Postižený malý Kuba nemluví a nehýbe se. Státu musí zaplatit 85 tisíc

04.04.2013 4:44

PŘÍBĚH Čtyřletý Jakub Funěk ze středočeské vesnice Mokrovraty už nikdy nebude běhat, mluvit a hrát si s kamarády jako jeho zdraví vrstevníci. Kvůli možné chybě lékařů při porodu se narodil trvale postižený. Nyní ke všemu bude muset, respektive jeho rodiče, kteří jsou v sociální tísni, zaplatit 85 tisíc korun Úřadu práce ČR spadajícímu pod Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Postižený malý Kuba nemluví a nehýbe se. Státu musí zaplatit 85 tisíc
Foto: Rodinný archiv
Popisek: Kubík s maminkou
reklama

Kubovi Fuňkovi jsou čtyři roky. Je trvale zdravotně postižený. Maminka Kubíka, Lucie Soukupová-Fuňková, má podezření, že porod zkazili lékaři. Kvůli tomu se nyní soudí s Oblastní nemocnicí Příbram, kterou zřizuje Středočeský kraj. Proces by měl začít příští týden. Před tím si rodina prošla různými peripetiemi, kdy lékaři uznali vinu, neuznali vinu. Zabývala se tím i Česká lékařská komora.

Pokažený porod?

„Týden před řádným termínem porodu jsem byla v porodnici na kontrole. Tam zjistili, že se miminku nedaří dobře, a místo toho, aby provedli porod císařským řezem, tak půl dne dělali jenom kontrolu. Kubík byl přidušený a museli ho resuscitovat. Pak ho odvezli do Prahy ke Karlovu, tam byl sedm týdnů. A také ho ještě operovali v Krči, měl hematom od porodu. Asi ho špatně chytili. Takže mu museli odsát hematom z hlavičky,“ řekla ParlamentnímListům.cz Kubíkova maminka Lucie Fuňková-Soukupová.

O kauze porodu a soudním sporu budou ParlamentníListy.cz ještě případně podrobně informovat v dalším článku.

Tři měsíce od porodu Kuba dostal epileptický záchvat, čili se nyní léčí i s epilepsií. Má dětskou mozkovou obrnu (DMO). Nehýbe ani jednou ze čtyř končetin. Je spastik a hypotonik. Nemluví, nesedí, neleze.

Rodina přišla o auto. Možná navíc přijde o 85 tisíc korun

Rodina nyní řeší akutní finanční problém. Úřad práce ČR, který spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, po ní chce 85 tisíc korun. Poskytl totiž 100 tisíc korun na pořízení auta. Auto se ale, když ho řídil otec dítěte, vznítilo a celé shořelo. Je naprosto nepoužitelné a nepojízdné. Auto nebylo pojištěno.

„Manžel s ním jel a z ničeho nic si všimnul, že z kapoty auta šel kouř. Příčina nebyla zjištěna. Prý to mohlo být od startéru. Auto bylo z bazaru. Stálo 115 tisíc. Kluci tam měli autosedačky. Manžel tam měl výplatu. Naštěstí jel bez dětí a stačil se zachránit. Den přede tím jsme jeli na cvičení celá rodina i s kočárkem, který stál sto tisíc. Raději nedomýšlet, jak by to dopadlo, kdyby se to stalo den předem,“ řekla redakci Kubíkova matka.

Úřad práce ČR nyní podle Fuňkové-Soukupové požaduje vrácení 85 tisíc korun. „Já jsem si na internetu našla, že můžeme ministryni práce požádat, abychom to nemuseli platit. Když jsem to říkala na sociálce, tak prý mluvili s nějakým nadřízeným, který byl dost nepříjemný, že to musíme hned vrátit a nebyla s ním řeč,“ popisuje maminka.

Nahlásili zničení auta a ústně jim bylo sděleno, že musí vrátit 85 tisíc. Nyní obdrželi oficiální vyrozumění „na papíře“.

