Lidem je dobře a Holešovská výzva šíří žvásty, napsal Macek. Akce jede dál

17.01.2012 4:32

Holešovská výzva se šíří Českem možná víc, než i samotní její organizátoři očekávali. A možná i proto se proti ní začínají objevovat odpůrci. Jedním z nich je – soudě podle jeho veřejného komentáře na toto téma – i Miroslav Macek. A proč tak učinil?

Lidem je dobře a Holešovská výzva šíří žvásty, napsal Macek. Akce jede dál
Foto: Redakce
Popisek: Složenka Holešovské výzvy adresovaná Vládě ČR
reklama

„Několik čtenářů glos vzneslo totiž na mně dotaz, proč Holešovskou výzvu nekomentuji. A zda to není tím, že se mi jaksi nehodí do krámu,“ vysvětlil Macek  své pohnutky. A dodal, že Holešovskou výzvu zaznamenal a dokonce jí již před několika dny jeden svůj komentář věnoval. Kdo by však čekal souhlasné nadšení, mýlí se. Bývalý politik naopak vysvětluje, v čem podle něj je výzva nebezpečná.

„Iniciativa Holešovská výzva mě velmi zaujala. Jejím konečným, veřejně deklarovaným cílem je způsobit pád vlády a změnu osoby prezidenta. Ale také výměnu některých soudců, státních zástupců či manažerů podniků. Dokonce má vybránu i svoji hymnu, písničku "Demokracie" od Karla Kryla. Potud by se mohlo zdát, že jde buď o nepříliš vydařenou recesi nebo nějaký nepříliš kvalitně připravený pokus o zviditelnění pár akcentovaných osobností,“ uvádí v komentáři bývalý politik a jeden ze zakladatelů ODS Miroslav Macek.

Podotýká, že problémem je ovšem to, že v případě prohlubování ekonomické a společenské krize v Evropě a tedy i u nás  - a tady velmi apeluji na naše historické zkušenosti, nakolik jsme schopni ovlivňovat politické a sociální děje sami a nakolik jsme v proudu dění velmocenského - se jako houby po dešti budou vynořovat jedinci a iniciativy v naději, že jejich hlasité a vesměs demagogické výkřiky padnou na úrodnou půdu.

Ať se frustrovaní a demagogií trvale bombardovaní lidé podívají do čísel ČSÚ, vyzývá Macek

„Obávám se, že v takové situaci by mohly zapůsobit i následné věty z Holešovské výzvy: "Pokud u nás ještě střední vrstva vůbec žije, při bližším zhodnocení bychom zjistili, že je tomu tak možná pouze setrvačností z doby před rokem 1989. Tehdy si pořídili své domy, byty nebo je zdědili po rodičích. Mladí lidé nezakládají rodiny, tak jako dříve, protože nemají jistotu zaměstnání a nemají na založení rodiny ani peníze. Přestože nám ústava stále zaručuje vzdělání a zdravotní péči zdarma, už zdaleka to není pravda." Pak by si totiž jen velmi málo frustrovaných a demagogií trvale bombardovaných lidí dalo tu práci a podívalo se na čísla Českého statistického úřadu, která praví následující: Od roku 1990 do roku 2010 se u nás dokončilo 246 364 bytů v rodinných domech a 370  893 bytů v domech ostatních, tedy celkem 617 357 bytů. Úmyslně se nezmiňuji o jejich velikosti, kvalitě a vybavenosti oproti panelákovým bytům let minulých. Jen za rok 2010 vyjelo na dovolenou od nás více než 10 milionů občanů, z toho 6, 64 milionu automobilem.  A z toho 4,32 milionu do ciziny; 1,53 milionu letecky,“ argumentuje Miroslav Macek na svém webu Macekvbotach.cz.

Podle Macka spíš hrozí nyní velké nebezpečí, že mnozí lidé uvěří raději obdobným„ "demagogickým žvástům, které šíří ve svém provolání Holešovská výzva“. I proto ve svém komentáři konstatuje, že je nejvyšší čas se této výzvě a jím podobným nekompromisně postavit.

Rozesílají také třeba složenku za vyrabování a vytunelování země

Signatáři a fanoušci této iniciativy si však stojí za svým a rozhodně nechtějí couvnout. Aktuálně například rozesílají složenky s výzvou k úhradě dluhu za „vyrabování a vytunelování“ 1, 6 bilionu korun adresované na Hrad, prezidentovi Václavu Klausovi, do Strakovy akademie a poslancům.

