Asociace poskytovatelů sociálních služeb: Projekt Eldicare – Slaďování dovedností v rostoucí evropské šedé ekonomice

05.07.2020 8:51

Eldicare je projekt SSA („Aliance odvětvových dovedností“) financovaný Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+. Sdružuje dvanáct partnerů z pěti evropských zemí.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb: Projekt Eldicare – Slaďování dovedností v rostoucí evropské šedé ekonomice
Foto: apsscr.cz
Popisek: Asociace poskytovatelů sociálních služeb - logo
reklama

Jeho hlavním cílem je nabídnout neformálním pečovatelům o seniory východisko z šedého trhu pomocí vzdělávání a školení v oblasti informačních a komunikačních technologií a zdravotnictví a inovovat způsoby poskytování péče o seniory vytvořením dvou nových tržně orientovaných studijních programů.

Projekt je reakcí na nejnovější statistická zjištění, jež dokazují nebývalé stárnutí evropské populace; v posledním desetiletí se v EU významně zvýšil podíl osob nad 65 let, dosáhl bezmála 18 % celkového počtu obyvatel. Podle Eurostatu se bude do roku 2080 podíl této věkové skupiny rovnat téměř jedné třetině obyvatelstva. Takováto demografická změna bude pochopitelně mít významný společenský dopad. Zcela jistě podstatně poroste poptávka po formálních, školených pečujících, i tam, kde do té doby působili neformální pečovatelé z řad rodinných příslušníků, nekvalifikované pracovní síly atp.

Eldicare má za cíl vytvořit standardizovaný evropský studijní program pro oblast péče o seniory. Vychází z potřeby formálního uznání dovedností a profesionality pečujících osob. Projekt usiluje o celkové zlepšení klíčových kompetencí a úrovně dovedností pečovatelů a o zvýšení kvality péče poskytované seniorům. Projektoví partneři vyvinou a pilotně otestují program odborného vzdělávání a přípravy, speciálně vytvořený pro potřeby osob pečujících o seniory, s možností atestace. Projekt tak ve výsledku přispěje ke snížení nehlášené práce v tomto oboru a k usnadnění sociální inkluze, neboť umožní zaměstnancům zaujmout lepší pracovní místa a seniorům zvýšit kvalitu svého života.

V rámci projektu se připravují dva programy odborného vzdělávání a přípravy: delší kurz pro neformální pečovatele a kratší školení se zaměřením na informační a komunikační technologie. Studijní programy doplní příručky pro školitele i pro posluchače a sebehodnoticí test, který pomůže pečujícím rozpoznat své silné a slabé stránky – a tím lépe přizpůsobit školení jejich skutečným potřebám.

Studijní programy se budou skládat z řady modulů, jež vytvoří jednotliví projektoví partneři podle své odborné kompetence. Mezi moduly, které byly vyhodnoceny jako relevantní pro uvedené studijní programy, patří: výživa a první pomoc; základní znalost zdravotního stavu a životních podmínek příjemce péče; práva seniorů; GDPR v oblasti péče o seniory; počítačové dovednosti; zacházení s informacemi – základní analýza dat, informační a datová gramotnost; technologické znalosti a elektronické zdroje; komunikační a společenské dovednosti; soucit, empatie a podpora duševní pohody; interakční a interpersonální dovednosti, přístup zaměřený na klienta; organizace a time management; flexibilita, iniciativnost a vytrvalost; řešení problémů; zvládání kritických situací; zvládání zármutku.

Po vytvoření studijních programů a podpůrných materiálů bude dalším krokem zajistit, aby vyhovovaly potřebám trhu. Tohoto cíle má být dosaženo realizací pilotního programu, což umožní otestování a vylepšení studijních programů. Následující fáze bude jejich přizpůsobení specifickému kontextu jednotlivých zemí tak, aby splňovaly předepsané národní požadavky. Závěrečnou fází by mělo být akreditování studijních programů.

Dalšími výstupy projektu Eldicare budou vytvoření tzv. pravidel chování a psychometrická pomůcka. Pravidla chování pro pečující o seniory poskytnou potřebné rady a pokyny týkající se práce pečovatelů o seniory, budou obsahovat etická i praktická vodítka pro různé případy či nesnáze, s nimiž se mohou ve svém pracovním prostředí setkat. Psychometrická pomůcka by měla testovat duševní způsobilost pečujících a zajistit tak vhodnost pracovníka pro výkon péče o seniory. Rovněž by měla minimalizovat jevy jako profesní přestupky, zneužívání či nedbalost v péči o seniory.

Projektoví partneři se skládají ze zkušených poskytovatelů vzdělávání a školení, jako je AKMI S.A. (Řecko – koordinátor projektu), Univerzita Málaga (Španělsko), Univerzita Staffordshire (Velká Británie) nebo BQS (Německo), a z organizací působících na poli péče o seniory v jednotlivých zemích jako Asisttel (Španělsko), KMOP (Řecko) atd. Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky bude mít na starosti zejména diseminační aktivity. Diseminace je významnou součástí projektu: měla by maximalizovat dopad projektu a povědomí o něm i jeho aktivitách, k čemuž bude využívat vytvořenou online platformu, řadu propagačních materiálů, publikace rozšiřované na veřejných akcích, dále bude seznamovat s projektovými výstupy v rámci informačních dnů, mezinárodní konference, prostřednictvím sociálních médií a dalších kanálů.

Další informace o projektu naleznete ZDE nebo u Ing. Simony Peřinové na e-mailu: projekty@apsscr.cz.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Finanční správa začíná zpracovávat a proplácet žádosti pro dohodáře

18:33 Finanční správa začíná zpracovávat a proplácet žádosti pro dohodáře

Novela zákona o kompenzačním bonusu, která umožňuje získat podporu i osobám vykonávajícím práci na z…