Zaplacení částky lze odpustit

V odůvodnění se píše: „Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, že jste se písemně zavázala, že příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátíte v případě, že motorové vozidlo, na jehož zakoupení příspěvek použijete, přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku Vaším vlastnictvím (prodej, darování či jiný převod motorového vozidla aj.) nebo přestane být používáno pro Vaši dopravu. Dne 4. 2. 2013 jste oznámila, že motorové vozidlo Peugeot kombi Vám vyhořelo dne 1. 2. 2013 a přestalo být používáno pro Vaši dopravu. Od tohoto dne nesplňujete stanovené podmínky pro poskytnutí příspěvku na zakoupení motorového vozidla dle Vámi podepsaného závazku ve smyslu § 35 odst. 1 vyhlášky č. 182/1991 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k uvedeným skutečnostem jste povinna vrátit poměrnou částku příspěvku na zakoupení motorového vozidla, dle Vámi podepsaného závazku ve smyslu § 35 odst. 7 vyhlášky č. 182/1991 Sb. ve výši 84 994,- Kč na Úřad práce ČR… Do 60 dnů do nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.“

ParlamentníListy.cz ale připomínají, že v odstavci 7 oné vyhlášky se také píše: „V případě, že při poškození nebo zničení motorového vozidla, na něž byl poskytnut příspěvek, které tento občan nezavinil, je částka, kterou lze získat při změně vlastnictví tohoto motorového vozidla, prokazatelně nižší než částka, kterou je občan povinen podle věty první vrátit, lze od vymáhání příspěvku nebo jeho části upustit.“ Hodnota auta, které bylo kompletně zničeno, je nula, čili mohlo být vrácení částky dle odstavce 7 vyhlášky odpuštěno.

Maminka se proti rozhodnutí odvolala

Proti rozhodnutí se lze odvolat k Úřadu práce ČR. Pokud Úřad práce nerozhodne, bude odvolání postoupeno ministerstvu práce. Lucie Soukupová-Fuňková již odvolání podala a nyní čeká na vyrozumění. Úřad práce ji o možnosti odvolání informoval.

Rodina má navíc velké sociální problémy. Otec chlapečka je nezaměstnaný, maminka s ním musí kvůli trvalé péči o něj zůstávat doma a stálý pečovatel by přišel na spoustu peněz. Pokud rodina částku nezaplatí, nelze zažádat o nový příspěvek 100 tisíc na dalších pět let.

ParlamentníListy.cz oslovily poslance a senátory z výborů zabývajících se sociální politikou zda považují rozhodnutí Úřadu práce ohledně navrácení 85 tisíc korun za zákonné, zda ho považují za věcně správné a zda mohlo být i jiné – ve prospěch rodiny s postiženým dítětem. Dále pokud bylo zákonné a správné, zda by se neměla změnit legislativa, respektive vyhláška. A poslední dotaz byl, zda by měl Úřad práce, respektive Ministerstvo práce a sociálních věcí zaplacení částky odpustit.

Vymáhat peníze za automobil nulové hodnoty je v rozporu s dobrými mravy

Podle předsedkyně sněmovního Podvýboru pro osoby se zdravotním postižením a sociálně potřebné Lenky Kohoutové z ODS žádný zákon nemůže předjímat šíři všech možných eventualit, a proto se klade důraz také na vyhodnocení situace úředníkem a úřadem samotným.

„V tomto případě úřad jednal dle možnosti zákona, aniž by zhodnotil celkovou situaci rodiny a fakt, že automobil není využíván z důvodu jeho zničení. Pro tyto případy je zde možnost odvolání a jsem přesvědčena, že nadřízený orgán rozhodnutí zvrátí. Vymáhat peníze za automobil nulové hodnoty je i z hlediska zákona v rozporu s dobrými mravy. Nicméně je zde také otázka, zda byl automobil pojištěn a jaká konkrétní závada požár způsobila. Chápu, že pro rodinu Fuňkových je tato situace velmi obtížná a je mi líto, že naše úřady neumí odlišit případy, ve kterých mají maximálně vyjít vstříc, neboť nástroje a možnosti na to mají. Podrobněji nemůžu odpovědět, neboť neznám všechny potřebné detaily. Jak jsem slíbila,  pro rodinu dávám k dispozici svou e-mailovou adresu, na které mne může kontaktovat,“ řekla ParlamentnímListům.cz Kohoutová.

