Další skandál Kalouska kolem hazardu? Véčka čekají na vysvětlení

3.3.2012 7:58 dop.

Vláda přerušila projednávání nového loterijního zákona, který má opět změnit pravidla podnikání na trhu loterií a jiných podobných her. Norma především staví takzvané videoloteriní terminály, dosud podléhající zvláštnímu režimu, na roveň klasickým a mnohem méně ziskovějším výherním hracím přístrojům.

Další skandál Kalouska kolem hazardu? Véčka čekají na vysvětlení
Foto: Hans Štembera
Popisek: Herna v Jesenici

Vláda přerušila projednávání nového loteriního zákona, který má opět změnil pravidla podnikání na trhu loterií a jiných podobných her. Norma především staví takzvané videoloteriní terminály, dosud podléhající zvláštnímu režimu, na roveň klasickým a mnohem méně ziskovějším výherním hracím přístrojům. Proti návrhu ostře protestují vládní Věci Veřejné. Resort financí totiž v rámci sjednocení pravidel nastavil podstatně vyšší maximální povolené sázky i limit, kolik lze na jednom přístroji prohrát za hodinu. Společensky výrazně nebezpečnějšími se tak stanou i klasické automaty.

S návrhem však nesouhlasí ani loterijní společnosti, avšak ze zcela jiného důvodu. Potvrzuje to výkonný ředitel největšího profesního sdružení SPELOS Petr Vrzáň. ,„Nový zákon je nadbytečný. Je předkládán ze setrvačnosti jako výsledek plánu legislativních prací vlády již z roku 2005 a vůbec nerespektuje fakt, že letos v lednu nabyly účinnosti hned dvě novely loterijního zákona, které nejenom že uspokojily požadavky obcí, ale naplnily i dodatek koaliční smlouvy ve smyslu zdanění. Obě normy navíc začaly platit téměř bezodkladně, což je zcela nevídané a tudíž se provozovatelé neměli možnost na změny v rámci svých provozů vůbec připravit. Domnívám se, že provozovatelé sázkových her by měli dostat čas nejméně do konce roku 2014, do kdy platí tříleté přechodné období pro stávající povolení , a ne být vystavováni okamžitě dalším změnám,“ uvedl zástupce sdružení SPELOS.

Nový zákon má ambici sjednotit dva typy herních automatů na jediné tzv. technické výherní zařízení obsluhované přímo hráčem. Určuje také nová pravidla procesu povolování umístění automatů v obcích. Naprostou novinkou je pak povinnost provozovatele heren monitorovat herní návyky jednotlivých návštěvníků a v případě, že hráč začíná vykazovat známky gamblerství, poskytnout preventivní pomoc například v podobě hráčem zvoleného maximálního denního limitu sázky nebo zprostředkování kontaktu na poradnu pro gamblery. Otázkou však zůstává realizace a efektivita těchto opatření v praxi.

Instrukce pro ministry VV: S tím nemůžeme souhlasit

S podobou zákona ale ostře nesouhlasí vládní Věci Veřejné, ve kterých má oblast hazardu na starost poslanec Josef Novotný, známý svou kritikou resortu financí a jmenovitě jeho šéfa Miroslava Kalouska (TOP 09). Podle Véček totiž ministerstvo návrhem situaci v oblasti hazardu ještě zhorší. Materiál, který si ministři za VV přinesli na vládu, jim doporučuje návrh MF ČR shodit ze stolu. A na tomto stanovisku trvají i po středečním jednání kabinetu. "Naše stanovisko se nemění. Nebyla vypořádána řada připomínek, celkem 67, pro nás je zásadní výtka ombudsmana," řekla ParlamentnímListům.cz Peake. Veřejný ochránce práv se argumentačně shodne s Véčky v minimálně dvou zcela zásadních bodech.

Tím prvním je podle zvýšení limitů sázek. "Stávající loterijní zákon zakotvuje maximální sázku na jednu hru prostřednictvím výherního hracího přístroje ve výši 2, 5 a 50 Kč a maximální hodinovou prohru ve výši 1.000, 2.000 a 10.000 Kč podle umístění přístroje. Prostřednictvím přiměřené aplikace druhé části loterijního zákona dopadá tato úprava i na sázkové hry provozované prostřednictvím stávajících jiných technických herních zařízení. Navržené limity maximální průměrné hodinové prohry (10.000, 20.000 a 80.000 Kč) a maximální sázky na jednu hru (50, 200, 500 Kč) bez jakéhokoliv objasnění mnohonásobně převyšují stávající parametry. Se zjednodušením - přístroj, který dosud s ohledem na své parametry mohl být umístěn pouze v kasinu, umisťuje navržená právní úprava do herního prostoru pro hry s nejmenší mírou hazardu," varuje ombudsman ministerské úředníky.