Z toho, že se proti nim začínají někteří lidé ohrazovat, si, jak se zdá, nic nedělají.

„Ano, jsem iniciátorem Holešovské výzvy. Jedná se o snahu nespokojených občanů, kteří se sešli v Holešově a domluvili se, že nestačí jen nadávat na poměry, ale je nutné iniciovat zájem občanů o politiku v naší zemi. Chceme se pokusit změnit spolu s občany ČR stávající stav, který se vyvíjí v náš neprospěch.  Máme silný pocit, že se dostáváme za hranici naší trpělivosti. Současné konání této vlády a  její reformy narušují sociální smír. V případě policie ČR reformy dokonce destabilizují naši společnost a podporují větší odvahu zločinců k dalším podvodům a krádežím s druhotným efektem. Nejsou kapacity, není ani chuť vyšetřovat podvodné privatizace, rozkradení státních podniků a korupce. Může nastat situace, že slušný člověk nebude chtít vykonávat povolání policisty. Podobná situace je již ve zdravotnictví. Po necitlivých reformách ministra zdravotnictví hrozí kolaps zdravotnictví. Nastává obdobná situace ve školství, kde je znatelný propad úrovně vzdělávání. Proto výzva vznikla,“ vysvětluje jeden z hlavních iniciátorů Václav Princ.

Nejsme naivní, jak je nám podsouváno

A pozastavuje se dále u problému komunikace s občany. „Jsou lidé, kteří nám okamžitě píší, že se jim naše výzva, její důvody i nabízené sjednocení všech občanských iniciativ, politických stran a občanů líbí a podporují nás.  Chceme uspořádat celostátní konferenci občanských iniciativ dne 28.1.2012 v Praze a sjednotit občanské iniciativy a občany v naší zemi. Proč konference? Předpokládáme, že tak získáme větší podporu od občanů a legitimitu k předložení  občanských požadavků prezidentovi, vládě a parlamentu ČR. Naše požadavky logicky vyplývají ze situace v ČR. Nebylo by to asi normální, kdyby se vedle občanů, kteří chápou naši výzvu jako svoji šanci, neobjevily názory, co budeme dělat, když naše požadavky nebudou splněny, jaký máme program, pokud prosadíme demisi vlády, prezidenta ČR a předčasné volby. Nejsme tak naivní, jak nám někteří podsouvají a označují naše návrhy za idealistické, že bychom nevěděli, co chceme, proč a co navrhujeme,“ říká dále Princ pro ParlamentníListy.cz. 

A uvádí, že si jsou dobře vědomi toho, že v současné chvíli nemají oprávnění řešit nic a vyjadřovat se k ničemu.

Neodstraníme pochybnosti všech

„Nemáme šanci slibovat nápravu a nepřipravujeme ještě nové volby, nejsme politickou stranou, proto nepředkládáme náš volební ani jiný program. Měli bychom se v této chvíli určitě vyjádřit k tomu nejdůležitějšímu, abychom aspoň částečně odstranili pochybnosti těch občanů, kteří nás chtějí podpořit, ale ještě nám nedůvěřují. Neodstraníme určitě pochybnosti těch, kterých se naše občanská iniciativa a její akce budou zřejmě nejvíce dotýkat. Demokracie není vyšší a účinnější tím, čím je více registrovaných politických stran a občanských hnutí a čím více o ní mluvíme jako o jediné možnosti,“ konstatuje Václav Princ. A doplňuje, že v ČR je celkem 150 registrovaných politických stran. Některé kandidují pouze regionálně do městských úřadů nebo v krajských volbách.  Mnoho politických stran usiluje o zvolení do parlamentu.

„Velmi často je roztříštěnost politických názorů a politických hnutí na škodu stávající demokracii, jak ji známe.  Zřejmě jako největší nespravedlnost všichni vnímáme, že po zvolení do parlamentu nejsou naši politici zodpovědní za své činy politicky, nemáme možnost je odvolat, ani trestněprávně, přestože rozhodují o miliardách ze státního rozpočtu,“ připomíná Václav Princ. 

Nejvíce se nás ptají, co budeme dělat, když naše požadavky splněny nebudou

A dodává, že on i ostatní aktéři iniciativy dobře vědí, v jaké situaci se nachází.  Nejčastější dotaz, který prý v poslední době od lidí slyší, je ten, co budou všichni tito aktivisté dělat, když jejich požadavky nebudou splněny.  