Paní ministryně byla prý velmi vstřícná

„Po prostudování tíživé situace paní Lucie Soukupové - Fuňkové a její rodiny jsem v této věci oslovila paní ministryni. Paní ministryně byla velmi vstřícná, informovala mě, že v této věci ji kontaktovali již i další poslanci, a to napříč politickým spektrem. Dále mi sdělila, že v tomto případě doporučuje paní Soukupové – Fuňkové, že v těchto zvláštních případech je možné požádat o odstranění tvrdosti zákona dle §2 odst. 2 zákona č. 114/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Po prostudování dané dokumentace má ministryně práce a sociálních věcí právo v odůvodněných případech vyčíslený příplatek odpustit. Celý proces je nutné začít zasláním žádosti oprávněné osoby k zahájení řízení o odstranění tvrdosti zákona. Chápu složitost situace, ve které se rodina paní Soukupové - Fuňkové ocitla, proto vřele doporučuji tento postup,“ uvedla členka stejného podvýboru Renáta Witoszová z poslaneckého klubu TOP 09.

Předseda sněmovního zdravotního výboru Boris Šťastný z ODS vidí věc jasně. „Zákonnost v tuto chvíli neumím posoudit, každopádně mi to přijde celé postavené na hlavu. Cílem státu by mělo být lidem v takových případech pomáhat, a ne je mučit. Již jsem obeslal paní ministryni s žádostí o vyjádření a rychlé řešení celé věci. Jsem přesvědčen, že ti lidé by měli dostat nové auto. Tečka,“ řekl ParlamentnímListům.cz.

ParlamentníListy.cz mají k dispozici odpověď ministryně práce Ludmily Müllerové. V odpovědi doporučuje rodičům malého Jakuba Fuňka, aby požádali o odstranění tvrdosti zákona. "Po prostudování spisové dokumentace mám právo v odůvodněných případech vyčíslený přeplatek prominout. Plně chápu, že špatný zdravotní stav neletilého Jakuba Fuňka je spojen s potřebou intenzivní péče a jsem si plně vědoma složitosti, ve které se rodina nachází. Pro další postup ve věci odstranění tvrdosti je nezbytné zaslání žádosti oprávněné osoby, která nám umožní zahájit řízení ve výše uvedené věci," napsala ministryně poslanci Šťastnému.

Že by se mělo rozhodovat lidsky a zdravým selským rozumem míní i senátor ČSSD Petr Guziana z Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. „Je to nesprávný postup. Celý případ je absurdní, je nutno dělat v těchto situacích výjimky pokud se celý případ podrobně vyšetří, je nutno postupovat podle zdravého rozumu ne pouze v řečí paragrafů a nařízení,“ říká senátor.

Odpustit může i Krajská pobočka Úřadu práce

„Jde o zcela specifický případ. Je zcela v pořádku, že se rodiče v tomto nešťastném případě soudí s nemocnicí. Pokud jde o paragrafy, které se týkají vrácení částky za automobil, nechám prošetřit na MPSV. Pokud by případ neslo vyřešit zmírněním tvrdosti zákona, pak je nutné zákon či prováděcí předpis upravit i s ohledem na tento popisovaný individuální případ. Ještě doplním, že podle novely zákona č. 329 z r. 2011 4b. je umožněno Krajské pobočce Úřadu práce ve zřetele-hodných případech rozhodnout o prominutí vráceni poskytnutí příspěvku nebo jeho poměrné části. Částečně došlo i k obnovení této kompetence ministrovi,“ uvedla místopředsedkyně sociálního výboru sněmovny Jitka Chalanková z TOP 09.

„Jedná se určitě o velmi nešťastný případ. V uvedeném případě byl příspěvek poskytnut dle zák. č. 100/1988 Sb ve spojení s vyhl. č. 182/1991 Sb, která nepřipouští jiný postup ze  strany Úřadu práce. Od 1.1.2012 však již platí nová zákonná úprava  329/2011Sb., která KrP ÚP umožňuje v případech zvláštního zřetele rozhodnout o povinnosti vrátit příspěvek. V uvedeném případě může matka nezletilého Jakuba požádat paní ministryni o odstranění tvrdosti zákona. Dle vyjádření ředitelky KoP Dobříš  byla matka ředitelkou o možnosti požádat o odstranění tvrdosti zákona poučena a byla ji v této věci poskytnuta součinnost,“ uvedl místopředseda sněmovního Výboru pro sociální politiku Miroslav Jeník z ODS.

