ČOI: Měření jakosti pohonných hmot v únoru 2017

07.04.2017 8:06

Česká obchodní inspekce i v roce 2017 pokračuje v kontrolách jakosti pohonných hmot. V měsíci únoru uskutečnila odběr 211 vzorků. Jakostním požadavkům nevyhověly tři vzorky pohonných hmot. Oproti měsíci lednu 2017 bylo zaznamenáno v únoru 2017 mírné zhoršení z 0,4% na 1,4%. Zákaz prodeje byl vydán celkem na více než 19 000 litrů Etanolu E 85 a motorové nafty v celkové hodnotě téměř 480 000 korun.

ČOI: Měření jakosti pohonných hmot v únoru 2017
Foto: Česká televize
Popisek: ČOI

Inspektoři ČOI uskutečnili v měsíci únoru tohoto roku 211 odběrů vzorků pohonných hmot u čerpacích stanic na celém území České republiky. Z celkového počtu odebraných vzorků pohonných hmot nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům tři odebrané a kontrolované vzorky, což představuje 1,4% nevyhovujících vzorků.

Cílem monitoringu ČOI byla kontrola a sledování jakosti automobilových benzinů, motorové nafty, LPG, CNG a Etanolu E85, která byla prováděná formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů. Kontrolováno bylo dodržování ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot. Laboratorními rozbory odebraných vzorků pohonných hmot byly prokázány odchylky od jakostních norem u jednoho vzorku motorové nafty, jednoho vzorku automobilového benzinu a jednoho vzorku paliva Etanol E 85.

Oproti měsíci lednu 2017 bylo v měsíci únoru 2017 zjištěno zhoršení u odebraných vzorků motorové nafty z 0,9% na 1,0%, automobilových benzinů z 0,0% na 1,2%. Výsledky paliva E 85 nelze porovnat, jelikož v měsíci lednu 2017 nebyly vzorky tohoto druhu pohonné hmoty odebrány.

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v měsíci únoru 2017 oproti měsíci lednu 2017, bylo zaznamenáno mírné zhoršení z 0,4% na 1,4%.

Automobilové benziny

V měsíci únoru 2017 bylo Českou obchodní inspekcí odebráno a kontrolováno celkem 83 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „Destilační zkouška – konec destilace.“ Naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 224,2°C (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 214,0 °C). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228(2013) – Motorová paliva – Automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

Motorové nafty

Českou obchodní inspekcí bylo v únoru 2017 odebráno a kontrolováno celkem 99 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „Bod vzplanutí.“ Naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 49,0°C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0 °C). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590(2014) – Motorová paliva - Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Etanol E 85

V měsíci únoru 2017 byly Českou obchodní inspekcí odebrány a kontrolovány 2 vzorky tohoto druhu pohonné hmoty. V jednom případě kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „Tlak par.“ Laboratorním rozborem byla naměřená hodnota 44,0 kPa (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 48,0 kPa). Druhý zkoušený vyhověl jakostním parametrům stanovených technickou normou ČSN P CEN/TS 15293 Motorová paliva – Ethanol E 85 – Technické požadavky a metody zkoušení

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 99 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 83 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila v měsíci únoru 2017 ve dvou případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami.

Opatření bylo vydáno na 13 047,69 l paliva Etanol E 85 v hodnotě 298 792,10 Kč a 5 997,50 l motorové nafty v hodnotě 181 124,50 Kč.

Výsledky podle inspektorátů


Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot únor 2017

Odebrané vzorky motorových paliv dle druhů leden - únor 2017
druh paliva počet odebraných vzorků  %  počet nevyhovujících vzorků  % z druhu paliva počet vyhovujících vzorků  % z druhu paliva
SUPER BA-95 154 35,2 1 0,6 153 99,4
SPECIAL BA-91 0 0,0 0 0,0 0 0,0
NORMAL BA-91 2 0,5 0 0,0 2 100,0
SUPER PLUS BA-98 15 3,4 0 0,0 15 100,0
MONA 205 46,9 2 1,0 203 99,0
SMN 30 0 0,0 0 0,0 0 0,0
FAME 0 0,0 0 0,0 0 0,0
LPG 54 12,4 0 0,0 54 100,0
CNG 5 1,1 0 0,0 5 100,0
Ethanol E85 2 0,5 1 50,0 1 50,0
Celkem 437           100,0    4 0,9 433 99,1

 

