Všeobecné podmínky pro používání služby Nabídka knih Olympia

20.07.2021 0:00

všeobecné obchodní podmínky INTERNETOVÉHO OBCHODU Nakladatelství Olympia s.r.o - iolympia.cz, v platném znění od 1. 1. 2014. Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.

Všeobecné podmínky pro používání služby Nabídka knih Olympia
Foto: Hans Štembera
Popisek: Na veletrhu Svět knihy 2019 udílelo nakladatelství Olympia ceny u příležitosti svého 65-ti letého trvání

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (také Nákupní řád) upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem, partnerem a zákazníkem internetového obchodu iolympia.cz

Provozovatelem internetového obchodu iolympia.cz je společnost Nakladatelství Olympia s.r.o. se sídlem: Werichova 973, 252 64  Velké Přílepy, ČR, IČ 65416953, DIČ CZ65416953 (dále jen prodávající). Prodávající výhradně řeší reklamace, záruku zboží, vrácení peněz a další úkony, jako jsou například změna faktury či vedení sporu.

Partnerem internetového obchodu iolympia je společnost OUR MEDIA a.s., provozovatel serveru www.parlamentnilisty.cz. Partner na svých stránkách umožňuje objednávku a uhrazení vybraného knižního zboží Nakladatelství Olympia s.r.o.. Za tímto účelem Partner shromaďuje osobní data, jejichž zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (Zákazník), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Objednávku a výše zmíněná osobní data (Jméno, příjmení, dodací adresa, telefon a e.mail) Partner přeposílá Provozovateli, který na základě takto sdílených dat objednávku finálně přijme, zprocesuje doručení Zákazníkovi a řeší i případné reklamace. Partner tedy není jakýmkoliv způsobem zodpovědný za doručení objednávky a případné reklamace a spory, tyto úkony řeší Zákazník s Prodávajícím.

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku (dále jen Kupující).

 
II. Objednací podmínky

Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.iolympia.cz. Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží.

Partner uskutečňuje nabídku zboží Prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.parlamentnilisty.cz. Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží a platbu za objednané zboží.

Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu (nákupní košík). Takto vytvořená a odeslaná objednávka se považuje za platnou kupní smlouvu.

Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat zákazníka o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li zákazník objednávku autorizovat, je považována za neplatnou.

Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží již není na skladě nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V těchto případech je prodávající povinen zákazníka kontaktovat a dohodnout řešení.

 
III. Dodací a platební podmínky

Prodávající odešle zboží zákazníkovi zpravidla do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od obdržení objednávky.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH (výše sazby odpovídá platným zákonům ČR).

Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce a to k okamžiku odeslání objednávky.

Objednané zboží prodávající doručuje zpravidla prostřednictvím České pošty. K celkové ceně objednaného zboží se připočítávají expediční poplatky (viz Dodací podmínky). Přes e-shop ParlamentníListy.cz není možné objednat zboží na dobírku.

Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu České pošty. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Zákazník je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.

 
IV. Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 
V. Reklamace vadného zboží

Dostane-li kupující nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu níže uvedeným způsobem:

         Vadné nebo jiné než objednané zboží, společně s originálem dodacího listu (resp. faktury) , laskavě co nejdříve pošlete zpět prodávajícímu poštou (nikoli dobírkou) na adresu pro vyřízení reklamací:

     Nakladatelství Olympia s.r.o., Havlíčkovo nám. 2, 130 00  Praha 3

2. Reklamaci můžete také vyřídit na telefonním čísle: 233 089 998, nebo na e-mailové adrese: sklad@iolympia.cz.

3. Reklamaci můžete také vyřídit osobně v prodejním místě:

   Havlíčkovo nám. 2, 130 00  Praha 3 a to v pracovní době (viz Dodací podmínky)

 
VI. Záruka vrácení zboží a peněz

Podle zákona č. 367/2000 v platném znění má kupující právo zakoupené zboží do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží na poště vrátit, a od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (částka zaplacená za expediční poplatky se do vrácené částky nezahrnuje).

Vrácené zboží kupující doručí poštou nebo osobně na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být kopie dodacího listu (resp. faktury) zásilky.

Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.

Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, a to poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno, případně na účet, pokud ho kupující uvede.

 
VII. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní nebo firemní údaje, které poskytnete v průběhu využívání internetového obchodu provozovaném Nakladatelství Olympia s.r.o. jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám.

Máte právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků provozovatele, pokud jste neučinili žádnou objednávku zboží nebo služeb, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno vaše přihlašovací jméno a heslo.

 
VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2016. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na stránkách www.iolympia.cz. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

 

 

V Praze dne 1. 8. 2021

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: red

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

Vaše návštěvy škol

Vážená paní Pekarová, mám dotaz ohledně Vašich besed na středních školách. 1. Proč setkání organizujete v rámci školní výuky? Proč to není v pozdních odpoledních hodinách, např. od 17:00 h, kdy už všem žákům vyučování končí. (Např. Střední odborná škola pro administrativu EU, kde to do rozvrhu žák...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Další články z rubriky

Všeobecné podmínky používání služby ParlamentniListy.cz

0:00 Všeobecné podmínky používání služby ParlamentniListy.cz

Následující podmínky ve verzi v003 upravují používání služby ParlametníListy.cz od 16.8.2022