ČEZ Distribuce letos investuje do sítí v středních Čechách přes tři miliardy

18.09.2021 12:11 | Tisková zpráva

Do výstavby, rekonstrukce i digitalizace sítí letos investuje ČEZ Distribuce 13,5 mld. korun. Ve srovnání s rokem 2020 došlo k navýšení o 1 mld. korun. V regionu středních Čech pak energetici investují do sítí rekordní 3 miliardy korun, což je o 300 milionů více než loni.

ČEZ Distribuce letos investuje do sítí v středních Čechách přes tři miliardy
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Stále více financí míří do digitálních technologií a úpravy distribuční sítě pro připojení obnovitelných zdrojů. Za dobu své existence od roku 2005 investovala ČEZ Distribuce do sítí přes 135 mld. korun. Cílem investic je zajistit kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plnit rostoucí požadavky zákazníků na připojení k distribuční soustavě.

„Více investujeme do nových digitálních technologií, které nám umožní lépe provozovat měnící se distribuční prostředí. Přecházíme na systém založený na interní digitalizaci i řízení procesů. To ocení jistě všichni zákazníci, kteří požadují rychlejší přístup k datům. Distribuční síť je zároveň potřeba co nejdříve připravit na rostoucí požadavky připojování obnovitelných zdrojů, nárůst elektromobility i akumulace. Pokračujeme také v rozvoji optické infrastruktury podporující decentrální energetiku,“ vysvětluje generální ředitel ČEZ Distribuce Martin Zmelík. 

Tři miliardy do středních Čech

Energetici nezapomínají na rozvoj, obnovu a provoz svého distribučního zařízení. V regionu středních Čech byla zahájena rekonstrukce rozvodny Benešov 22kV za 112,8 mil. Kč. V rámci této stavby bude provedena demontáž stávajícího zařízení rozvodny 22kV a výstavba nové budovy pro dvousystémový rozváděč 22kV, řídicí systém a ochrany.

V transformovně Nymburk byla zahájena rekonstrukce systému řízení a chránění za 20,5 mil. Kč. Dále zde energetici rekonstruují tranzitní vedení 22 kV za 31,8 mil. Kč. Tento záměr řeší rekonstrukci stávajícího tranzitního vedení mezi transformovnami Dražice a Mladá Boleslav, které se využívá v případě mimořádných provozních stavů.

Také byla zahájena rekonstrukce transformovny Uhlířské Janovice za142,8 mil. Kč. Záměrem této stavby je provést rekonstrukci rozvodny 22 kV, která spočívá v demolici stávajícího objektu budovy společných provozů, výstavbě nové budovy společných provozů včetně instalace nové skříňové rozvodny 22 kV.

Mezi další význačné investiční akce patří doplnění transformace a rozvodny 22 kV v transformovně Pečky za 108 mil. Kč. Cílem je posílení transformačního výkonu z důvodu zabezpečení požadavků na další odběry elektrické energie v oblastech Pečky, Sadská a jižně od Nymburka v potřebné kvalitě.

Také na Rakovnicku byla zahájeno doplnění druhé transformace 110/22 kV a úpravy řídicího systému v transformovně Rakovník za 47,8 mil. Kč. Stavba byla vyvolána požadavky stávajících zákazníků na navýšení rezervovaného příkonu i novými žádosti o připojení.

Chytré elektroměry a rozvoj optiky

Investice míří také do dálkově ovládaných prvků a prvků monitoringu distribuční soustavy a dále se jedná o systém pro řízení a regulace napětí. Díky instalaci měření v distribučních stanicích (DTS) bude zajištěn přístup detailním informacím o zatížení sítí. Společně se zvýšením počtu dálkově ovládaných DTS to umožní distributorovi lépe řídit toky elektrické energie a umožní rychlejší identifikaci poruch a následnou obnovu napájení.

Investice směřují dále do rozvoje chytrých elektroměrů (AMM), kdy společnost ČEZ Distribuce instaluje během let 2024-2027 cca 800 tisíc chytrých elektroměrů v místech se spotřebou nad 6 MWh pokrývající 80% spotřeby koncových zákazníků.

ČEZ Distribuce dále pokračuje v rozvoji optické telekomunikační infrastruktury s cílem vybudovat infrastrukturu podporující decentrální energetiku. Záměrem je vybudovat na distribučním území ČEZ Distribuce 6 800 tis. km optických sítí do roku 2025 a dalších 4 200 km do roku 2030.

ČEZ Distribuce investuje v letech 2020 – 2025 do zajištění kvalitních a spolehlivých dodávek elektřiny přes 83 miliard korun. Investice začínají postupně měnit podobu distribučního prostředí, kdy sílí potřeba rychlejšího přístupu k informacím. O slovo se hlásí moderní technologie, které pronikají do všech částí rozvodných sítí. Více je čtvrtina naplánovaných prostředků, tedy přes 23 miliard korun, míří do digitálních technologií.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Zajímá mě, co si přeje ODS?

Protože vy na jednu stranu tvrdíte, že: ,,Zdá se, že si voliči nepřejí další federalizaci EU, bezbřehou migraci a ničení konkurenceschopnosti a životní úrovně radikální zelenou ideologií vtělenou do Green Dealu. To je nadějná zpráva." Jak ale vysvětlíte vaše spojení s Lidovci a TOPkou? Nemyslíte, že...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Česká pošta: E-aukce na budovu pošty v Olomouci má svého vítěze

7:44 Česká pošta: E-aukce na budovu pošty v Olomouci má svého vítěze

Dnes v dopoledních hodinách se uskutečnila elektronická aukce budovy České pošty na Horním náměstí v…