Senátorka ČSSD Dagmar Terelmešová poukazuje na odstavec  č.  7 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kde se uvádí, „že zásadní ponížení vratné částky nebo její odpuštění, pokud občan poškození, či zničení vozidla nezavinil.“ "Považuji tudíž rozhodnutí Úřadu práce za nezákonné, čili toto rozhodnutí není ani věcně správné. MPSV ČR by mělo celou částku odpustit a vzhledem k situaci rodiny přispět na nákup jiného vozidla. Nejsem právník. U těchto případů je nutné postupovat individuálně a řešit situaci s nadhledem a trochou lidskosti. Doufám, že ke stejnému názoru dojde i paní ministryně," dodala senátorka.

"Já jsem měl podobnou zkušenost před několika lety, když jsem se vyflákal v autě, ale bylo to o tom, že jsem nemusel vracet příspěvek, pokud jsem nežádal o nový během pěti let. To je moje osobní zkuešnost. Nevím, jak to je v tom to případě. Každopádně by se každý případ měl řešit individuálně a citlivě," uvedl poslanec TOP 09 Jaroslav Eček.

Složitá situace rodiny

Podle členky sněmovního podvýboru pro osoby se zdravotním postižením Marty Semelové z KSČM rozhodnutí Úřadu práce zákonné je, řídí se podzákonnou normou. „Ale to neznamená, že je všechno v pořádku. Bylo by, podle mého názoru, vhodné upravit některé záležitosti, například týkající se pojištění vozidla,“ dodala Semelová.

Rozhodnutí úřadu podle ní bylo věcně správné. Současně si ale myslí, že je vhodné požádat zmírnění tvrdosti zákona. „Je to totiž právě ministryně MPSV, která má možnost v odůvodněných případech finanční částku prominout. Podle toho, co vím o dotyčné rodině, by to bylo zcela na místě. Mám na mysli nutnost celodenní intenzivní péče o chlapečka, to, že otec dítěte je bez práce a celkově složitou situaci rodiny vůbec,“ říká poslankyně.

Pokud jde o případnou změnu vyhlášky, Semelová míní že určité úpravy by byly potřeba, například zmíněné zpřesnění týkající se pojištění vozidla. „Ale to je na ministerstvu, respektive vládě, která vyhlášku vydává. V každém případě by však, nejen v tomto případě, rodinám pomohlo, kdyby bylo dostatek pracovních příležitostí a celkově vytvořeny takové podmínky, aby se nemusely při jakýchkoliv nečekaných událostech obávat, že skončí na ulici,“ říká poslankyně.

Poslankyně míní, že by se mělo rodině zaplacení částky v tomto případě určitě odpustit. „Oslovila jsem proto paní ministryni, aby celé záležitosti věnovala pozornost,“ informovala Semelová.

V souladu s právními předpisy. Ale...

„Poněvadž jsem se v minulosti zabývala podobným případem, je mi známo, že počínání úřadů je věcně správné podle stávající legislativy. Jinou věcí je však možnost žádoucího individuálního přístupu při řešení takovýchto záležitostí. Nelze všechno zobecnit vše do podoby zákona, existují proto výjimky. K tomu by jistě posloužil dopis paní ministryni Ludmile Müllerové  se žádostí „o odstranění tvrdosti zákona“. Je pochopitelné, že žádost musí být podložena vylíčením celého příběhu inkriminované rodiny,“ uvedla bývalá ministryně zdravotnictví a senátorka ČSSD Milada Emmerová.

"Tento případ je od začátku velice smutný a je mi velmi líto rodiny Fuňkovy, že musí procházet takovými peripetiemi. Ale k dotazu. Nejsem právník, ale vyhlášku ohledně příspěvku na nákup motorového vozidla si vykládám tak, že by rodina opravdu neměla nic vracet. Pokud by však Úřad práce trval na vrácení peněz, požádala bych MPSV o zmírnění tvrdosti zákona. Myslím, že tento případ má velkou šanci uspět, aby rodina nebyla nucena částku 85 tisíc platit. Doporučila bych každopádně se obrátit na některou neziskovou organizaci, která poskytuje právní servis a tam se s právníkem na dalším postupu poradit," reagovala na dotazy senátorka ODS Daniela Filipiová.