S tím však Vrzáň zásadně nesouhlasí. "O žádné nebývalé zvýšení limitů sázek se nejedná. Na stávajících VHP se dá běžně vsadit 50, 100 a 500 Kč. Odkazovat na překonanou právní úpravu je mírně řečeno nekorektní, protože nejméně pan poslanec Novotný o této skutečnosti dobře ví. Ministerský návrh proto správně upravuje hodnoty sázek, které nebyly aktualizovány od roku 1998. Tzv. „míra hazardu“ je zcela nedefinovatelný pojem. Centrální loterní systémy navíc mají vysokou úroveň technického zabezpečení, umožňující kontrolu, identifikaci a zamezení hry mladistvým a dalším nežádoucím osobám. Není proto nutné určovat jeho umístění na základě druhu herního prostoru či míry hazardu,“ uvedl šéf asociace SPELOS.

Resort vyšel všem účastníkům připomínkového řízení částečně vstříc. Na základě protestů totiž snížil limity pro sázky i maximální prohru tak, že po úpravě může hráč za hodinu prosázet 3.000, 6.000, respektive 80 tisíc korun. Výplatu dvanáct tisíc čistého tak dokáže gambler například v restauraci teoreticky prohrát během několika hodin. Toto však VV za kompromis rozhodně nepovažují.

Véčka: Křečovitá snaha MF

"Loterijní zákon je ve vládě nepodpořitelný, není vypořádána žádná z 8 zásadních připomínek VV a jedná se pouze o křečovitou snahu MF o zamaskování dosavadních povolovacích podvodů nových technických her novým zákonem," konstatuje v materiálu pro vládu přímo poslanec Novotný a motivuje tak kolegy, aby s návrhem zákona vyjádřili zásadní nesouhlas. Není podle něj možné řešit nepoměr maximální sázky, maximální prohry a maximální možné výhry mezi IVT a VHP tak, že se zvýší na úroveň IVT. "To je další vstřícný krok vůči provozovatelům videoloterijních terminálů ze strany Kalouskova resortu.," hodnotí novou zákonnou úpravu limitů pro sázky poslanec.

„V praxi žádný nepoměr neexistuje, průměrná sázka na obou technických herních zařízeních se pohybuje kolem 20 Kč. Sázky nad 500 Kč, pro které by sázející musel vyhledat IVT, jsou zcela výjimečné,“ oponuje šéf SPELOSu.

Vyhnout se žalobám

Ze strany ministerstva jde přitom o šalamounské řešení. Tím, že limity srovná navýšením sázek, maximální hodinové prohry i maximální výhry, uspokojí především majitele VHP, kteří budou moci na dnes již archaických mechanických´bednách´ generovat větší zisky. Zároveň vyloučí možnost žaloby ze strany majitelů IVT, kteří by si kvůli snížení limitů mohli stěžovat na radikální změnu pravidel ´uprostřed hry ´. Jedinou skupinou, která si zřejmě stěžovat bude, jsou rodiny patologických hráčů. Ti totiž svou vidinu výhry mohou podpořit podstatně vyšší sázkou.

"Toto zvýšení výher může vést k dalšímu zvýšení společenského rizika v této oblasti, zvýšení gamblerství a dalším negativním sociálním dopadům, včetně nárůstu kriminality. Ke zvýšení tohoto rizika přispívá i zvýšení hodinových sázek v herním místech a hernách, takže např. dosud bylo možné prohrát za hodinu 1 000 Kč podle návrhu je možné prohrát 10 000 Kč (tj. téměř polovinu průměrné měsíční mzdy)," vysvětluje přitom svůj nesouhlas v připomínkovém řízení vicepremiérka Peake.