Odebrané vzorky motorových paliv dle druhů leden - únor 2017 (dělení dle vyhlášky č. 133/2010 Sb.)
druh paliva počet odebraných vzorků  %  počet nevyhovujících vzorků  % z druhu paliva počet vyhovujících vzorků  % z druhu paliva
automobilové benziny 171 39,1 1 0,6 170 99,4
motorové nafty 205 46,9 2 1,0 203 99,0
směsné palivo 0 0,0 0 0,0 0 0,0
FAME 0 0,0 0 0,0 0 0,0
LPG 54 12,4 0 0,0 54 100,0
CNG 5 1,1 0 0,0 5 100,0
Ethanol E85 2 0,5 1 50,0 1 50,0
Celkem 437 100,0 4 0,9 433 99,1

 

Odebrané vzorky automobilové benziny dle druhů leden - únor 2017
druh paliva počet odebraných vzorků  %  počet nevyhovujících vzorků  % z druhu paliva počet vyhovujících vzorků  % z druhu paliva
SUPER BA-95 154 90,1 1 0,6 153 99,4
SPECIAL BA-91 0 0,0 0 0,0 0 0,0
NORMAL BA-91 2 1,2 0 0,0 2 100,0
SUPER PLUS BA-98 15 8,8 0 0,0 15 100,0
Celkem 171 100,0 1 0,6 170 99,4

Zjištěné nevyhovující jakostní ukazatele
druh paliva jakostní ukazatel   počet nevyhovujících vzorků  % z odebraných vzorků příslušného druhu
motorová nafta bod vzplanutí 2 1,0
automobilové benziny konec destilace 1 0,6
Etanol E 85 tlak par 1 50,0

Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden – únor 2017

Odebrané pohonné hmoty dle druhů únor 2017
druh paliva počet odebraných vzorků  %  počet nevyhovujících vzorků  % z druhu paliva počet vyhovujících vzorků  % z druhu paliva
SUPER BA-95 75 35,5 1 1,3 74 98,7
SPECIAL BA-91 0 0,0 0 0,0 0 0,0
NORMAL BA-91 2 0,9 0 0,0 2 100,0
SUPER PLUS BA-98 6 2,8 0 0,0 6 100,0
MONA 99 46,9 1 1,0 98 99,0
SMN 30 0 0,0 0 0,0 0 0,0
FAME 0 0,0 0 0,0 0 0,0
LPG 24 11,4 0 0,0 24 100,0
CNG 3 1,4 0 0,0 3 100,0
Ethanol E85 2 0,9 1 50,0 1 50,0
Celkem 211           100,0    3 1,4 208 98,6

 

Odebrané pohonné hmoty dle druhů únor 2017 (dělení dle vyhlášky č. 133/2010 Sb.)
druh paliva počet odebraných vzorků  %  počet nevyhovujících vzorků  % z druhu paliva počet vyhovujících vzorků  % z druhu paliva
automobilové benziny 83 39,3 1 1,2 82 98,8
motorové nafty 99 46,9 1 1,0 98 99,0
směsné palivo 0 0,0 0 0,0 0 0,0
FAME 0 0,0 0 0,0 0 0,0
LPG 24 11,4 0 0,0 24 100,0
CNG 3 1,4 0 0,0 3 100,0
Ethanol E85 2 0,9 1 50,0 1 50,0
Celkem 211 100,0 3 1,4 208 98,6

 

Odebrané benziny dle druhů únor 2017
druh paliva počet odebraných vzorků  %  počet nevyhovujících vzorků  % z druhu paliva počet vyhovujících vzorků  % z druhu paliva
SUPER BA-95 75 90,4 1 1,3 74 98,7
SPECIAL BA-91 0 0,0 0 0,0 0 0,0
NORMAL BA-91 2 2,4 0 0,0 2 100,0
SUPER PLUS BA-98 6 7,2 0 0,0 6 100,0
Celkem 83 100,0 1 1,2 82 98,8

 

Zjištěné nevyhovující jakostní ukazatele
druh paliva jakostní ukazatel   počet nevyhovujících vzorků  % z odebraných vzorků příslušného druhu
automobilový benzin konec destilace 1 1,2
motorová nafta bod vzplanutí 1 1,0
Etanol E-85 tlak par 1 50,0

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Tomio Okamura byl položen dotaz

nezávislost

Dobrý den, podle vás jsme nejsme politicky nezávislí, znamená to, že volby jsou u nás zbytečné? Taky tvrdíte, že je třeba, abysme byli nezávislí i ekonomicky a v zemědělství. Je to ale vůbec možné, když je naše ekonomika závislá na exportu a na německé ekonomice? A co se týče zemědělství, jak chcete...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Policie ČR: Rallye Rejvíz 2024

22:04 Policie ČR: Rallye Rejvíz 2024

Trénovali to, co se skutečně stalo.