Klaus: Havel je levičák a Evropu chtěl sjednotit už Hitler

27.11.2011 15:00

Prezident Václav Klaus nedávno vydal knihu Evropská integrace bez iluzí, v níž kritizuje současné trendy v Evropské unii, které vedou díky sociálně inženýrským opatřením k úpadku ekonomiky a odbourávání svobody a demokracie. Klaus v ní popisuje i svá dilemata s podpisem Lisabonské smlouvy a vzkázal, že již další podobnou smlouvu nepodepíše. Přinášíme vám zajímavé postřehy z publikace.

Klaus: Havel je levičák a Evropu chtěl sjednotit už Hitler
Foto: Hans Štembera
Popisek: Prezident ČR Václav Klaus

Podle Klause kromě zájmové koalice, která je na EU existenčně závislá, do níž patří politici EU, úředníci EU, zájmové - mediální, byznysové, vědecké, umělecké -skupiny napojené na EU a na evropských projektech parazitující lidé v jednotlivých členských zemích, už skoro nikdo jiný vývoj v Evropě nehájí.

O knize: Přestaňte žít v iluzích, vyzval Klaus masy. Pomohu vám knihou  

Marxovi pohrobci vládnou EU. Hitler, Napoleon Stalin

„Snad kromě snílků o sjednoceném lidstvu (a když už to nejde celosvětově, tak alespoň v Evropě), kteří spolu s Karlem Marxem už více než 150 let sní o chvíli, kdy stát konečně odumře. Na rozdíl od Karla Marxe však tito lidé nevěří, že spása přijde od dělnické třídy či proletariátu, ale ´skromně´ naznačují, že spása přijde od nich samotných. Kritika, kterou slyšíme, je však příliš opatrná, většinou to bývá jen kritika vnějších, povrchových jevů či dílčích věcí. O podstatě se nemluví, ta zůstává nedotknutelná," píše v úvodu knihy Klaus.

Psali jsme: Češi zlořečí EU. Sovětský svaz, který se rozpadá, hodnotí politici

Podle Klause by bylo řešením vytvoření Organizace evropských států, tedy spolku dobrovolně spolupracujících suverénních zemí.

Na začátku prezident nastiňuje ve stručnosti základní obrysy historie vývoje evropské integrace. Připomíná, že existovaly i násilné pokusy sjednotit Evropu. „Na rozdíl od záměrů Habsburků, Napoleona, Hitlera či Stalina jde nyní o první pokus sjednotit náš kontinent mírovými prostředky, a to cestou dohody mezi hlavními mocenskými hráči. Proto tento pokus vypadá v podstatě nevinněji," upozorňuje Klaus. „Hitler rovněž usiloval o ´novou Evropu´, ale o Evropu totálně podřízenou třetí říši," připomíná prezident.

Psali jsme: EU je německá Čtvrtá říše, šokoval poslanec ČSSD. Jde o Řecko

Národní cítění není nacismus

Ten již před časem upozornil, že Německu se nepodařilo ovládnout Evropu ve dvou světových válkách, ale až nyní prostřednictvím evropské integrace. Na nacistické kořeny evropské integrace upozornil ve své knize Znečištěný pramen také britský akademik John Laughland, se kterým Klaus již delší dobu spolupracuje.

Čtěte také: Klaus: Hitler neuspěl, Německo ale Evropu ovládlo přes EU

Podle Klause se architektům evropské integrace bohužel podařilo udělat lživě rovnítko mezi Hitlerovým agresivním nacionalismem a národním státem jako takovým. „Zcela byl potlačen fakt a obrovská pozitivní síla zdravého a nesmírně produktivního národního cítění, jinak řečeno pozitivního nacionalismu (na národní loajalitě a identitě založeného státu)," zlobí se prezident s tím, že jednotná Evropa má napomoci velmocenským ambicím některých politiků a států.

Psali jsme: Ty německý kolaborante, naznačují někteří politici Schwarzenbergovi

Europeismus levicového Havla

Původní Evropské hospodářské společenství podle Klause fungovalo víceméně dobře a mělo podporu občanů. Alternativní projekt Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) založeného na volném obchodu mezi suverénními státy přestal být možnou alternativou pro Česko v době, kdy z EFTA vystoupila Velká Británie.