„Centrální loterní systémy jsou na vysoké technické úrovni, finanční toky jsou zde kontrolovány víceúrovňově na základě dálkových přenosů dat, ke kterým mají přístup orgány státního dozoru. Tento přístup mohou získat také orgány samosprávy a další interesované osoby. Je zde rovněž možnost využití čipových karet pro účastníky sázkových her, což umožňuje identifikaci sázejících a při správném využití také zabránění ve hře mladistvým. Toto je možné využít k omezení nadměrného hraní u osob inklinujících k patologickému hráčství, osob závislých na sociálních dávkách apod., což vede ke snížení společenského rizika a ke snížení negativních jevů provozu mnohem více než navrhované limity,“ upřesnil výkonný ředitel sdružení SPELOS.“

Zvýšení limitu pro sázky: Sníženo a vyřízeno bez rozporu

Jak lze tedy vyčíst z vypořádání vnějšího připomínkového řízení, resort na výtky nejmenší vládní strany reagoval, původní navrhované limity byly vyšší. Resort pak v rámci vypořádání připomínek konstatuje, že ve věci již není mezi Legislativní radou vlády a jím žádný rozpor. Skutečnost, že se MF ČR chystá zvýšit limity pro sázení, neušla ani Ministerstvu vnitra, které vysloveně v materiálu upozorňuje na nebezpečí patologického hráčství s tím, že pro navýšení limitů neexistuje jediný rozumný důvod. S jeho námitkou ale Kalouskův resort nesouhlasil.

Existuje přitom dopis, ve kterém vyšší míru nebezpečnosti konstatuje sám. "Předpokládám, že z hlediska společenské nebezpečnosti (především z pohledu ochrany mladistvých co do maximální výše vkladu a s tím související míry hazardu) dosáhneme názorové shody v tom, že míra této nebezpečnosti je v případě IVT a vícemístných technických zařízení (například elektronická ruleta, poz. red.) vyšší než u VHP," píše v únoru 2011 šéf ministerského odboru státního dozoru nad loteriemi Karel Korynta v dopise provozovatelům IVT. "Ministerstvo nemůže zvednout vsazené částky nebo hodinovou prohru ani o procento, pokud to nezdůvodní společenskou potřebou," říká k tomu poslanec Novotný.

Dopis ministerstva financí

Resort upravil postavení obcí

Dalším, ze strany obcí, VV či ombudsmana silně kritizovaným prvkem zákona je postavení místních samospráv v rozhodovacím procesu povolování umístění přístrojů. Resort původně navrhoval nahradit obecně závazné vyhlášky (které se podle výroku Ústavního soudu vztahují v případě starého loterijního zákona i na IVT), tzv. závazným stanoviskem obcí. Na výtky hned několika resortů ale Kalouskova administrativa obecně závaznou vyhlášku a nutnost jejího respektování povolovacím orgánem začlenila.

Ministerstvo nechce námitky vůči novému loterijnímu zákonu v žádném případě probírat veřejně. Jak pro ParlamentníListy.cz reagoval Radek Ležatka z tiskového oddělení MF ČR, způsob, jakým se úřad vypořádal s připomínkami, lze snadno nalézt na stránkách vlády. V žádném případě prý ale nebude Kalouskova administrativa řešit připomínkové řízení přes média.

Zda bude nový návrh zákonné úpravy loterií, nově nazývaných jako sázkové hry, důvodem k novému střetu koaličních stran, ukáže další zasedání Nečasova kabinetu. Loterie budou také důležitým tématem chystaného jednání K9. Jak často konstatuje poslanec Novotný, Véčkům se dlouhodobě nedaří prosadit svůj program v oblasti regulace hazardu. Do hry se navíc podle dostupných informací vložil i ombudsman. Obce, jejichž vedení je striktně proti hazardu a dosavadní praxi resortu financí povolovat výherní automaty v rozporu s obecními vyhláškami, navíc podle informací ParlamentníchListů připravují žaloby jak k Ústavnímu, tak Nejvyššímu správnímu soudu.

Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE.


 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: az

JUDr. Jiří Pospíšil byl položen dotaz

Dozimetr

Dobrý den, každý den na Vás v kauze Dozimetr vyplouvají nové a nové nepříjmené informace. Zdá se, že jste v té obří chobotnici měl také své chapadlo. Netvrdím, že jste se dopustil korupce, to si nemyslím ani o Gazdíkovi, ale ten aspoň částečně přijal zodopovědnost a rezignoval. Co vy?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ve Francii to jde, na Slovensku to jde, Bruselu to nevadí. Fialova vláda? Seká dluhy

9:53 Ve Francii to jde, na Slovensku to jde, Bruselu to nevadí. Fialova vláda? Seká dluhy

„Nejvíce tržní a nejjednodušší řešení, které lze učinit, je, aby vláda vytáhla z ČEZ ve formě divide…