Místopředseda sněmovního sociálního výboru Miroslav Opálka z KSČM míní, že příslušné pracoviště Úřadu práce ČR postupovalo v souladu s právními předpisy i v souladu s ochranou veřejných financí a rozhodnutí úřadu nemohlo být jiné. „Jiné rozhodnutí je pouze v moci ministra,“ dodává poslanec. „Myslím si, že tvrdost zákona v tomto konkrétním případu by mohla být zmírněna. Jde nejen o posouzení sociální situace rodiny, ale i širších souvislostí,“ myslí si poslanec.

Pokud jde o samotnou vyhlášku, tak se Opálka domnívá, že by bylo potřebné jasněji stanovit povinnost a rozsah pojištění takovéhoto majetku pořízeného za účasti státní dotace jakož i rozsah používání k jiným účelům, než těm, které slouží přímo postiženému, jakož i povinnost průběžné péče o tento majetek (nákup u autorizovaného prodejce se zárukou, pravidelné kontroly technického stavu).

Generální ředitelství Úřadu práce se prý již věcí zabývá

Členka sociálního výboru Jaroslava Wenigerová z ODS uvedla, že se mohou rodiče odvolat proti rozhodnutí k Generálnímu ředitelství Úřadu práce, posléze k Ministerstvu práce a sociálních věcí, které mohou rozhodnout o zmírnění či odpuštění dané částky.

„Než dojde k definitivnímu rozhodnutí, neměli by rodiče částku vracet. Mám dnešní informaci (3. dubna), že se danou problematikou zabývalo Generální ředitelství Úřadu práce, oficiální stanovisko bylo předáno paní ministryni, k případu se vyjadřoval i generální ředitel Jiří Kubeša. Tato vyjádření nemám, neboť tuto informaci jsem dostala před chvíli. Věřím, že kompetentní orgány posoudily všechny aspekty daného případu. Na Váš dotaz, zda by měla být částka odpuštěna, tak pokud rodiče auto nepojistili, což považuji pro takové případy za stěžejní a odpovědné, tak nevím, zda může být odpuštěna celá částka. Také neznám smlouvu o koupi vozidla, nevím, zda obsahuje pasáž o skrytých vadách. V každém případě předpokládám, že bylo prodáno auto funkční a riziko skryté vady by mělo jít na margo prodejce. Ten by se mohl zachovat velkoryse a další auto rodině zapůjčit, než se situace vyjasní. Když auto zcela shořelo, tak to musel být nějaký zmetek. V současné době považujeme legislativu v této oblasti za přiměřenou,“ uvedla poslankyně Wenigerová.

Členka sociálního výbor Dagmar Navrátilová z LIDEM míní, že by se mělo přistupovat citlivě k sociální situaci rodiny a pokud to je možné, obrousit tvrdost určitých paragrafů.

Auto by se mělo pojistit

Senátor ČSSD Jan Žaloudík se nechtěl bez podrobné znalosti problému blíže vyjadřovat. „Mohu snad obecně poznamenat, že v typu státu, který se vzdaluje státu sociálnímu, jistě velmi přibude také asociálních postupů, a to včetně těch ze  státní správy. Vše, co je třeba i v pořádku právně nemusí být ještě lidsky správně,“ uvedl senátor.

Vyjádřil se ale i k případu: „Není normální, aby se automobil za jízdy vznítila, určitě k tomuto byla nějaká stanoviska policie či pojišťovny, zajisté pak není normální, aby se přiznaná částka za těchto okolností vracela v plné výši, navíc u rodiny v sociální tísni.“

Senátor Zdeněk Schwarz zvolený za ODS obecně míní, že auto si má každý pojistit a pokud tak neučiní, musí počítat v případě totální škody (je jedno jaké, zda nehoda nebo krádež a nebo shoření apod.), že nebude mít nic, tzn. ani auto a ani peníze, které to auto stálo.

„Pakliže je pravdou, že v případě totální škody – shoření vozu je možné odpustit vrácení uvedené částky, pak tak měl úřad postupovat,“ uvedl senátor.

