodobě zástěrkou pro realizaci kdejakých neplech a osobních či lobbistických  zájmů.  Jinak souhlasím s názorem, že určité ukotvení každého politického subjektu je potřebné, radila bych jej ale hodnotit spí

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

korupce

Dobrý den, skoncovat s korupcí asi úplně nelze, protože selhání jedinců nezabrání ani sebelepší zákony. Bojovat s korupcí je však nutné a věřím, že se nám ji podaří zkrotit prostřednictvím zákonů, které povedou k profesionalizaci státní správy,  zavedou větší transparentnost do rozhodování úřadů, samospráv i firem, které nakládají s veřejn

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

netratíme na dotacích víc, než získáme?

Dobrý den,  o dotacích z EU se opravdu mluví častěji než o tom, že do evropské pokladny musíme rovněž platit. Zřejmě je to ale dáno tím, že ČR dlouhodobě více dostává, než odvádí. V roce 2013 dosáhl rozdíl mezi příjmy a výdaji 84,1 mld. Kč v náš prospěch. Celkově ČR od svého vstupu do EU zaplatila do rozpočtu EU 342,8 mld. Kč a získala 676

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

program ANO

Dobrý den, nemyslím si, že bychom měnili názory "velmi často", nicméně je pravda, že jsme na politické scéně noví a k tomu patří i postupný názorový vývoj, který ale nepovažuji za nic negativního.  Ze dne na den jsme stali nejen parlamentní ale i vládní silou a některé věci zevnitř zkrátka poznáte lépe než zvenku.  <p class="MsoNormal

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

živnostníci

Dobrý den, jednalo se o návrh, který jsem vnímala spíše jako námět do diskuse, která se v obecné rovině týká toho, zda je správné, aby prostřednictvím kombinace slev a výdajových paušálů někteří lidé neplatili žádné daně. Celkem rozumím tomu, že z pozice ministra financí, na kterého se dnes a denně valí požadavky na další výdaje, je to diskuse

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

Registr smluv

Dobrý den, pokud je mi známo, pan poslanec Pilný navrhl, aby vláda předložila vlastní návrh zákona o registru smluv, který bude legislativně kvalitnější, než je současně projednávaný návrh poslanecký. Takový krok je k diskusi v situaci, kdy mnozí odborníci varují před tím, že návrh zákona je značně nejasný v tom, co by vlastně mělo být zveřejňo

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

poslanecká sněmovna

Dobrý den, v parlamentu je hodně rozmanitá skupina lidí s velmi různorodým nadáním, schopnostmi a nepochybně  i pracovním nasazením. Snažím se to brát tak, že si je lidé z nějakého důvodu zvolili a je nyní na nich, aby je nyní po všech stránkách i hodnotili. Co se týče počtu poslanců, jistě by jich mohlo být i méně, ale případnou změnu poč

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

Reakce na vaši odpověď

Dobrý den,  jako začínající hnutí máme jistě řadu problémů a musíme za pochodu řešit i mnohé nedostatky. Někdy je to jednoduché, jindy složitější, nejsme totiž hnutí, kde by vedení mohlo direktivně přikazovat bez ohledu na názory a rozhodnutí příslušných orgánů. Proto mohu vždy popsat, jak jsou nastaveny určité mechanismy, ale těžko mohu r

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

prosím odpovězte mi dotaz zda kandidátku ANO

Dobrý den, domnívám se, že pro kvalitu kandidátky není až tak podstatné, zda v jejím čele stojí členové hnutí.  Každý, kdo za nás kandiduje, musí být s naším hnutím v programovém souladu. Kromě sounáležitosti s cíli hnutí ANO jsme však při výběru kandidátů kladli hlavní důraz na odbornost, znalost evropské problematiky a agendy. 

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

záplavové oblasti

Dobrý den, poslední novela stavebního zákona platí od roku 2013 a zákon již dnes obsahuje řadu opatření či omezení pro umísťování staveb v souvislosti s povodněmi. Stavebním úřadům dává za úkol vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků. To se promítá do jejich činnosti jak při poř

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

špion StB

Dobrý den, omlouvám se, ale nechci nad nikým vynášet soudy bez znalosti věci. Těžko se též se mohu vyjadřovat k procesu přijímání jednotlivých lidí, na kterém jsem se nijak nepodílela. 

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

snk-ed

Dobrý den, členství ve straně či hnutí nevnímám jako cíl, ale jako prostředek k prosazování určitých cílů a z tohoto pohledu mi nejvíce prostoru dalo členství v hnutí ANO. To ale neznamená, že bych na ostatní vzpomínala  nerada. pokaždé to byla zkušenost, která mi něco dala.

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

povodně

Dobrý den, základním legislativním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), jehož gestorem je Ministerstvo zemědělství.  Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci své metodické činnosti vydává a průběžně aktualizuje na pomoc orgánům veřejné správy při řešení povodňových opatření řadu

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

úspory

Dobrý den, kromě provozních úspor či škrtání zbytečných výdajů za některé rušené projekty či zakázky, pracujeme na centralizaci nákupů, zefektivnění veřejných zakázek a pominout nelze ani  čerpání z evropských fondů na vybrané aktivity.

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

přeběhlíci ODS

Dobrý den, každou žádost o členství posuzujeme individuálně, Zájemci o členství v ANO se navíc nejdříve stanou čekateli, a to až na půl roku. Během této doby se snažíme nové uchazeče  všemožně prověřovat, abychom nepřijali lidi s problematickou minulostí. Členství v ODS automaticky neznamená, že by

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová odpověděl na dotaz

Studium za peníze města?

Dobrý den, přiznám se, že celá tato záležitost je poměrně komplikovaná a příliš se v ní nevyznám. Z mého pohledu by bylo nejjednodušší, kdyby pan poslanec Vozka peníze na své studium městu dodatečně sám zaplatil.