„Museli bychom trvat na demisi ústavních činitelů a uspořádání předčasných voleb do parlamentu. Někteří občané však ztratili důvěru v politické strany a vkládají naději v politická hnutí a sestavení kandidátek zespoda organizováním občanských iniciativ. Předem musím zdůraznit, že ale odmítáme anarchii a anonymní výzvy k boji, do zbraně. Odmítáme změnu systému a návrat zpět k socialismu, jak by nám někdo chtěl možná podsouvat.  Chceme nápravu demokratických principů, vrátit morálku na první místo hodnot a usilovat o dosažení spravedlivější občanské společnosti, kde bude předvídatelné a vymahatelné právo. Nejsme oprávněni dělat mnohostránkové rozbory o všech změnách, které by měly přicházet v úvahu, abychom se nevrátili po nových volbách zpět k systému rozkrádání a po zvolení nových poslanců a nové vlády jsme nezjistili, že jsme ničeho nedosáhli. Chceme proto , aby byla vedena diskuse o uspořádání demokracie, určitě nechceme vymýšlet další a další zákony a provádět reformy, které budou destabilizovat společnost,“ vyjmenovává jednotlivé kroky nápravě a změně pro ParlamentníListy.cz Princ.

Ústavní činitelé nebudou mít neomezenou imunitu - i to může pomoci

A připomíná, že by si Češi měli uvědomit, že i v době celosvětové krize existují země, kde je větší sociální spravedlnost a smír, které by nás mohly inspirovat.

„Vidíme možnost k zamezení rozkrádání státního rozpočtu v tom, že naši ústavní činitelé nebudou mít neomezenou imunitu, ale budou muset počítat s trestněprávní odpovědností za rozhodnutí, kterými sebe nebo jiné neoprávněně obohatí,“ konstatuje ještě Václav Princ s tím, že on společně s ostatními aktéry Holešovské výzvy mají taktéž důvodné obavy o nezávislost veřejných sdělovacích prostředků.   

Ovšem i bez jejich výraznější podpory masmédií se Holešovská výzva skutečně šíří zemí, o minulém víkendu se tato dvě slova stala jedněmi z nejvyhledávanějších na zpravodajských serverech českého internetu.

Počítáme s tím, že se proti nám postaví silný odpor, říká signatář

„Ano, lidé nám přibývají den ode dne – ovšem kolik jich nakonec přijde na konferenci teď 28. ledna a i na pozdější akce, není důležité. Je důležitější spíš to, zda se podaří něco zvrátit a také zpracovat alternativní řešení. Jsme si vědomi toho, že nejde lidi vybudit k aktivitě a pak nemít, co jim nabídnout. A také toho, že to je velmi těžký úkol,“ řekl ParlamentnímListům.cz další ze signatářů Holešovské výzvy elektrofyzik Josef Mrázek. Shodou okolností muž, který v roce 1989 stál u zrodu Občanského fóra, kde se měl možnost názorově střetávat se současným prezidentem Václavem Klausem i nedávno zesnulým Václavem Havlem.

Podle něj je důležitým úkolem celé Holešovské výzvy zcela zřetelná změna celého systému současné politiky – což však, jak Mrázek upozorňuje, neznamená zrušení politických stran. „Změna musí být kontinuální, politické strany nelze zrušit, ale vytvářet jim silnou konkurenci,“ vysvětluje ParlamentnímListům.cz  Mrázek.

Závěrem dodává to, že již na počátku vzniku Holešovské výzvy, on sám varoval před tím, že proti ní bude vznikat intenzivní odpor – proto ho nepřekvapuje ani výše uvedená reakce bývalého politika Macka. „Ta myšlenka pokračování musí však přesto v lidech dál sílit,“ uzavřel Jozef Mrázek.

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Alena Hechtová

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

„Prd, EU na nás kašle a Rusy nenaštve.“ Vysoký zdroj o Západu. Opozice nebude ráda, i o ní se mluvilo

22:11 „Prd, EU na nás kašle a Rusy nenaštve.“ Vysoký zdroj o Západu. Opozice nebude ráda, i o ní se mluvilo

Solidarita EU s Českou republikou kvůli kauze útoku ruských agentů? A co hlas opozice? ParlamentníLi…