Pokud jde o vyhlášku, tak senátor míní, že by bylo vhodné, aby byla povinnost pojistit auto zakoupené za státní dotaci.

„Mám zde ještě jeden problém, nechápu, proč rodina vůbec měla takové „dotované“ auto. Máme přeci mezi námi tisíce rodin, které mají děti a nemají auto a stát jim ho nekoupí. Když rodina měla speciální drahý kočárek za cenu toho vozu, tak proč ještě to auto? Kolem nás je mnoho rodin a samoživitelek matek, které pečují o své dítě nebo děti a dělají tak bez auta a státní dotace,“ uvedl senátor Schwarz.

Mělo by se postupovat citlivě

Podle senátora ČSSD Miloše Janečka nelze tento případ posuzovat jen na základě informací uvedených v článku. „Pokud auto shořelo vinou špatné elektroinstalace, jistě je třeba diskutovat o tom, je-li nutné vracet příspěvek státu. Ale to musí být potvrzeno. Legislativa se nedá měnit ze dne na den z hlediska jednoho případu. Tedy pokud se prokáže, že auto shořelo z "vyšší moci" nešťastnou náhodou, mělo by ministerstvo postupovat citlivě a příspěvek odpustit a dokonce poskytnout další,“ uvedl senátor.

Poslankyně TOP 09 Gabriela Pecková ze sociálního výboru vnímá případ malého Jakuba za politováníhodný a doufá,že vše dopadne pro rodinu uspokojivě. „Za nejlepší a nejrychlejší řešení považuje, aby se rodina, eventuelně i prostřednictvím Vaší redakce, obrátila na tiskové oddělení MPSV. Odborníci z ministerstva jsou jediní  schopni bez zbytečných průtahů a se znalostí veškerých faktů, které se k případu vztahují, posoudit jak oprávněnost  rozhodnutí Úřadu práce, tak případnou možnost pomoci rodině,“ uvedla asistentka poslankyně Peckové.

„Jak mám na Vaše dotazy naprosto nepopulisticky odpovědět? Velmi jednoduché by bylo napsat, že je to příšerné, co se v přístupu k rodinám s postiženými dětmi děje. Jenže všechno má své ale a takovéto vyjádření by vůči už tak dost zkoušené rodině nebylo férové. Vaše podklady, které jste mi zaslal nejsou pro korektní odpověď úplné. Pokud byste chtěl slyšet opravdu moje zodpovědné vyjádření, tak bych od Vás musela dostat veškeré písemnosti, které Jakoubkova maminka má k dispozici včetně toho, v jakém technickém stavu bylo auto,“ uvedla poslankyně Vladimíra Lesenská.

Ta nepředpokládá, že by si jakýkoliv úředník jakéhokoli úřadu v této republice dovolil napsat rozhodnutí protizákonně.

O dalším vývoji budeme informovat

„O tom, že jsou v sociální reformě postupy, které život rodinám ne jen s postiženými dětmi velmi znepříjemňují, nebudu vůbec polemizovat. Je to tak - nová opatření těmto rodinám, zdravotně postiženým a seniorům opravdu život na růžích nepřináší. Bude tudíž pravděpodobně na budoucí vládě, aby přijala opatření, která by tuto a další podobné situace pomohla řešit. Nejsem totiž tak velký optimista, abych věřila tomu, že současná koalice najednou bude ustupovat od toho, co s velkou slávou pod heslem hledání úspor, efektivního fungování státu a s tím, že všechno a všude je zneužíváno, zaváděla jako sociální reformu. Velmi ráda bych Jakoubkovi a jeho rodině pomohla a je dobře, když o těchto rodinách budete psát. Jenže jsem pouze opoziční poslankyně. Mohu o těchto příbězích stejně jako vy tak akorát mluvit.“

ParlamentníListy.cz budou o tom, jak celý případ dopadl a jak rozhodly příslušné orgány státní správy informovat v dalším článku.

Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Radim Panenka, lp
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Třesk v ČT: Viděli jsme dokumenty. Přituhuje. Ale Senát nadšen nebude

7:51 Třesk v ČT: Viděli jsme dokumenty. Přituhuje. Ale Senát nadšen nebude

Spory kolem výměny dozorčí komise Rady ČT nekončí. Naše redakce získala dokumenty, v nichž odvolaní …