Čtěte také: Vystoupení z krachující EU. Nikdy neříkej nikdy, šokují čeští politici

Levicová konstruktivistická protinárodní, protitradiční a protiliberální ideologie europeismu, na níž je současná evropská integrace založena, podle prezidenta výrazně oslovila českou novou levici. „Vím také, že se hledání duše Evropy našim domácím odpůrcům trhu a tržní ekonomiky strašně líbilo a nebyla to jen tradiční levice socialistického či komunistického typu, ale i nová levice lidí z tábora prezidenta Havla," uvádí Klaus.

Psali jsme: Hájek: Havel je neomarxista a ČT prototypem svazáctví

Decentralizovaná Evropa vs. nedemokratická EU

Klaus také razí tezi, že Evropa v historii vždy prosperoval díky pluralitě jednotlivých národních států a velikost státu nemá nic společného s prosperitou, neboť existuje řada malých vyspělých států jako Švýcarsko či Singapur. Čím existuje větší decentralizace, tím lépe. Jediným garantem svobod a udržení liberálně-demokratického zřízení v Evropě je pro něho národní stát. Klaus také razí tezi, státy nyní slouží Evropské unii, místo toho, aby EU sloužila státům.

K tématu: Hájek o půlnoci: Člověk by měl mít stále na očích tu bruselskou zvůli

Nedemokratičnost EU Klaus demonstruje i na tom, že Nizozemci a Francouzi odmítli evropskou ústavu, ta se pak pouze v jiné formě vrátila zadními vrátky pod názvem Lisabonská smlouva. Prezident Evropského konventu Valéry Giscard d´Estaign výslovně potvrdil, že Lisabon obsahuje euroústavu. Lisabon potom odmítli Irové a byli v podstatě donuceni hlasovat pro, neboť jediné „demokratické" rozhodnutí v očích eurokratů je ANO pro jejich plány.

Čtěte také: Přečtěte si, jak Brusel reguluje celý váš den minutu po minutě

Nic dalšího nepodepíšu. Dost jsem se provinil Lisabonem

Klaus se také v knížce vrací ke své ratifikaci Lisabonské smlouvy. Již dříve uvedl, že zvažoval i svou rezignaci. „Bylo možné osamoceně stát na svém, ale žádný politický význam by to nemělo. Asi bych byl ´vytěsněn´ mimo politické spektrum a jeden hlas vzdoru by v Evropě utichl," vysvětluje prezident svůj podpis dokumentu, se kterým zásadně nesouhlasil. Český Ústavní soud mu ratifikaci ve svém judikátu de facto nařídil.

Čtěte také: Klaus jasně vzkazuje do Bruselu: Žádnou další smlouvu nepodepíšu

Vypořádává se pak s tím, že řada lidí byla jeho podpisem zklamána a nalézala analogie k prezidentu Eduardu Benešovi a jeho podpisu mnichovského diktátu v roce 1938 a přijetí rezignace demokratických ministrů v únoru 1948. Klaus také v souvislosti s prosazováním výjimky z Charty práv EU připomněl, že již v roce 2007 měla toto vláda Mirka Topolánka v mandátu jednání o Lisabonské smlouvě, což ale nakonec neprosadila.

K tématu: Hájek: Možná nás čeká bratrská pomoc vojsk Evropského svazu 

Nyní existují návrhy novelizovat Lisabonskou smlouvu a dostat jednotlivé rozpočty národních států pod kontrolu EU. Chtějí to německá kancléřka Merkelová a francouzský prezident Sarkozy. Klaus však zdůrazňuje, že by žádnou takovou změnu primárního práva, které vyžaduje souhlas všech států, neratifikoval. „Za zbytek svého prezidentování žádnou takovou smlouvu nepodepíšu. Už jsem se dost provinil podpisem Lisabonské smlouvy," vzkázal Klaus rezolutně do Berlína, Paříže a Bruselu.

Od unie měnové k unii fiskální a politické

Dále Klaus razí tezi, že současný stav EU je dočasný, ale evropská měnová unie vede logicky k fiskální a vrcholně k politické unii, jednomu evropskému státu, o čemž ostatně v současnosti již Angela Merkelová a Nicolas Sarkozy hovoří.

Psali jsme: Jakl: Skřípění zubů z Paříže a Berlína bylo slyšet až do Prahy

Klaus dále upozorňuje, že v první dekádě 21. století je v Evropě nejpomalejší růst od 50. let 20. století. Obyčejným lidem se současný vývoj nelíbí, ale vznikla silná aliance politiků, byrokratů, novinářů, vědců, umělců a intelektuálů, kteří jsou na centralizaci EU finančně zainteresováni.

Čtěte také: Evropa prý směřuje k socialistické diktatuře. Lidé vyjdou do ulic

Prezident rovněž varuje, že v souvislosti s nefungujícím multikulturním konceptem může dojít k rozpadu společenské soudržnosti a výrazným otřesům. Podle Klause neexistuje pouze krize evropská, ale krize hodnot celého západu. Kořeny zhoubných myšlenek lze již hledat u Jeana Jacquese Rousseaua a Velké francouzské revoluce.

EU nikdo nemiluje

Klaus chápe centralizaci Evropy v kontextu obecných globálních snah vytvořit jednu celosvětovou vládu, což považuje za velmi nebezpečnou věc. Demokracie funguje maximálně nejvýše na úrovni národního státu a eurokraté pohrdají demokracií.

Psali jsme: Klaus exkluzivně: Co je vůbec Bruselu do našich prázdnin?

Klaus pak citoval amerického komentátora ohledně vztahu občanů národních států k EU: „Evropská unie má vlajku, které nikdo nevzdává čest, hymnu, kterou nikdo nezpívá, prezidenta, jehož jméno si nikdo nedokáže vybavit, parlament, u něhož nikdo kromě jeho poslanců nechce, aby měl nějakou moc, hlavní město s byrokracií, kterou nikdo neobdivuje ani neovládá, měnu, která předpokládá něco, co neexistuje."

Psali jsme: Kakání a čůraní jen s povolením EU. Politici volají psychiatra

Selský rozum obyčejných lidí

Ve vztahu k debatě o EU upozorňuje na fakt, že na začátku byli kritici EU okřikováni s tím, že pokud jsme mimo klub, nemáme do toho co mluvit, a poté, když jsme už vstoupili, tak bychom měli zase „držet basu". Prezident si také posteskl, že žádná z parlamentních stran nehájí dostatečně národní zájmy a čeští politici v Bruselu se chovají jako beránci.

Čtěte také: Europoslanec Farage: Klaus je největším státníkem Evropy

Vysvětlil snad jako první komentátor i zajímavý paradox, že levicoví občané jsou spíše euroskeptičtí, zatímco „pravicoví" více eurooptimističtí: „Voliči od středu doprava daleko více sledují média a jsou pod jejich vlivem a tlakem, jenž je až na výjimky drtivě europeistický. Lze se jen dohadovat, zda v tom hraje roli také to, že jsou u nás média v rukou zahraničních vlastníků, nebo spíše tím, že jsou pupeční šňůrou intelektuálního snobismu napojena na seskupení nepolitické politiky, což je opis pro intelektuály tak či onak spojené s bývalým prezidentem Václavem Havlem. Naproti tomu občané svými přirozenými sociálními zájmy inklinující více k levici nemají takovou potřebu konformovat se s mediálně prosazovanými názory a postoji, a proto daleko více uvažují intuitivně, ´zdravým selským rozumem´".

Psali jsme: Bolševici z Bruselu způsobí hladomor. Šéf EU zhnusil politiky

Evropa svodných národů a svobodných občanů

Jako cestu z nynější krize vidí prezident v obnovení ekonomických a občanských svobod, omezení sociálního státu, enviromentalismu a dalších „ismů". „Evropská unie (teď nemluvím o Evropě) jako instituce může přežít, jen pokud opustí sociálně-inženýrské ( a proto utopické) představy o umělém sjednocení kontinentu a vrátí se k původní koncepci spolupráce suverénních členských zemí, které musí zůstat základním kamenem integrace, nikoli její obětí ...Vždycky, když byla Evropa svobodná, nesešněrovaná sociálně-inženýrskými projekty, prosperovala," říká prezident Klaus.

Čtěte také: Halík by za války podporoval Hitlera, řekl klausovec Bátora

„Bez svobody Evropu neopravíme. Ale měli bychom. A to co nejdříve. Jděme raději cestou OES (Organizace evropských států) než cestou SEPDR (Svaz evropských postdemokratických republik)," apeluje na úplném závěru knihy eurorealista Klaus.

K tématu: EU vymýšlí samé pí..., šokoval senátor ODS 


Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Lukáš Petřík

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Dodal traktorbagr, jindy pozorovací techniku na krysy. Vydělával obří peníze, přitom dluží desítky milionů. A nic se neděje. Kauza Tomáše Horáčka nekončí

5:00 Dodal traktorbagr, jindy pozorovací techniku na krysy. Vydělával obří peníze, přitom dluží desítky milionů. A nic se neděje. Kauza Tomáše Horáčka nekončí

Cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly. Aneb když zákonodárci vymýšlejí a nedomýšlejí dopady sv…